תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סיליקום

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ציוד תקשורת

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אי.בי.אי. 199 201 2  1.01%
פסגות 6,600 4,400 -2,200  -33.33%
הירשמו לצפייה 13,767 4,095 -9,672  -70.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,872

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הכשרה ביטוח 1,951 3,251 1,300  66.63%
הראל 196,018 197,062 1,044  0.53%
הירשמו לצפייה 9,368 9,390 22  0.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,366

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,872
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,366
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 211,836 0.00%
ילין לפידות 192,147 < 0.01%
הראל 10,867 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,400 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,095 < 0.01%
הירשמו לצפייה 201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 496,107 0.00%
ילין לפידות 248,024 < 0.01%
הראל 197,062 < 0.01%
הירשמו לצפייה 18,137 < 0.01%
הירשמו לצפייה 12,117 < 0.01%
הירשמו לצפייה 9,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 844 < 0.01%
שדרגו את המנוי 743 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית