תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אבגול

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.avgol.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
אקסלנס -19,213 83,674 102,887  -535.51%
ילין לפידות 1,083,230 1,172,230 89,000  8.22%
הירשמו לצפייה 2,150,070 2,233,170 83,100  3.86%
הירשמו לצפייה 2,845 21,007 18,162  638.38%
הירשמו לצפייה 15,099 29,751 14,652  97.04%
שדרגו את המנוי 1,100,870 1,115,460 14,592  1.33%
שדרגו את המנוי 276,938 287,035 10,097  3.65%
שדרגו את המנוי 85,000 95,000 10,000  11.76%
שדרגו את המנוי 1,766,540 1,736,480 -30,063  -1.70%
שדרגו את המנוי 7,334,240 5,482,660 -1,851,580  -25.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 342,490

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,881,643

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
כלל 12,056,000 13,820,600 1,764,570  14.64%
הכשרה ביטוח 551,740 748,733 196,993  35.70%
הירשמו לצפייה 12,193,100 12,207,500 14,383  0.12%
הירשמו לצפייה 2,366,670 2,371,360 4,694  0.20%
הירשמו לצפייה 12,027 16,357 4,330  36.00%
שדרגו את המנוי 474,711 474,736 25  0.01%
שדרגו את המנוי 117,862 117,412 -450  -0.38%
שדרגו את המנוי 24,186 19,586 -4,600  -19.02%
שדרגו את המנוי 197,527 192,134 -5,393  -2.73%
שדרגו את המנוי 90,085 73,781 -16,304  -18.10%
שדרגו את המנוי 559,611 540,622 -18,989  -3.39%
שדרגו את המנוי 6,776,190 6,728,080 -48,119  -0.71%
שדרגו את המנוי 90,085 40,534 -49,551  -55.00%
שדרגו את המנוי 242,118 192,118 -50,000  -20.65%
שדרגו את המנוי 183,549 100,409 -83,140  -45.30%
שדרגו את המנוי 121,901 11,191 -110,710  -90.82%
שדרגו את המנוי 649,935 425,368 -224,567  -34.55%
שדרגו את המנוי 307,209 32,031 -275,178  -89.57%
שדרגו את המנוי 25,724,200 25,203,600 -520,586  -2.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,984,995

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,407,587

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 342,490
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,881,643
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,984,995
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,407,587
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,401,840 4.22%
מור 5,482,660 1.87%
פסגות 2,233,170 0.76%
הירשמו לצפייה 1,736,480 0.59%
הירשמו לצפייה 1,172,230 0.40%
הירשמו לצפייה 1,115,460 0.38%
שדרגו את המנוי 287,035 0.10%
שדרגו את המנוי 144,000 0.05%
שדרגו את המנוי 95,000 0.03%
שדרגו את המנוי 83,674 0.03%
שדרגו את המנוי 29,751 0.01%
שדרגו את המנוי 21,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,373 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 67,041,950 22.81%
מגדל 25,203,600 8.58%
כלל 13,820,600 4.70%
הירשמו לצפייה 12,207,500 4.15%
הירשמו לצפייה 6,728,080 2.29%
הירשמו לצפייה 2,371,360 0.81%
שדרגו את המנוי 1,346,530 0.46%
שדרגו את המנוי 748,733 0.25%
שדרגו את המנוי 540,622 0.18%
שדרגו את המנוי 474,736 0.16%
שדרגו את המנוי 473,380 0.16%
שדרגו את המנוי 425,368 0.14%
שדרגו את המנוי 291,272 0.10%
שדרגו את המנוי 265,547 0.09%
שדרגו את המנוי 263,877 0.09%
שדרגו את המנוי 199,636 0.07%
שדרגו את המנוי 192,134 0.07%
שדרגו את המנוי 192,118 0.07%
שדרגו את המנוי 147,876 0.05%
שדרגו את המנוי 121,954 0.04%
שדרגו את המנוי 117,412 0.04%
שדרגו את המנוי 108,532 0.04%
שדרגו את המנוי 101,600 0.03%
שדרגו את המנוי 100,409 0.03%
שדרגו את המנוי 86,619 0.03%
שדרגו את המנוי 73,781 0.03%
שדרגו את המנוי 66,560 0.02%
שדרגו את המנוי 50,745 0.02%
שדרגו את המנוי 46,296 0.02%
שדרגו את המנוי 40,534 0.01%
שדרגו את המנוי 36,415 0.01%
שדרגו את המנוי 33,798 0.01%
שדרגו את המנוי 32,031 0.01%
שדרגו את המנוי 30,437 0.01%
שדרגו את המנוי 19,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,088 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אבגול פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה עמדו על 369 מיליון דולר, צמיחה של 7.8% לעומת 2013; הרווח הנקי הסתכם ב-19.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 16.6 מיליון דולר ב-2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אבגול דיווחה היום על פירעון התחייבויות בנקאיות לזמן ארוך בהיקף של כ-80 מיליון דולר, וכן שהיא תפעל להסרת השעבודים הקיימים על נכסי החברה, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ג' מאוגוסט 2014.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית