תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלומות - ספרינט 25,903 32,894 6,991  26.99%
אי.בי.אי. 15,414 21,408 5,994  38.89%
הירשמו לצפייה 66,816 70,977 4,161  6.23%
הירשמו לצפייה 21,523 23,391 1,868  8.68%
הירשמו לצפייה 55,667 56,163 496  0.89%
שדרגו את המנוי 10,939 11,313 374  3.42%
שדרגו את המנוי 360 540 180  50.00%
שדרגו את המנוי 5,241 5,411 170  3.24%
שדרגו את המנוי 13,157 13,207 50  0.38%
שדרגו את המנוי 55 25 -30  -54.55%
שדרגו את המנוי 18,318 17,899 -419  -2.29%
שדרגו את המנוי 8,139 7,492 -647  -7.95%
שדרגו את המנוי 18,411 17,268 -1,143  -6.21%
שדרגו את המנוי 3,633 2,311 -1,322  -36.39%
שדרגו את המנוי 3,825 2,278 -1,547  -40.44%
שדרגו את המנוי 652,821 649,282 -3,539  -0.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,284

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,647

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 51,598 142,989 91,391  177.12%
מיטב דש 1,245,840 1,318,350 72,511  5.82%
הירשמו לצפייה 12,217 12,227 10  0.08%
הירשמו לצפייה 802,683 802,671 -12
הירשמו לצפייה 9,807 7,529 -2,278  -23.23%
שדרגו את המנוי 156,942 154,370 -2,572  -1.64%
שדרגו את המנוי 61,690 58,679 -3,011  -4.88%
שדרגו את המנוי 118,064 114,916 -3,148  -2.67%
שדרגו את המנוי 390,060 385,655 -4,405  -1.13%
שדרגו את המנוי 217,561 164,394 -53,167  -24.44%
שדרגו את המנוי 761,206 485,575 -275,631  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 163,912

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -344,224

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,284
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,647
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 163,912
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -344,224
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,138,899 6.35%
אלטשולר - שחם 649,282 3.62%
ילין לפידות 196,440 1.10%
הירשמו לצפייה 70,977 0.40%
הירשמו לצפייה 56,163 0.31%
הירשמו לצפייה 32,894 0.18%
שדרגו את המנוי 23,391 0.13%
שדרגו את המנוי 21,408 0.12%
שדרגו את המנוי 17,899 0.10%
שדרגו את המנוי 17,268 0.10%
שדרגו את המנוי 13,207 0.07%
שדרגו את המנוי 11,313 0.06%
שדרגו את המנוי 9,099 0.05%
שדרגו את המנוי 7,492 0.04%
שדרגו את המנוי 5,411 0.03%
שדרגו את המנוי 2,311 0.01%
שדרגו את המנוי 2,278 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,870,548 21.58%
מיטב דש 1,318,350 7.35%
מנורה 802,671 4.48%
הירשמו לצפייה 485,575 2.71%
הירשמו לצפייה 385,655 2.15%
הירשמו לצפייה 164,394 0.92%
שדרגו את המנוי 154,370 0.86%
שדרגו את המנוי 142,989 0.80%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 114,916 0.64%
שדרגו את המנוי 101,029 0.56%
שדרגו את המנוי 58,679 0.33%
שדרגו את המנוי 12,227 0.07%
שדרגו את המנוי 7,529 0.04%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
שדרגו את המנוי 596 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית