תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
הלמן אלדובי 8,043 10,466 2,423  30.13%
איילון 11,197 13,403 2,206  19.70%
הירשמו לצפייה 4,938 6,150 1,212  24.54%
הירשמו לצפייה 11,808 12,726 918  7.77%
הירשמו לצפייה 2,929 3,725 796  27.18%
שדרגו את המנוי 1,002 1,350 348  34.73%
שדרגו את המנוי 15,434 15,523 89  0.58%
שדרגו את המנוי 1,411 1,487 76  5.39%
שדרגו את המנוי 3,944 3,949 5  0.13%
שדרגו את המנוי 21,190 21,149 -41  -0.19%
שדרגו את המנוי 22,054 21,971 -83  -0.38%
שדרגו את המנוי 26,018 25,930 -88  -0.34%
שדרגו את המנוי 83,147 71,498 -11,649  -14.01%
שדרגו את המנוי 1,127,580 1,020,200 -107,381  -9.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,073

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -119,242

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 392,208 500,074 107,866  27.50%
מנורה 622,736 624,934 2,198  0.35%
הירשמו לצפייה 1,830 3,010 1,180  64.48%
הירשמו לצפייה 6,001 6,873 872  14.53%
הירשמו לצפייה 14,011 14,523 512  3.65%
שדרגו את המנוי 22,780 22,924 144  0.63%
שדרגו את המנוי 460 474 14  3.04%
שדרגו את המנוי 12,488 12,456 -32  -0.26%
שדרגו את המנוי 33,564 28,436 -5,128  -15.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 112,786

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,160

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,073
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -119,242
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 112,786
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,160
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,348,615 11.43%
ילין לפידות 1,020,200 8.65%
מור 106,848 0.91%
הירשמו לצפייה 71,498 0.61%
הירשמו לצפייה 25,930 0.22%
הירשמו לצפייה 21,971 0.19%
שדרגו את המנוי 21,149 0.18%
שדרגו את המנוי 15,523 0.13%
שדרגו את המנוי 13,403 0.11%
שדרגו את המנוי 12,726 0.11%
שדרגו את המנוי 10,466 0.09%
שדרגו את המנוי 9,440 0.08%
שדרגו את המנוי 6,150 0.05%
שדרגו את המנוי 3,949 0.03%
שדרגו את המנוי 3,725 0.03%
שדרגו את המנוי 1,487 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,229,407 10.42%
מנורה 624,934 5.30%
הראל 500,074 4.24%
הירשמו לצפייה 28,436 0.24%
הירשמו לצפייה 22,924 0.19%
הירשמו לצפייה 14,523 0.12%
שדרגו את המנוי 12,456 0.11%
שדרגו את המנוי 11,509 0.10%
שדרגו את המנוי 6,873 0.06%
שדרגו את המנוי 4,194 0.04%
שדרגו את המנוי 3,010 0.03%
שדרגו את המנוי 474 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית