תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדמה

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
ברומטר 4,655,200 8,735,780 4,080,590  87.66%
פורטה -1,413,460 1,300,010 2,713,470  -191.97%
הירשמו לצפייה 964,187 3,218,340 2,254,150  233.79%
הירשמו לצפייה 30,350,100 31,488,200 1,138,110  3.75%
הירשמו לצפייה 934,124 2,059,610 1,125,490  120.49%
שדרגו את המנוי 190,753 511,123 320,370  167.95%
שדרגו את המנוי 20,000 175,000 155,000  775.00%
שדרגו את המנוי 420,000 510,000 90,000  21.43%
שדרגו את המנוי 873,125 947,746 74,621  8.55%
שדרגו את המנוי 60,000 78,000 18,000  30.00%
שדרגו את המנוי 101,379 106,264 4,885  4.82%
שדרגו את המנוי 396,918 380,503 -16,415  -4.14%
שדרגו את המנוי 210,000 180,000 -30,000  -14.29%
שדרגו את המנוי 6,348 -41,416 -47,764  -752.43%
שדרגו את המנוי 225,200 110,000 -115,200  -51.15%
שדרגו את המנוי 1,348,500 1,160,000 -188,500  -13.98%
שדרגו את המנוי 896,668 633,868 -262,800  -29.31%
שדרגו את המנוי 353,500 84,000 -269,500  -76.24%
שדרגו את המנוי 1,112,000 729,500 -382,501  -34.40%
שדרגו את המנוי 4,182,400 3,186,170 -996,227  -23.82%
שדרגו את המנוי 10,369,200 9,296,050 -1,073,170  -10.35%
שדרגו את המנוי 7,131,060 6,036,290 -1,094,770  -15.35%
שדרגו את המנוי 4,906,830 3,789,160 -1,117,660  -22.78%
שדרגו את המנוי 3,575,580 2,220,000 -1,355,580  -37.91%
שדרגו את המנוי 47,804,000 45,955,700 -1,848,260  -3.87%
שדרגו את המנוי 33,271,400 30,224,200 -3,047,260  -9.16%
שדרגו את המנוי 63,292,500 56,551,600 -6,740,890  -10.65%
שדרגו את המנוי 91,625,000 80,659,100 -10,965,900  -11.97%
שדרגו את המנוי 44,914,600 33,850,000 -11,064,600  -24.63%
שדרגו את המנוי 22,682,700 11,143,100 -11,539,600  -50.87%
שדרגו את המנוי 61,068,100 47,266,600 -13,801,500  -22.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,974,686

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -65,958,097

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 374,445,000 385,792,000 11,346,500  3.03%
הראל 96,676,800 101,826,000 5,148,780  5.33%
הירשמו לצפייה 3,735,240 5,328,000 1,592,760  42.64%
הירשמו לצפייה 28,830,600 28,975,500 144,940  0.50%
הירשמו לצפייה 7,679,140 7,779,140 100,000  1.30%
שדרגו את המנוי 3,161,800 3,254,640 92,845  2.94%
שדרגו את המנוי 4,020,370 4,044,540 24,172  0.60%
שדרגו את המנוי 72,200,200 72,208,300 8,048  0.01%
שדרגו את המנוי 6,908,970 6,908,640 -329
שדרגו את המנוי 194,481,000 194,471,000 -10,064  -0.01%
שדרגו את המנוי 98,415 85,215 -13,200  -13.41%
שדרגו את המנוי 2,130,280 2,101,690 -28,589  -1.34%
שדרגו את המנוי 4,318,070 4,288,710 -29,361  -0.68%
שדרגו את המנוי 5,988,180 5,685,850 -302,333  -5.05%
שדרגו את המנוי 7,100,870 6,700,870 -400,000  -5.63%
שדרגו את המנוי 13,954,700 13,348,700 -606,000  -4.34%
שדרגו את המנוי 145,309,000 140,365,000 -4,944,560  -3.40%
שדרגו את המנוי 79,468,000 73,328,700 -6,139,220  -7.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,458,045

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,473,656

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,974,686
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -65,958,097
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,458,045
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,473,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהסדרה
סה"כ 392,236,588 11.05%
פסגות 80,659,100 2.27%
מגדל 56,551,600 1.59%
הירשמו לצפייה 47,266,600 1.33%
הירשמו לצפייה 45,955,700 1.29%
הירשמו לצפייה 33,850,000 0.95%
שדרגו את המנוי 31,488,200 0.89%
שדרגו את המנוי 30,224,200 0.85%
שדרגו את המנוי 11,143,100 0.31%
שדרגו את המנוי 9,296,050 0.26%
שדרגו את המנוי 8,765,300 0.25%
שדרגו את המנוי 8,735,780 0.25%
שדרגו את המנוי 6,036,290 0.17%
שדרגו את המנוי 3,789,160 0.11%
שדרגו את המנוי 3,218,340 0.09%
שדרגו את המנוי 3,186,170 0.09%
שדרגו את המנוי 2,220,000 0.06%
שדרגו את המנוי 2,059,610 0.06%
שדרגו את המנוי 1,300,010 0.04%
שדרגו את המנוי 1,160,000 0.03%
שדרגו את המנוי 947,746 0.03%
שדרגו את המנוי 729,500 0.02%
שדרגו את המנוי 705,057 0.02%
שדרגו את המנוי 633,868 0.02%
שדרגו את המנוי 511,123 0.01%
שדרגו את המנוי 510,000 0.01%
שדרגו את המנוי 380,503 0.01%
שדרגו את המנוי 180,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118,102 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי -41,416 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך["1"] אחוז מהסדרה
סה"כ 1,248,153,784 35.15%
מגדל 385,792,000 10.86%
כלל 194,471,000 5.48%
הירשמו לצפייה 140,365,000 3.95%
הירשמו לצפייה 101,826,000 2.87%
הירשמו לצפייה 73,328,700 2.07%
שדרגו את המנוי 72,208,300 2.03%
שדרגו את המנוי 51,839,400 1.46%
שדרגו את המנוי 28,975,500 0.82%
שדרגו את המנוי 18,779,100 0.53%
שדרגו את המנוי 16,256,700 0.46%
שדרגו את המנוי 15,645,800 0.44%
שדרגו את המנוי 13,348,700 0.38%
שדרגו את המנוי 11,860,600 0.33%
שדרגו את המנוי 8,152,460 0.23%
שדרגו את המנוי 7,779,140 0.22%
שדרגו את המנוי 7,009,870 0.20%
שדרגו את המנוי 6,908,640 0.19%
שדרגו את המנוי 6,815,980 0.19%
שדרגו את המנוי 6,700,870 0.19%
שדרגו את המנוי 6,049,000 0.17%
שדרגו את המנוי 5,685,850 0.16%
שדרגו את המנוי 5,458,060 0.15%
שדרגו את המנוי 5,450,000 0.15%
שדרגו את המנוי 5,328,000 0.15%
שדרגו את המנוי 4,696,370 0.13%
שדרגו את המנוי 4,288,710 0.12%
שדרגו את המנוי 4,084,960 0.12%
שדרגו את המנוי 4,044,540 0.11%
שדרגו את המנוי 3,864,650 0.11%
שדרגו את המנוי 3,836,330 0.11%
שדרגו את המנוי 3,528,040 0.10%
שדרגו את המנוי 3,254,640 0.09%
שדרגו את המנוי 2,932,730 0.08%
שדרגו את המנוי 2,455,360 0.07%
שדרגו את המנוי 2,101,690 0.06%
שדרגו את המנוי 2,056,150 0.06%
שדרגו את המנוי 1,986,640 0.06%
שדרגו את המנוי 1,808,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,422,540 0.04%
שדרגו את המנוי 1,325,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,322,360 0.04%
שדרגו את המנוי 735,000 0.02%
שדרגו את המנוי 611,560 0.02%
שדרגו את המנוי 550,360 0.02%
שדרגו את המנוי 468,048 0.01%
שדרגו את המנוי 432,392 0.01%
שדרגו את המנוי 137,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,821 < 0.01%
שם חברה: אדמה
מספר נייר ערך: 1081819
אתר: http://www.ma-industries.com
ענף: תעשייה
תת ענף: כימיה גומי ופלסטיק
תחום פעילות: ייצור ושיווק מדבירי חרקים וקוטלי פטריות ועשבים להגנת הצומח
משקיע/ה
חברה ציבורית