תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 6,727 8,994 2,267  33.70%
פיטנגו 4,951 6,831 1,880  37.97%
הירשמו לצפייה 5,563 6,237 674  12.12%
הירשמו לצפייה 23,541 23,578 37  0.16%
הירשמו לצפייה 173,088 173,099 11  0.01%
שדרגו את המנוי 8,104 8,005 -99  -1.22%
שדרגו את המנוי 1,600 1,500 -100  -6.25%
שדרגו את המנוי 1,996 1,707 -289  -14.48%
שדרגו את המנוי 13,959 13,652 -307  -2.20%
שדרגו את המנוי 2,912 1,657 -1,255  -43.10%
שדרגו את המנוי 38,831 37,196 -1,635  -4.21%
שדרגו את המנוי 47,500 45,600 -1,900  -4.00%
שדרגו את המנוי 163,102 157,842 -5,260  -3.22%
שדרגו את המנוי 184,677 178,713 -5,964  -3.23%
שדרגו את המנוי 30,175 23,458 -6,717  -22.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,869

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,526

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 87,895 88,098 203  0.23%
אי.בי.אי. 719 851 132  18.36%
הירשמו לצפייה 233 246 13  5.58%
הירשמו לצפייה 14,977 12,257 -2,720  -18.16%
הירשמו לצפייה 5,764 1,798 -3,966  -68.81%
שדרגו את המנוי 11,534 4,340 -7,194  -62.37%
שדרגו את המנוי 793,711 785,594 -8,117  -1.02%
שדרגו את המנוי 841,929 752,436 -89,493  -10.63%
שדרגו את המנוי 1,018,700 876,453 -142,244  -13.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 348

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -253,734

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,869
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,526
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 348
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -253,734
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 893,060 6.39%
הראל 178,713 1.28%
פסגות 173,099 1.24%
הירשמו לצפייה 157,842 1.13%
הירשמו לצפייה 137,500 0.98%
הירשמו לצפייה 45,600 0.33%
שדרגו את המנוי 40,173 0.29%
שדרגו את המנוי 37,196 0.27%
שדרגו את המנוי 23,578 0.17%
שדרגו את המנוי 23,458 0.17%
שדרגו את המנוי 13,652 0.10%
שדרגו את המנוי 13,075 0.09%
שדרגו את המנוי 8,994 0.06%
שדרגו את המנוי 8,250 0.06%
שדרגו את המנוי 8,005 0.06%
שדרגו את המנוי 6,831 0.05%
שדרגו את המנוי 6,237 0.04%
שדרגו את המנוי 2,174 0.02%
שדרגו את המנוי 1,756 0.01%
שדרגו את המנוי 1,707 0.01%
שדרגו את המנוי 1,657 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,558,766 18.29%
כלל 876,453 6.27%
מגדל 785,594 5.62%
הירשמו לצפייה 752,436 5.38%
הירשמו לצפייה 88,098 0.63%
הירשמו לצפייה 30,513 0.22%
שדרגו את המנוי 12,257 0.09%
שדרגו את המנוי 4,340 0.03%
שדרגו את המנוי 3,380 0.02%
שדרגו את המנוי 2,800 0.02%
שדרגו את המנוי 1,798 0.01%
שדרגו את המנוי 851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 246 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית