תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חילן

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.hilan.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פסגות 31,706 38,057 6,351  20.03%
מגדל 45,810 51,577 5,767  12.59%
הירשמו לצפייה 19,476 23,259 3,783  19.42%
הירשמו לצפייה 100,345 103,734 3,389  3.38%
הירשמו לצפייה 3,395 5,859 2,464  72.58%
שדרגו את המנוי 2,823 4,823 2,000  70.85%
שדרגו את המנוי 18,257 19,859 1,602  8.77%
שדרגו את המנוי 21,386 22,710 1,324  6.19%
שדרגו את המנוי 7,400 8,360 960  12.97%
שדרגו את המנוי 14,294 14,500 206  1.44%
שדרגו את המנוי 10,327 10,436 109  1.06%
שדרגו את המנוי 43,203 43,286 83  0.19%
שדרגו את המנוי 2,790 2,860 70  2.51%
שדרגו את המנוי 1,500 1,450 -50  -3.33%
שדרגו את המנוי 991 800 -191  -19.27%
שדרגו את המנוי 5,080 4,830 -250  -4.92%
שדרגו את המנוי 4,547 4,150 -397  -8.73%
שדרגו את המנוי 31,902 31,403 -499  -1.56%
שדרגו את המנוי 5,746 5,036 -710  -12.36%
שדרגו את המנוי 483,670 482,029 -1,641  -0.34%
שדרגו את המנוי 135,837 124,537 -11,300  -8.32%
שדרגו את המנוי 252,294 232,129 -20,165  -7.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,108

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,203

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,602,950 1,990,070 387,119  24.15%
הכשרה ביטוח 83,262 100,053 16,791  20.17%
הירשמו לצפייה 129 9,266 9,137  7,082.95%
הירשמו לצפייה 6,645 14,558 7,913  119.08%
הירשמו לצפייה 47,579 53,879 6,300  13.24%
שדרגו את המנוי 2,195 6,695 4,500  205.01%
שדרגו את המנוי 37,227 37,902 675  1.81%
שדרגו את המנוי 75,016 75,676 660  0.88%
שדרגו את המנוי 783,420 784,030 610  0.08%
שדרגו את המנוי 104,581 104,901 320  0.31%
שדרגו את המנוי 18,080 18,150 70  0.39%
שדרגו את המנוי 6,268 5,985 -283  -4.51%
שדרגו את המנוי 1,856,230 1,845,050 -11,181  -0.60%
שדרגו את המנוי 959,721 919,274 -40,447  -4.21%
שדרגו את המנוי 427,516 280,963 -146,553  -34.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 434,095

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -198,464

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,108
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,203
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 434,095
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -198,464
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,364,035 6.07%
אלטשולר - שחם 482,029 2.14%
מיטב דש 232,129 1.03%
הירשמו לצפייה 124,537 0.55%
הירשמו לצפייה 103,734 0.46%
הירשמו לצפייה 68,000 0.30%
שדרגו את המנוי 51,577 0.23%
שדרגו את המנוי 43,286 0.19%
שדרגו את המנוי 43,000 0.19%
שדרגו את המנוי 38,057 0.17%
שדרגו את המנוי 31,403 0.14%
שדרגו את המנוי 23,259 0.10%
שדרגו את המנוי 22,710 0.10%
שדרגו את המנוי 19,859 0.09%
שדרגו את המנוי 14,500 0.06%
שדרגו את המנוי 10,436 0.05%
שדרגו את המנוי 8,710 0.04%
שדרגו את המנוי 8,360 0.04%
שדרגו את המנוי 5,859 0.03%
שדרגו את המנוי 5,498 0.02%
שדרגו את המנוי 5,036 0.02%
שדרגו את המנוי 4,830 0.02%
שדרגו את המנוי 4,823 0.02%
שדרגו את המנוי 4,150 0.02%
שדרגו את המנוי 2,860 0.01%
שדרגו את המנוי 1,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 901 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,528,009 29.04%
אלטשולר - שחם 1,990,070 8.85%
מגדל 1,845,050 8.21%
הירשמו לצפייה 919,274 4.09%
הירשמו לצפייה 784,030 3.49%
הירשמו לצפייה 280,963 1.25%
שדרגו את המנוי 172,200 0.77%
שדרגו את המנוי 104,901 0.47%
שדרגו את המנוי 100,053 0.45%
שדרגו את המנוי 77,495 0.34%
שדרגו את המנוי 75,676 0.34%
שדרגו את המנוי 53,879 0.24%
שדרגו את המנוי 37,902 0.17%
שדרגו את המנוי 18,150 0.08%
שדרגו את המנוי 14,558 0.06%
שדרגו את המנוי 12,340 0.05%
שדרגו את המנוי 10,798 0.05%
שדרגו את המנוי 9,266 0.04%
שדרגו את המנוי 6,695 0.03%
שדרגו את המנוי 6,064 0.03%
שדרגו את המנוי 5,985 0.03%
שדרגו את המנוי 2,300 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת חילן דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014, שכוללות לראשונה גם את תוצאות פעילות נס שחילן רכשה: הכנסות החברה בשנת 2014 צמחו ב-23% לעומת 2013 והסתכמו בכ-520 מיליון שקל; הרווח הנקי הסתכם אשתקד על כ-54 מיליון שקל לעומת 48.5 מיליון שקל ב-2013. #מערכות_מידע #דוחות_כספיים
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית