תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
מור 118,270 129,783 11,513  9.73%
איילון 17,922 20,251 2,329  13.00%
הירשמו לצפייה 23,764 24,470 706  2.97%
הירשמו לצפייה 30,362 30,644 282  0.93%
הירשמו לצפייה 13,903 14,115 212  1.52%
שדרגו את המנוי 1,350 1,556 206  15.26%
שדרגו את המנוי 26,225 26,214 -11  -0.04%
שדרגו את המנוי 5,569 5,481 -88  -1.58%
שדרגו את המנוי 800 700 -100  -12.50%
שדרגו את המנוי 1,558 1,325 -233  -14.96%
שדרגו את המנוי 6,150 5,871 -279  -4.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,248

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -711

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מנורה 624,934 889,222 264,288  42.29%
הסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל 12,456 16,963 4,507  36.18%
הירשמו לצפייה 3,010 3,980 970  32.23%
הירשמו לצפייה 500,074 500,663 589  0.12%
הירשמו לצפייה 6,873 7,426 553  8.05%
שדרגו את המנוי 11,509 11,986 477  4.14%
שדרגו את המנוי 28,436 28,761 325  1.14%
שדרגו את המנוי 14,523 14,690 167  1.15%
שדרגו את המנוי 474 472 -2  -0.42%
שדרגו את המנוי 22,924 22,146 -778  -3.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 271,876

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -780

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,248
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -711
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 271,876
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -780
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,397,660 11.84%
ילין לפידות 1,044,330 8.85%
מור 129,783 1.10%
הירשמו לצפייה 56,290 0.48%
הירשמו לצפייה 30,644 0.26%
הירשמו לצפייה 26,214 0.22%
שדרגו את המנוי 24,470 0.21%
שדרגו את המנוי 20,251 0.17%
שדרגו את המנוי 15,874 0.13%
שדרגו את המנוי 14,115 0.12%
שדרגו את המנוי 11,605 0.10%
שדרגו את המנוי 5,871 0.05%
שדרגו את המנוי 5,481 0.05%
שדרגו את המנוי 3,948 0.03%
שדרגו את המנוי 3,753 0.03%
שדרגו את המנוי 1,556 0.01%
שדרגו את המנוי 1,325 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,500,503 12.72%
מנורה 889,222 7.54%
הראל 500,663 4.24%
הירשמו לצפייה 28,761 0.24%
הירשמו לצפייה 22,146 0.19%
הירשמו לצפייה 16,963 0.14%
שדרגו את המנוי 14,690 0.12%
שדרגו את המנוי 11,986 0.10%
שדרגו את המנוי 7,426 0.06%
שדרגו את המנוי 4,194 0.04%
שדרגו את המנוי 3,980 0.03%
שדרגו את המנוי 472 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית