תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אבגול

ענף: תעשיה
תת-ענף: עץ, נייר ודפוס
אתר: www.avgol.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מגדל 1,493,850 1,731,250 237,402  15.89%
דיביאם 65,000 85,000 20,000  30.77%
הירשמו לצפייה 1,107,960 1,125,010 17,051  1.54%
הירשמו לצפייה 12,857 20,400 7,543  58.67%
הירשמו לצפייה 75,204 77,879 2,675  3.56%
שדרגו את המנוי 158,981 159,829 848  0.53%
שדרגו את המנוי 1,815 2,142 327  18.02%
שדרגו את המנוי 5,768 2,319 -3,449  -59.80%
שדרגו את המנוי 2,090,980 2,082,260 -8,719  -0.42%
שדרגו את המנוי 138,585 19,785 -118,800  -85.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 285,846

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -130,968

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
ילין לפידות 1,906,760 2,351,630 444,870  23.33%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 29,892 242,118 212,226  709.98%
הירשמו לצפייה 10,313,000 10,468,800 155,769  1.51%
הירשמו לצפייה 5,558,660 5,678,760 120,109  2.16%
הירשמו לצפייה 11,569,500 11,636,600 67,111  0.58%
שדרגו את המנוי 230,299 263,817 33,518  14.55%
שדרגו את המנוי 84,746 101,050 16,304  19.24%
שדרגו את המנוי 194,510 196,949 2,439  1.25%
שדרגו את המנוי 552,949 554,513 1,564  0.28%
שדרגו את המנוי 490,513 491,794 1,281  0.26%
שדרגו את המנוי 39,435 40,534 1,099  2.79%
שדרגו את המנוי 120,182 120,657 475  0.40%
שדרגו את המנוי 547,777 547,716 -61  -0.01%
שדרגו את המנוי 123,653 123,132 -521  -0.42%
שדרגו את המנוי 8,279 5,088 -3,191  -38.54%
שדרגו את המנוי 20,835 16,506 -4,329  -20.78%
שדרגו את המנוי 215,000 188,691 -26,309  -12.24%
שדרגו את המנוי 159,215 59,684 -99,531  -62.51%
שדרגו את המנוי 25,435,900 25,278,500 -157,426  -0.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,056,765

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -291,368

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 285,846
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -130,968
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,056,765
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -291,368
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,724,192 1.95%
פסגות 2,082,260 0.71%
מגדל 1,731,250 0.59%
הירשמו לצפייה 1,125,010 0.38%
הירשמו לצפייה 279,170 0.10%
הירשמו לצפייה 159,829 0.05%
שדרגו את המנוי 129,800 0.04%
שדרגו את המנוי 85,000 0.03%
שדרגו את המנוי 77,879 0.03%
שדרגו את המנוי 20,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,785 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,319 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,142 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 63,955,638 21.84%
מגדל 25,278,500 8.63%
הראל 11,636,600 3.97%
הירשמו לצפייה 10,468,800 3.57%
הירשמו לצפייה 5,678,760 1.94%
הירשמו לצפייה 2,351,630 0.80%
שדרגו את המנוי 1,415,330 0.48%
שדרגו את המנוי 1,346,530 0.46%
שדרגו את המנוי 554,513 0.19%
שדרגו את המנוי 547,716 0.19%
שדרגו את המנוי 491,794 0.17%
שדרגו את המנוי 477,572 0.16%
שדרגו את המנוי 473,380 0.16%
שדרגו את המנוי 339,301 0.12%
שדרגו את המנוי 264,895 0.09%
שדרגו את המנוי 263,817 0.09%
שדרגו את המנוי 263,017 0.09%
שדרגו את המנוי 242,118 0.08%
שדרגו את המנוי 196,949 0.07%
שדרגו את המנוי 188,691 0.06%
שדרגו את המנוי 145,622 0.05%
שדרגו את המנוי 145,074 0.05%
שדרגו את המנוי 136,301 0.05%
שדרגו את המנוי 123,132 0.04%
שדרגו את המנוי 120,657 0.04%
שדרגו את המנוי 108,532 0.04%
שדרגו את המנוי 101,600 0.03%
שדרגו את המנוי 101,050 0.03%
שדרגו את המנוי 69,579 0.02%
שדרגו את המנוי 59,684 0.02%
שדרגו את המנוי 56,136 0.02%
שדרגו את המנוי 50,745 0.02%
שדרגו את המנוי 46,296 0.02%
שדרגו את המנוי 40,534 0.01%
שדרגו את המנוי 34,415 0.01%
שדרגו את המנוי 30,437 0.01%
שדרגו את המנוי 24,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,027 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,088 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,040 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אבגול פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה עמדו על 369 מיליון דולר, צמיחה של 7.8% לעומת 2013; הרווח הנקי הסתכם ב-19.9 מיליון דולר, לעומת רווח של 16.6 מיליון דולר ב-2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אבגול דיווחה היום על פירעון התחייבויות בנקאיות לזמן ארוך בהיקף של כ-80 מיליון דולר, וכן שהיא תפעל להסרת השעבודים הקיימים על נכסי החברה, בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב מסדרה ג' מאוגוסט 2014.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית