תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרטנר

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אקסלנס 376,433 528,777 152,344  40.47%
מגדל 389,618 499,175 109,557  28.12%
הירשמו לצפייה 1,044,360 1,139,950 95,582  9.15%
הירשמו לצפייה 109,036 126,157 17,121  15.70%
הירשמו לצפייה 372,474 382,838 10,364  2.78%
שדרגו את המנוי 78,866 85,448 6,582  8.35%
שדרגו את המנוי 10,043 11,084 1,041  10.37%
שדרגו את המנוי 5,500 4,600 -900  -16.36%
שדרגו את המנוי 4,775 3,234 -1,541  -32.27%
שדרגו את המנוי 26,000 20,065 -5,935  -22.83%
שדרגו את המנוי 2,037,690 2,015,760 -21,925  -1.08%
שדרגו את המנוי 363,306 336,358 -26,948  -7.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 392,591

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,249

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
ילין לפידות 103,807 1,417,310 1,313,500  1,265.33%
הראל 3,766,400 5,012,890 1,246,480  33.09%
הירשמו לצפייה 662,905 1,426,830 763,921  115.24%
הירשמו לצפייה 6,124,840 6,441,510 316,674  5.17%
הירשמו לצפייה 74,868 225,503 150,635  201.20%
שדרגו את המנוי 4,764,060 4,909,190 145,125  3.05%
שדרגו את המנוי 10,281,300 10,410,500 129,130  1.26%
שדרגו את המנוי 22,751 120,374 97,623  429.09%
שדרגו את המנוי 111,953 184,568 72,615  64.86%
שדרגו את המנוי 267,324 309,807 42,483  15.89%
שדרגו את המנוי 84,959 117,029 32,070  37.75%
שדרגו את המנוי 9,576 41,000 31,424  328.15%
שדרגו את המנוי 49,858 79,036 29,178  58.52%
שדרגו את המנוי 199,903 225,503 25,600  12.81%
שדרגו את המנוי 193,961 219,384 25,423  13.11%
שדרגו את המנוי 105,732 127,422 21,690  20.51%
שדרגו את המנוי 102,289 122,432 20,143  19.69%
שדרגו את המנוי 46,499 56,687 10,188  21.91%
שדרגו את המנוי 47,152 55,026 7,874  16.70%
שדרגו את המנוי 8,565,180 8,571,220 6,036  0.07%
שדרגו את המנוי 169,682 174,931 5,249  3.09%
שדרגו את המנוי 281,200 281,788 588  0.21%
שדרגו את המנוי 284,613 284,874 261  0.09%
שדרגו את המנוי 218,756 217,851 -905  -0.41%
שדרגו את המנוי 472,589 470,301 -2,288  -0.48%
שדרגו את המנוי 24,364 21,859 -2,505  -10.28%
שדרגו את המנוי 150,176 145,176 -5,000  -3.33%
שדרגו את המנוי 65,423 59,953 -5,470  -8.36%
שדרגו את המנוי 178,554 172,518 -6,036  -3.38%
שדרגו את המנוי 107,750 96,650 -11,100  -10.30%
שדרגו את המנוי 7,697,320 7,685,260 -12,059  -0.16%
שדרגו את המנוי 157,134 142,755 -14,379  -9.15%
שדרגו את המנוי 212,306 196,025 -16,281  -7.67%
שדרגו את המנוי 337,707 307,222 -30,485  -9.03%
שדרגו את המנוי 329,923 153,504 -176,419  -53.47%
שדרגו את המנוי 7,061,880 6,861,610 -200,270  -2.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,493,910

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -483,197

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 392,591
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -57,249
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,493,910
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -483,197
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,382,660 3.18%
פסגות 2,015,760 1.19%
מיטב דש 1,139,950 0.67%
הירשמו לצפייה 528,777 0.31%
הירשמו לצפייה 499,175 0.29%
הירשמו לצפייה 382,838 0.23%
שדרגו את המנוי 336,358 0.20%
שדרגו את המנוי 126,157 0.07%
שדרגו את המנוי 93,873 0.06%
שדרגו את המנוי 85,448 0.05%
שדרגו את המנוי 76,428 0.05%
שדרגו את המנוי 20,065 0.01%
שדרגו את המנוי 16,179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,084 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,898 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,636 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 60,697,897 35.82%
הפניקס 10,410,500 6.14%
מנורה 8,571,220 5.06%
הירשמו לצפייה 7,685,260 4.54%
הירשמו לצפייה 6,861,610 4.05%
הירשמו לצפייה 6,441,510 3.80%
שדרגו את המנוי 5,012,890 2.96%
שדרגו את המנוי 4,909,190 2.90%
שדרגו את המנוי 1,531,650 0.90%
שדרגו את המנוי 1,426,830 0.84%
שדרגו את המנוי 1,417,310 0.84%
שדרגו את המנוי 632,500 0.37%
שדרגו את המנוי 585,193 0.35%
שדרגו את המנוי 470,301 0.28%
שדרגו את המנוי 309,807 0.18%
שדרגו את המנוי 307,222 0.18%
שדרגו את המנוי 284,874 0.17%
שדרגו את המנוי 281,788 0.17%
שדרגו את המנוי 237,313 0.14%
שדרגו את המנוי 225,503 0.13%
שדרגו את המנוי 225,503 0.13%
שדרגו את המנוי 219,384 0.13%
שדרגו את המנוי 217,851 0.13%
שדרגו את המנוי 196,025 0.12%
שדרגו את המנוי 184,568 0.11%
שדרגו את המנוי 174,931 0.10%
שדרגו את המנוי 172,518 0.10%
שדרגו את המנוי 153,504 0.09%
שדרגו את המנוי 145,176 0.09%
שדרגו את המנוי 142,755 0.08%
שדרגו את המנוי 127,422 0.08%
שדרגו את המנוי 122,432 0.07%
שדרגו את המנוי 120,374 0.07%
שדרגו את המנוי 117,029 0.07%
שדרגו את המנוי 110,600 0.07%
שדרגו את המנוי 96,650 0.06%
שדרגו את המנוי 79,036 0.05%
שדרגו את המנוי 59,953 0.04%
שדרגו את המנוי 57,171 0.03%
שדרגו את המנוי 56,687 0.03%
שדרגו את המנוי 55,026 0.03%
שדרגו את המנוי 48,983 0.03%
שדרגו את המנוי 41,000 0.02%
שדרגו את המנוי 35,402 0.02%
שדרגו את המנוי 23,593 0.01%
שדרגו את המנוי 22,831 0.01%
שדרגו את המנוי 21,859 0.01%
שדרגו את המנוי 19,234 0.01%
שדרגו את המנוי 16,770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,142 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית