תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טן - חברה לדלק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 4,785,340 4,901,910 116,569  2.44%
כוון 9,700,000 9,809,740 109,735  1.13%
הירשמו לצפייה 27,221,900 27,311,200 89,250  0.33%
הירשמו לצפייה 225,607 301,784 76,177  33.77%
הירשמו לצפייה 1,977,420 2,035,840 58,411  2.95%
שדרגו את המנוי 496,814 502,384 5,570  1.12%
שדרגו את המנוי 330,000 46,491 -283,509  -85.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 455,712

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -283,509

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 455,712
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -283,509
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,163,268 49.17%
פורסט 27,311,200 24.80%
כוון 9,809,740 8.91%
הירשמו לצפייה 5,559,430 5.05%
הירשמו לצפייה 4,901,910 4.45%
הירשמו לצפייה 2,035,840 1.85%
שדרגו את המנוי 1,159,970 1.05%
שדרגו את המנוי 1,123,810 1.02%
שדרגו את המנוי 1,011,340 0.92%
שדרגו את המנוי 502,384 0.46%
שדרגו את המנוי 301,784 0.27%
שדרגו את המנוי 230,757 0.21%
שדרגו את המנוי 119,399 0.11%
שדרגו את המנוי 46,491 0.04%
שדרגו את המנוי 39,773 0.04%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,440 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,850,047 12.57%
מגדל 12,802,000 11.62%
אנליסט 633,500 0.58%
הירשמו לצפייה 348,524 0.32%
הירשמו לצפייה 66,023 0.06%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית