תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
הראל 169,004 181,321 12,317  7.29%
איילון 31,848 39,217 7,369  23.14%
הירשמו לצפייה 5,000 7,700 2,700  54.00%
הירשמו לצפייה 17,212 19,684 2,472  14.36%
הירשמו לצפייה 20,682 22,445 1,763  8.52%
שדרגו את המנוי 12,182 13,026 844  6.93%
שדרגו את המנוי 805 1,514 709  88.07%
שדרגו את המנוי 4,616 5,145 529  11.46%
שדרגו את המנוי 1,461 1,917 456  31.21%
שדרגו את המנוי 8,065 8,475 410  5.08%
שדרגו את המנוי 160,740 161,093 353  0.22%
שדרגו את המנוי 26,539 26,796 257  0.97%
שדרגו את המנוי 1,271 1,495 224  17.62%
שדרגו את המנוי 2,026 78 -1,948  -96.15%
שדרגו את המנוי 15,393 12,864 -2,529  -16.43%
שדרגו את המנוי 44,579 30,300 -14,279  -32.03%
שדרגו את המנוי 219,261 190,487 -28,774  -13.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,403

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,530

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 4,120 5,764 1,644  39.90%
הפניקס 840,403 841,929 1,526  0.18%
הירשמו לצפייה 720 719 -1  -0.14%
הירשמו לצפייה 475 233 -242  -50.95%
הירשמו לצפייה 846,049 793,711 -52,338  -6.19%
שדרגו את המנוי 1,146,470 1,018,700 -127,777  -11.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,170

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -180,358

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,403
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47,530
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,170
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -180,358
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 874,293 6.26%
פסגות 190,487 1.36%
הראל 181,321 1.30%
הירשמו לצפייה 161,093 1.15%
הירשמו לצפייה 138,004 0.99%
הירשמו לצפייה 39,217 0.28%
שדרגו את המנוי 30,300 0.22%
שדרגו את המנוי 26,796 0.19%
שדרגו את המנוי 22,445 0.16%
שדרגו את המנוי 19,684 0.14%
שדרגו את המנוי 13,026 0.09%
שדרגו את המנוי 12,864 0.09%
שדרגו את המנוי 8,475 0.06%
שדרגו את המנוי 7,700 0.06%
שדרגו את המנוי 6,727 0.05%
שדרגו את המנוי 5,145 0.04%
שדרגו את המנוי 1,917 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 0.01%
שדרגו את המנוי 1,514 0.01%
שדרגו את המנוי 1,509 0.01%
שדרגו את המנוי 1,495 0.01%
שדרגו את המנוי 1,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,805,975 20.08%
כלל 1,018,700 7.29%
הפניקס 841,929 6.02%
הירשמו לצפייה 793,711 5.68%
הירשמו לצפייה 87,895 0.63%
הירשמו לצפייה 30,513 0.22%
שדרגו את המנוי 14,977 0.11%
שדרגו את המנוי 11,534 0.08%
שדרגו את המנוי 5,764 0.04%
שדרגו את המנוי 719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 233 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית