תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
פסגות 42,137 205,628 163,491  388.00%
אלטשולר - שחם 732,683 877,350 144,667  19.74%
הירשמו לצפייה 16,588 19,783 3,195  19.26%
הירשמו לצפייה 56,300 59,450 3,150  5.60%
הירשמו לצפייה 104,025 105,996 1,971  1.89%
שדרגו את המנוי 492,196 494,053 1,857  0.38%
שדרגו את המנוי 365 1,158 793  217.26%
שדרגו את המנוי 45,314 45,631 317  0.70%
שדרגו את המנוי 2,054 2,308 254  12.37%
שדרגו את המנוי 5,818 5,870 52  0.89%
שדרגו את המנוי 996 1,017 21  2.11%
שדרגו את המנוי 7,263 7,250 -13  -0.18%
שדרגו את המנוי 1,041 999 -42  -4.03%
שדרגו את המנוי 650 600 -50  -7.69%
שדרגו את המנוי 74,182 73,789 -393  -0.53%
שדרגו את המנוי 77,428 76,400 -1,028  -1.33%
שדרגו את המנוי 1,459 262 -1,197  -82.04%
שדרגו את המנוי 752,248 749,188 -3,060  -0.41%
שדרגו את המנוי 26,805 23,425 -3,380  -12.61%
שדרגו את המנוי 199,850 191,812 -8,038  -4.02%
שדרגו את המנוי 56,417 39,441 -16,976  -30.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 319,768

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,177

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
רום 4,602 16,942 12,340  268.14%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 15,724 24,224 8,500  54.06%
הירשמו לצפייה 970,474 975,903 5,429  0.56%
הירשמו לצפייה 100,036 103,224 3,188  3.19%
הירשמו לצפייה 8,895 9,652 757  8.51%
שדרגו את המנוי 3,802 4,066 264  6.94%
שדרגו את המנוי 954,177 954,296 119  0.01%
שדרגו את המנוי 74,948 73,667 -1,281  -1.71%
שדרגו את המנוי 42,256 40,759 -1,497  -3.54%
שדרגו את המנוי 7,062 4,487 -2,575  -36.46%
שדרגו את המנוי 10,771 6,064 -4,707  -43.70%
שדרגו את המנוי 17,082 11,313 -5,769  -33.77%
שדרגו את המנוי 23,678 10,798 -12,880  -54.40%
שדרגו את המנוי 2,059 -36,939 -38,998  -1,894.03%
שדרגו את המנוי 65,304 7,817 -57,487  -88.03%
שדרגו את המנוי 2,201,330 2,136,940 -64,389  -2.93%
שדרגו את המנוי 563,135 481,092 -82,043  -14.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,597

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -271,626

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 319,768
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,597
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -271,626
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,048,760 13.56%
אלטשולר - שחם 877,350 3.90%
מור 749,188 3.33%
הירשמו לצפייה 494,053 2.20%
הירשמו לצפייה 205,628 0.91%
הירשמו לצפייה 191,812 0.85%
שדרגו את המנוי 105,996 0.47%
שדרגו את המנוי 76,400 0.34%
שדרגו את המנוי 73,789 0.33%
שדרגו את המנוי 59,450 0.26%
שדרגו את המנוי 45,631 0.20%
שדרגו את המנוי 39,441 0.18%
שדרגו את המנוי 23,425 0.10%
שדרגו את המנוי 19,783 0.09%
שדרגו את המנוי 16,524 0.07%
שדרגו את המנוי 12,858 0.06%
שדרגו את המנוי 12,438 0.06%
שדרגו את המנוי 9,026 0.04%
שדרגו את המנוי 8,305 0.04%
שדרגו את המנוי 7,250 0.03%
שדרגו את המנוי 6,919 0.03%
שדרגו את המנוי 5,870 0.03%
שדרגו את המנוי 2,308 0.01%
שדרגו את המנוי 1,158 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 262 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,283,420 23.50%
מגדל 2,136,940 9.50%
פסגות 975,903 4.34%
הירשמו לצפייה 954,296 4.24%
הירשמו לצפייה 481,092 2.14%
הירשמו לצפייה 172,200 0.77%
שדרגו את המנוי 103,224 0.46%
שדרגו את המנוי 73,667 0.33%
שדרגו את המנוי 67,900 0.30%
שדרגו את המנוי 48,000 0.21%
שדרגו את המנוי 47,579 0.21%
שדרגו את המנוי 40,759 0.18%
שדרגו את המנוי 27,044 0.12%
שדרגו את המנוי 24,224 0.11%
שדרגו את המנוי 18,000 0.08%
שדרגו את המנוי 16,942 0.08%
שדרגו את המנוי 12,070 0.05%
שדרגו את המנוי 11,672 0.05%
שדרגו את המנוי 11,313 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 9,748 0.04%
שדרגו את המנוי 9,652 0.04%
שדרגו את המנוי 7,817 0.03%
שדרגו את המנוי 7,550 0.03%
שדרגו את המנוי 6,227 0.03%
שדרגו את המנוי 6,072 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 4,600 0.02%
שדרגו את המנוי 4,487 0.02%
שדרגו את המנוי 4,308 0.02%
שדרגו את המנוי 4,066 0.02%
שדרגו את המנוי 3,481 0.02%
שדרגו את המנוי 2,424 0.01%
שדרגו את המנוי 1,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,422 < 0.01%
שדרגו את המנוי 993 < 0.01%
שדרגו את המנוי 847 < 0.01%
שדרגו את המנוי 726 < 0.01%
שדרגו את המנוי 512 < 0.01%
שדרגו את המנוי 349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
שדרגו את המנוי -36,939 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית