תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אבגול

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.avgol.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 877,907 998,319 120,412  13.72%
אושן 145,000 255,300 110,300  76.07%
הירשמו לצפייה 1,942,200 1,964,040 21,833  1.12%
הירשמו לצפייה 132,013 137,000 4,987  3.78%
הירשמו לצפייה 1,819,310 1,817,020 -2,287  -0.13%
שדרגו את המנוי 117,719 115,381 -2,338  -1.99%
שדרגו את המנוי 7,184 4,003 -3,181  -44.28%
שדרגו את המנוי 75,000 70,000 -5,000  -6.67%
שדרגו את המנוי 131,195 43,228 -87,967  -67.05%
שדרגו את המנוי 655,123 279,819 -375,304  -57.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 257,532

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -476,077

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 678,774 2,594,740 1,915,970  282.27%
הראל 11,739,400 12,232,500 493,100  4.20%
הירשמו לצפייה 23,965,100 24,065,000 99,900  0.42%
הירשמו לצפייה 199,636 233,390 33,754  16.91%
הירשמו לצפייה 17,000 17,810 810  4.76%
שדרגו את המנוי 481,584 476,272 -5,312  -1.10%
שדרגו את המנוי 2,177,210 2,168,100 -9,110  -0.42%
שדרגו את המנוי 65,865 53,227 -12,638  -19.19%
שדרגו את המנוי 100,409 78,626 -21,783  -21.69%
שדרגו את המנוי 1,346,530 417,766 -928,764  -68.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,543,534

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -977,607

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 257,532
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -476,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,543,534
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -977,607
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,778,039 1.96%
פסגות 1,964,040 0.67%
מור 1,817,020 0.62%
הירשמו לצפייה 998,319 0.34%
הירשמו לצפייה 279,819 0.09%
הירשמו לצפייה 255,300 0.09%
שדרגו את המנוי 137,000 0.05%
שדרגו את המנוי 115,381 0.04%
שדרגו את המנוי 92,372 0.03%
שדרגו את המנוי 70,000 0.02%
שדרגו את המנוי 43,228 0.01%
שדרגו את המנוי 4,003 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,557 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 70,655,731 23.95%
מגדל 24,065,000 8.16%
כלל 20,328,400 6.89%
הירשמו לצפייה 12,232,500 4.15%
הירשמו לצפייה 4,903,120 1.66%
הירשמו לצפייה 2,594,740 0.88%
שדרגו את המנוי 2,168,100 0.73%
שדרגו את המנוי 842,536 0.29%
שדרגו את המנוי 608,637 0.21%
שדרגו את המנוי 476,272 0.16%
שדרגו את המנוי 417,766 0.14%
שדרגו את המנוי 265,547 0.09%
שדרגו את המנוי 263,877 0.09%
שדרגו את המנוי 233,390 0.08%
שדרגו את המנוי 145,636 0.05%
שדרגו את המנוי 145,622 0.05%
שדרגו את המנוי 121,954 0.04%
שדרגו את המנוי 108,532 0.04%
שדרגו את המנוי 86,619 0.03%
שדרגו את המנוי 78,626 0.03%
שדרגו את המנוי 75,284 0.03%
שדרגו את המנוי 53,227 0.02%
שדרגו את המנוי 50,745 0.02%
שדרגו את המנוי 46,296 0.02%
שדרגו את המנוי 44,903 0.02%
שדרגו את המנוי 40,534 0.01%
שדרגו את המנוי 36,415 0.01%
שדרגו את המנוי 32,031 0.01%
שדרגו את המנוי 30,437 0.01%
שדרגו את המנוי 21,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,930 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אבגול פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה עמדו על 369 מיליון דולר, צמיחה של 7.8% לעומת 2013; הרווח הנקי הסתכם ב-19.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 16.6 מיליון דולר ב-2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אבגול דיווחה היום על פירעון התחייבויות בנקאיות לזמן ארוך בהיקף של כ-80 מיליון דולר, וכן שהיא תפעל להסרת השעבודים הקיימים על נכסי החברה, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ג' מאוגוסט 2014.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית