תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סיליקום

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ציוד תקשורת

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
אקסלנס 1,647 1,785 138  8.38%
אי.בי.אי. 83 87 4  4.82%
הירשמו לצפייה 425,938 425,838 -100  -0.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 142

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -100

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 178,272 185,761 7,489  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 7,313 7,232 -81  -1.11%
הירשמו לצפייה 194,000 188,900 -5,100  -2.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,489

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,181

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 142
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -100
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,489
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,181
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 441,752 0.00%
ילין לפידות 425,838 < 0.01%
אנליסט 10,092 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,450 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,785 < 0.01%
הירשמו לצפייה 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 454,551 0.00%
ילין לפידות 188,900 < 0.01%
הראל 185,761 < 0.01%
הירשמו לצפייה 34,772 < 0.01%
הירשמו לצפייה 15,559 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 844 < 0.01%
שדרגו את המנוי 743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית