תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סיליקום

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ציוד תקשורת

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אי.בי.אי. 92 96 4  4.35%
אקסלנס 1,781 1,759 -22  -1.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,600 15,559 13,959  872.44%
הראל 177,730 178,272 542  0.30%
הירשמו לצפייה 7,819 7,313 -506  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -506

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -506
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 446,908 0.00%
ילין לפידות 425,938 < 0.01%
אנליסט 10,465 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,500 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,450 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 452,242 0.00%
ילין לפידות 194,000 < 0.01%
הראל 178,272 < 0.01%
הירשמו לצפייה 34,772 < 0.01%
הירשמו לצפייה 15,559 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית