תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מיטב דש -1,462 162,882 164,344  -11,241.04%
סיגמא -1,220 4,445 5,665  -464.34%
הירשמו לצפייה 64,039 68,197 4,158  6.49%
הירשמו לצפייה 83,058 85,264 2,206  2.66%
הירשמו לצפייה 69,325 71,374 2,049  2.96%
שדרגו את המנוי 6,634 7,938 1,304  19.66%
שדרגו את המנוי 6,761 6,955 194  2.87%
שדרגו את המנוי 76,847 76,996 149  0.19%
שדרגו את המנוי 1,976 1,753 -223  -11.29%
שדרגו את המנוי 77,405 76,869 -536  -0.69%
שדרגו את המנוי 1,375 350 -1,025  -74.55%
שדרגו את המנוי 125,233 123,575 -1,658  -1.32%
שדרגו את המנוי 172,640 169,618 -3,022  -1.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 180,069

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,464

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 14,118 48,339 34,221  242.39%
אנליסט 116,232 116,530 298  0.26%
הירשמו לצפייה 40,702 40,459 -243  -0.60%
הירשמו לצפייה 3,653 3,175 -478  -13.09%
הירשמו לצפייה 4,500 3,900 -600  -13.33%
שדרגו את המנוי 5,300 4,575 -725  -13.68%
שדרגו את המנוי 2,228,610 2,227,440 -1,171  -0.05%
שדרגו את המנוי 7,424 5,175 -2,249  -30.29%
שדרגו את המנוי 33,097 30,420 -2,677  -8.09%
שדרגו את המנוי 87,436 84,436 -3,000  -3.43%
שדרגו את המנוי 13,390 10,131 -3,259  -24.34%
שדרגו את המנוי 15,125 11,625 -3,500  -23.14%
שדרגו את המנוי 11,100 6,780 -4,320  -38.92%
שדרגו את המנוי 7,720 2,858 -4,862  -62.98%
שדרגו את המנוי 986,146 980,961 -5,185  -0.53%
שדרגו את המנוי 38,499 29,999 -8,500  -22.08%
שדרגו את המנוי 115,420 102,606 -12,814  -11.10%
שדרגו את המנוי 168,261 154,762 -13,499  -8.02%
שדרגו את המנוי 50,533 10,074 -40,459  -80.06%
שדרגו את המנוי 275,661 210,499 -65,162  -23.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,519

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -172,703

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 180,069
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,464
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,519
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -172,703
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 905,769 4.02%
מגדל 169,618 0.75%
מיטב דש 162,882 0.72%
הירשמו לצפייה 123,575 0.55%
הירשמו לצפייה 85,264 0.38%
הירשמו לצפייה 76,996 0.34%
שדרגו את המנוי 76,869 0.34%
שדרגו את המנוי 71,374 0.32%
שדרגו את המנוי 68,197 0.30%
שדרגו את המנוי 14,600 0.06%
שדרגו את המנוי 8,260 0.04%
שדרגו את המנוי 7,938 0.04%
שדרגו את המנוי 6,955 0.03%
שדרגו את המנוי 4,769 0.02%
שדרגו את המנוי 4,445 0.02%
שדרגו את המנוי 4,300 0.02%
שדרגו את המנוי 3,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,954 0.01%
שדרגו את המנוי 2,821 0.01%
שדרגו את המנוי 2,613 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 0.01%
שדרגו את המנוי 2,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,753 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,472,106 28.71%
אלטשולר - שחם 2,322,800 10.30%
מגדל 2,227,440 9.88%
הירשמו לצפייה 980,961 4.35%
הירשמו לצפייה 210,499 0.93%
הירשמו לצפייה 154,762 0.69%
שדרגו את המנוי 116,530 0.52%
שדרגו את המנוי 102,606 0.46%
שדרגו את המנוי 84,436 0.37%
שדרגו את המנוי 48,339 0.21%
שדרגו את המנוי 46,500 0.21%
שדרגו את המנוי 40,459 0.18%
שדרגו את המנוי 30,420 0.13%
שדרגו את המנוי 29,999 0.13%
שדרגו את המנוי 11,625 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 10,131 0.04%
שדרגו את המנוי 10,074 0.04%
שדרגו את המנוי 6,780 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 5,175 0.02%
שדרגו את המנוי 4,575 0.02%
שדרגו את המנוי 3,900 0.02%
שדרגו את המנוי 3,175 0.01%
שדרגו את המנוי 2,858 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית