תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 82,968 96,783 13,815  16.65%
סיגמא 357 11,054 10,697  2,996.36%
הירשמו לצפייה 77,600 85,222 7,622  9.82%
הירשמו לצפייה 34,525 41,949 7,424  21.50%
הירשמו לצפייה 27,536 32,936 5,400  19.61%
שדרגו את המנוי 38,948 42,929 3,981  10.22%
שדרגו את המנוי 9,714 13,693 3,979  40.96%
שדרגו את המנוי 22,149 25,225 3,076  13.89%
שדרגו את המנוי 16,170 14,905 -1,265  -7.82%
שדרגו את המנוי 4,756 3,289 -1,467  -30.85%
שדרגו את המנוי 247,727 245,637 -2,090  -0.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,994

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,822

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 1,369,690 2,148,580 778,895  56.87%
הראל 857,661 942,572 84,911  9.90%
הירשמו לצפייה 39,280 42,444 3,164  8.05%
הירשמו לצפייה 2,494,580 2,494,580 1
הירשמו לצפייה 5,466 5,429 -37  -0.68%
שדרגו את המנוי 293,612 196,794 -96,818  -32.97%
שדרגו את המנוי 1,015,770 725,997 -289,775  -28.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 866,971

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -386,630

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 55,994
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,822
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 866,971
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -386,630
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 663,506 1.97%
מיטב דש 245,637 0.73%
אקסלנס 96,783 0.29%
הירשמו לצפייה 85,222 0.25%
הירשמו לצפייה 42,929 0.13%
הירשמו לצפייה 41,949 0.12%
שדרגו את המנוי 32,936 0.10%
שדרגו את המנוי 25,225 0.07%
שדרגו את המנוי 20,000 0.06%
שדרגו את המנוי 15,400 0.05%
שדרגו את המנוי 14,905 0.04%
שדרגו את המנוי 13,693 0.04%
שדרגו את המנוי 11,054 0.03%
שדרגו את המנוי 6,807 0.02%
שדרגו את המנוי 3,377 0.01%
שדרגו את המנוי 3,289 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,851,861 20.34%
כלל 2,494,580 7.40%
מגדל 2,148,580 6.38%
הירשמו לצפייה 942,572 2.80%
הירשמו לצפייה 725,997 2.16%
הירשמו לצפייה 196,794 0.58%
שדרגו את המנוי 187,055 0.56%
שדרגו את המנוי 55,951 0.17%
שדרגו את המנוי 42,444 0.13%
שדרגו את המנוי 19,036 0.06%
שדרגו את המנוי 16,634 0.05%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 5,429 0.02%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית