תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מיטב דש 197,595 209,647 12,052  6.10%
הראל 133,999 143,676 9,677  7.22%
הירשמו לצפייה 68,296 71,620 3,324  4.87%
הירשמו לצפייה 66,384 68,850 2,466  3.71%
הירשמו לצפייה 67,202 68,282 1,080  1.61%
שדרגו את המנוי 360 654 294  81.67%
שדרגו את המנוי 10,177 10,243 66  0.65%
שדרגו את המנוי 825 839 14  1.70%
שדרגו את המנוי 856 808 -48  -5.61%
שדרגו את המנוי 32,132 32,076 -56  -0.17%
שדרגו את המנוי 5,161 5,076 -85  -1.65%
שדרגו את המנוי 9,765 9,570 -195  -2.00%
שדרגו את המנוי 3,980 3,730 -250  -6.28%
שדרגו את המנוי 3,775 3,450 -325  -8.61%
שדרגו את המנוי 5,346 4,836 -510  -9.54%
שדרגו את המנוי 8,142 7,223 -919  -11.29%
שדרגו את המנוי 11,960 10,962 -998  -8.34%
שדרגו את המנוי 42,500 41,500 -1,000  -2.35%
שדרגו את המנוי 6,650 5,117 -1,533  -23.05%
שדרגו את המנוי 18,135 16,391 -1,744  -9.62%
שדרגו את המנוי 25,267 23,235 -2,032  -8.04%
שדרגו את המנוי 41,596 35,499 -6,097  -14.66%
שדרגו את המנוי 116,437 102,856 -13,581  -11.66%
שדרגו את המנוי 389,453 374,143 -15,310  -3.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,973

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,683

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,073,890 2,208,520 134,626  6.49%
תעשייה אווירית 14,558 19,177 4,619  31.73%
הירשמו לצפייה 2,804 6,500 3,696  131.81%
הירשמו לצפייה 9,266 12,689 3,423  36.94%
הירשמו לצפייה 1,493 4,053 2,560  171.47%
שדרגו את המנוי 105,317 107,175 1,858  1.76%
שדרגו את המנוי 39,778 41,058 1,280  3.22%
שדרגו את המנוי 7,035 7,813 778  11.06%
שדרגו את המנוי 90,314 90,804 490  0.54%
שדרגו את המנוי 360 478 118  32.78%
שדרגו את המנוי 18,080 18,110 30  0.17%
שדרגו את המנוי 921,951 920,461 -1,490  -0.16%
שדרגו את המנוי 2,300 500 -1,800  -78.26%
שדרגו את המנוי 63,647 53,842 -9,805  -15.41%
שדרגו את המנוי 785,630 768,399 -17,231  -2.19%
שדרגו את המנוי 242,562 210,168 -32,394  -13.35%
שדרגו את המנוי 148,055 83,262 -64,793  -43.76%
שדרגו את המנוי 1,846,800 1,640,100 -206,708  -11.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 153,478

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -334,221

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,973
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,683
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 153,478
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -334,221
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,269,861 5.65%
אלטשולר - שחם 374,143 1.66%
מיטב דש 209,647 0.93%
הירשמו לצפייה 143,676 0.64%
הירשמו לצפייה 102,856 0.46%
הירשמו לצפייה 71,620 0.32%
שדרגו את המנוי 68,850 0.31%
שדרגו את המנוי 68,282 0.30%
שדרגו את המנוי 41,500 0.18%
שדרגו את המנוי 35,499 0.16%
שדרגו את המנוי 32,076 0.14%
שדרגו את המנוי 23,235 0.10%
שדרגו את המנוי 16,391 0.07%
שדרגו את המנוי 10,962 0.05%
שדרגו את המנוי 10,243 0.05%
שדרגו את המנוי 9,570 0.04%
שדרגו את המנוי 7,223 0.03%
שדרגו את המנוי 5,117 0.02%
שדרגו את המנוי 5,076 0.02%
שדרגו את המנוי 5,050 0.02%
שדרגו את המנוי 4,836 0.02%
שדרגו את המנוי 4,823 0.02%
שדרגו את המנוי 3,869 0.02%
שדרגו את המנוי 3,730 0.02%
שדרגו את המנוי 3,450 0.02%
שדרגו את המנוי 2,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 808 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 654 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,587,068 29.30%
אלטשולר - שחם 2,208,520 9.82%
מגדל 1,640,100 7.29%
הירשמו לצפייה 920,461 4.09%
הירשמו לצפייה 768,399 3.42%
הירשמו לצפייה 210,168 0.93%
שדרגו את המנוי 172,199 0.77%
שדרגו את המנוי 107,175 0.48%
שדרגו את המנוי 90,804 0.40%
שדרגו את המנוי 83,262 0.37%
שדרגו את המנוי 53,879 0.24%
שדרגו את המנוי 53,842 0.24%
שדרגו את המנוי 49,087 0.22%
שדרגו את המנוי 41,058 0.18%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 20,174 0.09%
שדרגו את המנוי 19,177 0.09%
שדרגו את המנוי 18,900 0.08%
שדרגו את המנוי 18,110 0.08%
שדרגו את המנוי 12,689 0.06%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 8,101 0.04%
שדרגו את המנוי 7,813 0.03%
שדרגו את המנוי 6,500 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 4,867 0.02%
שדרגו את המנוי 4,053 0.02%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית