תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 670,708 726,755 56,047  8.36%
אילים 1,021 2,435 1,414  138.49%
הירשמו לצפייה 376,306 377,265 959  0.25%
הירשמו לצפייה 6,197 6,190 -7  -0.11%
הירשמו לצפייה 65,653 65,516 -137  -0.21%
שדרגו את המנוי 7,642 7,477 -165  -2.16%
שדרגו את המנוי 41,422 41,060 -362  -0.87%
שדרגו את המנוי 55,942 55,342 -600  -1.07%
שדרגו את המנוי 404,842 400,488 -4,354  -1.08%
שדרגו את המנוי 71,628 65,595 -6,033  -8.42%
שדרגו את המנוי 14,064 2,261 -11,803  -83.92%
שדרגו את המנוי 44,829 3,371 -41,458  -92.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,420

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,919

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 816,724 863,794 47,070  5.76%
מגדל 741,102 748,358 7,256  0.98%
הירשמו לצפייה 760,046 760,949 903  0.12%
הירשמו לצפייה 100,187 100,280 93  0.09%
הירשמו לצפייה 9,801 8,991 -810  -8.26%
שדרגו את המנוי 13,333 12,374 -959  -7.19%
שדרגו את המנוי 334,190 332,505 -1,685  -0.50%
שדרגו את המנוי 157,085 154,252 -2,833  -1.80%
שדרגו את המנוי 222,792 219,188 -3,604  -1.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,322

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,891

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 58,420
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -64,919
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 55,322
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,891
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,770,779 9.87%
אלטשולר - שחם 726,755 4.05%
מור 400,488 2.23%
הירשמו לצפייה 377,265 2.10%
הירשמו לצפייה 65,595 0.37%
הירשמו לצפייה 65,516 0.37%
שדרגו את המנוי 55,342 0.31%
שדרגו את המנוי 41,060 0.23%
שדרגו את המנוי 11,777 0.07%
שדרגו את המנוי 7,477 0.04%
שדרגו את המנוי 6,190 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 0.02%
שדרגו את המנוי 3,371 0.02%
שדרגו את המנוי 2,435 0.01%
שדרגו את המנוי 2,261 0.01%
שדרגו את המנוי 1,046 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,390,234 18.90%
מיטב דש 863,794 4.82%
מנורה 760,949 4.24%
הירשמו לצפייה 748,358 4.17%
הירשמו לצפייה 332,505 1.85%
הירשמו לצפייה 219,188 1.22%
שדרגו את המנוי 154,252 0.86%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 100,280 0.56%
שדרגו את המנוי 46,457 0.26%
שדרגו את המנוי 21,518 0.12%
שדרגו את המנוי 12,374 0.07%
שדרגו את המנוי 8,991 0.05%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית