תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ברימאג

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
פורסט 95,760 96,073 313  0.33%
מגדל 20,795 20,631 -164  -0.79%
הירשמו לצפייה 1,002 737 -265  -26.45%
הירשמו לצפייה 439,630 433,178 -6,452  -1.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 313

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,881

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 551,622 550,364 -1,258  -0.23%
ילין לפידות 345,754 338,506 -7,248  -2.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,506

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 313
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,881
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,506
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 551,453 5.45%
ילין לפידות 433,178 4.28%
פורסט 96,073 0.95%
הירשמו לצפייה 20,631 0.20%
הירשמו לצפייה 755 < 0.01%
הירשמו לצפייה 737 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,665,936 16.48%
פסגות 777,066 7.68%
הפניקס 550,364 5.44%
הירשמו לצפייה 338,506 3.35%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית