תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בבילון

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.babylon.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 518,828 732,645 213,817  41.21%
מגדל 20,770 23,460 2,690  12.95%
הירשמו לצפייה 15,965 3,905 -12,060  -75.54%
הירשמו לצפייה 56,697 14,715 -41,982  -74.05%
הירשמו לצפייה 104,000 50,000 -54,000  -51.92%
שדרגו את המנוי 271,845 139,282 -132,563  -48.76%
שדרגו את המנוי 994,957 792,201 -202,756  -20.38%
שדרגו את המנוי 657,100 8,014 -649,086  -98.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 216,507

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,092,447

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
אנליסט 597,028 596,078 -950  -0.16%
אקסלנס 110,536 93,202 -17,334  -15.68%
הירשמו לצפייה 403,441 324,858 -78,583  -19.48%
הירשמו לצפייה 2,132,120 1,738,190 -393,926  -18.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -490,793

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 216,507
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,092,447
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -490,793
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,704,860 5.34%
פורטה 792,201 1.56%
אקסלנס 732,645 1.45%
הירשמו לצפייה 456,810 0.90%
הירשמו לצפייה 342,656 0.68%
הירשמו לצפייה 139,282 0.27%
שדרגו את המנוי 81,000 0.16%
שדרגו את המנוי 50,000 0.10%
שדרגו את המנוי 24,320 0.05%
שדרגו את המנוי 23,460 0.05%
שדרגו את המנוי 20,852 0.04%
שדרגו את המנוי 15,000 0.03%
שדרגו את המנוי 14,715 0.03%
שדרגו את המנוי 8,014 0.02%
שדרגו את המנוי 3,905 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,752,589 5.43%
ילין לפידות 1,738,190 3.43%
אנליסט 596,078 1.18%
הירשמו לצפייה 324,858 0.64%
הירשמו לצפייה 93,202 0.18%
הירשמו לצפייה 261 < 0.01%
שם חברה: בבילון
מספר נייר ערך: 1101666
אתר: http://www.babylon.com
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: תוכנה ואינטרנט
תחום פעילות: פיתוח ושיווק תוכנת תרגום.
משקיע/ה
חברה ציבורית