תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מיטב דש 150,750 161,673 10,923  7.25%
תמיר פישמן 28,199 38,996 10,797  38.29%
הירשמו לצפייה 10,672 14,605 3,933  36.85%
הירשמו לצפייה 171,631 173,911 2,280  1.33%
הירשמו לצפייה 8,167 9,979 1,812  22.19%
שדרגו את המנוי 11,857 12,294 437  3.69%
שדרגו את המנוי 6,792 7,102 310  4.56%
שדרגו את המנוי 477 527 50  10.48%
שדרגו את המנוי 7,716 7,665 -51  -0.66%
שדרגו את המנוי 12,997 12,930 -67  -0.52%
שדרגו את המנוי 1,692 783 -909  -53.72%
שדרגו את המנוי 8,285 5,605 -2,680  -32.35%
שדרגו את המנוי 37,127 34,139 -2,988  -8.05%
שדרגו את המנוי 37,492 33,010 -4,482  -11.95%
שדרגו את המנוי 23,948 17,099 -6,849  -28.60%
שדרגו את המנוי 215,664 206,812 -8,852  -4.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,542

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,878

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 87,895 88,098 203  0.23%
אי.בי.אי. 719 851 132  18.36%
הירשמו לצפייה 233 246 13  5.58%
הירשמו לצפייה 14,977 12,257 -2,720  -18.16%
הירשמו לצפייה 5,764 1,798 -3,966  -68.81%
שדרגו את המנוי 11,534 4,340 -7,194  -62.37%
שדרגו את המנוי 793,711 785,594 -8,117  -1.02%
שדרגו את המנוי 841,929 752,436 -89,493  -10.63%
שדרגו את המנוי 1,018,700 876,453 -142,244  -13.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 348

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -253,734

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,542
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,878
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 348
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -253,734
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 891,677 6.38%
פסגות 206,812 1.48%
הראל 173,911 1.24%
הירשמו לצפייה 161,673 1.16%
הירשמו לצפייה 137,500 0.98%
הירשמו לצפייה 38,996 0.28%
שדרגו את המנוי 34,139 0.24%
שדרגו את המנוי 33,010 0.24%
שדרגו את המנוי 17,099 0.12%
שדרגו את המנוי 14,605 0.10%
שדרגו את המנוי 12,930 0.09%
שדרגו את המנוי 12,294 0.09%
שדרגו את המנוי 9,979 0.07%
שדרגו את המנוי 8,250 0.06%
שדרגו את המנוי 7,665 0.05%
שדרגו את המנוי 7,102 0.05%
שדרגו את המנוי 5,605 0.04%
שדרגו את המנוי 4,150 0.03%
שדרגו את המנוי 2,174 0.02%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 527 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,558,766 18.29%
כלל 876,453 6.27%
מגדל 785,594 5.62%
הירשמו לצפייה 752,436 5.38%
הירשמו לצפייה 88,098 0.63%
הירשמו לצפייה 30,513 0.22%
שדרגו את המנוי 12,257 0.09%
שדרגו את המנוי 4,340 0.03%
שדרגו את המנוי 3,380 0.02%
שדרגו את המנוי 2,800 0.02%
שדרגו את המנוי 1,798 0.01%
שדרגו את המנוי 851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 246 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית