תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מיטב דש 106,742 123,924 17,182  16.10%
אלומות - ספרינט 28,418 33,285 4,867  17.13%
הירשמו לצפייה 27,671 30,096 2,425  8.76%
הירשמו לצפייה 196,019 198,281 2,262  1.15%
הירשמו לצפייה 43,395 45,214 1,819  4.19%
שדרגו את המנוי 24,215 25,870 1,655  6.83%
שדרגו את המנוי 20,043 21,347 1,304  6.51%
שדרגו את המנוי 84 787 703  836.90%
שדרגו את המנוי 9,438 9,696 258  2.73%
שדרגו את המנוי 55,241 54,947 -294  -0.53%
שדרגו את המנוי 3,901 3,478 -423  -10.84%
שדרגו את המנוי 1,804 1,272 -532  -29.49%
שדרגו את המנוי 8,325 6,911 -1,414  -16.98%
שדרגו את המנוי 17,801 15,913 -1,888  -10.61%
שדרגו את המנוי 14,668 11,972 -2,696  -18.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,475

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,247

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 51,598 142,989 91,391  177.12%
מיטב דש 1,245,840 1,318,350 72,511  5.82%
הירשמו לצפייה 12,217 12,227 10  0.08%
הירשמו לצפייה 802,683 802,671 -12
הירשמו לצפייה 9,807 7,529 -2,278  -23.23%
שדרגו את המנוי 156,942 154,370 -2,572  -1.64%
שדרגו את המנוי 61,690 58,679 -3,011  -4.88%
שדרגו את המנוי 118,064 114,916 -3,148  -2.67%
שדרגו את המנוי 390,060 385,655 -4,405  -1.13%
שדרגו את המנוי 217,561 164,394 -53,167  -24.44%
שדרגו את המנוי 761,206 485,575 -275,631  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 163,912

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -344,224

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,475
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,247
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 163,912
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -344,224
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,203,184 6.71%
אלטשולר - שחם 614,362 3.43%
ילין לפידות 198,281 1.11%
הירשמו לצפייה 123,924 0.69%
הירשמו לצפייה 54,947 0.31%
הירשמו לצפייה 45,214 0.25%
שדרגו את המנוי 33,285 0.19%
שדרגו את המנוי 30,096 0.17%
שדרגו את המנוי 25,870 0.14%
שדרגו את המנוי 21,347 0.12%
שדרגו את המנוי 15,913 0.09%
שדרגו את המנוי 11,972 0.07%
שדרגו את המנוי 9,696 0.05%
שדרגו את המנוי 6,911 0.04%
שדרגו את המנוי 4,859 0.03%
שדרגו את המנוי 3,478 0.02%
שדרגו את המנוי 1,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,870,548 21.58%
מיטב דש 1,318,350 7.35%
מנורה 802,671 4.48%
הירשמו לצפייה 485,575 2.71%
הירשמו לצפייה 385,655 2.15%
הירשמו לצפייה 164,394 0.92%
שדרגו את המנוי 154,370 0.86%
שדרגו את המנוי 142,989 0.80%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 114,916 0.64%
שדרגו את המנוי 101,029 0.56%
שדרגו את המנוי 58,679 0.33%
שדרגו את המנוי 12,227 0.07%
שדרגו את המנוי 7,529 0.04%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
שדרגו את המנוי 596 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית