תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טן - חברה לדלק

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
כוון 9,832,960 9,912,190 79,236  0.81%
הורייזן 1,973,720 1,982,440 8,712  0.44%
הירשמו לצפייה 39,773 27,145 -12,628  -31.75%
הירשמו לצפייה 246,913 145,615 -101,298  -41.03%
הירשמו לצפייה 5,210,200 5,029,700 -180,498  -3.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 87,948

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -294,424

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 87,948
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -294,424
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,395,488 49.39%
פורסט 27,311,200 24.80%
כוון 9,912,190 9.00%
הירשמו לצפייה 5,559,430 5.05%
הירשמו לצפייה 5,029,700 4.57%
הירשמו לצפייה 1,982,440 1.80%
שדרגו את המנוי 1,403,020 1.27%
שדרגו את המנוי 1,149,020 1.04%
שדרגו את המנוי 1,011,340 0.92%
שדרגו את המנוי 512,592 0.47%
שדרגו את המנוי 220,757 0.20%
שדרגו את המנוי 145,615 0.13%
שדרגו את המנוי 121,599 0.11%
שדרגו את המנוי 27,145 0.02%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,440 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,784,024 17.05%
מגדל 12,802,000 11.62%
רעות 5,000,000 4.54%
הירשמו לצפייה 633,500 0.58%
הירשמו לצפייה 348,524 0.32%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית