תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מור 14,261 23,672 9,411  65.99%
תמיר פישמן 39,616 43,340 3,724  9.40%
הירשמו לצפייה 131,871 135,463 3,592  2.72%
הירשמו לצפייה 32,843 35,162 2,319  7.06%
הירשמו לצפייה 8,355 9,341 986  11.80%
שדרגו את המנוי 5,535 6,155 620  11.20%
שדרגו את המנוי 9,718 10,318 600  6.17%
שדרגו את המנוי 5,683 6,088 405  7.13%
שדרגו את המנוי 11,760 11,910 150  1.28%
שדרגו את המנוי 7,137 7,264 127  1.78%
שדרגו את המנוי 7,350 7,450 100  1.36%
שדרגו את המנוי 389 419 30  7.71%
שדרגו את המנוי 694 655 -39  -5.62%
שדרגו את המנוי 527 477 -50  -9.49%
שדרגו את המנוי 8,356 8,264 -92  -1.10%
שדרגו את המנוי 1,700 1,600 -100  -5.88%
שדרגו את המנוי 15,254 15,057 -197  -1.29%
שדרגו את המנוי 164,650 164,398 -252  -0.15%
שדרגו את המנוי 156,730 155,716 -1,014  -0.65%
שדרגו את המנוי 23,746 21,406 -2,340  -9.85%
שדרגו את המנוי 12,241 9,678 -2,563  -20.94%
שדרגו את המנוי 161,592 145,715 -15,877  -9.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,064

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,524

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אנליסט 88,098 88,122 24  0.03%
ההנדסאים והטכנאים 3,380 3,120 -260  -7.69%
הירשמו לצפייה 1,798 1,300 -498  -27.70%
הירשמו לצפייה 2,800 2,290 -510  -18.21%
הירשמו לצפייה 4,340 3,034 -1,306  -30.09%
שדרגו את המנוי 12,257 8,537 -3,720  -30.35%
שדרגו את המנוי 752,436 741,818 -10,618  -1.41%
שדרגו את המנוי 876,453 823,925 -52,528  -5.99%
שדרגו את המנוי 785,594 725,249 -60,345  -7.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -129,785

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,064
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,524
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -129,785
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 962,777 6.87%
פסגות 164,398 1.17%
הראל 155,716 1.11%
הירשמו לצפייה 145,715 1.04%
הירשמו לצפייה 137,500 0.98%
הירשמו לצפייה 135,463 0.97%
שדרגו את המנוי 43,340 0.31%
שדרגו את המנוי 35,162 0.25%
שדרגו את המנוי 23,672 0.17%
שדרגו את המנוי 21,406 0.15%
שדרגו את המנוי 15,057 0.11%
שדרגו את המנוי 11,910 0.09%
שדרגו את המנוי 10,318 0.07%
שדרגו את המנוי 9,678 0.07%
שדרגו את המנוי 9,341 0.07%
שדרגו את המנוי 8,264 0.06%
שדרגו את המנוי 7,450 0.05%
שדרגו את המנוי 7,264 0.05%
שדרגו את המנוי 6,155 0.04%
שדרגו את המנוי 6,088 0.04%
שדרגו את המנוי 2,174 0.02%
שדרגו את המנוי 1,600 0.01%
שדרגו את המנוי 1,570 0.01%
שדרגו את המנוי 1,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 417 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,429,005 17.34%
כלל 823,925 5.88%
הפניקס 741,818 5.30%
הירשמו לצפייה 725,249 5.18%
הירשמו לצפייה 88,122 0.63%
הירשמו לצפייה 30,513 0.22%
שדרגו את המנוי 8,537 0.06%
שדרגו את המנוי 3,120 0.02%
שדרגו את המנוי 3,034 0.02%
שדרגו את המנוי 2,290 0.02%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 851 < 0.01%
שדרגו את המנוי 246 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית