תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 362,271 412,493 50,222  13.86%
הראל 68,099 96,122 28,023  41.15%
הירשמו לצפייה 22,850 26,679 3,829  16.76%
הירשמו לצפייה 33,923 36,009 2,086  6.15%
הירשמו לצפייה 157,555 159,053 1,498  0.95%
שדרגו את המנוי 665 1,815 1,150  172.93%
שדרגו את המנוי 700 800 100  14.29%
שדרגו את המנוי 9,514 9,540 26  0.27%
שדרגו את המנוי 112 109 -3  -2.68%
שדרגו את המנוי 1,451 1,153 -298  -20.54%
שדרגו את המנוי 240,149 227,929 -12,220  -5.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,934

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,521

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 614,414 635,964 21,550  3.51%
מיטב דש 222 6,815 6,593  2,969.82%
הירשמו לצפייה 18,053 16,418 -1,635  -9.06%
הירשמו לצפייה 89,425 87,612 -1,813  -2.03%
הירשמו לצפייה 37,783 21,122 -16,661  -44.10%
שדרגו את המנוי 71,342 12,260 -59,082  -82.82%
שדרגו את המנוי 971,698 890,051 -81,647  -8.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,143

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -160,838

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 86,934
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,521
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,143
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -160,838
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 984,290 7.07%
אלטשולר - שחם 412,493 2.96%
פסגות 227,929 1.64%
הירשמו לצפייה 159,053 1.14%
הירשמו לצפייה 96,122 0.69%
הירשמו לצפייה 36,009 0.26%
שדרגו את המנוי 26,679 0.19%
שדרגו את המנוי 9,540 0.07%
שדרגו את המנוי 9,045 0.07%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,815 0.01%
שדרגו את המנוי 1,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 542 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,938,774 21.12%
כלל 1,229,170 8.83%
מגדל 890,051 6.40%
הירשמו לצפייה 635,964 4.57%
הירשמו לצפייה 87,612 0.63%
הירשמו לצפייה 30,513 0.22%
שדרגו את המנוי 21,122 0.15%
שדרגו את המנוי 16,418 0.12%
שדרגו את המנוי 12,260 0.09%
שדרגו את המנוי 6,815 0.05%
שדרגו את המנוי 5,899 0.04%
שדרגו את המנוי 2,259 0.02%
שדרגו את המנוי 691 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית