תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רם-און השקעות והחזקות

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
ילין לפידות 956,929 959,368 2,439  0.25%
דולפין 18,161 20,227 2,066  11.38%
הירשמו לצפייה 7,258 8,770 1,512  20.83%
הירשמו לצפייה 41,473 41,422 -51  -0.12%
הירשמו לצפייה 31,167 29,042 -2,125  -6.82%
שדרגו את המנוי 7,499 5,232 -2,267  -30.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,017

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,443

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 4,477 45,064 40,587  906.57%
ילין לפידות 827,589 819,839 -7,750  -0.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,587

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,750

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,017
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,443
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 40,587
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,750
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,774,765 10.57%
ילין לפידות 959,368 5.71%
אלטשולר - שחם 660,943 3.93%
הירשמו לצפייה 49,761 0.30%
הירשמו לצפייה 41,422 0.25%
הירשמו לצפייה 29,042 0.17%
שדרגו את המנוי 20,227 0.12%
שדרגו את המנוי 8,770 0.05%
שדרגו את המנוי 5,232 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,251,301 19.36%
מגדל 1,949,390 11.61%
ילין לפידות 819,839 4.88%
הירשמו לצפייה 265,275 1.58%
הירשמו לצפייה 93,740 0.56%
הירשמו לצפייה 46,803 0.28%
שדרגו את המנוי 45,064 0.27%
שדרגו את המנוי 31,190 0.19%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית