תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
מיטב דש 1,328,860 1,805,710 476,850  35.88%
הראל 469,656 755,819 286,163  60.93%
הירשמו לצפייה 526,151 785,194 259,043  49.23%
הירשמו לצפייה 1,278,800 1,457,530 178,737  13.98%
הירשמו לצפייה 168,941 240,662 71,721  42.45%
שדרגו את המנוי 20,806 49,099 28,293  135.98%
שדרגו את המנוי 4,600 18,600 14,000  304.35%
שדרגו את המנוי 61,582 67,273 5,691  9.24%
שדרגו את המנוי 232 999 767  330.60%
שדרגו את המנוי 1,500 2,000 500  33.33%
שדרגו את המנוי 5,800 6,030 230  3.97%
שדרגו את המנוי 3,500 3,000 -500  -14.29%
שדרגו את המנוי 3,500 2,500 -1,000  -28.57%
שדרגו את המנוי 520,144 514,999 -5,145  -0.99%
שדרגו את המנוי 12,949 6,771 -6,178  -47.71%
שדרגו את המנוי 49,524 42,944 -6,580  -13.29%
שדרגו את המנוי 15,000 4,500 -10,500  -70.00%
שדרגו את המנוי 108,613 56,834 -51,779  -47.67%
שדרגו את המנוי 1,812,270 1,687,250 -125,018  -6.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,321,995

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -206,700

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 5,078,210 6,155,520 1,077,310  21.21%
מגדל 6,299,050 6,663,390 364,341  5.78%
הירשמו לצפייה 1,538,460 1,836,970 298,514  19.40%
הירשמו לצפייה 8,582,660 8,854,190 271,523  3.16%
הירשמו לצפייה 632,500 751,373 118,873  18.79%
שדרגו את המנוי 299,150 360,784 61,634  20.60%
שדרגו את המנוי 285,212 336,153 50,941  17.86%
שדרגו את המנוי 213,454 251,925 38,471  18.02%
שדרגו את המנוי 174,931 207,529 32,598  18.63%
שדרגו את המנוי 219,384 251,524 32,140  14.65%
שדרגו את המנוי 554,287 585,193 30,906  5.58%
שדרגו את המנוי 96,650 118,953 22,303  23.08%
שדרגו את המנוי 117,029 133,128 16,099  13.76%
שדרגו את המנוי 344,467 358,097 13,630  3.96%
שדרגו את המנוי 59,953 72,149 12,196  20.34%
שדרגו את המנוי 155,285 166,095 10,810  6.96%
שדרגו את המנוי 459,151 469,175 10,024  2.18%
שדרגו את המנוי 35,402 45,107 9,705  27.41%
שדרגו את המנוי 55,026 62,628 7,602  13.82%
שדרגו את המנוי 21,859 27,946 6,087  27.85%
שדרגו את המנוי 22,831 28,861 6,030  26.41%
שדרגו את המנוי 278,794 284,024 5,230  1.88%
שדרגו את המנוי 137,436 141,316 3,880  2.82%
שדרגו את המנוי 19,234 22,578 3,344  17.39%
שדרגו את המנוי 16,770 19,957 3,187  19.00%
שדרגו את המנוי 57,171 60,295 3,124  5.46%
שדרגו את המנוי 12,017 13,905 1,888  15.71%
שדרגו את המנוי 8,142 9,189 1,047  12.86%
שדרגו את המנוי 196,542 197,223 681  0.35%
שדרגו את המנוי 197,279 197,825 546  0.28%
שדרגו את המנוי 142,176 142,376 200  0.14%
שדרגו את המנוי 163,729 162,824 -905  -0.55%
שדרגו את המנוי 11,000 8,480 -2,520  -22.91%
שדרגו את המנוי 133,182 124,577 -8,605  -6.46%
שדרגו את המנוי 570,158 561,334 -8,824  -1.55%
שדרגו את המנוי 41,000 25,000 -16,000  -39.02%
שדרגו את המנוי 144,662 124,915 -19,747  -13.65%
שדרגו את המנוי 107,374 74,874 -32,500  -30.27%
שדרגו את המנוי 7,739,120 7,663,120 -76,002  -0.98%
שדרגו את המנוי 1,526,030 1,370,650 -155,384  -10.18%
שדרגו את המנוי 194,722 3,419 -191,303  -98.24%
שדרגו את המנוי 3,664,990 2,793,860 -871,122  -23.77%
שדרגו את המנוי 5,106,400 4,231,000 -875,399  -17.14%
שדרגו את המנוי 10,608,100 9,651,710 -956,344  -9.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,514,864

