תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
מגדל 85,868 91,798 5,930  6.91%
אקסלנס 82,463 85,471 3,008  3.65%
הירשמו לצפייה 28,235 30,108 1,873  6.63%
הירשמו לצפייה 48,262 49,755 1,493  3.09%
הירשמו לצפייה 3,277 3,377 100  3.05%
שדרגו את המנוי 57,899 57,947 48  0.08%
שדרגו את המנוי 2,146 1,600 -546  -25.44%
שדרגו את המנוי 4,182 3,544 -638  -15.26%
שדרגו את המנוי 237,348 234,162 -3,186  -1.34%
שדרגו את המנוי 67,416 44,600 -22,816  -33.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,452

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,186

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 38,659 39,280 621  1.61%
הראל 857,578 857,661 83  0.01%
הירשמו לצפייה 2,494,580 2,494,580 -1
הירשמו לצפייה 5,815 5,466 -349  -6.00%
הירשמו לצפייה 187,462 187,055 -407  -0.22%
שדרגו את המנוי 393,963 293,612 -100,351  -25.47%
שדרגו את המנוי 1,323,010 1,015,770 -307,240  -23.22%
שדרגו את המנוי 2,147,170 1,369,690 -777,484  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 704

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,185,832

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,452
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,186
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 704
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,185,832
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 898,900 2.67%
פורסט 245,333 0.73%
מיטב דש 234,162 0.70%
הירשמו לצפייה 91,798 0.27%
הירשמו לצפייה 85,471 0.25%
הירשמו לצפייה 57,947 0.17%
שדרגו את המנוי 49,755 0.15%
שדרגו את המנוי 44,600 0.13%
שדרגו את המנוי 40,495 0.12%
שדרגו את המנוי 30,108 0.09%
שדרגו את המנוי 8,340 0.02%
שדרגו את המנוי 3,544 0.01%
שדרגו את המנוי 3,377 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,371,524 18.91%
כלל 2,494,580 7.40%
מגדל 1,369,690 4.07%
הירשמו לצפייה 1,015,770 3.02%
הירשמו לצפייה 857,661 2.55%
הירשמו לצפייה 293,612 0.87%
שדרגו את המנוי 187,055 0.56%
שדרגו את המנוי 55,951 0.17%
שדרגו את המנוי 39,280 0.12%
שדרגו את המנוי 19,036 0.06%
שדרגו את המנוי 16,634 0.05%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 5,466 0.02%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית