תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 47,487 64,058 16,571  34.90%
הראל 11,980 18,181 6,201  51.76%
הירשמו לצפייה 13,336 14,614 1,278  9.58%
הירשמו לצפייה 4,199 4,733 534  12.72%
הירשמו לצפייה 193,553 194,078 525  0.27%
שדרגו את המנוי 45,685 46,166 481  1.05%
שדרגו את המנוי 10,601 11,059 458  4.32%
שדרגו את המנוי 1,000 1,103 103  10.30%
שדרגו את המנוי 55,044 55,127 83  0.15%
שדרגו את המנוי 211 251 40  18.96%
שדרגו את המנוי 5,300 4,840 -460  -8.68%
שדרגו את המנוי 4,563 3,746 -817  -17.90%
שדרגו את המנוי 33,722 27,574 -6,148  -18.23%
שדרגו את המנוי 244,167 231,767 -12,400  -5.08%
שדרגו את המנוי 587,788 570,741 -17,047  -2.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,274

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,872

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 154,551 156,942 2,391  1.55%
מנורה 759,880 761,600 1,720  0.23%
הירשמו לצפייה 45,466 46,848 1,382  3.04%
הירשמו לצפייה 751,286 752,002 716  0.10%
הירשמו לצפייה 9,053 9,502 449  4.96%
שדרגו את המנוי 100,330 100,443 113  0.11%
שדרגו את המנוי 12,407 11,717 -690  -5.56%
שדרגו את המנוי 218,733 217,762 -971  -0.44%
שדרגו את המנוי 69,553 67,339 -2,214  -3.18%
שדרגו את המנוי 123,383 119,916 -3,467  -2.81%
שדרגו את המנוי 1,191,640 1,186,670 -4,977  -0.42%
שדרגו את המנוי 417,985 398,007 -19,978  -4.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,771

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,297

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,274
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,872
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,771
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -32,297
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,260,100 7.03%
אלטשולר - שחם 570,741 3.18%
מור 231,767 1.29%
הירשמו לצפייה 194,078 1.08%
הירשמו לצפייה 64,058 0.36%
הירשמו לצפייה 55,127 0.31%
שדרגו את המנוי 46,166 0.26%
שדרגו את המנוי 27,574 0.15%
שדרגו את המנוי 18,181 0.10%
שדרגו את המנוי 14,614 0.08%
שדרגו את המנוי 11,059 0.06%
שדרגו את המנוי 5,243 0.03%
שדרגו את המנוי 4,840 0.03%
שדרגו את המנוי 4,733 0.03%
שדרגו את המנוי 3,746 0.02%
שדרגו את המנוי 3,591 0.02%
שדרגו את המנוי 2,677 0.01%
שדרגו את המנוי 1,103 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,950,316 22.03%
מיטב דש 1,186,670 6.62%
מנורה 761,600 4.25%
הירשמו לצפייה 752,002 4.19%
הירשמו לצפייה 398,007 2.22%
הירשמו לצפייה 217,762 1.21%
שדרגו את המנוי 156,942 0.88%
שדרגו את המנוי 119,916 0.67%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 100,443 0.56%
שדרגו את המנוי 67,339 0.38%
שדרגו את המנוי 46,848 0.26%
שדרגו את המנוי 11,717 0.07%
שדרגו את המנוי 9,502 0.05%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית