תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
אקסיומה 23,600 34,013 10,413  44.12%
אקסלנס 92,334 100,508 8,174  8.85%
הירשמו לצפייה 40,495 42,595 2,100  5.19%
הירשמו לצפייה 51,268 53,249 1,981  3.86%
הירשמו לצפייה 30,699 31,934 1,235  4.02%
שדרגו את המנוי 93,838 94,917 1,079  1.15%
שדרגו את המנוי 54,870 52,768 -2,102  -3.83%
שדרגו את המנוי 238,647 224,825 -13,822  -5.79%
שדרגו את המנוי 201,715 151,914 -49,801  -24.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,982

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -65,725

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 38,659 39,280 621  1.61%
הראל 857,578 857,661 83  0.01%
הירשמו לצפייה 2,494,580 2,494,580 -1
הירשמו לצפייה 5,815 5,466 -349  -6.00%
הירשמו לצפייה 187,462 187,055 -407  -0.22%
שדרגו את המנוי 393,963 293,612 -100,351  -25.47%
שדרגו את המנוי 1,323,010 1,015,770 -307,240  -23.22%
שדרגו את המנוי 2,147,170 1,369,690 -777,484  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 704

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,185,832

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,982
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -65,725
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 704
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,185,832
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 845,514 2.51%
מיטב דש 224,825 0.67%
פורסט 151,914 0.45%
הירשמו לצפייה 100,508 0.30%
הירשמו לצפייה 94,917 0.28%
הירשמו לצפייה 53,249 0.16%
שדרגו את המנוי 52,768 0.16%
שדרגו את המנוי 42,595 0.13%
שדרגו את המנוי 37,600 0.11%
שדרגו את המנוי 34,013 0.10%
שדרגו את המנוי 31,934 0.09%
שדרגו את המנוי 8,340 0.02%
שדרגו את המנוי 3,560 0.01%
שדרגו את המנוי 3,544 0.01%
שדרגו את המנוי 3,377 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,371,524 18.91%
כלל 2,494,580 7.40%
מגדל 1,369,690 4.07%
הירשמו לצפייה 1,015,770 3.02%
הירשמו לצפייה 857,661 2.55%
הירשמו לצפייה 293,612 0.87%
שדרגו את המנוי 187,055 0.56%
שדרגו את המנוי 55,951 0.17%
שדרגו את המנוי 39,280 0.12%
שדרגו את המנוי 19,036 0.06%
שדרגו את המנוי 16,634 0.05%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 5,466 0.02%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית