תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קמהדע

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה
אתר: www.kamada.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש 18,693 124,210 105,517  564.47%
אפסילון 1,674 41,297 39,623  2,366.97%
הירשמו לצפייה 252,065 285,130 33,065  13.12%
הירשמו לצפייה 103,484 110,817 7,333  7.09%
הירשמו לצפייה 698 7,947 7,249  1,038.54%
שדרגו את המנוי 901,397 905,252 3,855  0.43%
שדרגו את המנוי 76,465 79,678 3,213  4.20%
שדרגו את המנוי 67,712 70,133 2,421  3.58%
שדרגו את המנוי 600 2,380 1,780  296.67%
שדרגו את המנוי 85,663 86,696 1,033  1.21%
שדרגו את המנוי 3,757 2,824 -933  -24.83%
שדרגו את המנוי 83,943 81,440 -2,503  -2.98%
שדרגו את המנוי 136,140 126,140 -10,000  -7.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 205,089

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,436

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 202,843 359,782 156,939  77.37%
הפניקס 898,566 901,031 2,465  0.27%
הירשמו לצפייה 331 324 -7  -2.11%
הירשמו לצפייה 317,896 317,458 -438  -0.14%
הירשמו לצפייה 5,289 4,793 -496  -9.38%
שדרגו את המנוי 595 45 -550  -92.44%
שדרגו את המנוי 1,122,180 1,121,580 -610  -0.05%
שדרגו את המנוי 7,538 5,892 -1,646  -21.84%
שדרגו את המנוי 12,748 6,152 -6,596  -51.74%
שדרגו את המנוי 33,820 12,221 -21,599  -63.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 159,404

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,942

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 205,089
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,436
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 159,404
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -31,942
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,108,777 4.71%
אלטשולר - שחם 905,252 2.02%
פורסט 285,130 0.64%
הירשמו לצפייה 126,140 0.28%
הירשמו לצפייה 124,210 0.28%
הירשמו לצפייה 110,817 0.25%
שדרגו את המנוי 86,696 0.19%
שדרגו את המנוי 81,440 0.18%
שדרגו את המנוי 79,678 0.18%
שדרגו את המנוי 70,133 0.16%
שדרגו את המנוי 63,562 0.14%
שדרגו את המנוי 44,307 0.10%
שדרגו את המנוי 41,297 0.09%
שדרגו את המנוי 38,259 0.09%
שדרגו את המנוי 34,767 0.08%
שדרגו את המנוי 7,947 0.02%
שדרגו את המנוי 3,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,380 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,893,374 6.47%
מגדל 1,121,580 2.51%
הפניקס 901,031 2.01%
הירשמו לצפייה 359,782 0.80%
הירשמו לצפייה 317,458 0.71%
הירשמו לצפייה 79,654 0.18%
שדרגו את המנוי 39,309 0.09%
שדרגו את המנוי 23,306 0.05%
שדרגו את המנוי 21,827 0.05%
שדרגו את המנוי 12,221 0.03%
שדרגו את המנוי 6,152 0.01%
שדרגו את המנוי 5,892 0.01%
שדרגו את המנוי 4,793 0.01%
שדרגו את המנוי 324 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קמהדע קיבלה ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) מעמד של תרופת יתום עבור התרופה המיועדת לטיפול במחלת השתל נגד מאחסן. #FDA #תרופת_יתום #מחלת_השתל_נגד_מאחסן #ביומד #תרופה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית