תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
איילון 30,502 40,341 9,839  32.26%
מיטב דש 25,472 33,553 8,081  31.73%
הירשמו לצפייה 9,580 12,081 2,501  26.11%
הירשמו לצפייה 5,900 7,852 1,952  33.08%
הירשמו לצפייה 1,240 2,034 794  64.03%
שדרגו את המנוי 26,446 27,233 787  2.98%
שדרגו את המנוי 5,295 5,563 268  5.06%
שדרגו את המנוי 3,753 3,985 232  6.18%
שדרגו את המנוי 12,361 12,534 173  1.40%
שדרגו את המנוי 4,022 4,166 144  3.58%
שדרגו את המנוי 1,325 775 -550  -41.51%
שדרגו את המנוי 35,329 34,037 -1,292  -3.66%
שדרגו את המנוי 5,438 2,500 -2,938  -54.03%
שדרגו את המנוי 139,427 134,947 -4,480  -3.21%
שדרגו את המנוי 51,327 42,428 -8,899  -17.34%
שדרגו את המנוי 25,283 7,224 -18,059  -71.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,771

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,218

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מנורה 889,222 889,845 623  0.07%
הראל 500,663 500,725 62  0.01%
הירשמו לצפייה 472 473 1  0.21%
הירשמו לצפייה 14,690 14,618 -72  -0.49%
הירשמו לצפייה 16,963 16,363 -600  -3.54%
שדרגו את המנוי 22,146 21,361 -785  -3.54%
שדרגו את המנוי 28,761 25,601 -3,160  -10.99%
שדרגו את המנוי 3,980 250 -3,730  -93.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 686

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,347

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,771
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,218
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 686
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,457,056 12.35%
ילין לפידות 1,082,830 9.18%
מור 134,947 1.14%
הירשמו לצפייה 42,428 0.36%
הירשמו לצפייה 40,341 0.34%
הירשמו לצפייה 34,037 0.29%
שדרגו את המנוי 33,553 0.28%
שדרגו את המנוי 27,233 0.23%
שדרגו את המנוי 12,534 0.11%
שדרגו את המנוי 12,081 0.10%
שדרגו את המנוי 7,852 0.07%
שדרגו את המנוי 7,224 0.06%
שדרגו את המנוי 5,563 0.05%
שדרגו את המנוי 4,166 0.04%
שדרגו את המנוי 3,985 0.03%
שדרגו את המנוי 2,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,034 0.02%
שדרגו את המנוי 1,573 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 0.01%
שדרגו את המנוי 775 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,501,969 12.73%
מנורה 889,845 7.54%
הראל 500,725 4.24%
הירשמו לצפייה 25,601 0.22%
הירשמו לצפייה 21,361 0.18%
הירשמו לצפייה 16,363 0.14%
שדרגו את המנוי 14,618 0.12%
שדרגו את המנוי 11,986 0.10%
שדרגו את המנוי 9,127 0.08%
שדרגו את המנוי 7,426 0.06%
שדרגו את המנוי 4,194 0.04%
שדרגו את המנוי 473 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית