תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

המלט

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.ham-let.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 284,316 327,553 43,237  15.21%
פסגות 199,653 218,623 18,970  9.50%
הירשמו לצפייה 46,353 57,141 10,788  23.27%
הירשמו לצפייה 33,237 37,785 4,548  13.68%
הירשמו לצפייה 854 1,417 563  65.93%
שדרגו את המנוי 100 500 400  400.00%
שדרגו את המנוי 8,861 9,045 184  2.08%
שדרגו את המנוי 9,416 9,466 50  0.53%
שדרגו את המנוי 129 143 14  10.85%
שדרגו את המנוי 4,600 2,365 -2,235  -48.59%
שדרגו את המנוי 37,985 33,211 -4,774  -12.57%
שדרגו את המנוי 164,441 155,812 -8,629  -5.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 78,754

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,638

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
אנליסט 99,504 89,425 -10,079  -10.13%
הפניקס 639,557 614,414 -25,143  -3.93%
הירשמו לצפייה 1,008,680 971,698 -36,986  -3.67%
הירשמו לצפייה 144,631 71,342 -73,289  -50.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -145,497

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 78,754
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,638
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -145,497
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 856,062 6.15%
אלטשולר - שחם 327,553 2.35%
פסגות 218,623 1.57%
הירשמו לצפייה 155,812 1.12%
הירשמו לצפייה 57,141 0.41%
הירשמו לצפייה 37,785 0.27%
שדרגו את המנוי 33,211 0.24%
שדרגו את המנוי 9,466 0.07%
שדרגו את המנוי 9,045 0.07%
שדרגו את המנוי 3,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,365 0.02%
שדרגו את המנוי 1,417 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,070,778 22.07%
כלל 1,229,170 8.83%
מגדל 971,698 6.98%
הירשמו לצפייה 614,414 4.42%
הירשמו לצפייה 89,425 0.64%
הירשמו לצפייה 71,342 0.51%
שדרגו את המנוי 37,783 0.27%
שדרגו את המנוי 30,513 0.22%
שדרגו את המנוי 18,053 0.13%
שדרגו את המנוי 5,899 0.04%
שדרגו את המנוי 2,259 0.02%
שדרגו את המנוי 222 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  המ-לט פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הכנסות החברה צמחו בכ-16% לעומת 2013 והסתכמו בכ-95 מיליון דולר; בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של אורי אולינר רווח נקי של כ-7.9 מיליון דולר - עלייה של 15% לעומת התקופה המקבילה. #דוחות_כספיים #אורי_אולינר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית