רם-און השקעות והחזקות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רם-און השקעות והחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
ילין לפידות 870,648 956,929 86,281  9.91%
דולפין 19,366 20,648 1,282  6.62%
הירשמו לצפייה 8,601 8,115 -486  -5.65%
הירשמו לצפייה 37,104 32,926 -4,178  -11.26%
הירשמו לצפייה 55,606 49,806 -5,800  -10.43%
שדרגו את המנוי 54,167 44,637 -9,530  -17.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,563

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,994

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 89,506 93,740 4,234  4.73%
אל-על 16,880 15,000 -1,880  -11.14%
הירשמו לצפייה 21,760 18,855 -2,905  -13.35%
הירשמו לצפייה 45,874 41,649 -4,225  -9.21%
הירשמו לצפייה 270,401 265,275 -5,126  -1.90%
שדרגו את המנוי 841,478 827,589 -13,889  -1.65%
שדרגו את המנוי 39,572 4,477 -35,095  -88.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,234

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,120

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 87,563
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,994
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,234
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -63,120
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,781,262 10.60%
ילין לפידות 956,929 5.70%
אלטשולר - שחם 660,943 3.93%
הירשמו לצפייה 49,806 0.30%
הירשמו לצפייה 44,637 0.27%
הירשמו לצפייה 32,926 0.20%
שדרגו את המנוי 20,648 0.12%
שדרגו את המנוי 8,115 0.05%
שדרגו את המנוי 7,258 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,295,023 19.62%
מגדל 1,949,390 11.61%
ילין לפידות 827,589 4.93%
הירשמו לצפייה 265,275 1.58%
הירשמו לצפייה 93,740 0.56%
הירשמו לצפייה 46,803 0.28%
שדרגו את המנוי 41,649 0.25%
שדרגו את המנוי 31,190 0.19%
שדרגו את המנוי 18,855 0.11%
שדרגו את המנוי 15,000 0.09%
שדרגו את המנוי 4,477 0.03%
שדרגו את המנוי 1,055 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית