תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברימאג

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
פורטה 2,278 2,981 703  30.86%
מגדל 40,078 39,610 -468  -1.17%
הירשמו לצפייה 51,179 18,036 -33,143  -64.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 703

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,611

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
ילין לפידות 349,152 358,814 9,662  2.77%
הפניקס 563,695 558,379 -5,316  -0.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,662

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,316

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 703
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -33,611
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,662
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,316
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 552,344 5.31%
ילין לפידות 389,896 3.75%
פורסט 95,760 0.92%
הירשמו לצפייה 39,610 0.38%
הירשמו לצפייה 18,036 0.17%
הירשמו לצפייה 6,061 0.06%
שדרגו את המנוי 2,981 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,800,859 17.33%
פסגות 777,066 7.48%
הפניקס 558,379 5.37%
הירשמו לצפייה 358,814 3.45%
הירשמו לצפייה 77,289 0.74%
הירשמו לצפייה 29,311 0.28%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית