תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
הראל 183,174 192,162 8,988  4.91%
אלטשולר - שחם 366,865 371,383 4,518  1.23%
הירשמו לצפייה 40,754 45,076 4,322  10.61%
הירשמו לצפייה 69,645 71,033 1,388  1.99%
הירשמו לצפייה 19,129 20,382 1,253  6.55%
שדרגו את המנוי 24,454 25,380 926  3.79%
שדרגו את המנוי 8,922 9,846 924  10.36%
שדרגו את המנוי 4,415 4,630 215  4.87%
שדרגו את המנוי 605 780 175  28.93%
שדרגו את המנוי 240 360 120  50.00%
שדרגו את המנוי 543 643 100  18.42%
שדרגו את המנוי 115 156 41  35.65%
שדרגו את המנוי 650 500 -150  -23.08%
שדרגו את המנוי 1,450 1,200 -250  -17.24%
שדרגו את המנוי 3,082 2,790 -292  -9.47%
שדרגו את המנוי 4,673 4,308 -365  -7.81%
שדרגו את המנוי 4,665 4,240 -425  -9.11%
שדרגו את המנוי 2,830 2,218 -612  -21.63%
שדרגו את המנוי 20,005 19,350 -655  -3.27%
שדרגו את המנוי 7,212 6,485 -727  -10.08%
שדרגו את המנוי 4,852 3,576 -1,276  -26.30%
שדרגו את המנוי 7,175 5,849 -1,326  -18.48%
שדרגו את המנוי 8,674 7,234 -1,440  -16.60%
שדרגו את המנוי 73,509 70,985 -2,524  -3.43%
שדרגו את המנוי 69,560 63,990 -5,570  -8.01%
שדרגו את המנוי 180,035 173,519 -6,516  -3.62%
שדרגו את המנוי 28,660 19,991 -8,669  -30.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,970

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,797

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 4,867 210,892 206,025  4,233.10%
אלטשולר - שחם 2,208,520 2,291,980 83,461  3.78%
הירשמו לצפייה 20,174 38,174 18,000  89.22%
הירשמו לצפייה 90,804 96,897 6,093  6.71%
הירשמו לצפייה 49,087 54,995 5,908  12.04%
שדרגו את המנוי 6,500 11,850 5,350  82.31%
שדרגו את המנוי 8,101 13,301 5,200  64.19%
שדרגו את המנוי 172,199 175,137 2,938  1.71%
שדרגו את המנוי 107,175 108,109 934  0.87%
שדרגו את המנוי 7,813 8,638 825  10.56%
שדרגו את המנוי 41,058 41,718 660  1.61%
שדרגו את המנוי 478 578 100  20.92%
שדרגו את המנוי 53,842 52,215 -1,627  -3.02%
שדרגו את המנוי 920,461 917,610 -2,851  -0.31%
שדרגו את המנוי 83,262 79,398 -3,864  -4.64%
שדרגו את המנוי 53,879 49,179 -4,700  -8.72%
שדרגו את המנוי 210,168 204,762 -5,406  -2.57%
שדרגו את המנוי 768,399 597,749 -170,650  -22.21%
שדרגו את המנוי 1,640,100 1,039,780 -600,318  -36.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 335,494

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -789,416

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,970
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -30,797
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 335,494
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -789,416
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,218,741 5.42%
אלטשולר - שחם 371,383 1.65%
הראל 192,162 0.85%
הירשמו לצפייה 173,519 0.77%
הירשמו לצפייה 71,033 0.32%
הירשמו לצפייה 70,985 0.32%
שדרגו את המנוי 63,990 0.28%
שדרגו את המנוי 47,770 0.21%
שדרגו את המנוי 45,076 0.20%
שדרגו את המנוי 40,944 0.18%
שדרגו את המנוי 25,380 0.11%
שדרגו את המנוי 20,382 0.09%
שדרגו את המנוי 19,991 0.09%
שדרגו את המנוי 19,350 0.09%
שדרגו את המנוי 9,846 0.04%
שדרגו את המנוי 7,234 0.03%
שדרגו את המנוי 6,485 0.03%
שדרגו את המנוי 5,849 0.03%
שדרגו את המנוי 4,630 0.02%
שדרגו את המנוי 4,308 0.02%
שדרגו את המנוי 4,240 0.02%
שדרגו את המנוי 3,576 0.02%
שדרגו את המנוי 2,790 0.01%
שדרגו את המנוי 2,218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 643 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,131,193 27.27%
אלטשולר - שחם 2,291,980 10.19%
מגדל 1,039,780 4.62%
הירשמו לצפייה 917,610 4.08%
הירשמו לצפייה 597,749 2.66%
הירשמו לצפייה 210,892 0.94%
שדרגו את המנוי 204,762 0.91%
שדרגו את המנוי 175,137 0.78%
שדרגו את המנוי 108,109 0.48%
שדרגו את המנוי 96,897 0.43%
שדרגו את המנוי 79,398 0.35%
שדרגו את המנוי 54,995 0.24%
שדרגו את המנוי 52,215 0.23%
שדרגו את המנוי 49,179 0.22%
שדרגו את המנוי 41,718 0.19%
שדרגו את המנוי 38,174 0.17%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 19,177 0.09%
שדרגו את המנוי 18,900 0.08%
שדרגו את המנוי 18,110 0.08%
שדרגו את המנוי 13,301 0.06%
שדרגו את המנוי 12,689 0.06%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 11,850 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 8,638 0.04%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 4,053 0.02%
שדרגו את המנוי 578 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית