חילן - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
פרופאונד 1,433 18,421 16,988  1,185.48%
ברק 639 2,098 1,459  228.33%
הירשמו לצפייה 1,050,060 1,050,960 894  0.09%
הירשמו לצפייה 7,662 8,346 684  8.93%
הירשמו לצפייה 19,815 20,193 378  1.91%
שדרגו את המנוי 12,113 12,361 248  2.05%
שדרגו את המנוי 115 192 77  66.96%
שדרגו את המנוי 999 951 -48  -4.80%
שדרגו את המנוי 313 156 -157  -50.16%
שדרגו את המנוי 2,308 2,095 -213  -9.23%
שדרגו את המנוי 550 100 -450  -81.82%
שדרגו את המנוי 12,858 12,204 -654  -5.09%
שדרגו את המנוי 5,870 3,898 -1,972  -33.59%
שדרגו את המנוי 103,770 101,642 -2,128  -2.05%
שדרגו את המנוי 44,861 42,019 -2,842  -6.34%
שדרגו את המנוי 16,024 13,074 -2,950  -18.41%
שדרגו את המנוי 78,688 74,638 -4,050  -5.15%
שדרגו את המנוי 72,336 65,854 -6,482  -8.96%
שדרגו את המנוי 51,050 44,000 -7,050  -13.81%
שדרגו את המנוי 23,425 15,340 -8,085  -34.51%
שדרגו את המנוי 32,582 19,971 -12,611  -38.71%
שדרגו את המנוי 125,654 104,301 -21,353  -16.99%
שדרגו את המנוי 478,591 401,662 -76,929  -16.07%
שדרגו את המנוי 148,350 63,492 -84,858  -57.20%
שדרגו את המנוי 726,672 567,112 -159,560  -21.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,728

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -392,392

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. -36,939 2,444 39,383  -106.62%
פסגות 975,903 977,291 1,388  0.14%
הירשמו לצפייה 6,227 7,498 1,271  20.41%
הירשמו לצפייה 103,224 103,674 450  0.44%
הירשמו לצפייה 11,313 11,643 330  2.92%
שדרגו את המנוי 18,000 18,080 80  0.44%
שדרגו את המנוי 172,200 172,199 -1
שדרגו את המנוי 7,550 7,525 -25  -0.33%
שדרגו את המנוי 40,759 40,246 -513  -1.26%
שדרגו את המנוי 4,066 3,178 -888  -21.84%
שדרגו את המנוי 73,667 72,650 -1,017  -1.38%
שדרגו את המנוי 1,422 391 -1,031  -72.50%
שדרגו את המנוי 11,672 10,492 -1,180  -10.11%
שדרגו את המנוי 7,817 6,330 -1,487  -19.02%
שדרגו את המנוי 9,748 5,221 -4,527  -46.44%
שדרגו את המנוי 12,070 6,035 -6,035  -50.00%
שדרגו את המנוי 27,044 15,844 -11,200  -41.41%
שדרגו את המנוי 481,092 442,052 -39,040  -8.11%
שדרגו את המנוי 954,296 914,798 -39,498  -4.14%
שדרגו את המנוי 2,136,940 2,059,990 -76,953  -3.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 42,902

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -183,395

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,728
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -392,392
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 42,902
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -183,395
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,662,242 11.84%
אלטשולר - שחם 1,050,960 4.67%
מור 567,112 2.52%
הירשמו לצפייה 401,662 1.79%
הירשמו לצפייה 104,301 0.46%
הירשמו לצפייה 101,642 0.45%
שדרגו את המנוי 74,638 0.33%
שדרגו את המנוי 65,854 0.29%
שדרגו את המנוי 63,492 0.28%
שדרגו את המנוי 44,000 0.20%
שדרגו את המנוי 42,019 0.19%
שדרגו את המנוי 20,193 0.09%
שדרגו את המנוי 19,971 0.09%
שדרגו את המנוי 18,421 0.08%
שדרגו את המנוי 15,340 0.07%
שדרגו את המנוי 13,074 0.06%
שדרגו את המנוי 12,361 0.05%
שדרגו את המנוי 12,204 0.05%
שדרגו את המנוי 9,026 0.04%
שדרגו את המנוי 8,346 0.04%
שדרגו את המנוי 7,636 0.03%
שדרגו את המנוי 3,898 0.02%
שדרגו את המנוי 2,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,146,815 22.89%
מגדל 2,059,990 9.16%
פסגות 977,291 4.35%
הירשמו לצפייה 914,798 4.07%
הירשמו לצפייה 442,052 1.97%
הירשמו לצפייה 172,199 0.77%
שדרגו את המנוי 103,674 0.46%
שדרגו את המנוי 72,650 0.32%
שדרגו את המנוי 67,900 0.30%
שדרגו את המנוי 48,000 0.21%
שדרגו את המנוי 47,579 0.21%
שדרגו את המנוי 40,246 0.18%
שדרגו את המנוי 24,224 0.11%
שדרגו את המנוי 18,080 0.08%
שדרגו את המנוי 16,942 0.08%
שדרגו את המנוי 15,844 0.07%
שדרגו את המנוי 11,643 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 10,492 0.05%
שדרגו את המנוי 9,652 0.04%
שדרגו את המנוי 7,525 0.03%
שדרגו את המנוי 7,498 0.03%
שדרגו את המנוי 6,330 0.03%
שדרגו את המנוי 6,072 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 6,035 0.03%
שדרגו את המנוי 5,221 0.02%
שדרגו את המנוי 4,600 0.02%
שדרגו את המנוי 4,487 0.02%
שדרגו את המנוי 4,308 0.02%
שדרגו את המנוי 3,481 0.02%
שדרגו את המנוי 3,178 0.01%
שדרגו את המנוי 2,804 0.01%
שדרגו את המנוי 2,444 0.01%
שדרגו את המנוי 2,424 0.01%
שדרגו את המנוי 1,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,081 < 0.01%
שדרגו את המנוי 993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 512 < 0.01%
שדרגו את המנוי 391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית