תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
הראל 27,521 45,109 17,588  63.91%
מיטב דש 62,450 68,677 6,227  9.97%
הירשמו לצפייה 12,446 16,253 3,807  30.59%
הירשמו לצפייה 5,274 8,332 3,058  57.98%
הירשמו לצפייה 4,083 5,044 961  23.54%
שדרגו את המנוי 2,677 3,549 872  32.57%
שדרגו את המנוי 11,041 11,744 703  6.37%
שדרגו את המנוי 194,078 194,680 602  0.31%
שדרגו את המנוי 5,580 5,809 229  4.10%
שדרגו את המנוי 55,238 55,452 214  0.39%
שדרגו את המנוי 344 265 -79  -22.97%
שדרגו את המנוי 16,512 16,221 -291  -1.76%
שדרגו את המנוי 3,591 2,962 -629  -17.52%
שדרגו את המנוי 2,140 1,480 -660  -30.84%
שדרגו את המנוי 21,787 20,287 -1,500  -6.88%
שדרגו את המנוי 16,114 11,936 -4,178  -25.93%
שדרגו את המנוי 230,522 225,378 -5,144  -2.23%
שדרגו את המנוי 570,741 563,932 -6,809  -1.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,261

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,290

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 1,186,670 1,245,840 59,171  4.99%
מנורה 761,600 802,683 41,083  5.39%
הירשמו לצפייה 752,002 761,206 9,204  1.22%
הירשמו לצפייה 46,848 51,598 4,750  10.14%
הירשמו לצפייה 100,443 101,029 586  0.58%
שדרגו את המנוי 11,717 12,217 500  4.27%
שדרגו את המנוי 9,502 9,807 305  3.21%
שדרגו את המנוי 217,762 217,561 -201  -0.09%
שדרגו את המנוי 119,916 118,064 -1,852  -1.54%
שדרגו את המנוי 67,339 61,690 -5,649  -8.39%
שדרגו את המנוי 398,007 390,060 -7,947  -2.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 115,599

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,649

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 34,261
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,290
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 115,599
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,649
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,270,668 7.08%
אלטשולר - שחם 563,932 3.14%
מור 225,378 1.26%
הירשמו לצפייה 194,680 1.09%
הירשמו לצפייה 68,677 0.38%
הירשמו לצפייה 55,452 0.31%
שדרגו את המנוי 45,109 0.25%
שדרגו את המנוי 20,287 0.11%
שדרגו את המנוי 16,253 0.09%
שדרגו את המנוי 16,221 0.09%
שדרגו את המנוי 13,057 0.07%
שדרגו את המנוי 11,936 0.07%
שדרגו את המנוי 11,744 0.07%
שדרגו את המנוי 8,332 0.05%
שדרגו את המנוי 5,809 0.03%
שדרגו את המנוי 5,044 0.03%
שדרגו את המנוי 3,549 0.02%
שדרגו את המנוי 2,962 0.02%
שדרגו את המנוי 1,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,050,265 22.58%
מיטב דש 1,245,840 6.95%
מנורה 802,683 4.48%
הירשמו לצפייה 761,206 4.24%
הירשמו לצפייה 390,060 2.17%
הירשמו לצפייה 217,561 1.21%
שדרגו את המנוי 156,942 0.88%
שדרגו את המנוי 118,064 0.66%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 101,029 0.56%
שדרגו את המנוי 61,690 0.34%
שדרגו את המנוי 51,598 0.29%
שדרגו את המנוי 12,217 0.07%
שדרגו את המנוי 9,807 0.05%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית