תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איסתא

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר: www.issta.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אנליסט 70,023 78,349 8,326  11.89%
איילון 7,233 12,386 5,153  71.24%
הירשמו לצפייה 13,441 17,993 4,552  33.87%
הירשמו לצפייה 8,600 9,960 1,360  15.81%
הירשמו לצפייה 6,667 7,354 687  10.30%
שדרגו את המנוי 500 1,050 550  110.00%
שדרגו את המנוי 3,172 3,634 462  14.56%
שדרגו את המנוי 3,738 4,087 349  9.34%
שדרגו את המנוי 660 987 327  49.55%
שדרגו את המנוי 554 714 160  28.88%
שדרגו את המנוי 6,188 6,221 33  0.53%
שדרגו את המנוי 4,072 3,937 -135  -3.32%
שדרגו את המנוי 18,243 18,056 -187  -1.03%
שדרגו את המנוי 1,700 1,400 -300  -17.65%
שדרגו את המנוי 950 500 -450  -47.37%
שדרגו את המנוי 166,667 158,149 -8,518  -5.11%
שדרגו את המנוי 39,935 30,153 -9,782  -24.49%
שדרגו את המנוי 1,227,080 1,154,720 -72,363  -5.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,959

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -91,735

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הראל 384,272 477,275 93,003  24.20%
מנורה 671,331 694,415 23,084  3.44%
הירשמו לצפייה 18,365 22,715 4,350  23.69%
הירשמו לצפייה 38,441 38,094 -347  -0.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 120,437

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -347

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,959
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -91,735
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 120,437
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -347
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,515,868 14.30%
ילין לפידות 1,154,720 10.89%
מור 158,149 1.49%
הירשמו לצפייה 78,349 0.74%
הירשמו לצפייה 30,153 0.28%
הירשמו לצפייה 18,056 0.17%
שדרגו את המנוי 17,993 0.17%
שדרגו את המנוי 12,386 0.12%
שדרגו את המנוי 9,960 0.09%
שדרגו את המנוי 7,354 0.07%
שדרגו את המנוי 6,221 0.06%
שדרגו את המנוי 5,461 0.05%
שדרגו את המנוי 4,087 0.04%
שדרגו את המנוי 3,937 0.04%
שדרגו את המנוי 3,634 0.03%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 757 < 0.01%
שדרגו את המנוי 714 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,246,507 11.76%
מנורה 694,415 6.55%
הראל 477,275 4.50%
הירשמו לצפייה 38,094 0.36%
הירשמו לצפייה 22,715 0.21%
הירשמו לצפייה 7,258 0.07%
שדרגו את המנוי 4,194 0.04%
שדרגו את המנוי 2,556 0.02%
עדכונים אחרונים
      
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  איסתא הודיעה על רכישת פעילות כנס-תיירות, חברה שמתמחה בתיירות נכנסת לישראל, בעיקר מצפון אמריקה, תמורת כ-1.4 מיליון דולר. לכנס-תיירות מחזור שנתיי של כ-20 מיליון דולר. #תיירות #נופש #צפון_אמריקה
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית