תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 46,520 46,390 -130  -0.28%
אילים 2,048 1,630 -418  -20.41%
הירשמו לצפייה 61,063 60,533 -530  -0.87%
הירשמו לצפייה 11,065 10,506 -559  -5.05%
הירשמו לצפייה 65,258 64,542 -716  -1.10%
שדרגו את המנוי 8,865 8,086 -779  -8.79%
שדרגו את המנוי 5,492 4,500 -992  -18.06%
שדרגו את המנוי 38,074 36,548 -1,526  -4.01%
שדרגו את המנוי 2,181 193 -1,988  -91.15%
שדרגו את המנוי 65,286 59,494 -5,792  -8.87%
שדרגו את המנוי 472,718 466,317 -6,401  -1.35%
שדרגו את המנוי 37,570 18,265 -19,305  -51.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,136

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 22,327 276,219 253,892  1,137.15%
אנליסט 83,368 99,807 16,439  19.72%
הירשמו לצפייה 791,262 803,631 12,369  1.56%
הירשמו לצפייה 19,023 21,518 2,495  13.12%
הירשמו לצפייה 720 1,644 924  128.33%
שדרגו את המנוי 758,934 759,465 531  0.07%
שדרגו את המנוי 10,291 9,926 -365  -3.55%
שדרגו את המנוי 14,478 13,966 -512  -3.54%
שדרגו את המנוי 236,384 235,441 -943  -0.40%
שדרגו את המנוי 730,710 720,835 -9,875  -1.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 286,650

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,695

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,136
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 286,650
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,695
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,855,462 10.35%
אלטשולר - שחם 682,564 3.81%
מור 466,317 2.60%
הירשמו לצפייה 376,295 2.10%
הירשמו לצפייה 64,542 0.36%
הירשמו לצפייה 60,533 0.34%
שדרגו את המנוי 59,494 0.33%
שדרגו את המנוי 46,390 0.26%
שדרגו את המנוי 36,548 0.20%
שדרגו את המנוי 18,265 0.10%
שדרגו את המנוי 11,777 0.07%
שדרגו את המנוי 10,506 0.06%
שדרגו את המנוי 8,086 0.05%
שדרגו את המנוי 6,576 0.04%
שדרגו את המנוי 4,500 0.03%
שדרגו את המנוי 1,630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,046 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 193 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,314,105 18.48%
מיטב דש 803,631 4.48%
מנורה 759,465 4.23%
הירשמו לצפייה 720,835 4.02%
הירשמו לצפייה 276,219 1.54%
הירשמו לצפייה 235,441 1.31%
שדרגו את המנוי 157,085 0.88%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 99,807 0.56%
שדרגו את המנוי 93,000 0.52%
שדרגו את המנוי 21,518 0.12%
שדרגו את המנוי 13,966 0.08%
שדרגו את המנוי 9,926 0.06%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
שדרגו את המנוי 1,644 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית