תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2017 31.12.2017 שינוי
איילון 44,488 108,332 63,844  143.51%
סיגמא 10,676 14,765 4,089  38.30%
הירשמו לצפייה 64,402 65,121 719  1.12%
הירשמו לצפייה 685,940 686,132 192  0.03%
הירשמו לצפייה 51,500 51,680 180  0.35%
שדרגו את המנוי 2,797 2,452 -345  -12.33%
שדרגו את המנוי 8,265 7,654 -611  -7.39%
שדרגו את המנוי 164,637 162,316 -2,321  -1.41%
שדרגו את המנוי 81,873 75,140 -6,733  -8.22%
שדרגו את המנוי 626,604 602,900 -23,704  -3.78%
שדרגו את המנוי 450,735 422,479 -28,256  -6.27%
שדרגו את המנוי 133,856 99,786 -34,070  -25.45%
שדרגו את המנוי 71,533 12,490 -59,043  -82.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,024

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -155,083

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 2,516,140 2,978,090 461,953  18.36%
עמיתים 693,537 1,146,210 452,673  65.27%
הירשמו לצפייה 4,976,720 5,213,520 236,797  4.76%
הירשמו לצפייה 64,000 127,253 63,253  98.83%
הירשמו לצפייה 3,087,310 3,132,670 45,356  1.47%
שדרגו את המנוי 42,679 73,030 30,351  71.11%
שדרגו את המנוי 12,761 31,906 19,145  150.03%
שדרגו את המנוי 91,836 107,436 15,600  16.99%
שדרגו את המנוי 97,271 112,404 15,133  15.56%
שדרגו את המנוי 194,029 206,279 12,250  6.31%
שדרגו את המנוי 3,356,800 3,364,030 7,234  0.22%
שדרגו את המנוי 4,310,400 4,316,180 5,773  0.13%
שדרגו את המנוי 69,549 74,149 4,600  6.61%
שדרגו את המנוי 1,999,890 2,003,510 3,621  0.18%
שדרגו את המנוי 42,693 45,838 3,145  7.37%
שדרגו את המנוי 7,278 10,249 2,971  40.82%
שדרגו את המנוי 942,482 944,608 2,126  0.23%
שדרגו את המנוי 12,562 13,755 1,193  9.50%
שדרגו את המנוי 175,116 175,416 300  0.17%
שדרגו את המנוי 109,802 110,063 261  0.24%
שדרגו את המנוי 213,361 212,368 -993  -0.47%
שדרגו את המנוי 86,752 82,338 -4,414  -5.09%
שדרגו את המנוי 154,061 148,979 -5,082  -3.30%
שדרגו את המנוי 337,488 330,800 -6,688  -1.98%
שדרגו את המנוי 80,832 63,832 -17,000  -21.03%
שדרגו את המנוי 74,055 50,692 -23,363  -31.55%
שדרגו את המנוי 100,939 63,363 -37,576  -37.23%
שדרגו את המנוי 1,300,150 1,261,520 -38,626  -2.97%
שדרגו את המנוי 209,861 149,161 -60,700  -28.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,383,735

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -194,442

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 69,024
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -155,083
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,383,735
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -194,442
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,454,106 2.44%
מגדל 686,132 0.68%
מיטב דש 602,900 0.60%
הירשמו לצפייה 422,479 0.42%
הירשמו לצפייה 162,316 0.16%
הירשמו לצפייה 108,332 0.11%
שדרגו את המנוי 99,786 0.10%
שדרגו את המנוי 75,140 0.07%
שדרגו את המנוי 65,121 0.06%
שדרגו את המנוי 51,680 0.05%
שדרגו את המנוי 41,009 0.04%
שדרגו את המנוי 37,050 0.04%
שדרגו את המנוי 25,754 0.03%
שדרגו את המנוי 16,638 0.02%
שדרגו את המנוי 14,765 0.01%
שדרגו את המנוי 12,490 0.01%
שדרגו את המנוי 11,127 0.01%
שדרגו את המנוי 7,654 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,845,475 27.68%
כלל 5,213,520 5.18%
מנורה 4,316,180 4.29%
הירשמו לצפייה 3,364,030 3.34%
הירשמו לצפייה 3,132,670 3.11%
הירשמו לצפייה 2,978,090 2.96%
שדרגו את המנוי 2,003,510 1.99%
שדרגו את המנוי 1,261,520 1.25%
שדרגו את המנוי 1,146,210 1.14%
שדרגו את המנוי 944,608 0.94%
שדרגו את המנוי 388,194 0.39%
שדרגו את המנוי 330,800 0.33%
שדרגו את המנוי 212,368 0.21%
שדרגו את המנוי 206,279 0.21%
שדרגו את המנוי 175,416 0.17%
שדרגו את המנוי 171,916 0.17%
שדרגו את המנוי 149,161 0.15%
שדרגו את המנוי 148,979 0.15%
שדרגו את המנוי 127,253 0.13%
שדרגו את המנוי 112,404 0.11%
שדרגו את המנוי 111,224 0.11%
שדרגו את המנוי 110,063 0.11%
שדרגו את המנוי 107,436 0.11%
שדרגו את המנוי 100,939 0.10%
שדרגו את המנוי 82,338 0.08%
שדרגו את המנוי 74,149 0.07%
שדרגו את המנוי 73,030 0.07%
שדרגו את המנוי 70,846 0.07%
שדרגו את המנוי 63,832 0.06%
שדרגו את המנוי 63,691 0.06%
שדרגו את המנוי 63,363 0.06%
שדרגו את המנוי 60,565 0.06%
שדרגו את המנוי 57,000 0.06%
שדרגו את המנוי 53,914 0.05%
שדרגו את המנוי 50,692 0.05%
שדרגו את המנוי 45,838 0.05%
שדרגו את המנוי 37,300 0.04%
שדרגו את המנוי 35,163 0.03%
שדרגו את המנוי 31,906 0.03%
שדרגו את המנוי 29,241 0.03%
שדרגו את המנוי 28,933 0.03%
שדרגו את המנוי 21,546 0.02%
שדרגו את המנוי 14,488 0.01%
שדרגו את המנוי 13,755 0.01%
שדרגו את המנוי 11,711 0.01%
שדרגו את המנוי 10,991 0.01%
שדרגו את המנוי 10,288 0.01%
שדרגו את המנוי 10,249 0.01%
שדרגו את המנוי 7,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית