תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
הראל 115,173 140,054 24,881  21.60%
פסגות 228,680 244,653 15,973  6.98%
הירשמו לצפייה 172,248 176,407 4,159  2.41%
הירשמו לצפייה 27,345 29,064 1,719  6.29%
הירשמו לצפייה 1,665 3,202 1,537  92.31%
שדרגו את המנוי 2,029 2,156 127  6.26%
שדרגו את המנוי 3,000 2,915 -85  -2.83%
שדרגו את המנוי 9,323 9,151 -172  -1.84%
שדרגו את המנוי 9,045 8,778 -267  -2.95%
שדרגו את המנוי 392 20 -372  -94.90%
שדרגו את המנוי 33,179 29,901 -3,278  -9.88%
שדרגו את המנוי 429,381 299,089 -130,292  -30.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 48,396

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -134,466

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הפניקס 635,964 636,528 564  0.09%
אי.בי.אי. 691 718 27  3.91%
הירשמו לצפייה 16,418 14,977 -1,441  -8.78%
הירשמו לצפייה 6,815 4,120 -2,695  -39.55%
הירשמו לצפייה 21,122 11,534 -9,588  -45.39%
שדרגו את המנוי 890,051 843,673 -46,378  -5.21%
שדרגו את המנוי 1,229,170 1,146,480 -82,695  -6.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 591

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -142,797

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 48,396
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -134,466
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 591
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -142,797
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 949,006 6.79%
אלטשולר - שחם 299,089 2.14%
פסגות 244,653 1.75%
הירשמו לצפייה 176,407 1.26%
הירשמו לצפייה 140,054 1.00%
הירשמו לצפייה 29,901 0.21%
שדרגו את המנוי 29,064 0.21%
שדרגו את המנוי 9,151 0.07%
שדרגו את המנוי 8,778 0.06%
שדרגו את המנוי 3,202 0.02%
שדרגו את המנוי 2,915 0.02%
שדרגו את המנוי 2,156 0.02%
שדרגו את המנוי 1,963 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,776,630 19.87%
כלל 1,146,480 8.20%
מגדל 843,673 6.04%
הירשמו לצפייה 636,528 4.55%
הירשמו לצפייה 87,612 0.63%
הירשמו לצפייה 30,513 0.22%
שדרגו את המנוי 14,977 0.11%
שדרגו את המנוי 11,534 0.08%
שדרגו את המנוי 4,120 0.03%
שדרגו את המנוי 718 < 0.01%
שדרגו את המנוי 475 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית