אינטרנט זהב - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרנט זהב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.igld.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 46,970 94,675 47,705  101.56%
אניגמה 8,915 9,555 640  7.18%
הירשמו לצפייה 3,090 2,738 -352  -11.39%
הירשמו לצפייה 56,714 53,968 -2,746  -4.84%
הירשמו לצפייה 20,000 7,500 -12,500  -62.50%
שדרגו את המנוי 121,200 41,718 -79,482  -65.58%
שדרגו את המנוי 839,496 380,524 -458,972  -54.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,345

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -554,052

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 719,881 720,431 550  0.08%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 27,736 27,596 -140  -0.50%
הירשמו לצפייה 13,238 12,638 -600  -4.53%
הירשמו לצפייה 492,599 462,140 -30,459  -6.18%
הירשמו לצפייה 624,109 530,723 -93,386  -14.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 550

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -124,585

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 48,345
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -554,052
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 550
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -124,585
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 598,880 3.12%
ילין לפידות 380,524 1.98%
אלטשולר - שחם 94,675 0.49%
הירשמו לצפייה 53,968 0.28%
הירשמו לצפייה 41,718 0.22%
הירשמו לצפייה 9,555 0.05%
שדרגו את המנוי 7,500 0.04%
שדרגו את המנוי 4,500 0.02%
שדרגו את המנוי 3,400 0.02%
שדרגו את המנוי 2,738 0.01%
שדרגו את המנוי 302 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,137,727 11.13%
מנורה 720,431 3.75%
ילין לפידות 530,723 2.76%
הירשמו לצפייה 462,140 2.41%
הירשמו לצפייה 354,326 1.85%
הירשמו לצפייה 27,596 0.14%
שדרגו את המנוי 15,309 0.08%
שדרגו את המנוי 12,638 0.07%
שדרגו את המנוי 9,364 0.05%
שדרגו את המנוי 5,200 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית