תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אבגול

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.avgol.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מגדל 1,554,830 1,717,870 163,036  10.49%
מיטב דש 1,153,100 1,194,720 41,629  3.61%
הירשמו לצפייה 2,070,710 2,094,350 23,644  1.14%
הירשמו לצפייה 85,000 91,500 6,500  7.65%
הירשמו לצפייה 88,833 93,669 4,836  5.44%
שדרגו את המנוי 160,580 161,341 761  0.47%
שדרגו את המנוי 1,813 1,780 -33  -1.82%
שדרגו את המנוי 2,347 2,253 -94  -4.01%
שדרגו את המנוי 19,385 17,393 -1,992  -10.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 240,406

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,119

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 5,678,760 7,945,140 2,266,370  39.91%
מגדל 25,278,500 26,086,800 808,284  3.20%
הירשמו לצפייה 10,468,800 10,636,900 168,190  1.61%
הירשמו לצפייה 145,074 290,710 145,636  100.39%
הירשמו לצפייה 263,817 391,506 127,689  48.40%
שדרגו את המנוי 4,040 31,310 27,270  675.00%
שדרגו את המנוי 16,506 33,798 17,292  104.76%
שדרגו את המנוי 69,579 86,619 17,040  24.49%
שדרגו את המנוי 2,351,630 2,366,670 15,043  0.64%
שדרגו את המנוי 188,691 202,002 13,311  7.05%
שדרגו את המנוי 547,716 555,299 7,583  1.38%
שדרגו את המנוי 145,622 147,876 2,254  1.55%
שדרגו את המנוי 34,415 36,415 2,000  5.81%
שדרגו את המנוי 554,513 556,089 1,576  0.28%
שדרגו את המנוי 120,657 121,954 1,297  1.07%
שדרגו את המנוי 263,017 263,877 860  0.33%
שדרגו את המנוי 196,949 183,549 -13,400  -6.80%
שדרגו את המנוי 136,301 121,901 -14,400  -10.56%
שדרגו את המנוי 491,794 474,494 -17,300  -3.52%
שדרגו את המנוי 339,301 307,209 -32,092  -9.46%
שדרגו את המנוי 477,572 199,636 -277,936  -58.20%
שדרגו את המנוי 11,636,600 9,574,350 -2,062,240  -17.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,621,695

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,417,368

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 240,406
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,119
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,621,695
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,417,368
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,807,394 1.98%
פסגות 2,094,350 0.72%
מגדל 1,717,870 0.59%
הירשמו לצפייה 1,194,720 0.41%
הירשמו לצפייה 279,170 0.10%
הירשמו לצפייה 161,341 0.06%
שדרגו את המנוי 144,000 0.05%
שדרגו את המנוי 93,669 0.03%
שדרגו את המנוי 91,500 0.03%
שדרגו את המנוי 17,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,780 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 65,100,668 22.23%
מגדל 26,086,800 8.91%
כלל 10,636,900 3.63%
הירשמו לצפייה 9,574,350 3.27%
הירשמו לצפייה 7,945,140 2.71%
הירשמו לצפייה 2,366,670 0.81%
שדרגו את המנוי 1,415,330 0.48%
שדרגו את המנוי 1,346,530 0.46%
שדרגו את המנוי 556,089 0.19%
שדרגו את המנוי 555,299 0.19%
שדרגו את המנוי 474,494 0.16%
שדרגו את המנוי 473,380 0.16%
שדרגו את המנוי 391,506 0.13%
שדרגו את המנוי 307,209 0.10%
שדרגו את המנוי 290,710 0.10%
שדרגו את המנוי 264,895 0.09%
שדרגו את המנוי 263,877 0.09%
שדרגו את המנוי 242,118 0.08%
שדרגו את המנוי 202,002 0.07%
שדרגו את המנוי 199,636 0.07%
שדרגו את המנוי 183,549 0.06%
שדרגו את המנוי 147,876 0.05%
שדרגו את המנוי 123,132 0.04%
שדרגו את המנוי 121,954 0.04%
שדרגו את המנוי 121,901 0.04%
שדרגו את המנוי 108,532 0.04%
שדרגו את המנוי 101,600 0.03%
שדרגו את המנוי 101,050 0.03%
שדרגו את המנוי 86,619 0.03%
שדרגו את המנוי 56,136 0.02%
שדרגו את המנוי 50,745 0.02%
שדרגו את המנוי 46,296 0.02%
שדרגו את המנוי 40,534 0.01%
שדרגו את המנוי 36,415 0.01%
שדרגו את המנוי 33,798 0.01%
שדרגו את המנוי 31,310 0.01%
שדרגו את המנוי 30,437 0.01%
שדרגו את המנוי 24,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,027 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,552 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אבגול פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה עמדו על 369 מיליון דולר, צמיחה של 7.8% לעומת 2013; הרווח הנקי הסתכם ב-19.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 16.6 מיליון דולר ב-2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אבגול דיווחה היום על פירעון התחייבויות בנקאיות לזמן ארוך בהיקף של כ-80 מיליון דולר, וכן שהיא תפעל להסרת השעבודים הקיימים על נכסי החברה, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ג' מאוגוסט 2014.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית