תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מיטב דש 120,248 134,503 14,255  11.85%
מור 1,154 9,559 8,405  728.34%
הירשמו לצפייה 61,824 68,390 6,566  10.62%
הירשמו לצפייה 79,321 82,582 3,261  4.11%
הירשמו לצפייה 187,552 189,673 2,121  1.13%
שדרגו את המנוי 69,476 71,427 1,951  2.81%
שדרגו את המנוי 75,522 77,343 1,821  2.41%
שדרגו את המנוי 2,873 3,803 930  32.37%
שדרגו את המנוי 4,525 5,266 741  16.38%
שדרגו את המנוי 2,571 2,629 58  2.26%
שדרגו את המנוי 6,895 6,942 47  0.68%
שדרגו את המנוי 2,630 2,600 -30  -1.14%
שדרגו את המנוי 8,014 7,914 -100  -1.25%
שדרגו את המנוי 3,600 3,400 -200  -5.56%
שדרגו את המנוי 20,500 20,250 -250  -1.22%
שדרגו את המנוי 3,799 3,391 -408  -10.74%
שדרגו את המנוי 2,865 2,225 -640  -22.34%
שדרגו את המנוי 155,310 154,667 -643  -0.41%
שדרגו את המנוי 3,963 3,194 -769  -19.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,156

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,040

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 2,043,190 2,220,590 177,395  8.68%
אלטשולר - שחם 2,312,800 2,322,800 10,000  0.43%
הירשמו לצפייה 163,571 167,444 3,873  2.37%
הירשמו לצפייה 2,423 3,653 1,230  50.76%
הירשמו לצפייה 115,444 116,244 800  0.69%
שדרגו את המנוי 7,670 7,623 -47  -0.61%
שדרגו את המנוי 35,749 35,546 -203  -0.57%
שדרגו את המנוי 45,605 45,249 -356  -0.78%
שדרגו את המנוי 41,991 41,606 -385  -0.92%
שדרגו את המנוי 15,471 14,498 -973  -6.29%
שדרגו את המנוי 14,401 12,799 -1,602  -11.12%
שדרגו את המנוי 89,765 87,898 -1,867  -2.08%
שדרגו את המנוי 15,524 12,683 -2,841  -18.30%
שדרגו את המנוי 986,474 983,583 -2,891  -0.29%
שדרגו את המנוי 21,128 17,725 -3,403  -16.11%
שדרגו את המנוי 285,205 277,180 -8,025  -2.81%
שדרגו את המנוי 76,924 65,595 -11,329  -14.73%
שדרגו את המנוי 79,433 60,033 -19,400  -24.42%
שדרגו את המנוי 195,096 152,644 -42,452  -21.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 193,298

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -95,774

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 40,156
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,040
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 193,298
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -95,774
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 865,448 3.85%
מגדל 189,673 0.84%
הראל 154,667 0.69%
הירשמו לצפייה 134,503 0.60%
הירשמו לצפייה 82,582 0.37%
הירשמו לצפייה 77,343 0.34%
שדרגו את המנוי 71,427 0.32%
שדרגו את המנוי 68,390 0.30%
שדרגו את המנוי 20,250 0.09%
שדרגו את המנוי 9,559 0.04%
שדרגו את המנוי 7,914 0.04%
שדרגו את המנוי 6,942 0.03%
שדרגו את המנוי 5,266 0.02%
שדרגו את המנוי 4,526 0.02%
שדרגו את המנוי 4,392 0.02%
שדרגו את המנוי 3,803 0.02%
שדרגו את המנוי 3,400 0.02%
שדרגו את המנוי 3,391 0.02%
שדרגו את המנוי 3,194 0.01%
שדרגו את המנוי 3,053 0.01%
שדרגו את המנוי 2,629 0.01%
שדרגו את המנוי 2,613 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 0.01%
שדרגו את המנוי 2,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,719,890 29.89%
אלטשולר - שחם 2,322,800 10.33%
מגדל 2,220,590 9.88%
הירשמו לצפייה 983,583 4.37%
הירשמו לצפייה 277,180 1.23%
הירשמו לצפייה 167,444 0.74%
שדרגו את המנוי 152,644 0.68%
שדרגו את המנוי 116,244 0.52%
שדרגו את המנוי 87,898 0.39%
שדרגו את המנוי 65,595 0.29%
שדרגו את המנוי 60,033 0.27%
שדרגו את המנוי 45,249 0.20%
שדרגו את המנוי 41,606 0.19%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 35,546 0.16%
שדרגו את המנוי 17,725 0.08%
שדרגו את המנוי 14,498 0.06%
שדרגו את המנוי 12,799 0.06%
שדרגו את המנוי 12,683 0.06%
שדרגו את המנוי 11,100 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 9,110 0.04%
שדרגו את המנוי 7,623 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 3,653 0.02%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית