תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אקסלנס 6,578 6,685 107  1.63%
אפסילון 200 238 38  19.00%
הירשמו לצפייה 61,484 61,481 -3
הירשמו לצפייה 9,839 9,675 -164  -1.67%
הירשמו לצפייה 312,500 312,243 -257  -0.08%
שדרגו את המנוי 1,086 114 -972  -89.50%
שדרגו את המנוי 54,842 52,587 -2,255  -4.11%
שדרגו את המנוי 38,177 34,390 -3,787  -9.92%
שדרגו את המנוי 27,743 20,164 -7,579  -27.32%
שדרגו את המנוי 730,217 722,414 -7,803  -1.07%
שדרגו את המנוי 21,203 13,234 -7,969  -37.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 145

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,789

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 1,059,900 1,122,150 62,250  5.87%
הפניקס 339,513 400,710 61,197  18.02%
הירשמו לצפייה 21,518 70,066 48,548  225.62%
הירשמו לצפייה 219,188 228,394 9,206  4.20%
הירשמו לצפייה 748,358 750,297 1,939  0.26%
שדרגו את המנוי 100,280 100,379 99  0.10%
שדרגו את המנוי 760,949 761,029 80  0.01%
שדרגו את המנוי 154,252 154,251 -1
שדרגו את המנוי 12,374 12,324 -50  -0.40%
שדרגו את המנוי 8,991 8,892 -99  -1.10%
שדרגו את המנוי 46,457 45,466 -991  -2.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 183,319

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,141

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 145
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,789
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 183,319
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,141
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,615,191 9.01%
אלטשולר - שחם 722,414 4.03%
ילין לפידות 379,765 2.12%
הירשמו לצפייה 312,243 1.74%
הירשמו לצפייה 61,481 0.34%
הירשמו לצפייה 52,587 0.29%
שדרגו את המנוי 34,390 0.19%
שדרגו את המנוי 20,164 0.11%
שדרגו את המנוי 13,234 0.07%
שדרגו את המנוי 9,675 0.05%
שדרגו את המנוי 6,685 0.04%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,775,526 21.05%
מיטב דש 1,122,150 6.26%
מנורה 761,029 4.24%
הירשמו לצפייה 750,297 4.18%
הירשמו לצפייה 400,710 2.23%
הירשמו לצפייה 228,394 1.27%
שדרגו את המנוי 154,251 0.86%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 100,379 0.56%
שדרגו את המנוי 70,066 0.39%
שדרגו את המנוי 45,466 0.25%
שדרגו את המנוי 12,324 0.07%
שדרגו את המנוי 8,892 0.05%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית