תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פורסט 233,377 245,333 11,956  5.12%
פורטה 4,874 8,340 3,466  71.11%
הירשמו לצפייה 78,096 80,095 1,999  2.56%
הירשמו לצפייה 19,281 20,133 852  4.42%
הירשמו לצפייה 45,594 46,241 647  1.42%
שדרגו את המנוי 39,895 40,495 600  1.50%
שדרגו את המנוי 73,008 73,453 445  0.61%
שדרגו את המנוי 1,000 900 -100  -10.00%
שדרגו את המנוי 75,098 74,331 -767  -1.02%
שדרגו את המנוי 5,264 2,969 -2,295  -43.60%
שדרגו את המנוי 62,387 58,252 -4,135  -6.63%
שדרגו את המנוי 246,031 238,391 -7,640  -3.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,965

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,937

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 37,454 38,659 1,205  3.22%
הכשרה ביטוח 15,964 16,634 670  4.20%
הירשמו לצפייה 2,147,100 2,147,170 69
הירשמו לצפייה 6,129 5,815 -314  -5.12%
הירשמו לצפייה 858,371 857,578 -793  -0.09%
שדרגו את המנוי 395,837 393,963 -1,874  -0.47%
שדרגו את המנוי 1,333,820 1,323,010 -10,808  -0.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,944

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,789

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,965
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,937
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,944
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,789
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 902,664 2.68%
פורסט 245,333 0.73%
מיטב דש 238,391 0.71%
הירשמו לצפייה 80,095 0.24%
הירשמו לצפייה 74,331 0.22%
הירשמו לצפייה 73,453 0.22%
שדרגו את המנוי 58,252 0.17%
שדרגו את המנוי 46,241 0.14%
שדרגו את המנוי 40,495 0.12%
שדרגו את המנוי 20,133 0.06%
שדרגו את המנוי 8,340 0.02%
שדרגו את המנוי 4,182 0.01%
שדרגו את המנוי 3,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,556,647 22.43%
כלל 2,494,580 7.40%
מגדל 2,147,170 6.37%
הירשמו לצפייה 1,323,010 3.93%
הירשמו לצפייה 857,578 2.55%
הירשמו לצפייה 393,963 1.17%
שדרגו את המנוי 187,462 0.56%
שדרגו את המנוי 55,951 0.17%
שדרגו את המנוי 38,659 0.11%
שדרגו את המנוי 19,036 0.06%
שדרגו את המנוי 16,634 0.05%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 5,815 0.02%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית