תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
איילון 114 2,266 2,152  1,887.72%
אפסילון 8,046 9,647 1,601  19.90%
הירשמו לצפייה 53,758 55,049 1,291  2.40%
הירשמו לצפייה 4,647 4,958 311  6.69%
הירשמו לצפייה 192,481 192,781 300  0.16%
שדרגו את המנוי 900 1,000 100  11.11%
שדרגו את המנוי 500 550 50  10.00%
שדרגו את המנוי 4,133 4,127 -6  -0.15%
שדרגו את המנוי 228 211 -17  -7.46%
שדרגו את המנוי 54,861 54,813 -48  -0.09%
שדרגו את המנוי 10,343 10,272 -71  -0.69%
שדרגו את המנוי 6,800 6,700 -100  -1.47%
שדרגו את המנוי 4,581 4,093 -488  -10.65%
שדרגו את המנוי 38,281 37,266 -1,015  -2.65%
שדרגו את המנוי 700,711 695,054 -5,657  -0.81%
שדרגו את המנוי 35,649 29,579 -6,070  -17.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,805

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,472

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 1,122,150 1,191,640 69,493  6.19%
הפניקס 400,710 417,985 17,275  4.31%
הירשמו לצפייה 750,297 751,286 989  0.13%
הירשמו לצפייה 154,251 154,551 300  0.19%
הירשמו לצפייה 8,892 9,053 161  1.81%
שדרגו את המנוי 12,324 12,407 83  0.67%
שדרגו את המנוי 100,379 100,330 -49  -0.05%
שדרגו את המנוי 70,066 69,553 -513  -0.73%
שדרגו את המנוי 761,029 759,880 -1,149  -0.15%
שדרגו את המנוי 228,394 218,733 -9,661  -4.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 88,301

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,372

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,805
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,472
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 88,301
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,372
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,375,260 7.67%
אלטשולר - שחם 695,054 3.88%
מור 261,640 1.46%
הירשמו לצפייה 192,781 1.07%
הירשמו לצפייה 55,049 0.31%
הירשמו לצפייה 54,813 0.31%
שדרגו את המנוי 37,266 0.21%
שדרגו את המנוי 29,579 0.16%
שדרגו את המנוי 10,272 0.06%
שדרגו את המנוי 9,647 0.05%
שדרגו את המנוי 6,700 0.04%
שדרגו את המנוי 4,958 0.03%
שדרגו את המנוי 4,127 0.02%
שדרגו את המנוי 4,093 0.02%
שדרגו את המנוי 2,931 0.02%
שדרגו את המנוי 2,322 0.01%
שדרגו את המנוי 2,266 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,975,835 22.17%
מיטב דש 1,191,640 6.64%
מנורה 759,880 4.24%
הירשמו לצפייה 751,286 4.19%
הירשמו לצפייה 417,985 2.33%
הירשמו לצפייה 218,733 1.22%
שדרגו את המנוי 154,551 0.86%
שדרגו את המנוי 123,383 0.69%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 100,330 0.56%
שדרגו את המנוי 69,553 0.39%
שדרגו את המנוי 45,466 0.25%
שדרגו את המנוי 12,407 0.07%
שדרגו את המנוי 9,053 0.05%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית