תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון חברת הדלק (רצף)

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.09.2020 20.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.09.2020 20.09.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 373,151,028 59.04%
מגדל 64,624,000 10.23%
פסגות 61,551,400 9.74%
הירשמו לצפייה 46,762,500 7.40%
הירשמו לצפייה 36,815,800 5.83%
הירשמו לצפייה 23,019,300 3.64%
שדרגו את המנוי 18,337,700 2.90%
שדרגו את המנוי 18,184,300 2.88%
שדרגו את המנוי 16,450,700 2.60%
שדרגו את המנוי 13,519,400 2.14%
שדרגו את המנוי 12,531,200 1.98%
שדרגו את המנוי 11,531,400 1.82%
שדרגו את המנוי 4,791,460 0.76%
שדרגו את המנוי 4,420,920 0.70%
שדרגו את המנוי 4,401,750 0.70%
שדרגו את המנוי 3,392,350 0.54%
שדרגו את המנוי 3,194,310 0.51%
שדרגו את המנוי 2,973,260 0.47%
שדרגו את המנוי 2,874,870 0.45%
שדרגו את המנוי 2,715,160 0.43%
שדרגו את המנוי 2,555,440 0.40%
שדרגו את המנוי 2,426,400 0.38%
שדרגו את המנוי 2,267,350 0.36%
שדרגו את המנוי 1,916,580 0.30%
שדרגו את המנוי 1,810,210 0.29%
שדרגו את המנוי 1,710,880 0.27%
שדרגו את המנוי 1,597,150 0.25%
שדרגו את המנוי 1,118,010 0.18%
שדרגו את המנוי 1,048,370 0.17%
שדרגו את המנוי 985,936 0.16%
שדרגו את המנוי 856,300 0.14%
שדרגו את המנוי 795,100 0.13%
שדרגו את המנוי 638,861 0.10%
שדרגו את המנוי 453,591 0.07%
שדרגו את המנוי 376,927 0.06%
שדרגו את המנוי 217,212 0.03%
שדרגו את המנוי 204,435 0.03%
שדרגו את המנוי 80,496 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית