תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
פסגות 55,298 66,384 11,086  20.05%
הראל 124,008 133,999 9,991  8.06%
הירשמו לצפייה 62,335 68,296 5,961  9.56%
הירשמו לצפייה 384,253 389,453 5,200  1.35%
הירשמו לצפייה 29,914 32,132 2,218  7.41%
שדרגו את המנוי 4,269 5,346 1,077  25.23%
שדרגו את המנוי 17,475 18,135 660  3.78%
שדרגו את המנוי 116,137 116,437 300  0.26%
שדרגו את המנוי 3,490 3,775 285  8.17%
שדרגו את המנוי 180 360 180  100.00%
שדרגו את המנוי 769 825 56  7.28%
שדרגו את המנוי 83 115 32  38.55%
שדרגו את המנוי 10,292 10,177 -115  -1.12%
שדרגו את המנוי 4,180 3,980 -200  -4.78%
שדרגו את המנוי 1,800 1,600 -200  -11.11%
שדרגו את המנוי 25,640 25,267 -373  -1.45%
שדרגו את המנוי 8,710 8,142 -568  -6.52%
שדרגו את המנוי 4,835 3,869 -966  -19.98%
שדרגו את המנוי 42,633 41,596 -1,037  -2.43%
שדרגו את המנוי 68,328 67,202 -1,126  -1.65%
שדרגו את המנוי 13,198 11,960 -1,238  -9.38%
שדרגו את המנוי 11,150 9,765 -1,385  -12.42%
שדרגו את המנוי 217,982 197,595 -20,387  -9.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,046

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,595

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,073,890 2,208,520 134,626  6.49%
תעשייה אווירית 14,558 19,177 4,619  31.73%
הירשמו לצפייה 2,804 6,500 3,696  131.81%
הירשמו לצפייה 9,266 12,689 3,423  36.94%
הירשמו לצפייה 1,493 4,053 2,560  171.47%
שדרגו את המנוי 105,317 107,175 1,858  1.76%
שדרגו את המנוי 39,778 41,058 1,280  3.22%
שדרגו את המנוי 7,035 7,813 778  11.06%
שדרגו את המנוי 90,314 90,804 490  0.54%
שדרגו את המנוי 360 478 118  32.78%
שדרגו את המנוי 18,080 18,110 30  0.17%
שדרגו את המנוי 921,951 920,461 -1,490  -0.16%
שדרגו את המנוי 2,300 500 -1,800  -78.26%
שדרגו את המנוי 63,647 53,842 -9,805  -15.41%
שדרגו את המנוי 785,630 768,399 -17,231  -2.19%
שדרגו את המנוי 242,562 210,168 -32,394  -13.35%
שדרגו את המנוי 148,055 83,262 -64,793  -43.76%
שדרגו את המנוי 1,846,800 1,640,100 -206,708  -11.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 153,478

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -334,221

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,046
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,595
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 153,478
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -334,221
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,347,572 5.99%
אלטשולר - שחם 389,453 1.73%
מיטב דש 197,595 0.88%
הירשמו לצפייה 133,999 0.60%
הירשמו לצפייה 116,437 0.52%
הירשמו לצפייה 68,367 0.30%
שדרגו את המנוי 68,296 0.30%
שדרגו את המנוי 67,202 0.30%
שדרגו את המנוי 66,384 0.30%
שדרגו את המנוי 42,500 0.19%
שדרגו את המנוי 41,596 0.19%
שדרגו את המנוי 32,132 0.14%
שדרגו את המנוי 25,267 0.11%
שדרגו את המנוי 18,135 0.08%
שדרגו את המנוי 11,960 0.05%
שדרגו את המנוי 10,177 0.05%
שדרגו את המנוי 9,765 0.04%
שדרגו את המנוי 8,142 0.04%
שדרגו את המנוי 6,650 0.03%
שדרגו את המנוי 5,346 0.02%
שדרגו את המנוי 5,161 0.02%
שדרגו את המנוי 4,823 0.02%
שדרגו את המנוי 3,980 0.02%
שדרגו את המנוי 3,869 0.02%
שדרגו את המנוי 3,775 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,587,068 29.30%
אלטשולר - שחם 2,208,520 9.82%
מגדל 1,640,100 7.29%
הירשמו לצפייה 920,461 4.09%
הירשמו לצפייה 768,399 3.42%
הירשמו לצפייה 210,168 0.93%
שדרגו את המנוי 172,199 0.77%
שדרגו את המנוי 107,175 0.48%
שדרגו את המנוי 90,804 0.40%
שדרגו את המנוי 83,262 0.37%
שדרגו את המנוי 53,879 0.24%
שדרגו את המנוי 53,842 0.24%
שדרגו את המנוי 49,087 0.22%
שדרגו את המנוי 41,058 0.18%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 20,174 0.09%
שדרגו את המנוי 19,177 0.09%
שדרגו את המנוי 18,900 0.08%
שדרגו את המנוי 18,110 0.08%
שדרגו את המנוי 12,689 0.06%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 8,101 0.04%
שדרגו את המנוי 7,813 0.03%
שדרגו את המנוי 6,500 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 4,867 0.02%
שדרגו את המנוי 4,053 0.02%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 478 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית