תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרנט זהב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.igld.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מודלים 1,118,310 1,149,340 31,029  2.77%
מגדל 29,663 37,220 7,557  25.48%
הירשמו לצפייה 9,463 12,440 2,977  31.46%
הירשמו לצפייה 49,317 50,243 926  1.88%
הירשמו לצפייה 1,776 2,454 678  38.18%
שדרגו את המנוי 1,188,620 1,188,620 -4
שדרגו את המנוי 2,993 2,821 -172  -5.75%
שדרגו את המנוי 8,290 6,264 -2,026  -24.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 43,167

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,202

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 81,720 81,721 1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 43,167
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,202
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,467,727 8.81%
אלטשולר - שחם 1,188,620 4.24%
מודלים 1,149,340 4.10%
הירשמו לצפייה 50,243 0.18%
הירשמו לצפייה 37,220 0.13%
הירשמו לצפייה 18,325 0.07%
שדרגו את המנוי 12,440 0.04%
שדרגו את המנוי 6,264 0.02%
שדרגו את המנוי 2,821 0.01%
שדרגו את המנוי 2,454 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,201,694 7.86%
אלטשולר - שחם 1,742,280 6.22%
מיטב דש 377,693 1.35%
הירשמו לצפייה 81,721 0.29%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית