תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

אל על

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.elal.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מגדל -1,929,460 -530,941 1,398,520  -72.48%
אקסלנס 7,258,000 7,921,820 663,821  9.15%
הירשמו לצפייה 13,745 36,849 23,104  168.09%
הירשמו לצפייה -331,993 -329,904 2,089  -0.63%
הירשמו לצפייה 59,929 46,117 -13,812  -23.05%
שדרגו את המנוי 165,000 150,000 -15,000  -9.09%
שדרגו את המנוי 122,276 89,276 -33,000  -26.99%
שדרגו את המנוי 205,322 5,322 -200,000  -97.41%
שדרגו את המנוי 5,888,470 5,278,000 -610,473  -10.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,087,534

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -872,285

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
רעות 519,380 682,584 163,204  31.42%
הראל 6,509,660 6,665,320 155,663  2.39%
הירשמו לצפייה 7,949,100 8,066,720 117,625  1.48%
הירשמו לצפייה 268,612 298,901 30,289  11.28%
הירשמו לצפייה 100,000 130,000 30,000  30.00%
שדרגו את המנוי 272,435 301,449 29,014  10.65%
שדרגו את המנוי 269,450 282,785 13,335  4.95%
שדרגו את המנוי 26,694,800 26,503,500 -191,288  -0.72%
שדרגו את המנוי 1,343,310 1,001,290 -342,020  -25.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 539,130

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -533,308

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,087,534
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -872,285
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 539,130
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -533,308
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,201,360 3.27%
אקסלנס 7,921,820 1.60%
מיטב דש 5,278,000 1.06%
הירשמו לצפייה 2,719,790 0.55%
הירשמו לצפייה 545,903 0.11%
הירשמו לצפייה 150,000 0.03%
שדרגו את המנוי 126,949 0.03%
שדרגו את המנוי 113,179 0.02%
שדרגו את המנוי 89,276 0.02%
שדרגו את המנוי 46,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,322 < 0.01%
שדרגו את המנוי -329,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי -530,941 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 62,502,404 12.61%
הפניקס 26,503,500 5.35%
כלל 14,741,100 2.97%
הירשמו לצפייה 8,066,720 1.63%
הירשמו לצפייה 6,665,320 1.34%
הירשמו לצפייה 1,428,010 0.29%
שדרגו את המנוי 1,001,290 0.20%
שדרגו את המנוי 682,584 0.14%
שדרגו את המנוי 668,740 0.13%
שדרגו את המנוי 415,601 0.08%
שדרגו את המנוי 407,341 0.08%
שדרגו את המנוי 301,449 0.06%
שדרגו את המנוי 298,901 0.06%
שדרגו את המנוי 282,785 0.06%
שדרגו את המנוי 200,856 0.04%
שדרגו את המנוי 130,000 0.03%
שדרגו את המנוי 113,642 0.02%
שדרגו את המנוי 92,264 0.02%
שדרגו את המנוי 74,236 0.01%
שדרגו את המנוי 66,946 0.01%
שדרגו את המנוי 62,521 0.01%
שדרגו את המנוי 44,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,457 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,573 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,204 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כנפיים אחזקות, בעלת השליטה (36.3%) בחברת אל על הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ז'). במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כ-117 מיליון ש"ח, פי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה גייסה בשלב זה 57.6 מיליון ש"ח. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 6.25%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 7.4%, אשר תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי הצפוי להתקיים היום (ג').
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות