תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
הראל 105,740 107,675 1,935  1.83%
תמיר פישמן 30,573 32,356 1,783  5.83%
הירשמו לצפייה 9,574 10,508 934  9.76%
הירשמו לצפייה 1,350 1,550 200  14.81%
הירשמו לצפייה 1,022 1,025 3  0.29%
שדרגו את המנוי 639 586 -53  -8.29%
שדרגו את המנוי 651 169 -482  -74.04%
שדרגו את המנוי 9,026 8,471 -555  -6.15%
שדרגו את המנוי 16,217 15,627 -590  -3.64%
שדרגו את המנוי 12,940 11,590 -1,350  -10.43%
שדרגו את המנוי 10,940 9,440 -1,500  -13.71%
שדרגו את המנוי 12,164 9,150 -3,014  -24.78%
שדרגו את המנוי 19,864 15,653 -4,211  -21.20%
שדרגו את המנוי 43,283 38,843 -4,440  -10.26%
שדרגו את המנוי 40,413 34,439 -5,974  -14.78%
שדרגו את המנוי 72,017 65,977 -6,040  -8.39%
שדרגו את המנוי 45,960 38,422 -7,538  -16.40%
שדרגו את המנוי 62,007 52,482 -9,525  -15.36%
שדרגו את המנוי 43,700 30,400 -13,300  -30.43%
שדרגו את המנוי 1,012,100 990,136 -21,965  -2.17%
שדרגו את המנוי 554,372 514,511 -39,861  -7.19%
שדרגו את המנוי 388,993 345,638 -43,355  -11.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,855

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -163,753

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 7,498 72,762 65,264  870.42%
הראל 914,798 917,594 2,796  0.31%
הירשמו לצפייה 103,674 103,987 313  0.30%
הירשמו לצפייה 172,199 172,200 1
הירשמו לצפייה 4,308 3,573 -735  -17.06%
שדרגו את המנוי 3,178 2,154 -1,024  -32.22%
שדרגו את המנוי 6,330 5,150 -1,180  -18.64%
שדרגו את המנוי 40,246 37,642 -2,604  -6.47%
שדרגו את המנוי 9,652 6,645 -3,007  -31.15%
שדרגו את המנוי 16,942 12,340 -4,602  -27.16%
שדרגו את המנוי 48,000 36,100 -11,900  -24.79%
שדרגו את המנוי 442,052 429,677 -12,375  -2.80%
שדרגו את המנוי 977,291 856,953 -120,338  -12.31%
שדרגו את המנוי 2,059,990 1,933,940 -126,042  -6.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,374

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -283,807

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,855
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -163,753
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 68,374
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -283,807
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,363,635 10.51%
אלטשולר - שחם 990,136 4.40%
מור 514,511 2.29%
הירשמו לצפייה 345,638 1.54%
הירשמו לצפייה 107,675 0.48%
הירשמו לצפייה 65,977 0.29%
שדרגו את המנוי 52,482 0.23%
שדרגו את המנוי 38,843 0.17%
שדרגו את המנוי 38,422 0.17%
שדרגו את המנוי 34,439 0.15%
שדרגו את המנוי 32,356 0.14%
שדרגו את המנוי 30,400 0.14%
שדרגו את המנוי 15,653 0.07%
שדרגו את המנוי 15,627 0.07%
שדרגו את המנוי 12,361 0.05%
שדרגו את המנוי 11,590 0.05%
שדרגו את המנוי 10,508 0.05%
שדרגו את המנוי 9,440 0.04%
שדרגו את המנוי 9,150 0.04%
שדרגו את המנוי 8,471 0.04%
שדרגו את המנוי 8,431 0.04%
שדרגו את המנוי 6,000 0.03%
שדרגו את המנוי 2,095 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,200,518 27.58%
מגדל 1,933,940 8.60%
אלטשולר - שחם 1,438,330 6.40%
הירשמו לצפייה 917,594 4.08%
הירשמו לצפייה 856,953 3.81%
הירשמו לצפייה 429,677 1.91%
שדרגו את המנוי 172,200 0.77%
שדרגו את המנוי 103,987 0.46%
שדרגו את המנוי 72,762 0.32%
שדרגו את המנוי 72,650 0.32%
שדרגו את המנוי 47,579 0.21%
שדרגו את המנוי 37,642 0.17%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 18,080 0.08%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 11,643 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 6,645 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 5,150 0.02%
שדרגו את המנוי 4,487 0.02%
שדרגו את המנוי 3,573 0.02%
שדרגו את המנוי 2,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית