תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אל על

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.elal.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אניגמה 17,000 82,200 65,200  383.53%
ברומטר 48,817 72,308 23,491  48.12%
הירשמו לצפייה -307,849 -307,950 -101  0.03%
הירשמו לצפייה 4,273 4,142 -131  -3.07%
הירשמו לצפייה 42,715 27,605 -15,110  -35.37%
שדרגו את המנוי 755 -101,582 -102,337  -13,554.57%
שדרגו את המנוי 116,696 3,470 -113,226  -97.03%
שדרגו את המנוי 3,840,480 2,766,100 -1,074,370  -27.98%
שדרגו את המנוי 5,629,990 4,316,940 -1,313,050  -23.32%
שדרגו את המנוי 2,719,790 416,746 -2,303,050  -84.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 88,691

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,921,375

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 26,503,500 26,825,700 322,188  1.22%
אקסלנס 8,066,720 8,169,380 102,662  1.27%
הירשמו לצפייה 282,785 291,884 9,099  3.22%
הירשמו לצפייה 14,741,100 14,741,100 1
הירשמו לצפייה 28,056 26,880 -1,176  -4.19%
שדרגו את המנוי 6,665,320 6,659,340 -5,975  -0.09%
שדרגו את המנוי 682,584 519,380 -163,204  -23.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 433,950

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -170,355

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 88,691
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,921,375
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 433,950
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -170,355
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,450,169 1.50%
אקסלנס 4,316,940 0.87%
מיטב דש 2,766,100 0.56%
הירשמו לצפייה 416,746 0.08%
הירשמו לצפייה 126,949 0.03%
הירשמו לצפייה 113,179 0.02%
שדרגו את המנוי 82,200 0.02%
שדרגו את המנוי 72,308 0.01%
שדרגו את המנוי 27,605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי -81,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי -101,582 < 0.01%
שדרגו את המנוי -307,950 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,340,923 12.98%
הפניקס 26,825,700 5.41%
כלל 14,741,100 2.97%
הירשמו לצפייה 8,169,380 1.65%
הירשמו לצפייה 6,659,340 1.34%
הירשמו לצפייה 1,704,920 0.34%
שדרגו את המנוי 1,428,010 0.29%
שדרגו את המנוי 1,001,290 0.20%
שדרגו את המנוי 668,740 0.13%
שדרגו את המנוי 519,380 0.10%
שדרגו את המנוי 415,601 0.08%
שדרגו את המנוי 407,341 0.08%
שדרגו את המנוי 301,449 0.06%
שדרגו את המנוי 298,901 0.06%
שדרגו את המנוי 291,884 0.06%
שדרגו את המנוי 200,856 0.04%
שדרגו את המנוי 113,642 0.02%
שדרגו את המנוי 92,264 0.02%
שדרגו את המנוי 74,236 0.01%
שדרגו את המנוי 66,946 0.01%
שדרגו את המנוי 62,521 0.01%
שדרגו את המנוי 44,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,204 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כנפיים אחזקות, בעלת השליטה (36.3%) בחברת אל על הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ז'). במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כ-117 מיליון ש"ח, פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה גייסה בשלב זה 57.6 מיליון ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 6.25%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 7.4%, אשר תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי הצפוי להתקיים היום (ג').
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית