תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מגדל 67,348 78,403 11,055  16.41%
אי.בי.אי. 43,078 51,641 8,563  19.88%
הירשמו לצפייה 4,770 11,320 6,550  137.32%
הירשמו לצפייה 45,096 51,031 5,935  13.16%
הירשמו לצפייה 25,170 27,421 2,251  8.94%
שדרגו את המנוי 116,606 118,193 1,587  1.36%
שדרגו את המנוי 5,498 6,650 1,152  20.95%
שדרגו את המנוי 1,459 1,800 341  23.37%
שדרגו את המנוי 3,080 3,380 300  9.74%
שדרגו את המנוי 40,150 40,215 65  0.16%
שדרגו את המנוי 14,000 13,969 -31  -0.22%
שדרגו את המנוי 800 769 -31  -3.88%
שדרגו את המנוי 817 755 -62  -7.59%
שדרגו את המנוי 5,025 4,835 -190  -3.78%
שדרגו את המנוי 4,480 4,280 -200  -4.46%
שדרגו את המנוי 43,000 42,500 -500  -1.16%
שדרגו את המנוי 28,898 28,246 -652  -2.26%
שדרגו את המנוי 4,535 3,805 -730  -16.10%
שדרגו את המנוי 122,587 119,087 -3,500  -2.86%
שדרגו את המנוי 19,284 15,755 -3,529  -18.30%
שדרגו את המנוי 219,104 211,893 -7,211  -3.29%
שדרגו את המנוי 448,437 384,634 -63,803  -14.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,799

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -80,439

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 1,990,070 2,073,890 83,821  4.21%
הכשרה ביטוח 100,053 148,055 48,002  47.98%
הירשמו לצפייה 75,676 90,314 14,638  19.34%
הירשמו לצפייה 919,274 921,951 2,677  0.29%
הירשמו לצפייה 37,902 39,778 1,876  4.95%
שדרגו את המנוי 1,845,050 1,846,800 1,755  0.09%
שדרגו את המנוי 784,030 785,630 1,600  0.20%
שדרגו את המנוי 104,901 105,317 416  0.40%
שדרגו את המנוי 6,695 7,035 340  5.08%
שדרגו את המנוי 172,200 172,199 -1
שדרגו את המנוי 18,150 18,080 -70  -0.39%
שדרגו את המנוי 5,985 4,867 -1,118  -18.68%
שדרגו את המנוי 77,495 63,647 -13,848  -17.87%
שדרגו את המנוי 280,963 242,562 -38,401  -13.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 155,125

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -53,438

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,799
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -80,439
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 155,125
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -53,438
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,321,110 5.88%
אלטשולר - שחם 384,634 1.71%
מיטב דש 211,893 0.94%
הירשמו לצפייה 119,087 0.53%
הירשמו לצפייה 118,193 0.53%
הירשמו לצפייה 78,403 0.35%
שדרגו את המנוי 68,367 0.30%
שדרגו את המנוי 51,641 0.23%
שדרגו את המנוי 51,031 0.23%
שדרגו את המנוי 42,500 0.19%
שדרגו את המנוי 40,215 0.18%
שדרגו את המנוי 28,246 0.13%
שדרגו את המנוי 27,421 0.12%
שדרגו את המנוי 15,755 0.07%
שדרגו את המנוי 13,969 0.06%
שדרגו את המנוי 11,320 0.05%
שדרגו את המנוי 10,352 0.05%
שדרגו את המנוי 8,710 0.04%
שדרגו את המנוי 6,650 0.03%
שדרגו את המנוי 4,835 0.02%
שדרגו את המנוי 4,823 0.02%
שדרגו את המנוי 4,816 0.02%
שדרגו את המנוי 4,280 0.02%
שדרגו את המנוי 3,805 0.02%
שדרגו את המנוי 3,380 0.02%
שדרגו את המנוי 1,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,047 < 0.01%
שדרגו את המנוי 769 < 0.01%
שדרגו את המנוי 755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,706,464 29.83%
אלטשולר - שחם 2,073,890 9.22%
מגדל 1,846,800 8.21%
הירשמו לצפייה 921,951 4.10%
הירשמו לצפייה 785,630 3.49%
הירשמו לצפייה 242,562 1.08%
שדרגו את המנוי 172,199 0.77%
שדרגו את המנוי 148,055 0.66%
שדרגו את המנוי 105,317 0.47%
שדרגו את המנוי 90,314 0.40%
שדרגו את המנוי 63,647 0.28%
שדרגו את המנוי 53,879 0.24%
שדרגו את המנוי 39,778 0.18%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 20,174 0.09%
שדרגו את המנוי 18,900 0.08%
שדרגו את המנוי 18,080 0.08%
שדרגו את המנוי 14,558 0.06%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 9,266 0.04%
שדרגו את המנוי 8,101 0.04%
שדרגו את המנוי 7,035 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 4,867 0.02%
שדרגו את המנוי 2,804 0.01%
שדרגו את המנוי 2,300 0.01%
שדרגו את המנוי 1,493 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות