תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רם-און השקעות והחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
פסגות 49,626 54,030 4,404  8.87%
מיטב דש 5,322 5,381 59  1.11%
הירשמו לצפייה 29,684 29,130 -554  -1.87%
הירשמו לצפייה 28,638 25,000 -3,638  -12.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,463

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,192

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 4,477 45,064 40,587  906.57%
ילין לפידות 827,589 819,839 -7,750  -0.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,587

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,750

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,463
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,192
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 40,587
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,750
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,767,318 10.52%
ילין לפידות 959,368 5.71%
אלטשולר - שחם 660,943 3.93%
הירשמו לצפייה 54,030 0.32%
הירשמו לצפייה 29,130 0.17%
הירשמו לצפייה 25,000 0.15%
שדרגו את המנוי 21,108 0.13%
שדרגו את המנוי 7,790 0.05%
שדרגו את המנוי 5,381 0.03%
שדרגו את המנוי 4,568 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,252,356 19.36%
מגדל 1,949,390 11.61%
ילין לפידות 819,839 4.88%
הירשמו לצפייה 265,275 1.58%
הירשמו לצפייה 93,740 0.56%
הירשמו לצפייה 46,803 0.28%
שדרגו את המנוי 45,064 0.27%
שדרגו את המנוי 31,190 0.19%
שדרגו את המנוי 1,055 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית