תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינטרנט זהב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה
אתר: www.igld.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אניגמה 3,779 6,372 2,593  68.62%
תמהיל 2,150 2,650 500  23.26%
הירשמו לצפייה 2,295 2,422 127  5.53%
הירשמו לצפייה 450 480 30  6.67%
הירשמו לצפייה 37,500 35,734 -1,766  -4.71%
שדרגו את המנוי 64,405 58,391 -6,014  -9.34%
שדרגו את המנוי 230,994 219,897 -11,097  -4.80%
שדרגו את המנוי 1,007,120 951,016 -56,101  -5.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,250

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,978

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 110,487 115,515 5,028  4.55%
מנורה 719,378 719,881 503  0.07%
הירשמו לצפייה 354,032 354,326 294  0.08%
הירשמו לצפייה 996 988 -8  -0.80%
הירשמו לצפייה 13,723 13,238 -485  -3.53%
שדרגו את המנוי 629,810 624,109 -5,701  -0.91%
שדרגו את המנוי 516,229 492,599 -23,630  -4.58%
שדרגו את המנוי 51,513 3,990 -47,523  -92.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,825

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -77,347

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,250
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -74,978
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,825
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -77,347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,328,412 6.92%
ילין לפידות 951,016 4.95%
מגדל 219,897 1.15%
הירשמו לצפייה 58,391 0.30%
הירשמו לצפייה 46,970 0.24%
הירשמו לצפייה 35,734 0.19%
שדרגו את המנוי 6,372 0.03%
שדרגו את המנוי 3,400 0.02%
שדרגו את המנוי 2,650 0.01%
שדרגו את המנוי 2,422 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,382,255 12.41%
מנורה 719,881 3.75%
ילין לפידות 624,109 3.25%
הירשמו לצפייה 492,599 2.57%
הירשמו לצפייה 354,326 1.85%
הירשמו לצפייה 115,515 0.60%
שדרגו את המנוי 27,736 0.14%
שדרגו את המנוי 15,309 0.08%
שדרגו את המנוי 13,238 0.07%
שדרגו את המנוי 9,364 0.05%
שדרגו את המנוי 5,200 0.03%
שדרגו את המנוי 3,990 0.02%
שדרגו את המנוי 988 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית