תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברימאג

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 432,003 439,630 7,627  1.77%
מגדל 23,792 24,038 246  1.03%
הירשמו לצפייה 1,178 1,093 -85  -7.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,873

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -85

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 345,000 345,754 754  0.22%
הפניקס 558,046 556,749 -1,297  -0.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 754

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,297

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,873
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -85
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 754
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,297
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 563,093 5.57%
ילין לפידות 439,630 4.35%
פורסט 95,760 0.95%
הירשמו לצפייה 24,038 0.24%
הירשמו לצפייה 2,572 0.03%
הירשמו לצפייה 1,093 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,679,569 16.61%
פסגות 777,066 7.68%
הפניקס 556,749 5.51%
הירשמו לצפייה 345,754 3.42%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית