תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מור 48,456 77,306 28,850  59.54%
דיאמונד 652 3,740 3,088  473.62%
הירשמו לצפייה 14,230 15,522 1,292  9.08%
הירשמו לצפייה 11,311 12,437 1,126  9.95%
הירשמו לצפייה 7,430 8,196 766  10.31%
שדרגו את המנוי 1,770 2,390 620  35.03%
שדרגו את המנוי 1,656 2,081 425  25.66%
שדרגו את המנוי 130,637 130,717 80  0.06%
שדרגו את המנוי 7,175 7,173 -2  -0.03%
שדרגו את המנוי 665 610 -55  -8.27%
שדרגו את המנוי 7,068 7,009 -59  -0.83%
שדרגו את המנוי 1,500 1,300 -200  -13.33%
שדרגו את המנוי 7,450 7,250 -200  -2.68%
שדרגו את המנוי 550 100 -450  -81.82%
שדרגו את המנוי 30,451 29,822 -629  -2.07%
שדרגו את המנוי 6,467 4,995 -1,472  -22.76%
שדרגו את המנוי 17,660 15,907 -1,753  -9.93%
שדרגו את המנוי 2,621 290 -2,331  -88.94%
שדרגו את המנוי 43,865 41,168 -2,697  -6.15%
שדרגו את המנוי 134,288 130,706 -3,582  -2.67%
שדרגו את המנוי 182,930 179,236 -3,694  -2.02%
שדרגו את המנוי 7,603 2,000 -5,603  -73.69%
שדרגו את המנוי 10,505 1,029 -9,476  -90.20%
שדרגו את המנוי 146,478 134,331 -12,147  -8.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,247

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,350

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 725,249 735,016 9,767  1.35%
הראל 246 3,208 2,962  1,204.07%
הירשמו לצפייה 88,122 86,995 -1,127  -1.28%
הירשמו לצפייה 2,290 860 -1,430  -62.45%
הירשמו לצפייה 3,034 1,330 -1,704  -56.16%
שדרגו את המנוי 3,120 1,070 -2,050  -65.71%
שדרגו את המנוי 8,537 2,677 -5,860  -68.64%
שדרגו את המנוי 735,427 718,221 -17,206  -2.34%
שדרגו את המנוי 823,925 790,523 -33,402  -4.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,729

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -62,779

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,247
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -44,350
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,729
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -62,779
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 948,994 6.78%
פסגות 179,236 1.28%
הראל 134,331 0.96%
הירשמו לצפייה 132,297 0.94%
הירשמו לצפייה 130,717 0.93%
הירשמו לצפייה 130,706 0.93%
שדרגו את המנוי 77,306 0.55%
שדרגו את המנוי 41,168 0.29%
שדרגו את המנוי 29,822 0.21%
שדרגו את המנוי 15,907 0.11%
שדרגו את המנוי 15,522 0.11%
שדרגו את המנוי 12,437 0.09%
שדרגו את המנוי 8,196 0.06%
שדרגו את המנוי 7,250 0.05%
שדרגו את המנוי 7,173 0.05%
שדרגו את המנוי 7,009 0.05%
שדרגו את המנוי 4,995 0.04%
שדרגו את המנוי 3,740 0.03%
שדרגו את המנוי 2,390 0.02%
שדרגו את המנוי 2,081 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,029 < 0.01%
שדרגו את המנוי 724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,372,796 16.94%
כלל 790,523 5.64%
מגדל 735,016 5.25%
הירשמו לצפייה 718,221 5.13%
הירשמו לצפייה 86,995 0.62%
הירשמו לצפייה 30,513 0.22%
שדרגו את המנוי 3,208 0.02%
שדרגו את המנוי 2,677 0.02%
שדרגו את המנוי 1,330 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 860 < 0.01%
שדרגו את המנוי 828 < 0.01%
שדרגו את המנוי 255 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית