תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אקסלנס 60,074 67,712 7,638  12.71%
מגדל 167,389 174,643 7,254  4.33%
הירשמו לצפייה 36,749 37,862 1,113  3.03%
הירשמו לצפייה 7,802 7,919 117  1.50%
הירשמו לצפייה 2,960 3,060 100  3.38%
שדרגו את המנוי 140 110 -30  -21.43%
שדרגו את המנוי 7,196 7,090 -106  -1.47%
שדרגו את המנוי 71,405 71,217 -188  -0.26%
שדרגו את המנוי 3,681 3,053 -628  -17.06%
שדרגו את המנוי 23,250 22,250 -1,000  -4.30%
שדרגו את המנוי 2,050 997 -1,053  -51.37%
שדרגו את המנוי 19,138 17,821 -1,317  -6.88%
שדרגו את המנוי 6,449 5,113 -1,336  -20.72%
שדרגו את המנוי 52,764 51,072 -1,692  -3.21%
שדרגו את המנוי 10,759 8,917 -1,842  -17.12%
שדרגו את המנוי 3,538 1,188 -2,350  -66.42%
שדרגו את המנוי 178,604 175,266 -3,338  -1.87%
שדרגו את המנוי 122,537 112,583 -9,954  -8.12%
שדרגו את המנוי 149,829 134,081 -15,748  -10.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,222

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,582

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 2,043,190 2,220,590 177,395  8.68%
אלטשולר - שחם 2,312,800 2,322,800 10,000  0.43%
הירשמו לצפייה 163,571 167,444 3,873  2.37%
הירשמו לצפייה 2,423 3,653 1,230  50.76%
הירשמו לצפייה 115,444 116,244 800  0.69%
שדרגו את המנוי 7,670 7,623 -47  -0.61%
שדרגו את המנוי 35,749 35,546 -203  -0.57%
שדרגו את המנוי 45,605 45,249 -356  -0.78%
שדרגו את המנוי 41,991 41,606 -385  -0.92%
שדרגו את המנוי 15,471 14,498 -973  -6.29%
שדרגו את המנוי 14,401 12,799 -1,602  -11.12%
שדרגו את המנוי 89,765 87,898 -1,867  -2.08%
שדרגו את המנוי 15,524 12,683 -2,841  -18.30%
שדרגו את המנוי 986,474 983,583 -2,891  -0.29%
שדרגו את המנוי 21,128 17,725 -3,403  -16.11%
שדרגו את המנוי 285,205 277,180 -8,025  -2.81%
שדרגו את המנוי 76,924 65,595 -11,329  -14.73%
שדרגו את המנוי 79,433 60,033 -19,400  -24.42%
שדרגו את המנוי 195,096 152,644 -42,452  -21.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 193,298

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -95,774

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,222
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,582
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 193,298
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -95,774
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 918,014 4.08%
הראל 175,266 0.78%
מגדל 174,643 0.78%
הירשמו לצפייה 134,081 0.60%
הירשמו לצפייה 112,583 0.50%
הירשמו לצפייה 71,217 0.32%
שדרגו את המנוי 67,712 0.30%
שדרגו את המנוי 51,072 0.23%
שדרגו את המנוי 37,862 0.17%
שדרגו את המנוי 22,250 0.10%
שדרגו את המנוי 17,821 0.08%
שדרגו את המנוי 8,917 0.04%
שדרגו את המנוי 7,919 0.04%
שדרגו את המנוי 7,090 0.03%
שדרגו את המנוי 5,113 0.02%
שדרגו את המנוי 3,963 0.02%
שדרגו את המנוי 3,060 0.01%
שדרגו את המנוי 3,053 0.01%
שדרגו את המנוי 3,029 0.01%
שדרגו את המנוי 2,630 0.01%
שדרגו את המנוי 2,613 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,719,890 29.89%
אלטשולר - שחם 2,322,800 10.33%
מגדל 2,220,590 9.88%
הירשמו לצפייה 983,583 4.37%
הירשמו לצפייה 277,180 1.23%
הירשמו לצפייה 167,444 0.74%
שדרגו את המנוי 152,644 0.68%
שדרגו את המנוי 116,244 0.52%
שדרגו את המנוי 87,898 0.39%
שדרגו את המנוי 65,595 0.29%
שדרגו את המנוי 60,033 0.27%
שדרגו את המנוי 45,249 0.20%
שדרגו את המנוי 41,606 0.19%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 35,546 0.16%
שדרגו את המנוי 17,725 0.08%
שדרגו את המנוי 14,498 0.06%
שדרגו את המנוי 12,799 0.06%
שדרגו את המנוי 12,683 0.06%
שדרגו את המנוי 11,100 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 9,110 0.04%
שדרגו את המנוי 7,623 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 3,653 0.02%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית