תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 563,932 573,491 9,559  1.70%
הראל 45,109 52,712 7,603  16.85%
הירשמו לצפייה 16,253 20,684 4,431  27.26%
הירשמו לצפייה 5,809 9,570 3,761  64.74%
הירשמו לצפייה 16,221 18,611 2,390  14.73%
שדרגו את המנוי 194,680 196,080 1,400  0.72%
שדרגו את המנוי 500 1,500 1,000  200.00%
שדרגו את המנוי 8,332 9,099 767  9.21%
שדרגו את המנוי 2,962 3,633 671  22.65%
שדרגו את המנוי 11,744 11,847 103  0.88%
שדרגו את המנוי 55,452 55,542 90  0.16%
שדרגו את המנוי 265 190 -75  -28.30%
שדרגו את המנוי 20,287 19,697 -590  -2.91%
שדרגו את המנוי 5,044 4,121 -923  -18.30%
שדרגו את המנוי 11,936 10,649 -1,287  -10.78%
שדרגו את המנוי 68,677 61,627 -7,050  -10.27%
שדרגו את המנוי 225,378 113,973 -111,405  -49.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,775

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -121,330

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 1,186,670 1,245,840 59,171  4.99%
מנורה 761,600 802,683 41,083  5.39%
הירשמו לצפייה 752,002 761,206 9,204  1.22%
הירשמו לצפייה 46,848 51,598 4,750  10.14%
הירשמו לצפייה 100,443 101,029 586  0.58%
שדרגו את המנוי 11,717 12,217 500  4.27%
שדרגו את המנוי 9,502 9,807 305  3.21%
שדרגו את המנוי 217,762 217,561 -201  -0.09%
שדרגו את המנוי 119,916 118,064 -1,852  -1.54%
שדרגו את המנוי 67,339 61,690 -5,649  -8.39%
שדרגו את המנוי 398,007 390,060 -7,947  -2.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 115,599

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,649

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 31,775
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -121,330
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 115,599
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,649
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,180,793 6.58%
אלטשולר - שחם 573,491 3.20%
ילין לפידות 196,080 1.09%
הירשמו לצפייה 113,973 0.64%
הירשמו לצפייה 61,627 0.34%
הירשמו לצפייה 55,542 0.31%
שדרגו את המנוי 52,712 0.29%
שדרגו את המנוי 20,684 0.12%
שדרגו את המנוי 19,697 0.11%
שדרגו את המנוי 18,611 0.10%
שדרגו את המנוי 13,057 0.07%
שדרגו את המנוי 11,847 0.07%
שדרגו את המנוי 10,649 0.06%
שדרגו את המנוי 9,570 0.05%
שדרגו את המנוי 9,099 0.05%
שדרגו את המנוי 4,121 0.02%
שדרגו את המנוי 3,633 0.02%
שדרגו את המנוי 3,549 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,050,265 22.58%
מיטב דש 1,245,840 6.95%
מנורה 802,683 4.48%
הירשמו לצפייה 761,206 4.24%
הירשמו לצפייה 390,060 2.17%
הירשמו לצפייה 217,561 1.21%
שדרגו את המנוי 156,942 0.88%
שדרגו את המנוי 118,064 0.66%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 101,029 0.56%
שדרגו את המנוי 61,690 0.34%
שדרגו את המנוי 51,598 0.29%
שדרגו את המנוי 12,217 0.07%
שדרגו את המנוי 9,807 0.05%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית