תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מיטב דש 639,420 698,155 58,735  9.19%
מגדל 693,263 727,785 34,522  4.98%
הירשמו לצפייה 45,111 46,056 945  2.09%
הירשמו לצפייה 300 1,200 900  300.00%
הירשמו לצפייה 2,000 2,700 700  35.00%
שדרגו את המנוי 2,796 3,396 600  21.46%
שדרגו את המנוי 3,549 3,934 385  10.85%
שדרגו את המנוי 328,519 328,379 -140  -0.04%
שדרגו את המנוי 9,279 9,058 -221  -2.38%
שדרגו את המנוי 3,360 2,360 -1,000  -29.76%
שדרגו את המנוי 7,525 6,005 -1,520  -20.20%
שדרגו את המנוי 4,530 1,875 -2,655  -58.61%
שדרגו את המנוי 46,509 43,509 -3,000  -6.45%
שדרגו את המנוי 19,070 14,603 -4,467  -23.42%
שדרגו את המנוי 118,764 113,248 -5,516  -4.64%
שדרגו את המנוי 187,690 180,397 -7,293  -3.89%
שדרגו את המנוי 48,914 34,099 -14,815  -30.29%
שדרגו את המנוי 542,324 487,734 -54,590  -10.07%
שדרגו את המנוי 186,893 97,457 -89,436  -47.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,787

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -184,653

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
כלל 3,356,230 3,940,830 584,604  17.42%
מנורה 3,870,010 4,307,370 437,359  11.30%
הירשמו לצפייה 2,085,320 2,520,500 435,178  20.87%
הירשמו לצפייה 2,719,570 3,076,310 356,738  13.12%
הירשמו לצפייה 642,228 942,482 300,254  46.75%
שדרגו את המנוי 6,302 177,213 170,911  2,712.01%
שדרגו את המנוי 69,032 171,454 102,422  148.37%
שדרגו את המנוי 271,223 356,517 85,294  31.45%
שדרגו את המנוי 110,108 175,116 65,008  59.04%
שדרגו את המנוי 191,806 253,092 61,286  31.95%
שדרגו את המנוי 169,879 214,194 44,315  26.09%
שדרגו את המנוי 71,196 96,511 25,315  35.56%
שדרגו את המנוי 36,591 61,653 25,062  68.49%
שדרגו את המנוי 51,541 66,085 14,544  28.22%
שדרגו את המנוי 28,807 40,034 11,227  38.97%
שדרגו את המנוי 100,139 111,224 11,085  11.07%
שדרגו את המנוי 54,603 63,731 9,128  16.72%
שדרגו את המנוי 21,471 28,933 7,462  34.75%
שדרגו את המנוי 14,761 21,546 6,785  45.97%
שדרגו את המנוי 8,548 13,987 5,439  63.63%
שדרגו את המנוי 10,048 14,488 4,440  44.19%
שדרגו את המנוי 6,756 10,288 3,532  52.28%
שדרגו את המנוי 8,773 11,711 2,938  33.49%
שדרגו את המנוי 12,025 14,926 2,901  24.12%
שדרגו את המנוי 5,203 7,383 2,180  41.90%
שדרגו את המנוי 33,025 35,163 2,138  6.47%
שדרגו את המנוי 149,572 150,812 1,240  0.83%
שדרגו את המנוי 33,553 34,564 1,011  3.01%
שדרגו את המנוי 147,058 147,475 417  0.28%
שדרגו את המנוי 91,612 89,789 -1,823  -1.99%
שדרגו את המנוי 68,119 56,289 -11,830  -17.37%
שדרגו את המנוי 181,950 153,430 -28,520  -15.67%
שדרגו את המנוי 88,995 38,490 -50,505  -56.75%
שדרגו את המנוי 71,150 7,269 -63,881  -89.78%
שדרגו את המנוי 175,541 71,396 -104,145  -59.33%
שדרגו את המנוי 1,615,610 1,472,600 -143,006  -8.85%
שדרגו את המנוי 3,086,050 2,539,140 -546,910  -17.72%
שדרגו את המנוי 2,676,210 1,995,480 -680,729  -25.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,780,213

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,631,349

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 96,787
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -184,653
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,780,213
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,631,349
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,880,439 2.86%
מגדל 727,785 0.72%
מיטב דש 698,155 0.69%
הירשמו לצפייה 487,734 0.48%
הירשמו לצפייה 328,379 0.33%
הירשמו לצפייה 180,397 0.18%
שדרגו את המנוי 113,248 0.11%
שדרגו את המנוי 97,457 0.10%
שדרגו את המנוי 46,056 0.05%
שדרגו את המנוי 43,509 0.04%
שדרגו את המנוי 37,050 0.04%
שדרגו את המנוי 36,500 0.04%
שדרגו את המנוי 34,099 0.03%
שדרגו את המנוי 14,603 0.01%
שדרגו את המנוי 9,058 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,005 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,396 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,875 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,439 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,590,527 24.44%
מנורה 4,307,370 4.28%
כלל 3,940,830 3.92%
הירשמו לצפייה 3,076,310 3.06%
הירשמו לצפייה 2,539,140 2.52%
הירשמו לצפייה 2,520,500 2.51%
שדרגו את המנוי 1,995,480 1.98%
שדרגו את המנוי 1,472,600 1.46%
שדרגו את המנוי 942,482 0.94%
שדרגו את המנוי 356,517 0.35%
שדרגו את המנוי 337,488 0.34%
שדרגו את המנוי 300,159 0.30%
שדרגו את המנוי 253,092 0.25%
שדרגו את המנוי 214,194 0.21%
שדרגו את המנוי 177,213 0.18%
שדרגו את המנוי 175,116 0.17%
שדרגו את המנוי 171,454 0.17%
שדרגו את המנוי 153,430 0.15%
שדרגו את המנוי 150,812 0.15%
שדרגו את המנוי 147,475 0.15%
שדרגו את המנוי 111,224 0.11%
שדרגו את המנוי 100,546 0.10%
שדרגו את המנוי 96,511 0.10%
שדרגו את המנוי 89,789 0.09%
שדרגו את המנוי 81,832 0.08%
שדרגו את המנוי 71,396 0.07%
שדרגו את המנוי 70,846 0.07%
שדרגו את המנוי 66,085 0.07%
שדרגו את המנוי 64,000 0.06%
שדרגו את המנוי 63,731 0.06%
שדרגו את המנוי 61,653 0.06%
שדרגו את המנוי 57,000 0.06%
שדרגו את המנוי 56,289 0.06%
שדרגו את המנוי 42,679 0.04%
שדרגו את המנוי 40,034 0.04%
שדרגו את המנוי 38,490 0.04%
שדרגו את המנוי 35,163 0.03%
שדרגו את המנוי 34,564 0.03%
שדרגו את המנוי 29,241 0.03%
שדרגו את המנוי 28,933 0.03%
שדרגו את המנוי 21,546 0.02%
שדרגו את המנוי 14,926 0.01%
שדרגו את המנוי 14,488 0.01%
שדרגו את המנוי 13,987 0.01%
שדרגו את המנוי 12,761 0.01%
שדרגו את המנוי 11,711 0.01%
שדרגו את המנוי 10,288 0.01%
שדרגו את המנוי 7,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,269 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית