תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אקסלנס 138,627 194,339 55,712  40.19%
מגדל 613,807 655,755 41,948  6.83%
הירשמו לצפייה 1,000 7,608 6,608  660.80%
הירשמו לצפייה 121,124 127,273 6,149  5.08%
הירשמו לצפייה 31,200 33,950 2,750  8.81%
שדרגו את המנוי 615,275 617,938 2,663  0.43%
שדרגו את המנוי 4,648 5,984 1,336  28.74%
שדרגו את המנוי 279,957 281,198 1,241  0.44%
שדרגו את המנוי 4,310 5,419 1,109  25.73%
שדרגו את המנוי 1,120 2,000 880  78.57%
שדרגו את המנוי 45,929 46,509 580  1.26%
שדרגו את המנוי 1,993 2,558 565  28.35%
שדרגו את המנוי 554 447 -107  -19.31%
שדרגו את המנוי 49,381 48,806 -575  -1.16%
שדרגו את המנוי 11,500 7,500 -4,000  -34.78%
שדרגו את המנוי 11,810 2,680 -9,130  -77.31%
שדרגו את המנוי 632,011 609,768 -22,243  -3.52%
שדרגו את המנוי 258,349 207,765 -50,584  -19.58%
שדרגו את המנוי 327,799 139,653 -188,146  -57.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 121,541

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -274,785

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מנורה 3,696,810 3,870,010 173,199  4.69%
רעות 152,438 191,806 39,368  25.83%
הירשמו לצפייה 3,330,010 3,356,230 26,218  0.79%
הירשמו לצפייה 3,068,260 3,086,050 17,795  0.58%
הירשמו לצפייה 90,357 94,863 4,506  4.99%
שדרגו את המנוי 2,675,170 2,676,210 1,037  0.04%
שדרגו את המנוי 146,643 147,058 415  0.28%
שדרגו את המנוי 88,718 88,995 277  0.31%
שדרגו את המנוי 6,063 6,302 239  3.94%
שדרגו את המנוי 71,021 71,196 175  0.25%
שדרגו את המנוי 33,561 33,553 -8  -0.02%
שדרגו את המנוי 175,684 175,541 -143  -0.08%
שדרגו את המנוי 2,720,260 2,719,570 -689  -0.03%
שדרגו את המנוי 170,649 169,879 -770  -0.45%
שדרגו את המנוי 3,799 2,886 -913  -24.03%
שדרגו את המנוי 101,899 100,546 -1,353  -1.33%
שדרגו את המנוי 10,163 8,548 -1,615  -15.89%
שדרגו את המנוי 7,237 5,591 -1,646  -22.74%
שדרגו את המנוי 16,255 12,025 -4,230  -26.02%
שדרגו את המנוי 33,732 28,807 -4,925  -14.60%
שדרגו את המנוי 188,112 181,950 -6,162  -3.28%
שדרגו את המנוי 277,903 271,223 -6,680  -2.40%
שדרגו את המנוי 63,603 54,603 -9,000  -14.15%
שדרגו את המנוי 1,800,240 1,615,610 -184,631  -10.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 263,229

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -222,765

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 121,541
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -274,785
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 263,229
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -222,765
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,060,515 3.04%
מגדל 655,755 0.65%
פסגות 617,938 0.61%
הירשמו לצפייה 609,768 0.61%
הירשמו לצפייה 281,198 0.28%
הירשמו לצפייה 207,765 0.21%
שדרגו את המנוי 194,339 0.19%
שדרגו את המנוי 139,653 0.14%
שדרגו את המנוי 127,273 0.13%
שדרגו את המנוי 48,806 0.05%
שדרגו את המנוי 46,509 0.05%
שדרגו את המנוי 36,500 0.04%
שדרגו את המנוי 33,950 0.03%
שדרגו את המנוי 21,278 0.02%
שדרגו את המנוי 7,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,558 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 447 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,805,927 22.67%
מנורה 3,870,010 3.85%
כלל 3,356,230 3.34%
הירשמו לצפייה 3,086,050 3.07%
הירשמו לצפייה 2,719,570 2.70%
הירשמו לצפייה 2,676,210 2.66%
שדרגו את המנוי 2,085,320 2.07%
שדרגו את המנוי 1,615,610 1.61%
שדרגו את המנוי 642,228 0.64%
שדרגו את המנוי 271,223 0.27%
שדרגו את המנוי 191,806 0.19%
שדרגו את המנוי 181,950 0.18%
שדרגו את המנוי 175,541 0.17%
שדרגו את המנוי 169,879 0.17%
שדרגו את המנוי 149,572 0.15%
שדרגו את המנוי 147,058 0.15%
שדרגו את המנוי 110,108 0.11%
שדרגו את המנוי 100,546 0.10%
שדרגו את המנוי 100,139 0.10%
שדרגו את המנוי 94,863 0.09%
שדרגו את המנוי 91,612 0.09%
שדרגו את המנוי 88,995 0.09%
שדרגו את המנוי 71,196 0.07%
שדרגו את המנוי 71,150 0.07%
שדרגו את המנוי 70,846 0.07%
שדרגו את המנוי 69,032 0.07%
שדרגו את המנוי 68,119 0.07%
שדרגו את המנוי 64,000 0.06%
שדרגו את המנוי 57,000 0.06%
שדרגו את המנוי 54,603 0.05%
שדרגו את המנוי 51,541 0.05%
שדרגו את המנוי 42,679 0.04%
שדרגו את המנוי 36,591 0.04%
שדרגו את המנוי 33,553 0.03%
שדרגו את המנוי 33,025 0.03%
שדרגו את המנוי 28,807 0.03%
שדרגו את המנוי 21,471 0.02%
שדרגו את המנוי 14,761 0.01%
שדרגו את המנוי 12,761 0.01%
שדרגו את המנוי 12,025 0.01%
שדרגו את המנוי 10,048 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,548 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,940 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,886 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית