תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אל על

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.elal.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אקסלנס 5,731,940 7,163,590 1,431,650  24.98%
פורטה -103,521 648,065 751,586  -726.02%
הירשמו לצפייה 72,308 623,958 551,650  762.92%
הירשמו לצפייה -55,897 82,237 138,134  -247.12%
הירשמו לצפייה -310,957 -309,651 1,306  -0.42%
שדרגו את המנוי 4,095 3,981 -114  -2.78%
שדרגו את המנוי 72,700 24,209 -48,491  -66.70%
שדרגו את המנוי 1,811,430 716,355 -1,095,070  -60.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,874,326

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,143,675

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 26,825,700 33,441,000 6,615,310  24.66%
אקסלנס 8,169,380 10,036,500 1,867,110  22.86%
הירשמו לצפייה 291,884 296,578 4,694  1.61%
הירשמו לצפייה 6,659,340 6,659,960 617  0.01%
הירשמו לצפייה 19,985 3,751 -16,234  -81.23%
שדרגו את המנוי 1,428,010 102,756 -1,325,250  -92.80%
שדרגו את המנוי 14,741,100 4,689,420 -10,051,700  -68.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,487,731

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,393,184

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,874,326
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,143,675
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,487,731
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,393,184
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,383,894 1.89%
אקסלנס 7,163,590 1.45%
מיטב דש 716,355 0.14%
הירשמו לצפייה 648,065 0.13%
הירשמו לצפייה 623,958 0.13%
הירשמו לצפייה 149,711 0.03%
שדרגו את המנוי 126,949 0.03%
שדרגו את המנוי 113,179 0.02%
שדרגו את המנוי 82,237 0.02%
שדרגו את המנוי 27,605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,981 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,706 < 0.01%
שדרגו את המנוי -309,651 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 61,396,832 12.39%
הפניקס 33,441,000 6.75%
אקסלנס 10,036,500 2.02%
הירשמו לצפייה 6,659,960 1.34%
הירשמו לצפייה 4,689,420 0.95%
הירשמו לצפייה 1,704,920 0.34%
שדרגו את המנוי 1,001,290 0.20%
שדרגו את המנוי 668,740 0.13%
שדרגו את המנוי 519,380 0.10%
שדרגו את המנוי 415,601 0.08%
שדרגו את המנוי 407,341 0.08%
שדרגו את המנוי 301,449 0.06%
שדרגו את המנוי 298,901 0.06%
שדרגו את המנוי 296,578 0.06%
שדרגו את המנוי 200,856 0.04%
שדרגו את המנוי 113,642 0.02%
שדרגו את המנוי 102,756 0.02%
שדרגו את המנוי 92,264 0.02%
שדרגו את המנוי 74,236 0.01%
שדרגו את המנוי 66,946 0.01%
שדרגו את המנוי 62,521 0.01%
שדרגו את המנוי 44,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,751 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כנפיים אחזקות, בעלת השליטה (36.3%) בחברת אל על הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ז'). במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כ-117 מיליון ש"ח, פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה גייסה בשלב זה 57.6 מיליון ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 6.25%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 7.4%, אשר תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי הצפוי להתקיים היום (ג').
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית