תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
הראל 102,112 107,728 5,616  5.50%
כוון 39,000 43,000 4,000  10.26%
הירשמו לצפייה 20,005 20,302 297  1.48%
הירשמו לצפייה 4,264 4,373 109  2.56%
הירשמו לצפייה 1,350 1,450 100  7.41%
שדרגו את המנוי 1,000 941 -59  -5.90%
שדרגו את המנוי 979 901 -78  -7.97%
שדרגו את המנוי 6,675 6,587 -88  -1.32%
שדרגו את המנוי 5,827 5,612 -215  -3.69%
שדרגו את המנוי 15,550 15,210 -340  -2.19%
שדרגו את המנוי 1,863 1,459 -404  -21.69%
שדרגו את המנוי 6,562 6,101 -461  -7.03%
שדרגו את המנוי 24,310 23,835 -475  -1.95%
שדרגו את המנוי 20,172 19,079 -1,093  -5.42%
שדרגו את המנוי 6,250 5,100 -1,150  -18.40%
שדרגו את המנוי 3,880 2,485 -1,395  -35.95%
שדרגו את המנוי 22,932 20,515 -2,417  -10.54%
שדרגו את המנוי 44,037 41,556 -2,481  -5.63%
שדרגו את המנוי 45,968 43,381 -2,587  -5.63%
שדרגו את המנוי 36,701 32,151 -4,550  -12.40%
שדרגו את המנוי 268,467 263,621 -4,846  -1.81%
שדרגו את המנוי 16,140 11,210 -4,930  -30.55%
שדרגו את המנוי 168,985 138,337 -30,648  -18.14%
שדרגו את המנוי 729,498 550,542 -178,956  -24.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,122

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -237,173

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,438,330 1,602,950 164,620  11.45%
הראל 917,594 959,721 42,127  4.59%
הירשמו לצפייה 72,762 83,262 10,500  14.43%
הירשמו לצפייה 418,316 427,516 9,200  2.20%
הירשמו לצפייה 72,650 75,016 2,366  3.26%
שדרגו את המנוי 103,987 104,581 594  0.57%
שדרגו את המנוי 11,643 11,763 120  1.03%
שדרגו את המנוי 2,154 2,195 41  1.90%
שדרגו את המנוי 37,642 37,227 -415  -1.10%
שדרגו את המנוי 3,573 2,300 -1,273  -35.63%
שדרגו את המנוי 856,953 783,420 -73,533  -8.58%
שדרגו את המנוי 1,933,940 1,856,230 -77,710  -4.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 229,568

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -152,931

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,122
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -237,173
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 229,568
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -152,931
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,453,797 6.47%
אלטשולר - שחם 550,542 2.45%
מיטב דש 263,621 1.17%
הירשמו לצפייה 138,337 0.62%
הירשמו לצפייה 107,728 0.48%
הירשמו לצפייה 68,000 0.30%
שדרגו את המנוי 43,381 0.19%
שדרגו את המנוי 43,000 0.19%
שדרגו את המנוי 41,556 0.18%
שדרגו את המנוי 32,151 0.14%
שדרגו את המנוי 23,835 0.11%
שדרגו את המנוי 20,515 0.09%
שדרגו את המנוי 20,302 0.09%
שדרגו את המנוי 19,079 0.08%
שדרגו את המנוי 15,210 0.07%
שדרגו את המנוי 11,210 0.05%
שדרגו את המנוי 10,327 0.05%
שדרגו את המנוי 9,211 0.04%
שדרגו את המנוי 6,587 0.03%
שדרגו את המנוי 6,101 0.03%
שדרגו את המנוי 5,612 0.02%
שדרגו את המנוי 5,100 0.02%
שדרגו את המנוי 4,373 0.02%
שדרגו את המנוי 2,485 0.01%
שדרגו את המנוי 1,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,266,871 27.87%
מגדל 1,856,230 8.26%
אלטשולר - שחם 1,602,950 7.13%
הירשמו לצפייה 959,721 4.27%
הירשמו לצפייה 783,420 3.48%
הירשמו לצפייה 427,516 1.90%
שדרגו את המנוי 172,200 0.77%
שדרגו את המנוי 104,581 0.47%
שדרגו את המנוי 83,262 0.37%
שדרגו את המנוי 75,016 0.33%
שדרגו את המנוי 47,579 0.21%
שדרגו את המנוי 37,227 0.17%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 18,080 0.08%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 11,763 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 6,645 0.03%
שדרגו את המנוי 6,268 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 4,487 0.02%
שדרגו את המנוי 2,300 0.01%
שדרגו את המנוי 2,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית