תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 2,118,730 2,141,380 22,646  1.07%
טופ אלפא 63,251 78,251 15,000  23.72%
הירשמו לצפייה 323,283 336,670 13,387  4.14%
הירשמו לצפייה 90,147 95,063 4,916  5.45%
הירשמו לצפייה 384,642 386,124 1,482  0.39%
שדרגו את המנוי 2,833 2,446 -387  -13.66%
שדרגו את המנוי 2,500 1,411 -1,089  -43.56%
שדרגו את המנוי 3,798 2,231 -1,567  -41.26%
שדרגו את המנוי 92,976 80,476 -12,500  -13.44%
שדרגו את המנוי 899,788 878,630 -21,158  -2.35%
שדרגו את המנוי 1,224,410 1,156,090 -68,320  -5.58%
שדרגו את המנוי 922,793 792,118 -130,675  -14.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 57,431

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -235,696

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 5,673,750 8,655,280 2,981,540  52.55%
מנורה 8,905,720 9,707,400 801,681  9.00%
הירשמו לצפייה 5,669,540 5,979,640 310,102  5.47%
הירשמו לצפייה 1,521,830 1,664,310 142,487  9.36%
הירשמו לצפייה 6,299 48,983 42,684  677.63%
שדרגו את המנוי 300,327 332,827 32,500  10.82%
שדרגו את המנוי 490,188 514,183 23,995  4.90%
שדרגו את המנוי 7,588,040 7,593,330 5,290  0.07%
שדרגו את המנוי 156,236 157,862 1,626  1.04%
שדרגו את המנוי 336,399 336,719 320  0.10%
שדרגו את המנוי 72,306 72,513 207  0.29%
שדרגו את המנוי 91,724 90,664 -1,060  -1.16%
שדרגו את המנוי 196,784 194,022 -2,762  -1.40%
שדרגו את המנוי 45,107 42,045 -3,062  -6.79%
שדרגו את המנוי 6,907,510 6,901,250 -6,265  -0.09%
שדרגו את המנוי 248,751 234,756 -13,995  -5.63%
שדרגו את המנוי 50,635 35,632 -15,003  -29.63%
שדרגו את המנוי 118,953 96,943 -22,010  -18.50%
שדרגו את המנוי 8,934,400 8,911,480 -22,928  -0.26%
שדרגו את המנוי 248,429 204,301 -44,128  -17.76%
שדרגו את המנוי 310,606 236,581 -74,025  -23.83%
שדרגו את המנוי 170,436 91,336 -79,100  -46.41%
שדרגו את המנוי 174,600 92,600 -82,000  -46.96%
שדרגו את המנוי 276,818 186,379 -90,439  -32.67%
שדרגו את המנוי 151,547 52,922 -98,625  -65.08%
שדרגו את המנוי 126,831 15,020 -111,811  -88.16%
שדרגו את המנוי 174,494 58,333 -116,161  -66.57%
שדרגו את המנוי 183,967 49,878 -134,089  -72.89%
שדרגו את המנוי 1,250,610 1,108,570 -142,047  -11.36%
שדרגו את המנוי 6,498,230 6,338,260 -159,979  -2.46%
שדרגו את המנוי 424,037 229,677 -194,360  -45.84%
שדרגו את המנוי 585,193 309,193 -276,000  -47.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,342,432

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,689,849

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 57,431
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -235,696
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,342,432
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,689,849
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,430,723 3.87%
מיטב דש 2,141,380 1.29%
פסגות 1,156,090 0.70%
הירשמו לצפייה 878,630 0.53%
הירשמו לצפייה 792,118 0.48%
הירשמו לצפייה 417,384 0.25%
שדרגו את המנוי 386,124 0.23%
שדרגו את המנוי 336,670 0.20%
שדרגו את המנוי 95,063 0.06%
שדרגו את המנוי 80,476 0.05%
שדרגו את המנוי 78,251 0.05%
שדרגו את המנוי 20,037 0.01%
שדרגו את המנוי 19,112 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,446 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,231 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,253,641 38.69%
מנורה 9,707,400 5.85%
הפניקס 8,911,480 5.37%
הירשמו לצפייה 8,655,280 5.21%
הירשמו לצפייה 7,593,330 4.57%
הירשמו לצפייה 6,901,250 4.16%
שדרגו את המנוי 6,338,260 3.82%
שדרגו את המנוי 5,979,640 3.60%
שדרגו את המנוי 1,836,970 1.11%
שדרגו את המנוי 1,664,310 1.00%
שדרגו את המנוי 1,108,570 0.67%
שדרגו את המנוי 751,373 0.45%
שדרגו את המנוי 514,183 0.31%
שדרגו את המנוי 336,719 0.20%
שדרגו את המנוי 332,827 0.20%
שדרגו את המנוי 309,193 0.19%
שדרגו את המנוי 258,138 0.16%
שדרגו את המנוי 236,581 0.14%
שדרגו את המנוי 234,756 0.14%
שדרגו את המנוי 229,677 0.14%
שדרגו את המנוי 204,301 0.12%
שדרגו את המנוי 194,022 0.12%
שדרגו את המנוי 186,379 0.11%
שדרגו את המנוי 183,717 0.11%
שדרגו את המנוי 180,392 0.11%
שדרגו את המנוי 157,862 0.10%
שדרגו את המנוי 121,790 0.07%
שדרגו את המנוי 96,943 0.06%
שדרגו את המנוי 92,600 0.06%
שדרגו את המנוי 91,336 0.05%
שדרגו את המנוי 90,664 0.05%
שדרגו את המנוי 84,793 0.05%
שדרגו את המנוי 72,513 0.04%
שדרגו את המנוי 71,394 0.04%
שדרגו את המנוי 62,628 0.04%
שדרגו את המנוי 58,333 0.04%
שדרגו את המנוי 52,922 0.03%
שדרגו את המנוי 49,878 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 42,045 0.03%
שדרגו את המנוי 35,632 0.02%
שדרגו את המנוי 28,861 0.02%
שדרגו את המנוי 28,465 0.02%
שדרגו את המנוי 25,591 0.02%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 22,578 0.01%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 15,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,105 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית