תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרנט זהב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.igld.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מודלים 394,735 571,740 177,005  44.84%
מגדל 41,741 57,879 16,138  38.66%
הירשמו לצפייה 2,333 3,223 890  38.15%
הירשמו לצפייה 647 1,421 774  119.63%
הירשמו לצפייה 65,796 65,534 -262  -0.40%
שדרגו את המנוי 33,811 16,483 -17,328  -51.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 194,807

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,590

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 354,326 354,251 -75  -0.02%
הפניקס 462,140 460,994 -1,146  -0.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,221

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 194,807
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,590
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,221
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,161,345 7.72%
אלטשולר - שחם 1,426,740 5.09%
מודלים 571,740 2.04%
הירשמו לצפייה 65,534 0.23%
הירשמו לצפייה 57,879 0.21%
הירשמו לצפייה 18,325 0.07%
שדרגו את המנוי 16,483 0.06%
שדרגו את המנוי 3,223 0.01%
שדרגו את המנוי 1,421 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,639,245 9.42%
אלטשולר - שחם 1,742,280 6.22%
הפניקס 460,994 1.65%
הירשמו לצפייה 354,251 1.27%
הירשמו לצפייה 81,720 0.29%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית