תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אבגול

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.avgol.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
מור 6,875,060 6,950,110 75,053  1.09%
ילין לפידות 1,009,880 1,083,230 73,351  7.26%
הירשמו לצפייה 2,092,550 2,159,500 66,958  3.20%
הירשמו לצפייה 90,000 95,000 5,000  5.56%
הירשמו לצפייה 1,499 1,506 7  0.47%
שדרגו את המנוי 2,492 2,428 -64  -2.57%
שדרגו את המנוי 277,154 273,859 -3,295  -1.19%
שדרגו את המנוי 1,761,090 1,753,440 -7,655  -0.43%
שדרגו את המנוי 1,159,880 1,093,290 -66,585  -5.74%
שדרגו את המנוי 87,846 -68,068 -155,914  -177.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 220,369

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -233,513

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 9,574,350 12,193,100 2,618,770  27.35%
כלל 10,636,900 12,056,000 1,419,090  13.34%
הירשמו לצפייה 391,506 551,740 160,234  40.93%
הירשמו לצפייה 555,299 649,935 94,636  17.04%
הירשמו לצפייה 40,534 90,085 49,551  122.25%
שדרגו את המנוי 56,136 66,560 10,424  18.57%
שדרגו את המנוי 556,089 559,611 3,522  0.63%
שדרגו את המנוי 264,895 265,547 652  0.25%
שדרגו את המנוי 290,710 291,272 562  0.19%
שדרגו את המנוי 474,494 474,711 217  0.05%
שדרגו את המנוי 202,002 197,527 -4,475  -2.22%
שדרגו את המנוי 123,132 117,862 -5,270  -4.28%
שדרגו את המנוי 101,050 90,085 -10,965  -10.85%
שדרגו את המנוי 26,086,800 25,724,200 -362,560  -1.39%
שדרגו את המנוי 7,945,140 6,776,190 -1,168,940  -14.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,357,658

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,552,210

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 220,369
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -233,513
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,357,658
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,552,210
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,491,140 4.59%
מור 6,950,110 2.37%
פסגות 2,159,500 0.73%
הירשמו לצפייה 1,753,440 0.60%
הירשמו לצפייה 1,093,290 0.37%
הירשמו לצפייה 1,083,230 0.37%
שדרגו את המנוי 273,859 0.09%
שדרגו את המנוי 144,000 0.05%
שדרגו את המנוי 95,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי -68,068 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 66,495,814 22.63%
מגדל 25,724,200 8.75%
הראל 12,193,100 4.15%
הירשמו לצפייה 12,056,000 4.10%
הירשמו לצפייה 6,776,190 2.31%
הירשמו לצפייה 2,366,670 0.81%
שדרגו את המנוי 1,346,530 0.46%
שדרגו את המנוי 649,935 0.22%
שדרגו את המנוי 559,611 0.19%
שדרגו את המנוי 551,740 0.19%
שדרגו את המנוי 474,711 0.16%
שדרגו את המנוי 473,380 0.16%
שדרגו את המנוי 307,209 0.10%
שדרגו את המנוי 291,272 0.10%
שדרגו את המנוי 265,547 0.09%
שדרגו את המנוי 263,877 0.09%
שדרגו את המנוי 242,118 0.08%
שדרגו את המנוי 199,636 0.07%
שדרגו את המנוי 197,527 0.07%
שדרגו את המנוי 183,549 0.06%
שדרגו את המנוי 147,876 0.05%
שדרגו את המנוי 121,954 0.04%
שדרגו את המנוי 121,901 0.04%
שדרגו את המנוי 117,862 0.04%
שדרגו את המנוי 108,532 0.04%
שדרגו את המנוי 101,600 0.03%
שדרגו את המנוי 90,085 0.03%
שדרגו את המנוי 90,085 0.03%
שדרגו את המנוי 86,619 0.03%
שדרגו את המנוי 66,560 0.02%
שדרגו את המנוי 50,745 0.02%
שדרגו את המנוי 46,296 0.02%
שדרגו את המנוי 36,415 0.01%
שדרגו את המנוי 33,798 0.01%
שדרגו את המנוי 31,310 0.01%
שדרגו את המנוי 30,437 0.01%
שדרגו את המנוי 24,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,027 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,088 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אבגול פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה עמדו על 369 מיליון דולר, צמיחה של 7.8% לעומת 2013; הרווח הנקי הסתכם ב-19.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 16.6 מיליון דולר ב-2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אבגול דיווחה היום על פירעון התחייבויות בנקאיות לזמן ארוך בהיקף של כ-80 מיליון דולר, וכן שהיא תפעל להסרת השעבודים הקיימים על נכסי החברה, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ג' מאוגוסט 2014.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית