תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סלקום

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מגדל 466,601 521,351 54,750  11.73%
פסטרנק שהם 8,148 22,468 14,320  175.75%
הירשמו לצפייה 78,783 80,593 1,810  2.30%
הירשמו לצפייה 10,400 11,800 1,400  13.46%
הירשמו לצפייה 2,360 1,810 -550  -23.31%
שדרגו את המנוי 73,360 71,634 -1,726  -2.35%
שדרגו את המנוי 51,773 49,033 -2,740  -5.29%
שדרגו את המנוי 59,959 55,318 -4,641  -7.74%
שדרגו את המנוי 69,681 63,745 -5,936  -8.52%
שדרגו את המנוי 14,446 8,072 -6,374  -44.12%
שדרגו את המנוי 482,637 475,512 -7,125  -1.48%
שדרגו את המנוי -67,966 -81,153 -13,187  19.40%
שדרגו את המנוי 126,759 112,131 -14,628  -11.54%
שדרגו את המנוי 283,334 265,247 -18,087  -6.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 72,280

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,994

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 4,620,920 6,301,170 1,680,250  36.36%
מיטב דש 1,733,190 2,645,740 912,553  52.65%
הירשמו לצפייה 3,180,870 3,352,440 171,569  5.39%
הירשמו לצפייה 3,885,600 4,035,300 149,706  3.85%
הירשמו לצפייה 3,225,190 3,310,080 84,893  2.63%
שדרגו את המנוי 10,000 70,846 60,846  608.46%
שדרגו את המנוי 81,066 102,470 21,404  26.40%
שדרגו את המנוי 32,209 41,238 9,029  28.03%
שדרגו את המנוי 2,010,450 2,013,410 2,958  0.15%
שדרגו את המנוי 271,790 273,129 1,339  0.49%
שדרגו את המנוי 208,966 209,381 415  0.20%
שדרגו את המנוי 12,750 13,088 338  2.65%
שדרגו את המנוי 6,528 4,491 -2,037  -31.20%
שדרגו את המנוי 5,201,940 5,198,750 -3,195  -0.06%
שדרגו את המנוי 141,889 135,788 -6,101  -4.30%
שדרגו את המנוי 29,241 22,919 -6,322  -21.62%
שדרגו את המנוי 132,023 124,523 -7,500  -5.68%
שדרגו את המנוי 34,833 26,801 -8,032  -23.06%
שדרגו את המנוי 365,574 355,824 -9,750  -2.67%
שדרגו את המנוי 73,470 61,754 -11,716  -15.95%
שדרגו את המנוי 72,060 57,763 -14,297  -19.84%
שדרגו את המנוי 129,007 106,793 -22,214  -17.22%
שדרגו את המנוי 51,789 22,395 -29,394  -56.76%
שדרגו את המנוי 63,870 27,929 -35,941  -56.27%
שדרגו את המנוי 297,742 258,584 -39,158  -13.15%
שדרגו את המנוי 82,340 38,829 -43,511  -52.84%
שדרגו את המנוי 79,004 28,065 -50,939  -64.48%
שדרגו את המנוי 118,304 42,008 -76,296  -64.49%
שדרגו את המנוי 217,839 111,389 -106,450  -48.87%
שדרגו את המנוי 337,488 199,988 -137,500  -40.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,095,300

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -610,353

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 72,280
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -74,994
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,095,300
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -610,353
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,704,056 1.51%
מגדל 521,351 0.46%
מיטב דש 475,512 0.42%
הירשמו לצפייה 265,247 0.23%
הירשמו לצפייה 112,131 0.10%
הירשמו לצפייה 80,593 0.07%
שדרגו את המנוי 71,634 0.06%
שדרגו את המנוי 63,745 0.06%
שדרגו את המנוי 55,318 0.05%
שדרגו את המנוי 49,033 0.04%
שדרגו את המנוי 26,186 0.02%
שדרגו את המנוי 22,468 0.02%
שדרגו את המנוי 11,800 0.01%
שדרגו את המנוי 8,072 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,454 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי -81,153 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 31,500,598 27.83%
מנורה 6,301,170 5.57%
כלל 5,198,750 4.59%
הירשמו לצפייה 4,035,300 3.57%
הירשמו לצפייה 3,352,440 2.96%
הירשמו לצפייה 3,310,080 2.92%
שדרגו את המנוי 2,645,740 2.34%
שדרגו את המנוי 2,013,410 1.78%
שדרגו את המנוי 1,004,780 0.89%
שדרגו את המנוי 426,343 0.38%
שדרגו את המנוי 355,824 0.31%
שדרגו את המנוי 273,129 0.24%
שדרגו את המנוי 258,584 0.23%
שדרגו את המנוי 209,381 0.18%
שדרגו את המנוי 199,988 0.18%
שדרגו את המנוי 140,036 0.12%
שדרגו את המנוי 136,891 0.12%
שדרגו את המנוי 135,788 0.12%
שדרגו את המנוי 126,076 0.11%
שדרגו את המנוי 124,523 0.11%
שדרגו את המנוי 111,389 0.10%
שדרגו את המנוי 106,793 0.09%
שדרגו את המנוי 103,742 0.09%
שדרגו את המנוי 102,470 0.09%
שדרגו את המנוי 73,030 0.06%
שדרגו את המנוי 70,846 0.06%
שדרגו את המנוי 61,754 0.05%
שדרגו את המנוי 57,763 0.05%
שדרגו את המנוי 57,000 0.05%
שדרגו את המנוי 55,964 0.05%
שדרגו את המנוי 43,868 0.04%
שדרגו את המנוי 42,008 0.04%
שדרגו את המנוי 41,238 0.04%
שדרגו את המנוי 38,829 0.03%
שדרגו את המנוי 35,496 0.03%
שדרגו את המנוי 28,065 0.02%
שדרגו את המנוי 27,929 0.02%
שדרגו את המנוי 26,801 0.02%
שדרגו את המנוי 25,849 0.02%
שדרגו את המנוי 22,919 0.02%
שדרגו את המנוי 22,395 0.02%
שדרגו את המנוי 21,574 0.02%
שדרגו את המנוי 17,253 0.02%
שדרגו את המנוי 13,892 0.01%
שדרגו את המנוי 13,659 0.01%
שדרגו את המנוי 13,088 0.01%
שדרגו את המנוי 12,260 0.01%
שדרגו את המנוי 4,491 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית