תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

סיליקום

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ציוד תקשורת

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אקסלנס 849 1,315 466  54.89%
אי.בי.אי. 84 95 11  13.10%
הירשמו לצפייה 427,138 425,938 -1,200  -0.28%
הירשמו לצפייה 12,140 10,915 -1,225  -10.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 477

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,425

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 18,137 34,772 16,635  91.72%
הכשרה ביטוח 3,251 14,051 10,800  332.21%
הירשמו לצפייה 7,918 7,819 -99  -1.25%
הירשמו לצפייה 185,404 177,730 -7,674  -4.14%
הירשמו לצפייה 12,117 1,600 -10,517  -86.80%
שדרגו את המנוי 235,894 194,000 -41,894  -17.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,435

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -60,184

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 477
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,425
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,435
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -60,184
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 446,913 0.00%
ילין לפידות 425,938 < 0.01%
אנליסט 10,915 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,500 < 0.01%
הירשמו לצפייה 3,450 < 0.01%
הירשמו לצפייה 1,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 438,247 0.00%
ילין לפידות 194,000 < 0.01%
הראל 177,730 < 0.01%
הירשמו לצפייה 34,772 < 0.01%
הירשמו לצפייה 14,051 < 0.01%
הירשמו לצפייה 7,819 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 743 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית