תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טן - חברה לדלק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מיטב דש 5,083,380 5,884,260 800,875  15.75%
הורייזן 1,982,440 2,005,020 22,585  1.14%
הירשמו לצפייה 190,000 145,000 -45,000  -23.68%
הירשמו לצפייה 10,016,000 8,676,920 -1,339,110  -13.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 823,460

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,384,110

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 348,524 356,814 8,290  2.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,290

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 823,460
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,384,110
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,290
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,017,086 49.04%
פורסט 27,311,200 24.80%
כוון 8,676,920 7.88%
הירשמו לצפייה 5,884,260 5.34%
הירשמו לצפייה 5,559,430 5.05%
הירשמו לצפייה 2,005,020 1.82%
שדרגו את המנוי 1,403,020 1.27%
שדרגו את המנוי 1,011,340 0.92%
שדרגו את המנוי 941,688 0.85%
שדרגו את המנוי 512,592 0.47%
שדרגו את המנוי 220,757 0.20%
שדרגו את המנוי 187,675 0.17%
שדרגו את המנוי 145,000 0.13%
שדרגו את המנוי 121,599 0.11%
שדרגו את המנוי 27,145 0.02%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,440 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,792,314 17.06%
מגדל 12,802,000 11.62%
רעות 5,000,000 4.54%
הירשמו לצפייה 633,500 0.58%
הירשמו לצפייה 356,814 0.32%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית