תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
הראל 153,379 165,368 11,989  7.82%
אלומות - ספרינט 14,174 18,099 3,925  27.69%
הירשמו לצפייה 35,452 37,470 2,018  5.69%
הירשמו לצפייה 72,277 74,088 1,811  2.51%
הירשמו לצפייה 16,350 17,705 1,355  8.29%
שדרגו את המנוי 71,737 72,958 1,221  1.70%
שדרגו את המנוי 5,740 6,410 670  11.67%
שדרגו את המנוי 68,607 69,102 495  0.72%
שדרגו את המנוי 3,930 3,970 40  1.02%
שדרגו את המנוי 3,730 3,700 -30  -0.80%
שדרגו את המנוי 654 600 -54  -8.26%
שדרגו את המנוי 5,117 4,967 -150  -2.93%
שדרגו את המנוי 10,210 9,723 -487  -4.77%
שדרגו את המנוי 820 220 -600  -73.17%
שדרגו את המנוי 23,280 22,411 -869  -3.73%
שדרגו את המנוי 32,491 31,188 -1,303  -4.01%
שדרגו את המנוי 10,930 9,490 -1,440  -13.17%
שדרגו את המנוי 10,176 7,335 -2,841  -27.92%
שדרגו את המנוי 381,129 366,009 -15,120  -3.97%
שדרגו את המנוי 204,887 187,686 -17,201  -8.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,524

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,095

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מיטב דש 4,867 210,892 206,025  4,233.10%
אלטשולר - שחם 2,208,520 2,291,980 83,461  3.78%
הירשמו לצפייה 20,174 38,174 18,000  89.22%
הירשמו לצפייה 90,804 96,897 6,093  6.71%
הירשמו לצפייה 49,087 54,995 5,908  12.04%
שדרגו את המנוי 6,500 11,850 5,350  82.31%
שדרגו את המנוי 8,101 13,301 5,200  64.19%
שדרגו את המנוי 172,199 175,137 2,938  1.71%
שדרגו את המנוי 107,175 108,109 934  0.87%
שדרגו את המנוי 7,813 8,638 825  10.56%
שדרגו את המנוי 41,058 41,718 660  1.61%
שדרגו את המנוי 478 578 100  20.92%
שדרגו את המנוי 53,842 52,215 -1,627  -3.02%
שדרגו את המנוי 920,461 917,610 -2,851  -0.31%
שדרגו את המנוי 83,262 79,398 -3,864  -4.64%
שדרגו את המנוי 53,879 49,179 -4,700  -8.72%
שדרגו את המנוי 210,168 204,762 -5,406  -2.57%
שדרגו את המנוי 768,399 597,749 -170,650  -22.21%
שדרגו את המנוי 1,640,100 1,039,780 -600,318  -36.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 335,494

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -789,416

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,524
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -40,095
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 335,494
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -789,416
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,278,804 5.69%
אלטשולר - שחם 366,009 1.63%
מיטב דש 187,686 0.83%
הירשמו לצפייה 165,368 0.74%
הירשמו לצפייה 99,546 0.44%
הירשמו לצפייה 74,088 0.33%
שדרגו את המנוי 72,958 0.32%
שדרגו את המנוי 69,102 0.31%
שדרגו את המנוי 41,500 0.18%
שדרגו את המנוי 37,470 0.17%
שדרגו את המנוי 31,188 0.14%
שדרגו את המנוי 22,411 0.10%
שדרגו את המנוי 18,099 0.08%
שדרגו את המנוי 17,705 0.08%
שדרגו את המנוי 9,723 0.04%
שדרגו את המנוי 9,490 0.04%
שדרגו את המנוי 7,335 0.03%
שדרגו את המנוי 7,175 0.03%
שדרגו את המנוי 6,410 0.03%
שדרגו את המנוי 5,120 0.02%
שדרגו את המנוי 5,076 0.02%
שדרגו את המנוי 4,967 0.02%
שדרגו את המנוי 3,970 0.02%
שדרגו את המנוי 3,700 0.02%
שדרגו את המנוי 3,079 0.01%
שדרגו את המנוי 2,323 0.01%
שדרגו את המנוי 2,071 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,131,193 27.27%
אלטשולר - שחם 2,291,980 10.19%
מגדל 1,039,780 4.62%
הירשמו לצפייה 917,610 4.08%
הירשמו לצפייה 597,749 2.66%
הירשמו לצפייה 210,892 0.94%
שדרגו את המנוי 204,762 0.91%
שדרגו את המנוי 175,137 0.78%
שדרגו את המנוי 108,109 0.48%
שדרגו את המנוי 96,897 0.43%
שדרגו את המנוי 79,398 0.35%
שדרגו את המנוי 54,995 0.24%
שדרגו את המנוי 52,215 0.23%
שדרגו את המנוי 49,179 0.22%
שדרגו את המנוי 41,718 0.19%
שדרגו את המנוי 38,174 0.17%
שדרגו את המנוי 36,100 0.16%
שדרגו את המנוי 19,177 0.09%
שדרגו את המנוי 18,900 0.08%
שדרגו את המנוי 18,110 0.08%
שדרגו את המנוי 13,301 0.06%
שדרגו את המנוי 12,689 0.06%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 11,850 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 8,638 0.04%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 4,053 0.02%
שדרגו את המנוי 578 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית