תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אפסילון 17,000 39,895 22,895  134.68%
אקסלנס 64,382 73,008 8,626  13.40%
הירשמו לצפייה 228,383 233,377 4,994  2.19%
הירשמו לצפייה 74,084 78,096 4,012  5.42%
הירשמו לצפייה 42,835 45,594 2,759  6.44%
שדרגו את המנוי 17,542 19,281 1,739  9.91%
שדרגו את המנוי 62,460 62,387 -73  -0.12%
שדרגו את המנוי 5,434 5,264 -170  -3.13%
שדרגו את המנוי 295,708 295,229 -479  -0.16%
שדרגו את המנוי 13,837 4,874 -8,963  -64.78%
שדרגו את המנוי 277,037 246,031 -31,006  -11.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,025

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,691

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 37,454 38,659 1,205  3.22%
הכשרה ביטוח 15,964 16,634 670  4.20%
הירשמו לצפייה 2,147,100 2,147,170 69
הירשמו לצפייה 6,129 5,815 -314  -5.12%
הירשמו לצפייה 858,371 857,578 -793  -0.09%
שדרגו את המנוי 395,837 393,963 -1,874  -0.47%
שדרגו את המנוי 1,333,820 1,323,010 -10,808  -0.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,944

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,789

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 45,025
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,691
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,944
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,789
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,190,171 3.53%
אלטשולר - שחם 295,229 0.88%
מיטב דש 246,031 0.73%
הירשמו לצפייה 233,377 0.69%
הירשמו לצפייה 78,096 0.23%
הירשמו לצפייה 75,098 0.22%
שדרגו את המנוי 73,008 0.22%
שדרגו את המנוי 62,387 0.19%
שדרגו את המנוי 45,594 0.14%
שדרגו את המנוי 39,895 0.12%
שדרגו את המנוי 19,281 0.06%
שדרגו את המנוי 5,264 0.02%
שדרגו את המנוי 4,874 0.01%
שדרגו את המנוי 4,182 0.01%
שדרגו את המנוי 3,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,556,647 22.43%
כלל 2,494,580 7.40%
מגדל 2,147,170 6.37%
הירשמו לצפייה 1,323,010 3.93%
הירשמו לצפייה 857,578 2.55%
הירשמו לצפייה 393,963 1.17%
שדרגו את המנוי 187,462 0.56%
שדרגו את המנוי 55,951 0.17%
שדרגו את המנוי 38,659 0.11%
שדרגו את המנוי 19,036 0.06%
שדרגו את המנוי 16,634 0.05%
שדרגו את המנוי 14,393 0.04%
שדרגו את המנוי 5,815 0.02%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית