תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוט תקשורת

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: תוכנה ואינטרנט
אתר: www.allot.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 217,348 268,245 50,897  23.42%
פורסט 193,921 216,653 22,732  11.72%
הירשמו לצפייה 51,741 60,371 8,630  16.68%
הירשמו לצפייה 48,774 55,166 6,392  13.11%
הירשמו לצפייה 40,729 42,972 2,243  5.51%
שדרגו את המנוי 15,000 17,000 2,000  13.33%
שדרגו את המנוי 69,290 71,203 1,913  2.76%
שדרגו את המנוי 15,332 16,630 1,298  8.47%
שדרגו את המנוי 1,787 2,575 788  44.10%
שדרגו את המנוי 1,100 1,000 -100  -9.09%
שדרגו את המנוי 12,636 11,449 -1,187  -9.39%
שדרגו את המנוי 15,439 13,837 -1,602  -10.38%
שדרגו את המנוי 298,513 295,233 -3,280  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,893

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,169

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מגדל 2,145,060 2,147,100 2,041  0.10%
קחצ"ק חברת ניהול 36,499 37,454 955  2.62%
הירשמו לצפייה 191,407 187,462 -3,945  -2.06%
הירשמו לצפייה 881,784 858,371 -23,413  -2.66%
הירשמו לצפייה 521,291 395,837 -125,454  -24.07%
שדרגו את המנוי 1,750,040 1,333,820 -416,225  -23.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,996

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -569,037

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 96,893
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,169
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,996
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -569,037
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,162,693 3.45%
אלטשולר - שחם 295,233 0.88%
מיטב דש 268,245 0.80%
הירשמו לצפייה 216,653 0.64%
הירשמו לצפייה 75,098 0.22%
הירשמו לצפייה 71,203 0.21%
שדרגו את המנוי 60,371 0.18%
שדרגו את המנוי 55,166 0.16%
שדרגו את המנוי 42,972 0.13%
שדרגו את המנוי 17,000 0.05%
שדרגו את המנוי 16,630 0.05%
שדרגו את המנוי 13,837 0.04%
שדרגו את המנוי 11,449 0.03%
שדרגו את המנוי 5,434 0.02%
שדרגו את המנוי 4,182 0.01%
שדרגו את המנוי 3,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,342 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,535,064 22.37%
כלל 2,494,580 7.40%
מגדל 2,147,100 6.37%
הירשמו לצפייה 1,333,820 3.96%
הירשמו לצפייה 858,371 2.55%
הירשמו לצפייה 395,837 1.17%
שדרגו את המנוי 187,462 0.56%
שדרגו את המנוי 55,951 0.17%
שדרגו את המנוי 37,454 0.11%
שדרגו את המנוי 15,964 0.05%
שדרגו את המנוי 6,129 0.02%
שדרגו את המנוי 2,396 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית