תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 67,932 88,324 20,392  30.02%
תמיר פישמן 40,340 44,289 3,949  9.79%
הירשמו לצפייה 10,569 11,792 1,223  11.57%
הירשמו לצפייה 16,617 17,779 1,162  6.99%
הירשמו לצפייה 20,124 20,803 679  3.37%
שדרגו את המנוי 4,268 4,906 638  14.95%
שדרגו את המנוי 6,787 6,897 110  1.62%
שדרגו את המנוי 586 650 64  10.92%
שדרגו את המנוי 8,246 7,996 -250  -3.03%
שדרגו את המנוי 20,800 20,000 -800  -3.85%
שדרגו את המנוי 14,580 13,749 -831  -5.70%
שדרגו את המנוי 8,471 7,586 -885  -10.45%
שדרגו את המנוי 8,464 7,505 -959  -11.33%
שדרגו את המנוי 17,786 16,398 -1,388  -7.80%
שדרגו את המנוי 25,023 23,409 -1,614  -6.45%
שדרגו את המנוי 47,613 44,363 -3,250  -6.83%
שדרגו את המנוי 297,737 291,885 -5,852  -1.97%
שדרגו את המנוי 110,468 98,639 -11,829  -10.71%
שדרגו את המנוי 385,375 367,601 -17,774  -4.61%
שדרגו את המנוי 960,729 904,123 -56,606  -5.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,217

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -102,038

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 7,498 72,762 65,264  870.42%
הראל 914,798 917,594 2,796  0.31%
הירשמו לצפייה 103,674 103,987 313  0.30%
הירשמו לצפייה 172,199 172,200 1
הירשמו לצפייה 2,444 2,431 -13  -0.53%
שדרגו את המנוי 4,308 3,573 -735  -17.06%
שדרגו את המנוי 3,178 2,154 -1,024  -32.22%
שדרגו את המנוי 6,330 5,150 -1,180  -18.64%
שדרגו את המנוי 40,246 37,642 -2,604  -6.47%
שדרגו את המנוי 9,652 6,645 -3,007  -31.15%
שדרגו את המנוי 16,942 12,340 -4,602  -27.16%
שדרגו את המנוי 48,000 36,100 -11,900  -24.79%
שדרגו את המנוי 442,052 429,677 -12,375  -2.80%
שדרגו את המנוי 977,291 856,953 -120,338  -12.31%
שדרגו את המנוי 2,059,990 1,933,940 -126,042  -6.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,374

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -283,820

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,217
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -102,038
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 68,374
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -283,820
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,031,011 9.03%
אלטשולר - שחם 904,123 4.02%
מור 367,601 1.64%
הירשמו לצפייה 291,885 1.30%
הירשמו לצפייה 98,639 0.44%
הירשמו לצפייה 88,324 0.39%
שדרגו את המנוי 44,363 0.20%
שדרגו את המנוי 44,289 0.20%
שדרגו את המנוי 23,409 0.10%
שדרגו את המנוי 20,803 0.09%
שדרגו את המנוי 20,000 0.09%
שדרגו את המנוי 17,779 0.08%
שדרגו את המנוי 16,398 0.07%
שדרגו את המנוי 13,749 0.06%
שדרגו את המנוי 11,792 0.05%
שדרגו את המנוי 11,789 0.05%
שדרגו את המנוי 8,431 0.04%
שדרגו את המנוי 7,996 0.04%
שדרגו את המנוי 7,586 0.03%
שדרגו את המנוי 7,505 0.03%
שדרגו את המנוי 7,022 0.03%
שדרגו את המנוי 6,897 0.03%
שדרגו את המנוי 4,906 0.02%
שדרגו את המנוי 2,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,202,949 27.59%
מגדל 1,933,940 8.60%
אלטשולר - שחם 1,438,330 6.40%
הירשמו לצפייה 917,594 4.08%
הירשמו לצפייה 856,953 3.81%
הירשמו לצפייה 429,677 1.91%
שדרגו את המנוי 172,200 0.77%
שדרגו את המנוי 103,987 0.46%
שדרגו את המנוי 72,762 0.32%
שדרגו את המנוי 72,650 0.32%
שדרגו את המנוי 47,579 0.21%
שדרגו את המנוי 37,642 0.17%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 18,080 0.08%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 11,643 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 6,645 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 5,150 0.02%
שדרגו את המנוי 4,487 0.02%
שדרגו את המנוי 3,573 0.02%
שדרגו את המנוי 2,431 0.01%
שדרגו את המנוי 2,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית