תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 726,755 735,217 8,462  1.16%
ילין לפידות 377,265 379,765 2,500  0.66%
הירשמו לצפייה 6,187 6,419 232  3.75%
הירשמו לצפייה 3,353 3,564 211  6.29%
הירשמו לצפייה 10,342 10,078 -264  -2.55%
שדרגו את המנוי 61,880 61,455 -425  -0.69%
שדרגו את המנוי 39,637 38,395 -1,242  -3.13%
שדרגו את המנוי 337,688 334,938 -2,750  -0.81%
שדרגו את המנוי 28,638 23,600 -5,038  -17.59%
שדרגו את המנוי 63,668 28,336 -35,332  -55.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,405

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,051

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 816,724 863,794 47,070  5.76%
מגדל 741,102 748,358 7,256  0.98%
הירשמו לצפייה 760,046 760,949 903  0.12%
הירשמו לצפייה 100,187 100,280 93  0.09%
הירשמו לצפייה 45,326 44,937 -389  -0.86%
שדרגו את המנוי 9,801 8,991 -810  -8.26%
שדרגו את המנוי 13,333 12,374 -959  -7.19%
שדרגו את המנוי 334,190 332,505 -1,685  -0.50%
שדרגו את המנוי 157,085 154,252 -2,833  -1.80%
שדרגו את המנוי 222,792 219,188 -3,604  -1.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,322

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,280

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,405
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -45,051
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 55,322
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,280
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,679,022 9.36%
אלטשולר - שחם 735,217 4.10%
ילין לפידות 379,765 2.12%
הירשמו לצפייה 334,938 1.87%
הירשמו לצפייה 61,455 0.34%
הירשמו לצפייה 54,842 0.31%
שדרגו את המנוי 38,395 0.21%
שדרגו את המנוי 28,336 0.16%
שדרגו את המנוי 23,600 0.13%
שדרגו את המנוי 10,078 0.06%
שדרגו את המנוי 6,419 0.04%
שדרגו את המנוי 3,564 0.02%
שדרגו את המנוי 1,046 < 0.01%
שדרגו את המנוי 966 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,435,171 19.15%
מיטב דש 863,794 4.82%
מנורה 760,949 4.24%
הירשמו לצפייה 748,358 4.17%
הירשמו לצפייה 332,505 1.85%
הירשמו לצפייה 219,188 1.22%
שדרגו את המנוי 154,252 0.86%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 100,280 0.56%
שדרגו את המנוי 46,457 0.26%
שדרגו את המנוי 44,937 0.25%
שדרגו את המנוי 21,518 0.12%
שדרגו את המנוי 12,374 0.07%
שדרגו את המנוי 8,991 0.05%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית