תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אקסלנס 274,487 350,760 76,273  27.79%
אפסילון 26,910 76,428 49,518  184.01%
הירשמו לצפייה 17,450 54,450 37,000  212.03%
הירשמו לצפייה 2,419,400 2,437,430 18,034  0.75%
הירשמו לצפייה 378,929 394,129 15,200  4.01%
שדרגו את המנוי 2,188 15,518 13,330  609.23%
שדרגו את המנוי 70,105 73,399 3,294  4.70%
שדרגו את המנוי 566,300 569,310 3,010  0.53%
שדרגו את המנוי 9,532 11,949 2,417  25.36%
שדרגו את המנוי 200,223 202,436 2,213  1.11%
שדרגו את המנוי 6,350 6,750 400  6.30%
שדרגו את המנוי 190 410 220  115.79%
שדרגו את המנוי 2,572 588 -1,984  -77.14%
שדרגו את המנוי 8,650 1,000 -7,650  -88.44%
שדרגו את המנוי 1,028,470 1,012,860 -15,609  -1.52%
שדרגו את המנוי 449,154 219,257 -229,897  -51.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 220,909

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -255,140

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מנורה 7,209,410 7,370,840 161,435  2.24%
תעשייה אווירית 150,166 211,777 61,611  41.03%
הירשמו לצפייה 4,694,550 4,721,180 26,627  0.57%
הירשמו לצפייה 178,877 199,903 21,026  11.75%
הירשמו לצפייה 1,657,160 1,666,490 9,329  0.56%
שדרגו את המנוי 306,244 314,562 8,318  2.72%
שדרגו את המנוי 4,661,970 4,665,520 3,548  0.08%
שדרגו את המנוי 16,621 19,444 2,823  16.98%
שדרגו את המנוי 211,536 212,180 644  0.30%
שדרגו את המנוי 57,190 57,703 513  0.90%
שדרגו את המנוי 112,397 112,679 282  0.25%
שדרגו את המנוי 4,670 4,780 110  2.36%
שדרגו את המנוי 569,664 569,382 -282  -0.05%
שדרגו את המנוי 8,587,410 8,585,970 -1,439  -0.02%
שדרגו את המנוי 9,180 7,180 -2,000  -21.79%
שדרגו את המנוי 25,742 21,957 -3,785  -14.70%
שדרגו את המנוי 5,929,920 5,922,920 -7,000  -0.12%
שדרגו את המנוי 7,704,320 7,697,320 -7,000  -0.09%
שדרגו את המנוי 471,839 461,170 -10,669  -2.26%
שדרגו את המנוי 6,830,680 6,817,680 -13,000  -0.19%
שדרגו את המנוי 24,725 11,153 -13,572  -54.89%
שדרגו את המנוי 365,194 351,042 -14,152  -3.88%
שדרגו את המנוי 76,019 47,019 -29,000  -38.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 296,266

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -101,899

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 220,909
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -255,140
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 296,266
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -101,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,561,320 3.50%
פסגות 2,437,430 1.53%
מיטב דש 1,012,860 0.64%
הירשמו לצפייה 569,310 0.36%
הירשמו לצפייה 394,129 0.25%
הירשמו לצפייה 350,760 0.22%
שדרגו את המנוי 219,257 0.14%
שדרגו את המנוי 202,436 0.13%
שדרגו את המנוי 93,873 0.06%
שדרגו את המנוי 76,428 0.05%
שדרגו את המנוי 73,399 0.05%
שדרגו את המנוי 54,450 0.03%
שדרגו את המנוי 15,518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,003 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,217,009 34.08%
הפניקס 8,585,970 5.40%
פסגות 7,697,320 4.84%
הירשמו לצפייה 7,370,840 4.63%
הירשמו לצפייה 6,817,680 4.29%
הירשמו לצפייה 5,922,920 3.72%
שדרגו את המנוי 4,721,180 2.97%
שדרגו את המנוי 4,665,520 2.93%
שדרגו את המנוי 1,666,490 1.05%
שדרגו את המנוי 1,155,480 0.73%
שדרגו את המנוי 585,193 0.37%
שדרגו את המנוי 569,382 0.36%
שדרגו את המנוי 461,170 0.29%
שדרגו את המנוי 351,042 0.22%
שדרגו את המנוי 342,594 0.22%
שדרגו את המנוי 314,562 0.20%
שדרגו את המנוי 212,180 0.13%
שדרגו את המנוי 211,777 0.13%
שדרגו את המנוי 208,839 0.13%
שדרגו את המנוי 199,903 0.13%
שדרגו את המנוי 197,737 0.12%
שדרגו את המנוי 178,995 0.11%
שדרגו את המנוי 160,588 0.10%
שדרגו את המנוי 150,176 0.09%
שדרגו את המנוי 141,984 0.09%
שדרגו את המנוי 132,519 0.08%
שדרגו את המנוי 112,679 0.07%
שדרגו את המנוי 110,600 0.07%
שדרגו את המנוי 110,038 0.07%
שדרגו את המנוי 103,807 0.07%
שדרגו את המנוי 92,006 0.06%
שדרגו את המנוי 88,169 0.06%
שדרגו את המנוי 85,126 0.05%
שדרגו את המנוי 57,703 0.04%
שדרגו את המנוי 52,695 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 47,019 0.03%
שדרגו את המנוי 43,523 0.03%
שדרגו את המנוי 35,833 0.02%
שדרגו את המנוי 30,008 0.02%
שדרגו את המנוי 26,447 0.02%
שדרגו את המנוי 21,957 0.01%
שדרגו את המנוי 19,444 0.01%
שדרגו את המנוי 19,101 0.01%
שדרגו את המנוי 17,979 0.01%
שדרגו את המנוי 15,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,079 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,325 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,480 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית