תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
הראל 67,377 74,506 7,129  10.58%
מיטב דש 110,030 114,209 4,179  3.80%
הירשמו לצפייה 40,883 41,133 250  0.61%
הירשמו לצפייה 2,050 2,100 50  2.44%
הירשמו לצפייה 15,769 15,763 -6  -0.04%
שדרגו את המנוי 31,630 31,614 -16  -0.05%
שדרגו את המנוי 25,967 25,596 -371  -1.43%
שדרגו את המנוי 12,173 10,794 -1,379  -11.33%
שדרגו את המנוי 77,350 75,612 -1,738  -2.25%
שדרגו את המנוי 6,241 3,896 -2,345  -37.57%
שדרגו את המנוי 190,368 173,085 -17,283  -9.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,608

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,138

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
כלל 978,386 1,373,530 395,140  40.39%
מגדל 762,213 980,214 218,001  28.60%
הירשמו לצפייה 112,590 159,782 47,192  41.91%
הירשמו לצפייה 28,912 39,683 10,771  37.25%
הירשמו לצפייה 804,890 805,709 819  0.10%
שדרגו את המנוי 61,881 61,700 -181  -0.29%
שדרגו את המנוי 11,825 11,499 -326  -2.76%
שדרגו את המנוי 45,496 45,148 -348  -0.76%
שדרגו את המנוי 9,901 9,101 -800  -8.08%
שדרגו את המנוי 279,835 278,977 -858  -0.31%
שדרגו את המנוי 21,700 4,980 -16,720  -77.05%
שדרגו את המנוי 118,418 64,992 -53,426  -45.12%
שדרגו את המנוי 1,288,610 1,068,120 -220,494  -17.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 671,923

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -293,153

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,608
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,138
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 671,923
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -293,153
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 577,751 3.09%
ילין לפידות 173,085 0.93%
מיטב דש 114,209 0.61%
הירשמו לצפייה 75,612 0.40%
הירשמו לצפייה 74,506 0.40%
הירשמו לצפייה 41,133 0.22%
שדרגו את המנוי 31,614 0.17%
שדרגו את המנוי 25,596 0.14%
שדרגו את המנוי 15,763 0.08%
שדרגו את המנוי 10,794 0.06%
שדרגו את המנוי 4,990 0.03%
שדרגו את המנוי 3,896 0.02%
שדרגו את המנוי 2,100 0.01%
שדרגו את המנוי 1,542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 995 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,112,176 27.33%
כלל 1,373,530 7.34%
מיטב דש 1,068,120 5.71%
הירשמו לצפייה 980,214 5.24%
הירשמו לצפייה 805,709 4.31%
הירשמו לצפייה 278,977 1.49%
שדרגו את המנוי 159,782 0.85%
שדרגו את המנוי 107,862 0.58%
שדרגו את המנוי 64,992 0.35%
שדרגו את המנוי 61,700 0.33%
שדרגו את המנוי 45,148 0.24%
שדרגו את המנוי 39,683 0.21%
שדרגו את המנוי 31,294 0.17%
שדרגו את המנוי 20,000 0.11%
שדרגו את המנוי 12,015 0.06%
שדרגו את המנוי 11,499 0.06%
שדרגו את המנוי 10,755 0.06%
שדרגו את המנוי 9,101 0.05%
שדרגו את המנוי 6,500 0.03%
שדרגו את המנוי 5,131 0.03%
שדרגו את המנוי 4,980 0.03%
שדרגו את המנוי 4,175 0.02%
שדרגו את המנוי 4,050 0.02%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
שדרגו את המנוי 1,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,661 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית