תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דמרי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.dimri.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 721,410 728,458 7,048  0.98%
הראל 1,000 4,372 3,372  337.20%
הירשמו לצפייה 47,207 50,285 3,078  6.52%
הירשמו לצפייה 54,982 56,608 1,626  2.96%
הירשמו לצפייה 6,030 7,435 1,405  23.30%
שדרגו את המנוי 143 228 85  59.44%
שדרגו את המנוי 9,502 9,261 -241  -2.54%
שדרגו את המנוי 302,667 301,811 -856  -0.28%
שדרגו את המנוי 9,761 8,080 -1,681  -17.22%
שדרגו את המנוי 30,163 28,426 -1,737  -5.76%
שדרגו את המנוי 6,778 3,962 -2,816  -41.55%
שדרגו את המנוי 48,587 43,252 -5,335  -10.98%
שדרגו את המנוי 236,000 191,481 -44,519  -18.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,614

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,185

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 1,059,900 1,122,150 62,250  5.87%
הפניקס 339,513 400,710 61,197  18.02%
הירשמו לצפייה 21,518 70,066 48,548  225.62%
הירשמו לצפייה 219,188 228,394 9,206  4.20%
הירשמו לצפייה 748,358 750,297 1,939  0.26%
שדרגו את המנוי 100,280 100,379 99  0.10%
שדרגו את המנוי 760,949 761,029 80  0.01%
שדרגו את המנוי 154,252 154,251 -1
שדרגו את המנוי 12,374 12,324 -50  -0.40%
שדרגו את המנוי 8,991 8,892 -99  -1.10%
שדרגו את המנוי 46,457 45,466 -991  -2.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 183,319

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,141

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,614
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -57,185
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 183,319
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,141
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,434,974 8.00%
אלטשולר - שחם 728,458 4.06%
מור 301,811 1.68%
הירשמו לצפייה 191,481 1.07%
הירשמו לצפייה 56,608 0.32%
הירשמו לצפייה 50,285 0.28%
שדרגו את המנוי 43,252 0.24%
שדרגו את המנוי 28,426 0.16%
שדרגו את המנוי 9,261 0.05%
שדרגו את המנוי 8,080 0.05%
שדרגו את המנוי 7,435 0.04%
שדרגו את המנוי 4,372 0.02%
שדרגו את המנוי 3,962 0.02%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,775,526 21.05%
מיטב דש 1,122,150 6.26%
מנורה 761,029 4.24%
הירשמו לצפייה 750,297 4.18%
הירשמו לצפייה 400,710 2.23%
הירשמו לצפייה 228,394 1.27%
שדרגו את המנוי 154,251 0.86%
שדרגו את המנוי 118,000 0.66%
שדרגו את המנוי 100,379 0.56%
שדרגו את המנוי 70,066 0.39%
שדרגו את המנוי 45,466 0.25%
שדרגו את המנוי 12,324 0.07%
שדרגו את המנוי 8,892 0.05%
שדרגו את המנוי 3,568 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דמרי דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2014 עלו לכ-292 מיליון שקל, בהשוואה לכ-105.מיליון שקל ברבעון המקביל; הרווח הנקי עמד על כ-77.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת דמרי בשותפות עם חברת אזורים זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית