תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אי.בי.אי. 6,252 10,021 3,769  60.28%
מגדל 41,557 44,023 2,466  5.93%
הירשמו לצפייה 17,023 18,692 1,669  9.80%
הירשמו לצפייה 4,563 5,645 1,082  23.71%
הירשמו לצפייה 2,650 3,300 650  24.53%
שדרגו את המנוי 4,236 4,793 557  13.15%
שדרגו את המנוי 22,392 22,936 544  2.43%
שדרגו את המנוי 3,944 3,940 -4  -0.10%
שדרגו את המנוי 19,604 19,569 -35  -0.18%
שדרגו את המנוי 12,297 12,251 -46  -0.37%
שדרגו את המנוי 929 882 -47  -5.06%
שדרגו את המנוי 1,400 1,300 -100  -7.14%
שדרגו את המנוי 84,585 82,647 -1,938  -2.29%
שדרגו את המנוי 129,789 106,848 -22,941  -17.68%
שדרגו את המנוי 1,141,820 1,112,230 -29,589  -2.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,737

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -54,700

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 7,258 11,509 4,251  58.57%
אנליסט 2,556 6,001 3,445  134.78%
הירשמו לצפייה 22,715 22,780 65  0.29%
הירשמו לצפייה 38,094 33,564 -4,530  -11.89%
הירשמו לצפייה 694,415 622,736 -71,679  -10.32%
שדרגו את המנוי 477,275 392,208 -85,067  -17.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,761

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -161,276

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,737
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -54,700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,761
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -161,276
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,456,052 13.74%
ילין לפידות 1,112,230 10.49%
מור 106,848 1.01%
הירשמו לצפייה 82,647 0.78%
הירשמו לצפייה 44,023 0.42%
הירשמו לצפייה 22,936 0.22%
שדרגו את המנוי 19,569 0.18%
שדרגו את המנוי 18,692 0.18%
שדרגו את המנוי 12,251 0.12%
שדרגו את המנוי 10,021 0.09%
שדרגו את המנוי 6,167 0.06%
שדרגו את המנוי 5,645 0.05%
שדרגו את המנוי 4,793 0.05%
שדרגו את המנוי 3,940 0.04%
שדרגו את המנוי 3,300 0.03%
שדרגו את המנוי 1,300 0.01%
שדרגו את המנוי 882 < 0.01%
שדרגו את המנוי 808 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,121,781 10.58%
מנורה 622,736 5.87%
הראל 392,208 3.70%
הירשמו לצפייה 33,564 0.32%
הירשמו לצפייה 22,780 0.21%
הירשמו לצפייה 14,011 0.13%
שדרגו את המנוי 12,488 0.12%
שדרגו את המנוי 11,509 0.11%
שדרגו את המנוי 6,001 0.06%
שדרגו את המנוי 4,194 0.04%
שדרגו את המנוי 1,830 0.02%
שדרגו את המנוי 460 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית