תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אי.בי.אי. 82,957 98,764 15,807  19.05%
הראל 55,466 70,327 14,861  26.79%
הירשמו לצפייה 16,185 20,932 4,747  29.33%
הירשמו לצפייה 1,400 3,429 2,029  144.93%
הירשמו לצפייה 138,719 140,384 1,665  1.20%
שדרגו את המנוי 24,658 26,138 1,480  6.00%
שדרגו את המנוי 15,493 16,569 1,076  6.95%
שדרגו את המנוי 78,598 79,108 510  0.65%
שדרגו את המנוי 37,050 37,510 460  1.24%
שדרגו את המנוי 164,916 165,203 287  0.17%
שדרגו את המנוי 27,543 27,797 254  0.92%
שדרגו את המנוי 612,594 604,491 -8,103  -1.32%
שדרגו את המנוי 393,477 359,269 -34,208  -8.69%
שדרגו את המנוי 566,493 520,814 -45,679  -8.06%
שדרגו את המנוי 226,695 178,809 -47,886  -21.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -135,876

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מגדל 2,978,090 3,543,000 564,912  18.97%
מנורה 4,316,180 4,594,550 278,372  6.45%
הירשמו לצפייה 1,261,520 1,366,570 105,046  8.33%
הירשמו לצפייה 212,368 269,589 57,221  26.94%
הירשמו לצפייה 3,132,670 3,148,260 15,596  0.50%
שדרגו את המנוי 53,914 67,614 13,700  25.41%
שדרגו את המנוי 1,000 12,000 11,000  1,100.00%
שדרגו את המנוי 330,800 337,488 6,688  2.02%
שדרגו את המנוי 2,003,510 2,007,660 4,142  0.21%
שדרגו את המנוי 50,692 54,119 3,427  6.76%
שדרגו את המנוי 63,691 66,781 3,090  4.85%
שדרגו את המנוי 45,838 48,817 2,979  6.50%
שדרגו את המנוי 82,338 84,491 2,153  2.61%
שדרגו את המנוי 13,755 15,882 2,127  15.46%
שדרגו את המנוי 3,364,030 3,364,450 415  0.01%
שדרגו את המנוי 112,404 112,705 301  0.27%
שדרגו את המנוי 31,906 32,200 294  0.92%
שדרגו את המנוי 175,416 175,566 150  0.09%
שדרגו את המנוי 63,832 63,870 38  0.06%
שדרגו את המנוי 4,500 3,470 -1,030  -22.89%
שדרגו את המנוי 100,939 99,767 -1,172  -1.16%
שדרגו את המנוי 10,249 8,935 -1,314  -12.82%
שדרגו את המנוי 148,979 143,700 -5,279  -3.54%
שדרגו את המנוי 74,149 66,329 -7,820  -10.55%
שדרגו את המנוי 5,213,520 5,201,940 -11,581  -0.22%
שדרגו את המנוי 206,279 178,399 -27,880  -13.52%
שדרגו את המנוי 1,146,210 1,083,770 -62,442  -5.45%
שדרגו את המנוי 149,161 3,235 -145,926  -97.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,071,651

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -264,444

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 43,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -135,876
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,071,651
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -264,444
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,408,602 2.39%
מגדל 604,491 0.60%
מיטב דש 520,814 0.52%
הירשמו לצפייה 359,269 0.36%
הירשמו לצפייה 178,809 0.18%
הירשמו לצפייה 165,203 0.16%
שדרגו את המנוי 140,384 0.14%
שדרגו את המנוי 98,764 0.10%
שדרגו את המנוי 79,108 0.08%
שדרגו את המנוי 70,327 0.07%
שדרגו את המנוי 41,009 0.04%
שדרגו את המנוי 37,510 0.04%
שדרגו את המנוי 27,797 0.03%
שדרגו את המנוי 26,138 0.03%
שדרגו את המנוי 20,932 0.02%
שדרגו את המנוי 16,569 0.02%
שדרגו את המנוי 10,664 0.01%
שדרגו את המנוי 5,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,360 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,638,204 28.47%
כלל 5,201,940 5.17%
מנורה 4,594,550 4.57%
הירשמו לצפייה 3,543,000 3.52%
הירשמו לצפייה 3,364,450 3.34%
הירשמו לצפייה 3,148,260 3.13%
שדרגו את המנוי 2,007,660 2.00%
שדרגו את המנוי 1,366,570 1.36%
שדרגו את המנוי 1,083,770 1.08%
שדרגו את המנוי 944,608 0.94%
שדרגו את המנוי 388,194 0.39%
שדרגו את המנוי 337,488 0.34%
שדרגו את המנוי 269,589 0.27%
שדרגו את המנוי 178,399 0.18%
שדרגו את המנוי 175,566 0.17%
שדרגו את המנוי 171,916 0.17%
שדרגו את המנוי 143,700 0.14%
שדרגו את המנוי 127,253 0.13%
שדרגו את המנוי 112,705 0.11%
שדרגו את המנוי 111,224 0.11%
שדרגו את המנוי 110,063 0.11%
שדרגו את המנוי 107,436 0.11%
שדרגו את המנוי 99,767 0.10%
שדרגו את המנוי 84,491 0.08%
שדרגו את המנוי 73,030 0.07%
שדרגו את המנוי 70,846 0.07%
שדרגו את המנוי 67,614 0.07%
שדרגו את המנוי 66,781 0.07%
שדרגו את המנוי 66,329 0.07%
שדרגו את המנוי 63,870 0.06%
שדרגו את המנוי 63,363 0.06%
שדרגו את המנוי 60,565 0.06%
שדרגו את המנוי 57,000 0.06%
שדרגו את המנוי 54,119 0.05%
שדרגו את המנוי 48,817 0.05%
שדרגו את המנוי 37,300 0.04%
שדרגו את המנוי 35,163 0.03%
שדרגו את המנוי 32,200 0.03%
שדרגו את המנוי 29,241 0.03%
שדרגו את המנוי 28,933 0.03%
שדרגו את המנוי 21,546 0.02%
שדרגו את המנוי 15,882 0.02%
שדרגו את המנוי 12,000 0.01%
שדרגו את המנוי 11,711 0.01%
שדרגו את המנוי 10,991 0.01%
שדרגו את המנוי 10,288 0.01%
שדרגו את המנוי 8,935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,235 < 0.01%
עדכונים אחרונים