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,214,655

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,321,995
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -206,700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,514,864
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,214,655
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,717,923 4.55%
מיטב דש 1,805,710 1.07%
פסגות 1,687,250 1.00%
הירשמו לצפייה 1,457,530 0.86%
הירשמו לצפייה 785,194 0.46%
הירשמו לצפייה 755,819 0.45%
שדרגו את המנוי 514,999 0.30%
שדרגו את המנוי 240,662 0.14%
שדרגו את המנוי 185,000 0.11%
שדרגו את המנוי 67,273 0.04%
שדרגו את המנוי 56,834 0.03%
שדרגו את המנוי 49,099 0.03%
שדרגו את המנוי 42,944 0.03%
שדרגו את המנוי 18,600 0.01%
שדרגו את המנוי 11,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,030 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 63,357,943 37.39%
הפניקס 9,651,710 5.70%
מנורה 8,854,190 5.23%
הירשמו לצפייה 7,663,120 4.52%
הירשמו לצפייה 6,907,510 4.08%
הירשמו לצפייה 6,663,390 3.93%
שדרגו את המנוי 6,155,520 3.63%
שדרגו את המנוי 4,231,000 2.50%
שדרגו את המנוי 2,793,860 1.65%
שדרגו את המנוי 1,836,970 1.08%
שדרגו את המנוי 1,370,650 0.81%
שדרגו את המנוי 751,373 0.44%
שדרגו את המנוי 585,193 0.35%
שדרגו את המנוי 561,334 0.33%
שדרגו את המנוי 469,175 0.28%
שדרגו את המנוי 360,784 0.21%
שדרגו את המנוי 358,097 0.21%
שדרגו את המנוי 336,153 0.20%
שדרגו את המנוי 310,606 0.18%
שדרגו את המנוי 284,024 0.17%
שדרגו את המנוי 251,925 0.15%
שדרגו את המנוי 251,524 0.15%
שדרגו את המנוי 237,313 0.14%
שדרגו את המנוי 207,529 0.12%
שדרגו את המנוי 197,825 0.12%
שדרגו את המנוי 197,223 0.12%
שדרגו את המנוי 166,095 0.10%
שדרגו את המנוי 162,824 0.10%
שדרגו את המנוי 142,376 0.08%
שדרגו את המנוי 141,316 0.08%
שדרגו את המנוי 133,128 0.08%
שדרגו את המנוי 124,915 0.07%
שדרגו את המנוי 124,577 0.07%
שדרגו את המנוי 121,790 0.07%
שדרגו את המנוי 118,953 0.07%
שדרגו את המנוי 110,600 0.07%
שדרגו את המנוי 74,874 0.04%
שדרגו את המנוי 72,149 0.04%
שדרגו את המנוי 62,628 0.04%
שדרגו את המנוי 60,295 0.04%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 45,107 0.03%
שדרגו את המנוי 28,861 0.02%
שדרגו את המנוי 27,946 0.02%
שדרגו את המנוי 25,000 0.01%
שדרגו את המנוי 22,578 0.01%
שדרגו את המנוי 19,957 0.01%
שדרגו את המנוי 13,905 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,189 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,419 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית