תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
ברומטר 9,863 16,243 6,380  64.69%
תמיר פישמן 6,993 12,506 5,513  78.84%
הירשמו לצפייה 29,066 34,172 5,106  17.57%
הירשמו לצפייה 163,971 166,323 2,352  1.43%
הירשמו לצפייה 1,563 3,125 1,562  99.94%
שדרגו את המנוי 1,300 1,500 200  15.38%
שדרגו את המנוי 2,654 2,660 6  0.23%
שדרגו את המנוי 91 83 -8  -8.79%
שדרגו את המנוי 8,483 8,348 -135  -1.59%
שדרגו את המנוי 3,473 3,162 -311  -8.95%
שדרגו את המנוי 18,613 18,079 -534  -2.87%
שדרגו את המנוי 1,410 800 -610  -43.26%
שדרגו את המנוי 261,971 255,655 -6,316  -2.41%
שדרגו את המנוי 177,434 168,300 -9,134  -5.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,119

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,048

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הפניקס 636,528 840,403 203,875  32.03%
מגדל 843,673 846,049 2,376  0.28%
הירשמו לצפייה 87,612 87,895 283  0.32%
הירשמו לצפייה 718 720 2  0.28%
הירשמו לצפייה 1,146,480 1,146,470 -1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 206,536

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,119
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -17,048
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 206,536
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 835,509 5.98%
פסגות 255,655 1.83%
מיטב דש 168,300 1.20%
הירשמו לצפייה 166,323 1.19%
הירשמו לצפייה 138,004 0.99%
הירשמו לצפייה 34,172 0.24%
שדרגו את המנוי 18,079 0.13%
שדרגו את המנוי 16,243 0.12%
שדרגו את המנוי 12,506 0.09%
שדרגו את המנוי 8,348 0.06%
שדרגו את המנוי 3,162 0.02%
שדרגו את המנוי 3,125 0.02%
שדרגו את המנוי 2,660 0.02%
שדרגו את המנוי 2,195 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 870 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 291 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,983,156 21.34%
כלל 1,146,470 8.20%
מגדל 846,049 6.05%
הירשמו לצפייה 840,403 6.01%
הירשמו לצפייה 87,895 0.63%
הירשמו לצפייה 30,513 0.22%
שדרגו את המנוי 14,977 0.11%
שדרגו את המנוי 11,534 0.08%
שדרגו את המנוי 4,120 0.03%
שדרגו את המנוי 720 < 0.01%
שדרגו את המנוי 475 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית