תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רם-און השקעות והחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
הראל 13,000 16,000 3,000  23.08%
דולפין 7,528 8,494 966  12.83%
הירשמו לצפייה 2,034 2,856 822  40.41%
הירשמו לצפייה 22,009 22,093 84  0.38%
הירשמו לצפייה 5,428 5,434 6  0.11%
שדרגו את המנוי 63,471 62,968 -503  -0.79%
שדרגו את המנוי 884,016 874,997 -9,019  -1.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,878

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,522

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 93,740 138,872 45,132  48.15%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 45,064 73,492 28,428  63.08%
הירשמו לצפייה 1,949,390 1,949,660 270  0.01%
הירשמו לצפייה 258,712 258,320 -392  -0.15%
הירשמו לצפייה 820,007 818,711 -1,296  -0.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,830

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,688

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,878
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,522
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 73,830
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,688
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,653,785 9.85%
ילין לפידות 874,997 5.21%
אלטשולר - שחם 660,943 3.93%
הירשמו לצפייה 62,968 0.37%
הירשמו לצפייה 22,093 0.13%
הירשמו לצפייה 16,000 0.10%
שדרגו את המנוי 8,494 0.05%
שדרגו את המנוי 5,434 0.03%
שדרגו את המנוי 2,856 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,312,870 19.72%
מגדל 1,949,660 11.61%
ילין לפידות 818,711 4.87%
הירשמו לצפייה 258,320 1.54%
הירשמו לצפייה 138,872 0.83%
הירשמו לצפייה 73,492 0.44%
שדרגו את המנוי 41,570 0.25%
שדרגו את המנוי 31,190 0.19%
שדרגו את המנוי 1,055 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית