תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסגות 11,611 16,347 4,736  40.79%
אקסלנס 19,111 20,235 1,124  5.88%
הירשמו לצפייה 9,129 9,591 462  5.06%
הירשמו לצפייה 47,294 47,743 449  0.95%
הירשמו לצפייה 800 1,000 200  25.00%
שדרגו את המנוי 5,015 4,970 -45  -0.90%
שדרגו את המנוי 8,296 8,228 -68  -0.82%
שדרגו את המנוי 20,005 19,928 -77  -0.38%
שדרגו את המנוי 6,993 6,713 -280  -4.00%
שדרגו את המנוי 6,927 6,250 -677  -9.77%
שדרגו את המנוי 7,996 6,762 -1,234  -15.43%
שדרגו את המנוי 40,250 38,036 -2,214  -5.50%
שדרגו את המנוי 100,085 97,812 -2,273  -2.27%
שדרגו את המנוי 10,500 8,100 -2,400  -22.86%
שדרגו את המנוי 21,804 18,665 -3,139  -14.40%
שדרגו את המנוי 12,977 9,211 -3,766  -29.02%
שדרגו את המנוי 288,610 271,921 -16,689  -5.78%
שדרגו את המנוי 897,876 874,542 -23,334  -2.60%
שדרגו את המנוי 87,507 47,285 -40,222  -45.96%
שדרגו את המנוי 357,473 224,029 -133,444  -37.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,971

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -229,862

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,438,330 1,602,950 164,620  11.45%
הראל 917,594 959,721 42,127  4.59%
הירשמו לצפייה 72,762 83,262 10,500  14.43%
הירשמו לצפייה 418,316 427,516 9,200  2.20%
הירשמו לצפייה 72,650 75,016 2,366  3.26%
שדרגו את המנוי 103,987 104,581 594  0.57%
שדרגו את המנוי 11,643 11,763 120  1.03%
שדרגו את המנוי 2,154 2,195 41  1.90%
שדרגו את המנוי 37,642 37,227 -415  -1.10%
שדרגו את המנוי 3,573 2,300 -1,273  -35.63%
שדרגו את המנוי 856,953 783,420 -73,533  -8.58%
שדרגו את המנוי 1,933,940 1,856,230 -77,710  -4.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 229,568

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -152,931

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,971
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -229,862
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 229,568
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -152,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,766,475 7.86%
אלטשולר - שחם 874,542 3.89%
מיטב דש 271,921 1.21%
הירשמו לצפייה 224,029 1.00%
הירשמו לצפייה 97,812 0.44%
הירשמו לצפייה 47,743 0.21%
שדרגו את המנוי 47,285 0.21%
שדרגו את המנוי 38,036 0.17%
שדרגו את המנוי 20,235 0.09%
שדרגו את המנוי 19,928 0.09%
שדרגו את המנוי 18,665 0.08%
שדרגו את המנוי 16,347 0.07%
שדרגו את המנוי 10,128 0.05%
שדרגו את המנוי 9,591 0.04%
שדרגו את המנוי 9,211 0.04%
שדרגו את המנוי 8,531 0.04%
שדרגו את המנוי 8,228 0.04%
שדרגו את המנוי 8,100 0.04%
שדרגו את המנוי 6,762 0.03%
שדרגו את המנוי 6,713 0.03%
שדרגו את המנוי 6,250 0.03%
שדרגו את המנוי 5,658 0.03%
שדרגו את המנוי 4,970 0.02%
שדרגו את המנוי 1,863 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 877 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,266,871 27.87%
מגדל 1,856,230 8.26%
אלטשולר - שחם 1,602,950 7.13%
הירשמו לצפייה 959,721 4.27%
הירשמו לצפייה 783,420 3.48%
הירשמו לצפייה 427,516 1.90%
שדרגו את המנוי 172,200 0.77%
שדרגו את המנוי 104,581 0.47%
שדרגו את המנוי 83,262 0.37%
שדרגו את המנוי 75,016 0.33%
שדרגו את המנוי 47,579 0.21%
שדרגו את המנוי 37,227 0.17%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 18,080 0.08%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 11,763 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 6,645 0.03%
שדרגו את המנוי 6,268 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 4,487 0.02%
שדרגו את המנוי 2,300 0.01%
שדרגו את המנוי 2,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית