תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אל על

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.elal.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מגדל 983,891 1,035,900 52,007  5.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,007

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ההנדסאים והטכנאים 304,082 35,470 -268,612  -88.34%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 668,740 12,906 -655,834  -98.07%
הירשמו לצפייה 3,017,240 962,051 -2,055,190  -68.11%
הירשמו לצפייה 7,689,170 1,986,050 -5,703,120  -74.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,682,756

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 52,007
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,682,756
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,968,842 0.40%
מגדל 1,035,900 0.21%
מור 395,000 0.08%
הירשמו לצפייה 330,000 0.07%
הירשמו לצפייה 96,949 0.02%
הירשמו לצפייה 89,284 0.02%
שדרגו את המנוי 21,709 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,603,681 1.33%
הפניקס 1,986,050 0.40%
יהב אחים ואחיות 1,704,920 0.34%
הירשמו לצפייה 1,428,010 0.29%
הירשמו לצפייה 962,051 0.19%
הירשמו לצפייה 366,138 0.07%
שדרגו את המנוי 81,495 0.02%
שדרגו את המנוי 35,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,906 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כנפיים אחזקות, בעלת השליטה (36.3%) בחברת אל על הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ז'). במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כ-117 מיליון ש"ח, פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה גייסה בשלב זה 57.6 מיליון ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 6.25%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 7.4%, אשר תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי הצפוי להתקיים היום (ג').
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית