תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רם-און השקעות והחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
דולפין 10,497 12,709 2,212  21.07%
פסגות 63,225 64,736 1,511  2.39%
הירשמו לצפייה 5,427 5,421 -6  -0.11%
הירשמו לצפייה 26,547 19,372 -7,175  -27.03%
הירשמו לצפייה 650,725 634,843 -15,882  -2.44%
שדרגו את המנוי 872,445 852,000 -20,445  -2.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,723

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,508

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 41,570 103,071 61,501  147.95%
הכשרה ביטוח 138,872 144,774 5,902  4.25%
הירשמו לצפייה 1,949,660 1,951,520 1,855  0.10%
הירשמו לצפייה 258,320 254,555 -3,765  -1.46%
הירשמו לצפייה 818,711 807,880 -10,831  -1.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,258

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,596

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,723
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -43,508
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 69,258
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,596
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,608,937 9.58%
ילין לפידות 852,000 5.07%
אלטשולר - שחם 634,843 3.78%
הירשמו לצפייה 64,736 0.39%
הירשמו לצפייה 19,372 0.12%
הירשמו לצפייה 17,000 0.10%
שדרגו את המנוי 12,709 0.08%
שדרגו את המנוי 5,421 0.03%
שדרגו את המנוי 2,856 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,382,998 20.14%
מגדל 1,951,520 11.62%
ילין לפידות 807,880 4.81%
הירשמו לצפייה 254,555 1.52%
הירשמו לצפייה 144,774 0.86%
הירשמו לצפייה 103,071 0.61%
שדרגו את המנוי 73,492 0.44%
שדרגו את המנוי 31,190 0.19%
שדרגו את המנוי 16,516 0.10%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית