תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רם-און השקעות והחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 859,702 863,685 3,983  0.46%
הראל 54,766 57,662 2,896  5.29%
הירשמו לצפייה 17,543 19,366 1,823  10.39%
הירשמו לצפייה 52,450 53,238 788  1.50%
הירשמו לצפייה 10,147 8,858 -1,289  -12.70%
שדרגו את המנוי 40,696 38,061 -2,635  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,490

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,924

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 27,412 39,572 12,160  44.36%
הכשרה ביטוח 81,550 89,506 7,956  9.76%
הירשמו לצפייה 1,949,640 1,949,390 -254  -0.01%
הירשמו לצפייה 271,338 270,401 -937  -0.35%
הירשמו לצפייה 50,008 46,803 -3,205  -6.41%
שדרגו את המנוי 860,698 841,478 -19,220  -2.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,116

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,616

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,490
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,924
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 20,116
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -23,616
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,709,071 10.17%
ילין לפידות 863,685 5.14%
אלטשולר - שחם 660,943 3.93%
הירשמו לצפייה 57,662 0.34%
הירשמו לצפייה 53,238 0.32%
הירשמו לצפייה 38,061 0.23%
שדרגו את המנוי 19,366 0.12%
שדרגו את המנוי 8,858 0.05%
שדרגו את המנוי 7,258 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,353,909 19.97%
מגדל 1,949,390 11.61%
ילין לפידות 841,478 5.01%
הירשמו לצפייה 270,401 1.61%
הירשמו לצפייה 89,506 0.53%
הירשמו לצפייה 46,803 0.28%
שדרגו את המנוי 45,874 0.27%
שדרגו את המנוי 39,572 0.24%
שדרגו את המנוי 31,190 0.19%
שדרגו את המנוי 21,760 0.13%
שדרגו את המנוי 16,880 0.10%
שדרגו את המנוי 1,055 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית