תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
אקסלנס 59,701 63,147 3,446  5.77%
פורטה 629 3,681 3,052  485.21%
הירשמו לצפייה 7,241 7,244 3  0.04%
הירשמו לצפייה 2,880 2,780 -100  -3.47%
הירשמו לצפייה 2,960 2,780 -180  -6.08%
שדרגו את המנוי 4,168 3,943 -225  -5.40%
שדרגו את המנוי 222,489 222,182 -307  -0.14%
שדרגו את המנוי 14,025 13,713 -312  -2.22%
שדרגו את המנוי 10,116 9,787 -329  -3.25%
שדרגו את המנוי 148,515 148,155 -360  -0.24%
שדרגו את המנוי 2,993 2,613 -380  -12.70%
שדרגו את המנוי 3,131 2,282 -849  -27.12%
שדרגו את המנוי 4,338 3,486 -852  -19.64%
שדרגו את המנוי 72,480 71,564 -916  -1.26%
שדרגו את המנוי 11,000 10,066 -934  -8.49%
שדרגו את המנוי 12,407 11,277 -1,130  -9.11%
שדרגו את המנוי 28,000 26,400 -1,600  -5.71%
שדרגו את המנוי 58,890 51,412 -7,478  -12.70%
שדרגו את המנוי 163,576 149,694 -13,882  -8.49%
שדרגו את המנוי 220,257 198,907 -21,350  -9.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,184

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 1,869,000 2,043,190 174,193  9.32%
אקסלנס 55,603 76,924 21,321  38.35%
הירשמו לצפייה 7,330 12,365 5,035  68.69%
הירשמו לצפייה 12,779 14,401 1,622  12.69%
הירשמו לצפייה 41,080 41,991 911  2.22%
שדרגו את המנוי 986,897 986,474 -423  -0.04%
שדרגו את המנוי 115,926 115,444 -482  -0.42%
שדרגו את המנוי 756 125 -631  -83.47%
שדרגו את המנוי 3,343 2,423 -920  -27.52%
שדרגו את המנוי 164,869 163,571 -1,298  -0.79%
שדרגו את המנוי 14,920 11,100 -3,820  -25.60%
שדרגו את המנוי 49,805 45,605 -4,200  -8.43%
שדרגו את המנוי 12,340 7,670 -4,670  -37.84%
שדרגו את המנוי 18,110 9,110 -9,000  -49.70%
שדרגו את המנוי 108,173 89,765 -18,408  -17.02%
שדרגו את המנוי 119,581 79,433 -40,148  -33.57%
שדרגו את המנוי 270,882 195,096 -75,786  -27.98%
שדרגו את המנוי 600,821 285,205 -315,616  -52.53%
שדרגו את המנוי 572,166 144,190 -427,976  -74.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 203,082

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -903,378

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51,184
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 203,082
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -903,378
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,010,826 4.50%
הראל 222,182 0.99%
אלטשולר - שחם 198,907 0.88%
הירשמו לצפייה 149,694 0.67%
הירשמו לצפייה 148,155 0.66%
הירשמו לצפייה 71,564 0.32%
שדרגו את המנוי 63,147 0.28%
שדרגו את המנוי 51,412 0.23%
שדרגו את המנוי 26,400 0.12%
שדרגו את המנוי 13,713 0.06%
שדרגו את המנוי 11,277 0.05%
שדרגו את המנוי 10,066 0.04%
שדרגו את המנוי 9,787 0.04%
שדרגו את המנוי 7,244 0.03%
שדרגו את המנוי 3,963 0.02%
שדרגו את המנוי 3,943 0.02%
שדרגו את המנוי 3,681 0.02%
שדרגו את המנוי 3,486 0.02%
שדרגו את המנוי 2,780 0.01%
שדרגו את המנוי 2,780 0.01%
שדרגו את המנוי 2,613 0.01%
שדרגו את המנוי 2,282 0.01%
שדרגו את המנוי 896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 173 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,847,577 30.46%
אלטשולר - שחם 2,312,800 10.29%
מגדל 2,043,190 9.09%
הירשמו לצפייה 986,474 4.39%
הירשמו לצפייה 285,205 1.27%
הירשמו לצפייה 195,096 0.87%
שדרגו את המנוי 163,571 0.73%
שדרגו את המנוי 144,190 0.64%
שדרגו את המנוי 115,444 0.51%
שדרגו את המנוי 89,765 0.40%
שדרגו את המנוי 79,433 0.35%
שדרגו את המנוי 76,924 0.34%
שדרגו את המנוי 45,605 0.20%
שדרגו את המנוי 41,991 0.19%
שדרגו את המנוי 41,660 0.19%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 35,749 0.16%
שדרגו את המנוי 21,128 0.09%
שדרגו את המנוי 15,524 0.07%
שדרגו את המנוי 15,471 0.07%
שדרגו את המנוי 14,401 0.06%
שדרגו את המנוי 12,365 0.05%
שדרגו את המנוי 11,100 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 9,640 0.04%
שדרגו את המנוי 9,110 0.04%
שדרגו את המנוי 7,670 0.03%
שדרגו את המנוי 7,629 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 3,594 0.02%
שדרגו את המנוי 2,423 0.01%
שדרגו את המנוי 2,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית