תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סרגון

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ציוד תקשורת
אתר: www.ceragon.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אקסלנס 63,667 64,481 814  1.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 814

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 67 24,505 24,438  36,474.63%
הפניקס 57,420 49,847 -7,573  -13.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,438

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,573

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 814
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,438
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,573
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 68,260 0.09%
אקסלנס 64,481 0.08%
מגדל 1,801 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,500 < 0.01%
הירשמו לצפייה 478 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 74,352 0.10%
הפניקס 49,847 0.06%
אקסלנס 24,505 0.03%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית