תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סיליקום

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ציוד תקשורת

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אקסלנס 174 243 69  39.66%
אי.בי.אי. 152 162 10  6.58%
הירשמו לצפייה 10,867 10,267 -600  -5.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 79

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -600

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 157,390 189,096 31,706  20.14%
מיטב דש 844 843 -1  -0.12%
הירשמו לצפייה 9,141 8,678 -463  -5.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,706

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -464

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 79
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -600
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,706
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -464
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 211,314 0.00%
ילין לפידות 192,147 < 0.01%
הראל 10,267 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,400 < 0.01%
הירשמו לצפייה 4,095 < 0.01%
הירשמו לצפייה 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 162 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 487,428 0.00%
ילין לפידות 248,024 < 0.01%
הראל 189,096 < 0.01%
הירשמו לצפייה 18,137 < 0.01%
הירשמו לצפייה 12,117 < 0.01%
הירשמו לצפייה 8,678 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,251 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 843 < 0.01%
שדרגו את המנוי 743 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית