תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 711,725 770,086 58,361  8.20%
פסגות 480,892 499,471 18,579  3.86%
הירשמו לצפייה 6,747 13,540 6,793  100.68%
הירשמו לצפייה 256,251 261,870 5,619  2.19%
הירשמו לצפייה 8,732 12,145 3,413  39.09%
שדרגו את המנוי 76,878 79,311 2,433  3.16%
שדרגו את המנוי 3,769 3,960 191  5.07%
שדרגו את המנוי 48,724 48,070 -654  -1.34%
שדרגו את המנוי 3,541 2,797 -744  -21.01%
שדרגו את המנוי 651,629 649,753 -1,876  -0.29%
שדרגו את המנוי 103,327 101,271 -2,056  -1.99%
שדרגו את המנוי 18,120 13,620 -4,500  -24.83%
שדרגו את המנוי 100,001 76,819 -23,182  -23.18%
שדרגו את המנוי 191,306 138,712 -52,594  -27.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,389

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -85,606

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
כלל 3,940,830 4,976,720 1,035,890  26.29%
הראל 2,539,140 3,356,800 817,655  32.20%
הירשמו לצפייה 300,159 693,537 393,378  131.06%
הירשמו לצפייה 38,490 100,939 62,449  162.25%
הירשמו לצפייה 153,430 194,029 40,599  26.46%
שדרגו את המנוי 356,517 388,194 31,677  8.89%
שדרגו את המנוי 71,396 91,836 20,440  28.63%
שדרגו את המנוי 56,289 69,549 13,260  23.56%
שדרגו את המנוי 3,076,310 3,087,310 11,000  0.36%
שדרגו את המנוי 34,564 42,693 8,129  23.52%
שדרגו את המנוי 147,475 154,061 6,586  4.47%
שדרגו את המנוי 1,995,480 1,999,890 4,411  0.22%
שדרגו את המנוי 4,307,370 4,310,400 3,036  0.07%
שדרגו את המנוי 96,511 97,271 760  0.79%
שדרגו את המנוי 171,454 171,916 462  0.27%
שדרגו את המנוי 100,546 100,939 393  0.39%
שדרגו את המנוי 7,269 7,278 9  0.12%
שדרגו את המנוי 63,731 63,691 -40  -0.06%
שדרגו את המנוי 214,194 213,361 -833  -0.39%
שדרגו את המנוי 81,832 80,832 -1,000  -1.22%
שדרגו את המנוי 13,987 12,562 -1,425  -10.19%
שדרגו את המנוי 40,034 37,300 -2,734  -6.83%
שדרגו את המנוי 89,789 86,752 -3,037  -3.38%
שדרגו את המנוי 14,926 10,991 -3,935  -26.36%
שדרגו את המנוי 2,520,500 2,516,140 -4,363  -0.17%
שדרגו את המנוי 66,085 60,565 -5,520  -8.35%
שדרגו את המנוי 61,653 53,914 -7,739  -12.55%
שדרגו את המנוי 150,812 109,802 -41,010  -27.19%
שדרגו את המנוי 253,092 209,861 -43,231  -17.08%
שדרגו את המנוי 177,213 74,055 -103,158  -58.21%
שדרגו את המנוי 1,472,600 1,300,150 -172,454  -11.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,450,134

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -390,479

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 95,389
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -85,606
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,450,134
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -390,479
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,804,153 2.79%
מגדל 770,086 0.77%
מיטב דש 649,753 0.65%
הירשמו לצפייה 499,471 0.50%
הירשמו לצפייה 261,870 0.26%
הירשמו לצפייה 138,712 0.14%
שדרגו את המנוי 101,271 0.10%
שדרגו את המנוי 79,311 0.08%
שדרגו את המנוי 76,819 0.08%
שדרגו את המנוי 51,500 0.05%
שדרגו את המנוי 48,070 0.05%
שדרגו את המנוי 41,009 0.04%
שדרגו את המנוי 37,050 0.04%
שדרגו את המנוי 13,620 0.01%
שדרגו את המנוי 13,540 0.01%
שדרגו את המנוי 12,145 0.01%
שדרגו את המנוי 3,960 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 809 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,655,180 26.49%
כלל 4,976,720 4.95%
מנורה 4,310,400 4.28%
הירשמו לצפייה 3,356,800 3.34%
הירשמו לצפייה 3,087,310 3.07%
הירשמו לצפייה 2,516,140 2.50%
שדרגו את המנוי 1,999,890 1.99%
שדרגו את המנוי 1,300,150 1.29%
שדרגו את המנוי 942,482 0.94%
שדרגו את המנוי 693,537 0.69%
שדרגו את המנוי 388,194 0.39%
שדרגו את המנוי 337,488 0.34%
שדרגו את המנוי 213,361 0.21%
שדרגו את המנוי 209,861 0.21%
שדרגו את המנוי 194,029 0.19%
שדרגו את המנוי 175,116 0.17%
שדרגו את המנוי 171,916 0.17%
שדרגו את המנוי 154,061 0.15%
שדרגו את המנוי 111,224 0.11%
שדרגו את המנוי 109,802 0.11%
שדרגו את המנוי 100,939 0.10%
שדרגו את המנוי 100,939 0.10%
שדרגו את המנוי 97,271 0.10%
שדרגו את המנוי 91,836 0.09%
שדרגו את המנוי 86,752 0.09%
שדרגו את המנוי 80,832 0.08%
שדרגו את המנוי 74,055 0.07%
שדרגו את המנוי 70,846 0.07%
שדרגו את המנוי 69,549 0.07%
שדרגו את המנוי 64,000 0.06%
שדרגו את המנוי 63,691 0.06%
שדרגו את המנוי 60,565 0.06%
שדרגו את המנוי 57,000 0.06%
שדרגו את המנוי 53,914 0.05%
שדרגו את המנוי 42,693 0.04%
שדרגו את המנוי 42,679 0.04%
שדרגו את המנוי 37,300 0.04%
שדרגו את המנוי 35,163 0.03%
שדרגו את המנוי 29,241 0.03%
שדרגו את המנוי 28,933 0.03%
שדרגו את המנוי 21,546 0.02%
שדרגו את המנוי 14,488 0.01%
שדרגו את המנוי 12,761 0.01%
שדרגו את המנוי 12,562 0.01%
שדרגו את המנוי 11,711 0.01%
שדרגו את המנוי 10,991 0.01%
שדרגו את המנוי 10,288 0.01%
שדרגו את המנוי 7,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית