תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אי.בי.אי. 343,554 407,244 63,690  18.54%
אקסלנס 342,052 381,812 39,760  11.62%
הירשמו לצפייה 2,900 20,511 17,611  607.28%
הירשמו לצפייה 5,170 16,179 11,009  212.94%
הירשמו לצפייה 1,000 7,000 6,000  600.00%
שדרגו את המנוי 670 2,200 1,530  228.36%
שדרגו את המנוי 979,297 978,470 -827  -0.08%
שדרגו את המנוי 5,752 1,636 -4,116  -71.56%
שדרגו את המנוי 5,492 402 -5,090  -92.68%
שדרגו את המנוי 77,062 71,291 -5,771  -7.49%
שדרגו את המנוי 427,614 408,259 -19,355  -4.53%
שדרגו את המנוי 50,000 28,000 -22,000  -44.00%
שדרגו את המנוי 190,132 157,430 -32,702  -17.20%
שדרגו את המנוי 114,437 40,270 -74,167  -64.81%
שדרגו את המנוי 2,301,540 2,082,390 -219,151  -9.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 139,600

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -383,179

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 8,585,970 10,281,300 1,695,360  19.75%
מנורה 7,370,840 8,565,180 1,194,340  16.20%
הירשמו לצפייה 160,588 662,905 502,317  312.80%
הירשמו לצפייה 1,155,480 1,531,650 376,177  32.56%
הירשמו לצפייה 47,019 337,707 290,688  618.24%
שדרגו את המנוי 6,817,680 7,061,880 244,196  3.58%
שדרגו את המנוי 5,922,920 6,124,840 201,921  3.41%
שדרגו את המנוי 461,170 632,500 171,330  37.15%
שדרגו את המנוי 110,038 281,200 171,162  155.55%
שדרגו את המנוי 351,042 472,589 121,547  34.62%
שדרגו את המנוי 4,665,520 4,764,060 98,542  2.11%
שדרגו את המנוי 11,153 105,732 94,579  848.01%
שדרגו את המנוי 208,839 284,613 75,774  36.28%
שדרגו את המנוי 112,679 157,134 44,455  39.45%
שדרגו את המנוי 141,984 169,682 27,698  19.51%
שדרגו את המנוי 19,101 46,499 27,398  143.44%
שדרגו את המנוי 85,126 107,750 22,624  26.58%
שדרגו את המנוי 92,006 111,953 19,947  21.68%
שדרגו את המנוי 30,008 49,858 19,850  66.15%
שדרגו את המנוי 4,780 22,751 17,971  375.96%
שדרגו את המנוי 57,703 74,868 17,165  29.75%
שדרגו את המנוי 314,562 329,923 15,361  4.88%
שדרגו את המנוי 197,737 212,306 14,569  7.37%
שדרגו את המנוי 43,523 57,171 13,648  31.36%
שדרגו את המנוי 52,695 65,423 12,728  24.15%
שדרגו את המנוי 35,833 47,152 11,319  31.59%
שדרגו את המנוי 26,447 35,402 8,955  33.86%
שדרגו את המנוי 212,180 218,756 6,576  3.10%
שדרגו את המנוי 4,480 9,576 5,096  113.75%
שדרגו את המנוי 17,979 22,831 4,852  26.99%
שדרגו את המנוי 19,444 23,593 4,149  21.34%
שדרגו את המנוי 15,341 19,234 3,893  25.38%
שדרגו את המנוי 13,079 16,770 3,691  28.22%
שדרגו את המנוי 9,513 12,017 2,504  26.32%
שדרגו את המנוי 21,957 24,364 2,407  10.96%
שדרגו את המנוי 7,697,320 7,697,320 -3
שדרגו את המנוי 178,995 178,554 -441  -0.25%
שדרגו את המנוי 88,169 84,959 -3,210  -3.64%
שדרגו את המנוי 211,777 193,961 -17,816  -8.41%
שדרגו את המנוי 132,519 102,289 -30,230  -22.81%
שדרגו את המנוי 342,594 267,324 -75,270  -21.97%
שדרגו את המנוי 569,382 237,313 -332,069  -58.32%
שדרגו את המנוי 4,721,180 3,766,400 -954,778  -20.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,544,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,413,817

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 139,600
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -383,179
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,544,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,413,817
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,885,044 3.07%
פסגות 2,082,390 1.31%
מיטב דש 978,470 0.61%
הירשמו לצפייה 408,259 0.26%
הירשמו לצפייה 407,244 0.26%
הירשמו לצפייה 381,812 0.24%
שדרגו את המנוי 157,430 0.10%
שדרגו את המנוי 93,873 0.06%
שדרגו את המנוי 76,428 0.05%
שדרגו את המנוי 73,361 0.05%
שדרגו את המנוי 71,291 0.04%
שדרגו את המנוי 40,270 0.03%
שדרגו את המנוי 28,000 0.02%
שדרגו את המנוי 20,511 0.01%
שדרגו את המנוי 16,179 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 402 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 56,678,951 35.62%
הפניקס 10,281,300 6.46%
מנורה 8,565,180 5.38%
הירשמו לצפייה 7,697,320 4.84%
הירשמו לצפייה 7,061,880 4.44%
הירשמו לצפייה 6,124,840 3.85%
שדרגו את המנוי 4,764,060 2.99%
שדרגו את המנוי 3,766,400 2.37%
שדרגו את המנוי 1,531,650 0.96%
שדרגו את המנוי 662,905 0.42%
שדרגו את המנוי 632,500 0.40%
שדרגו את המנוי 585,193 0.37%
שדרגו את המנוי 472,589 0.30%
שדרגו את המנוי 337,707 0.21%
שדרגו את המנוי 329,923 0.21%
שדרגו את המנוי 284,613 0.18%
שדרגו את המנוי 281,200 0.18%
שדרגו את המנוי 267,324 0.17%
שדרגו את המנוי 237,313 0.15%
שדרגו את המנוי 218,756 0.14%
שדרגו את המנוי 212,306 0.13%
שדרגו את המנוי 199,903 0.13%
שדרגו את המנוי 193,961 0.12%
שדרגו את המנוי 178,554 0.11%
שדרגו את המנוי 169,682 0.11%
שדרגו את המנוי 157,134 0.10%
שדרגו את המנוי 150,176 0.09%
שדרגו את המנוי 111,953 0.07%
שדרגו את המנוי 110,600 0.07%
שדרגו את המנוי 107,750 0.07%
שדרגו את המנוי 105,732 0.07%
שדרגו את המנוי 103,807 0.07%
שדרגו את המנוי 102,289 0.06%
שדרגו את המנוי 84,959 0.05%
שדרגו את המנוי 74,868 0.05%
שדרגו את המנוי 65,423 0.04%
שדרגו את המנוי 57,171 0.04%
שדרגו את המנוי 49,858 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 47,152 0.03%
שדרגו את המנוי 46,499 0.03%
שדרגו את המנוי 35,402 0.02%
שדרגו את המנוי 24,364 0.02%
שדרגו את המנוי 23,593 0.01%
שדרגו את המנוי 22,831 0.01%
שדרגו את המנוי 22,751 0.01%
שדרגו את המנוי 19,234 0.01%
שדרגו את המנוי 16,770 0.01%
שדרגו את המנוי 12,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,576 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית