תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טן - חברה לדלק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 5,856,600 6,020,210 163,613  2.79%
מור 147,330 233,619 86,289  58.57%
הירשמו לצפייה 1,403,020 1,403,020 3
הירשמו לצפייה 5,559,430 5,559,430 2
הירשמו לצפייה 1,011,340 1,011,340 -1
שדרגו את המנוי 27,311,200 27,311,200 -48
שדרגו את המנוי 135,000 110,000 -25,000  -18.52%
שדרגו את המנוי 8,625,020 8,540,630 -84,392  -0.98%
שדרגו את המנוי 170,910 68,672 -102,238  -59.82%
שדרגו את המנוי 2,005,020 1,888,180 -116,840  -5.83%
שדרגו את המנוי 926,846 779,706 -147,140  -15.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 249,907

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -475,659

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 356,814 405,814 49,000  13.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 49,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 249,907
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -475,659
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 49,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 53,695,941 48.75%
פורסט 27,311,200 24.80%
כוון 8,540,630 7.75%
הירשמו לצפייה 6,020,210 5.47%
הירשמו לצפייה 5,559,430 5.05%
הירשמו לצפייה 1,888,180 1.71%
שדרגו את המנוי 1,403,020 1.27%
שדרגו את המנוי 1,011,340 0.92%
שדרגו את המנוי 779,706 0.71%
שדרגו את המנוי 512,592 0.47%
שדרגו את המנוי 233,619 0.21%
שדרגו את המנוי 220,757 0.20%
שדרגו את המנוי 110,000 0.10%
שדרגו את המנוי 68,672 0.06%
שדרגו את המנוי 27,145 0.02%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,440 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,841,314 17.11%
מגדל 12,802,000 11.62%
רעות 5,000,000 4.54%
הירשמו לצפייה 633,500 0.58%
הירשמו לצפייה 405,814 0.37%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית