תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 57,500 73,000 15,500  26.96%
אקסלנס 42,020 53,082 11,062  26.33%
הירשמו לצפייה 190,681 198,660 7,979  4.18%
הירשמו לצפייה 61,906 65,562 3,656  5.91%
הירשמו לצפייה 7,968 9,318 1,350  16.94%
שדרגו את המנוי 15,308 15,385 77  0.50%
שדרגו את המנוי 10,401 10,359 -42  -0.40%
שדרגו את המנוי 2,840 2,740 -100  -3.52%
שדרגו את המנוי 13,788 13,654 -134  -0.97%
שדרגו את המנוי 3,051 2,850 -201  -6.59%
שדרגו את המנוי 2,502 1,972 -530  -21.18%
שדרגו את המנוי 2,940 2,280 -660  -22.45%
שדרגו את המנוי 6,958 6,025 -933  -13.41%
שדרגו את המנוי 64,732 62,096 -2,636  -4.07%
שדרגו את המנוי 163,237 159,997 -3,240  -1.98%
שדרגו את המנוי 22,757 9,901 -12,856  -56.49%
שדרגו את המנוי 275,957 227,581 -48,376  -17.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,624

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,708

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 1,039,780 1,662,440 622,657  59.88%
מיטב דש 210,892 409,462 198,570  94.16%
הירשמו לצפייה 79,398 119,532 40,134  50.55%
הירשמו לצפייה 204,762 212,403 7,641  3.73%
הירשמו לצפייה 108,109 112,714 4,605  4.26%
שדרגו את המנוי 96,897 98,626 1,729  1.78%
שדרגו את המנוי 917,610 917,655 45
שדרגו את המנוי 49,179 49,109 -70  -0.14%
שדרגו את המנוי 13,301 13,081 -220  -1.65%
שדרגו את המנוי 41,718 41,019 -699  -1.68%
שדרגו את המנוי 4,053 3,343 -710  -17.52%
שדרגו את המנוי 8,638 7,793 -845  -9.78%
שדרגו את המנוי 38,174 37,249 -925  -2.42%
שדרגו את המנוי 19,177 17,450 -1,727  -9.01%
שדרגו את המנוי 52,215 50,171 -2,044  -3.91%
שדרגו את המנוי 18,900 15,480 -3,420  -18.10%
שדרגו את המנוי 597,749 572,488 -25,261  -4.23%
שדרגו את המנוי 2,291,980 2,222,230 -69,747  -3.04%
שדרגו את המנוי 175,137 36,755 -138,382  -79.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 875,381

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -244,050

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,624
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -69,708
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 875,381
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -244,050
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 957,415 4.26%
אלטשולר - שחם 227,581 1.01%
הראל 198,660 0.88%
הירשמו לצפייה 159,997 0.71%
הירשמו לצפייה 73,000 0.32%
הירשמו לצפייה 65,562 0.29%
שדרגו את המנוי 62,096 0.28%
שדרגו את המנוי 53,082 0.24%
שדרגו את המנוי 28,000 0.12%
שדרגו את המנוי 15,385 0.07%
שדרגו את המנוי 13,654 0.06%
שדרגו את המנוי 10,359 0.05%
שדרגו את המנוי 9,901 0.04%
שדרגו את המנוי 9,318 0.04%
שדרגו את המנוי 6,025 0.03%
שדרגו את המנוי 6,025 0.03%
שדרגו את המנוי 4,168 0.02%
שדרגו את המנוי 2,949 0.01%
שדרגו את המנוי 2,850 0.01%
שדרגו את המנוי 2,740 0.01%
שדרגו את המנוי 2,280 0.01%
שדרגו את המנוי 1,972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -75 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,763,724 30.08%
אלטשולר - שחם 2,222,230 9.88%
מגדל 1,662,440 7.39%
הירשמו לצפייה 917,655 4.08%
הירשמו לצפייה 572,488 2.55%
הירשמו לצפייה 409,462 1.82%
שדרגו את המנוי 212,403 0.94%
שדרגו את המנוי 119,532 0.53%
שדרגו את המנוי 112,714 0.50%
שדרגו את המנוי 98,626 0.44%
שדרגו את המנוי 54,995 0.24%
שדרגו את המנוי 50,171 0.22%
שדרגו את המנוי 49,109 0.22%
שדרגו את המנוי 41,019 0.18%
שדרגו את המנוי 37,249 0.17%
שדרגו את המנוי 36,755 0.16%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 18,110 0.08%
שדרגו את המנוי 17,450 0.08%
שדרגו את המנוי 15,480 0.07%
שדרגו את המנוי 13,081 0.06%
שדרגו את המנוי 12,689 0.06%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 11,850 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 7,793 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 3,343 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 578 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית