תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קמהדע

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה
אתר: www.kamada.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
ברומטר 5,000 11,663 6,663  133.26%
מגדל 178,924 184,821 5,897  3.30%
הירשמו לצפייה 22,165 27,114 4,949  22.33%
הירשמו לצפייה 52 4,267 4,215  8,105.77%
הירשמו לצפייה 834 1,769 935  112.11%
שדרגו את המנוי 14,420 14,970 550  3.81%
שדרגו את המנוי 13,583 13,859 276  2.03%
שדרגו את המנוי 45,706 44,909 -797  -1.74%
שדרגו את המנוי 2,963 1,863 -1,100  -37.12%
שדרגו את המנוי 4,200 1,800 -2,400  -57.14%
שדרגו את המנוי 60,144 57,714 -2,430  -4.04%
שדרגו את המנוי 294,008 288,974 -5,034  -1.71%
שדרגו את המנוי 97,704 92,015 -5,689  -5.82%
שדרגו את המנוי 490,386 463,523 -26,863  -5.48%
שדרגו את המנוי 499,469 259,136 -240,333  -48.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,485

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -284,646

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 1,063,800 1,120,910 57,113  5.37%
הלמן אלדובי 5,132 5,108 -24  -0.47%
הירשמו לצפייה 88,930 88,730 -200  -0.22%
הירשמו לצפייה 49,809 45,759 -4,050  -8.13%
הירשמו לצפייה 681,601 555,243 -126,358  -18.54%
שדרגו את המנוי 499,174 347,246 -151,928  -30.44%
שדרגו את המנוי 227,500 46,909 -180,591  -79.38%
שדרגו את המנוי 1,688,720 1,241,500 -447,217  -26.48%
שדרגו את המנוי 2,917,120 1,311,770 -1,605,350  -55.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,113

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,515,718

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,485
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -284,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 57,113
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,515,718
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,827,205 4.54%
מיטב דש 463,523 1.15%
פורסט 331,313 0.82%
הירשמו לצפייה 288,974 0.72%
הירשמו לצפייה 259,136 0.64%
הירשמו לצפייה 184,821 0.46%
שדרגו את המנוי 92,015 0.23%
שדרגו את המנוי 57,714 0.14%
שדרגו את המנוי 44,909 0.11%
שדרגו את המנוי 27,114 0.07%
שדרגו את המנוי 14,970 0.04%
שדרגו את המנוי 14,220 0.04%
שדרגו את המנוי 13,859 0.03%
שדרגו את המנוי 11,663 0.03%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,267 0.01%
שדרגו את המנוי 4,197 0.01%
שדרגו את המנוי 1,863 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,769 < 0.01%
שדרגו את המנוי 918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,191,700 12.89%
מיטב דש 1,311,770 3.26%
הפניקס 1,241,500 3.08%
הירשמו לצפייה 1,120,910 2.78%
הירשמו לצפייה 555,243 1.38%
הירשמו לצפייה 347,246 0.86%
שדרגו את המנוי 88,730 0.22%
שדרגו את המנוי 62,902 0.16%
שדרגו את המנוי 60,400 0.15%
שדרגו את המנוי 50,553 0.13%
שדרגו את המנוי 46,909 0.12%
שדרגו את המנוי 46,306 0.11%
שדרגו את המנוי 45,759 0.11%
שדרגו את המנוי 43,820 0.11%
שדרגו את המנוי 41,200 0.10%
שדרגו את המנוי 39,309 0.10%
שדרגו את המנוי 25,728 0.06%
שדרגו את המנוי 21,827 0.05%
שדרגו את המנוי 17,231 0.04%
שדרגו את המנוי 11,711 0.03%
שדרגו את המנוי 7,538 0.02%
שדרגו את המנוי 5,108 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קמהדע קיבלה ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) מעמד של תרופת יתום עבור התרופה המיועדת לטיפול במחלת השתל נגד מאחסן. #FDA #תרופת_יתום #מחלת_השתל_נגד_מאחסן #ביומד #תרופה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית