תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
אי.בי.אי. 440,780 615,672 174,892  39.68%
פסגות 959,453 996,112 36,659  3.82%
הירשמו לצפייה 2,170 30,599 28,429  1,310.09%
הירשמו לצפייה 3,211,040 3,239,200 28,155  0.88%
הירשמו לצפייה 625,013 645,967 20,954  3.35%
שדרגו את המנוי 550,195 569,829 19,634  3.57%
שדרגו את המנוי 65,280 75,034 9,754  14.94%
שדרגו את המנוי 7,981 12,381 4,400  55.13%
שדרגו את המנוי 479,991 481,991 2,000  0.42%
שדרגו את המנוי 24,360 10,037 -14,323  -58.80%
שדרגו את המנוי 894,006 870,643 -23,363  -2.61%
שדרגו את המנוי 411,445 366,962 -44,483  -10.81%
שדרגו את המנוי 594,741 532,648 -62,093  -10.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 324,877

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -144,262

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הלמן אלדובי 1,205,170 2,087,920 882,751  73.25%
הראל 7,808,790 8,453,920 645,136  8.26%
הירשמו לצפייה 2,980,380 3,035,410 55,037  1.85%
הירשמו לצפייה 536,947 560,332 23,385  4.36%
הירשמו לצפייה 330,367 349,057 18,690  5.66%
שדרגו את המנוי 13,112,400 13,125,700 13,356  0.10%
שדרגו את המנוי 223,953 228,953 5,000  2.23%
שדרגו את המנוי 36,242 35,688 -554  -1.53%
שדרגו את המנוי 36,996 35,923 -1,073  -2.90%
שדרגו את המנוי 389,002 383,502 -5,500  -1.41%
שדרגו את המנוי 62,245 50,595 -11,650  -18.72%
שדרגו את המנוי 161,311 148,266 -13,045  -8.09%
שדרגו את המנוי 43,848 26,309 -17,539  -40.00%
שדרגו את המנוי 59,821 40,614 -19,207  -32.11%
שדרגו את המנוי 58,722 37,570 -21,152  -36.02%
שדרגו את המנוי 133,372 100,183 -33,189  -24.88%
שדרגו את המנוי 122,549 88,395 -34,154  -27.87%
שדרגו את המנוי 145,350 101,783 -43,567  -29.97%
שדרגו את המנוי 62,628 12,608 -50,020  -79.87%
שדרגו את המנוי 1,839,930 1,784,090 -55,837  -3.03%
שדרגו את המנוי 351,183 284,164 -67,019  -19.08%
שדרגו את המנוי 1,930,720 1,860,710 -70,006  -3.63%
שדרגו את המנוי 7,626,710 7,400,880 -225,837  -2.96%
שדרגו את המנוי 8,172,670 7,913,100 -259,579  -3.18%
שדרגו את המנוי 8,115,440 7,548,100 -567,338  -6.99%
שדרגו את המנוי 10,597,500 9,224,250 -1,373,240  -12.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,643,355

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,869,506

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 324,877
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -144,262
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,643,355
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,869,506
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,546,620 4.65%
ילין לפידות 3,239,200 1.76%
פסגות 996,112 0.54%
הירשמו לצפייה 870,643 0.47%
הירשמו לצפייה 645,967 0.35%
הירשמו לצפייה 615,672 0.34%
שדרגו את המנוי 569,829 0.31%
שדרגו את המנוי 532,648 0.29%
שדרגו את המנוי 481,991 0.26%
שדרגו את המנוי 366,962 0.20%
שדרגו את המנוי 75,034 0.04%
שדרגו את המנוי 72,716 0.04%
שדרגו את המנוי 30,599 0.02%
שדרגו את המנוי 12,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,730 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 78,054,431 42.47%
מנורה 13,125,700 7.14%
כלל 11,599,300 6.31%
הירשמו לצפייה 9,224,250 5.02%
הירשמו לצפייה 8,453,920 4.60%
הירשמו לצפייה 7,913,100 4.31%
שדרגו את המנוי 7,548,100 4.11%
שדרגו את המנוי 7,400,880 4.03%
שדרגו את המנוי 3,035,410 1.65%
שדרגו את המנוי 2,087,920 1.14%
שדרגו את המנוי 1,860,710 1.01%
שדרגו את המנוי 1,784,090 0.97%
שדרגו את המנוי 560,332 0.30%
שדרגו את המנוי 383,502 0.21%
שדרגו את המנוי 349,057 0.19%
שדרגו את המנוי 306,840 0.17%
שדרגו את המנוי 284,164 0.15%
שדרגו את המנוי 284,031 0.15%
שדרגו את המנוי 232,558 0.13%
שדרגו את המנוי 228,953 0.12%
שדרגו את המנוי 162,032 0.09%
שדרגו את המנוי 148,266 0.08%
שדרגו את המנוי 119,173 0.06%
שדרגו את המנוי 109,566 0.06%
שדרגו את המנוי 101,783 0.06%
שדרגו את המנוי 100,183 0.05%
שדרגו את המנוי 100,010 0.05%
שדרגו את המנוי 88,395 0.05%
שדרגו את המנוי 75,082 0.04%
שדרגו את המנוי 50,595 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 40,614 0.02%
שדרגו את המנוי 37,570 0.02%
שדרגו את המנוי 35,923 0.02%
שדרגו את המנוי 35,688 0.02%
שדרגו את המנוי 26,309 0.01%
שדרגו את המנוי 20,437 0.01%
שדרגו את המנוי 13,197 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,645 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,214 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,931 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית