תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
הראל 3,850 10,600 6,750  175.32%
מיטב דש 39,866 44,612 4,746  11.90%
הירשמו לצפייה 10,908 12,375 1,467  13.45%
הירשמו לצפייה 472 1,190 718  152.12%
הירשמו לצפייה 7,763 8,436 673  8.67%
שדרגו את המנוי 3,393 3,736 343  10.11%
שדרגו את המנוי 100 392 292  292.00%
שדרגו את המנוי 3,276 3,278 2  0.06%
שדרגו את המנוי 6,695 6,642 -53  -0.79%
שדרגו את המנוי 1,120 0 -1,120  -100.00%
שדרגו את המנוי 31,252 29,723 -1,529  -4.89%
שדרגו את המנוי 22,647 1,757 -20,890  -92.24%
שדרגו את המנוי 1,009,330 717,410 -291,923  -28.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,991

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -315,515

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 627,729 845,793 218,064  34.74%
הראל 481,490 501,688 20,198  4.19%
הירשמו לצפייה 1,141,200 1,141,310 110  0.01%
הירשמו לצפייה 18,558 18,482 -76  -0.41%
הירשמו לצפייה 19,727 19,510 -217  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 238,372

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -293

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 14,991
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -315,515
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 238,372
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -293
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 950,481 7.16%
ילין לפידות 717,410 5.41%
מור 96,834 0.73%
הירשמו לצפייה 44,612 0.34%
הירשמו לצפייה 29,723 0.22%
הירשמו לצפייה 13,085 0.10%
שדרגו את המנוי 12,375 0.09%
שדרגו את המנוי 10,600 0.08%
שדרגו את המנוי 8,436 0.06%
שדרגו את המנוי 6,642 0.05%
שדרגו את המנוי 3,736 0.03%
שדרגו את המנוי 3,278 0.02%
שדרגו את המנוי 1,757 0.01%
שדרגו את המנוי 1,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,566,036 19.34%
מנורה 1,141,310 8.60%
הפניקס 845,793 6.38%
הירשמו לצפייה 501,688 3.78%
הירשמו לצפייה 19,510 0.15%
הירשמו לצפייה 18,482 0.14%
שדרגו את המנוי 11,986 0.09%
שדרגו את המנוי 11,129 0.08%
שדרגו את המנוי 7,426 0.06%
שדרגו את המנוי 4,194 0.03%
שדרגו את המנוי 3,734 0.03%
שדרגו את המנוי 784 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית