תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש 1,920 104,281 102,361  5,331.30%
הראל 78,121 95,558 17,437  22.32%
הירשמו לצפייה 19,122 26,125 7,003  36.62%
הירשמו לצפייה 11,093 11,871 778  7.01%
הירשמו לצפייה 34,975 35,472 497  1.42%
שדרגו את המנוי 1,440 1,800 360  25.00%
שדרגו את המנוי 2,400 2,600 200  8.33%
שדרגו את המנוי 2,180 2,330 150  6.88%
שדרגו את המנוי 3,524 3,657 133  3.77%
שדרגו את המנוי 3,654 3,478 -176  -4.82%
שדרגו את המנוי 68,429 68,093 -336  -0.49%
שדרגו את המנוי 1,123 733 -390  -34.73%
שדרגו את המנוי 5,590 4,990 -600  -10.73%
שדרגו את המנוי 41,882 40,084 -1,798  -4.29%
שדרגו את המנוי 38,139 34,357 -3,782  -9.92%
שדרגו את המנוי 165,031 110,846 -54,185  -32.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 128,919

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -61,267

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 1,373,530 1,440,500 66,972  4.88%
אקסלנס 4,980 21,453 16,473  330.78%
הירשמו לצפייה 278,977 285,901 6,924  2.48%
הירשמו לצפייה 39,683 41,547 1,864  4.70%
הירשמו לצפייה 1,661 2,391 730  43.95%
שדרגו את המנוי 805,709 806,307 598  0.07%
שדרגו את המנוי 4,050 4,245 195  4.81%
שדרגו את המנוי 5,131 5,219 88  1.72%
שדרגו את המנוי 11,499 11,379 -120  -1.04%
שדרגו את המנוי 107,862 107,643 -219  -0.20%
שדרגו את המנוי 45,148 44,817 -331  -0.73%
שדרגו את המנוי 980,214 979,682 -532  -0.05%
שדרגו את המנוי 9,101 8,316 -785  -8.63%
שדרגו את המנוי 61,700 59,548 -2,152  -3.49%
שדרגו את המנוי 64,992 61,480 -3,512  -5.40%
שדרגו את המנוי 159,782 154,971 -4,811  -3.01%
שדרגו את המנוי 1,068,120 1,001,540 -66,584  -6.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 93,844

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -79,046

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 128,919
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -61,267
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 93,844
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -79,046
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 546,651 2.92%
ילין לפידות 110,846 0.59%
מיטב דש 104,281 0.56%
הירשמו לצפייה 95,558 0.51%
הירשמו לצפייה 68,093 0.36%
הירשמו לצפייה 40,084 0.21%
שדרגו את המנוי 35,472 0.19%
שדרגו את המנוי 34,357 0.18%
שדרגו את המנוי 26,125 0.14%
שדרגו את המנוי 11,871 0.06%
שדרגו את המנוי 4,990 0.03%
שדרגו את המנוי 3,657 0.02%
שדרגו את המנוי 3,478 0.02%
שדרגו את המנוי 2,600 0.01%
שדרגו את המנוי 2,330 0.01%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,116,221 27.35%
כלל 1,440,500 7.70%
מיטב דש 1,001,540 5.35%
הירשמו לצפייה 979,682 5.24%
הירשמו לצפייה 806,307 4.31%
הירשמו לצפייה 285,901 1.53%
שדרגו את המנוי 154,971 0.83%
שדרגו את המנוי 107,643 0.58%
שדרגו את המנוי 61,480 0.33%
שדרגו את המנוי 59,548 0.32%
שדרגו את המנוי 44,817 0.24%
שדרגו את המנוי 41,547 0.22%
שדרגו את המנוי 31,294 0.17%
שדרגו את המנוי 21,453 0.11%
שדרגו את המנוי 20,000 0.11%
שדרגו את המנוי 12,015 0.06%
שדרגו את המנוי 11,379 0.06%
שדרגו את המנוי 8,316 0.04%
שדרגו את המנוי 6,500 0.03%
שדרגו את המנוי 5,219 0.03%
שדרגו את המנוי 4,245 0.02%
שדרגו את המנוי 4,175 0.02%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
שדרגו את המנוי 2,391 0.01%
שדרגו את המנוי 1,730 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית