תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אבגול

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.avgol.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 641,813 925,785 283,972  44.25%
אושן 113,000 143,000 30,000  26.55%
הירשמו לצפייה 28,921 43,947 15,026  51.96%
הירשמו לצפייה 866,051 872,235 6,184  0.71%
הירשמו לצפייה 109,077 114,156 5,079  4.66%
שדרגו את המנוי 1,981,590 1,985,940 4,351  0.22%
שדרגו את המנוי 118,538 120,912 2,374  2.00%
שדרגו את המנוי 172,653 173,337 684  0.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 347,670

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 11,703,700 11,739,400 35,770  0.31%
מגדל 23,963,100 23,965,100 1,998  0.01%
הירשמו לצפייה 13,945 13,939 -6  -0.04%
הירשמו לצפייה 147,876 145,622 -2,254  -1.52%
הירשמו לצפייה 4,033,030 4,026,160 -6,868  -0.17%
שדרגו את המנוי 2,185,820 2,177,210 -8,612  -0.39%
שדרגו את המנוי 32,000 17,000 -15,000  -46.88%
שדרגו את המנוי 593,951 578,462 -15,489  -2.61%
שדרגו את המנוי 101,600 75,284 -26,316  -25.90%
שדרגו את המנוי 20,358,400 20,328,400 -29,930  -0.15%
שדרגו את המנוי 514,896 481,584 -33,312  -6.47%
שדרגו את המנוי 164,326 3,930 -160,396  -97.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,768

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -298,183

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 347,670
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 37,768
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -298,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,516,213 2.55%
פסגות 1,985,940 0.67%
מור 1,819,500 0.62%
הירשמו לצפייה 1,219,560 0.41%
הירשמו לצפייה 925,785 0.31%
הירשמו לצפייה 872,235 0.30%
שדרגו את המנוי 173,337 0.06%
שדרגו את המנוי 143,000 0.05%
שדרגו את המנוי 120,912 0.04%
שדרגו את המנוי 114,156 0.04%
שדרגו את המנוי 80,000 0.03%
שדרגו את המנוי 43,947 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,184 < 0.01%
שדרגו את המנוי 657 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 68,259,382 23.14%
מגדל 23,965,100 8.12%
כלל 20,328,400 6.89%
הירשמו לצפייה 11,739,400 3.98%
הירשמו לצפייה 4,026,160 1.36%
הירשמו לצפייה 2,177,210 0.74%
שדרגו את המנוי 1,346,530 0.46%
שדרגו את המנוי 842,536 0.29%
שדרגו את המנוי 608,637 0.21%
שדרגו את המנוי 578,462 0.20%
שדרגו את המנוי 481,584 0.16%
שדרגו את המנוי 265,547 0.09%
שדרגו את המנוי 263,877 0.09%
שדרגו את המנוי 199,636 0.07%
שדרגו את המנוי 192,118 0.07%
שדרגו את המנוי 145,636 0.05%
שדרגו את המנוי 145,622 0.05%
שדרגו את המנוי 121,954 0.04%
שדרגו את המנוי 108,532 0.04%
שדרגו את המנוי 100,409 0.03%
שדרגו את המנוי 86,619 0.03%
שדרגו את המנוי 75,284 0.03%
שדרגו את המנוי 65,865 0.02%
שדרגו את המנוי 50,745 0.02%
שדרגו את המנוי 46,296 0.02%
שדרגו את המנוי 44,903 0.02%
שדרגו את המנוי 36,415 0.01%
שדרגו את המנוי 32,031 0.01%
שדרגו את המנוי 30,437 0.01%
שדרגו את המנוי 21,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,939 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,930 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אבגול פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה עמדו על 369 מיליון דולר, צמיחה של 7.8% לעומת 2013; הרווח הנקי הסתכם ב-19.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 16.6 מיליון דולר ב-2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אבגול דיווחה היום על פירעון התחייבויות בנקאיות לזמן ארוך בהיקף של כ-80 מיליון דולר, וכן שהיא תפעל להסרת השעבודים הקיימים על נכסי החברה, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ג' מאוגוסט 2014.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית