תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 16,929 21,203 4,274  25.25%
מגדל 24,495 26,861 2,366  9.66%
הירשמו לצפייה 6,713 8,490 1,777  26.47%
הירשמו לצפייה 15,002 16,565 1,563  10.42%
הירשמו לצפייה 9,487 10,451 964  10.16%
שדרגו את המנוי 2,600 3,200 600  23.08%
שדרגו את המנוי 256,171 256,731 560  0.22%
שדרגו את המנוי 2,082 2,247 165  7.93%
שדרגו את המנוי 5,936 5,986 50  0.84%
שדרגו את המנוי 591 538 -53  -8.97%
שדרגו את המנוי -2,511 -3,024 -513  20.43%
שדרגו את המנוי 39,598 38,897 -701  -1.77%
שדרגו את המנוי 1,890 968 -922  -48.78%
שדרגו את המנוי 28,897 27,703 -1,194  -4.13%
שדרגו את המנוי 8,130 5,990 -2,140  -26.32%
שדרגו את המנוי 126,367 119,691 -6,676  -5.28%
שדרגו את המנוי 762,963 407,551 -355,412  -46.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,319

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -367,611

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 485,575 761,706 276,131  56.87%
הראל 164,394 323,772 159,378  96.95%
הירשמו לצפייה 1,318,350 1,342,100 23,757  1.80%
הירשמו לצפייה 7,529 14,399 6,870  91.25%
הירשמו לצפייה 142,989 147,494 4,505  3.15%
שדרגו את המנוי 101,029 103,115 2,086  2.06%
שדרגו את המנוי 802,671 803,352 681  0.08%
שדרגו את המנוי 154,370 154,361 -9  -0.01%
שדרגו את המנוי 12,227 11,524 -703  -5.75%
שדרגו את המנוי 58,679 57,118 -1,561  -2.66%
שדרגו את המנוי 114,916 80,638 -34,278  -29.83%
שדרגו את המנוי 385,655 288,251 -97,404  -25.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 473,408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -133,955

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,319
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -367,611
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 473,408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -133,955
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 959,252 5.35%
אלטשולר - שחם 407,551 2.27%
ילין לפידות 256,731 1.43%
הירשמו לצפייה 119,691 0.67%
הירשמו לצפייה 38,897 0.22%
הירשמו לצפייה 27,703 0.15%
שדרגו את המנוי 26,861 0.15%
שדרגו את המנוי 21,203 0.12%
שדרגו את המנוי 16,565 0.09%
שדרגו את המנוי 10,451 0.06%
שדרגו את המנוי 8,490 0.05%
שדרגו את המנוי 6,267 0.03%
שדרגו את המנוי 5,990 0.03%
שדרגו את המנוי 5,986 0.03%
שדרגו את המנוי 3,200 0.02%
שדרגו את המנוי 2,873 0.02%
שדרגו את המנוי 2,247 0.01%
שדרגו את המנוי 968 < 0.01%
שדרגו את המנוי 538 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -3,024 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,684,157 26.12%
מיטב דש 1,342,100 7.48%
מנורה 803,352 4.48%
הירשמו לצפייה 761,706 4.25%
הירשמו לצפייה 460,451 2.57%
הירשמו לצפייה 323,772 1.81%
שדרגו את המנוי 288,251 1.61%
שדרגו את המנוי 154,361 0.86%
שדרגו את המנוי 147,494 0.82%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 103,115 0.57%
שדרגו את המנוי 80,638 0.45%
שדרגו את המנוי 57,118 0.32%
שדרגו את המנוי 14,399 0.08%
שדרגו את המנוי 13,712 0.08%
שדרגו את המנוי 11,524 0.06%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
שדרגו את המנוי 596 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית