תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון חברת הדלק (רצף)

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 19.09.2018 19.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 448,400 343,503 -104,897  -23.39%
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 422,023 300,000 -122,023  -28.91%
הירשמו לצפייה 166,171 1,010 -165,161  -99.39%
הירשמו לצפייה 778,106 596,079 -182,027  -23.39%
הירשמו לצפייה 898,119 688,016 -210,103  -23.39%
שדרגו את המנוי 936,364 717,316 -219,048  -23.39%
שדרגו את המנוי 936,364 717,315 -219,049  -23.39%
שדרגו את המנוי 1,099,400 842,214 -257,190  -23.39%
שדרגו את המנוי 1,266,070 969,891 -296,179  -23.39%
שדרגו את המנוי 1,318,820 1,010,300 -308,520  -23.39%
שדרגו את המנוי 1,641,360 1,257,380 -383,972  -23.39%
שדרגו את המנוי 1,767,690 1,354,160 -413,527  -23.39%
שדרגו את המנוי 2,074,850 1,541,200 -533,645  -25.72%
שדרגו את המנוי 2,307,940 1,768,030 -539,910  -23.39%
שדרגו את המנוי 3,297,060 2,525,760 -771,301  -23.39%
שדרגו את המנוי 3,786,840 2,900,960 -885,877  -23.39%
שדרגו את המנוי 3,956,470 3,030,910 -925,561  -23.39%
שדרגו את המנוי 3,736,890 2,689,410 -1,047,480  -28.03%
שדרגו את המנוי 5,008,890 3,837,130 -1,171,760  -23.39%
שדרגו את המנוי 5,275,300 4,041,220 -1,234,080  -23.39%
שדרגו את המנוי 6,594,120 5,051,520 -1,542,600  -23.39%
שדרגו את המנוי 7,002,950 5,364,710 -1,638,240  -23.39%
שדרגו את המנוי 7,293,100 5,586,980 -1,706,120  -23.39%
שדרגו את המנוי 6,071,180 4,134,230 -1,936,960  -31.90%
שדרגו את המנוי 9,126,260 6,885,060 -2,241,200  -24.56%
שדרגו את המנוי 9,891,180 7,577,280 -2,313,900  -23.39%
שדרגו את המנוי 7,098,110 3,585,620 -3,512,480  -49.48%
שדרגו את המנוי 5,934,710 909,273 -5,025,430  -84.68%
שדרגו את המנוי 23,804,800 18,222,200 -5,582,530  -23.45%
שדרגו את המנוי 5,605,000 112 -5,604,890  -100.00%
שדרגו את המנוי 25,868,500 19,816,900 -6,051,570  -23.39%
שדרגו את המנוי 36,755,700 28,157,200 -8,598,480  -23.39%
שדרגו את המנוי 45,584,600 34,920,800 -10,663,900  -23.39%
שדרגו את המנוי 76,000,100 58,220,900 -17,779,100  -23.39%
שדרגו את המנוי 73,393,500 54,656,600 -18,736,900  -25.53%
שדרגו את המנוי 123,872,000 97,089,400 -26,782,900  -21.62%
שדרגו את המנוי 126,963,000 97,261,500 -29,701,100  -23.39%
שדרגו את המנוי 133,406,000 102,197,000 -31,208,400  -23.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -190,618,010

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -190,618,010
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 580,769,089 63.89%
מגדל 102,197,000 11.24%
פסגות 97,261,500 10.70%
הירשמו לצפייה 97,089,400 10.68%
הירשמו לצפייה 58,220,900 6.40%
הירשמו לצפייה 54,656,600 6.01%
שדרגו את המנוי 34,920,800 3.84%
שדרגו את המנוי 28,157,200 3.10%
שדרגו את המנוי 19,816,900 2.18%
שדרגו את המנוי 18,222,200 2.00%
שדרגו את המנוי 7,577,280 0.83%
שדרגו את המנוי 6,885,060 0.76%
שדרגו את המנוי 5,586,980 0.61%
שדרגו את המנוי 5,364,710 0.59%
שדרגו את המנוי 5,051,520 0.56%
שדרגו את המנוי 4,134,230 0.45%
שדרגו את המנוי 4,041,220 0.44%
שדרגו את המנוי 3,837,130 0.42%
שדרגו את המנוי 3,585,620 0.39%
שדרגו את המנוי 3,030,910 0.33%
שדרגו את המנוי 2,900,960 0.32%
שדרגו את המנוי 2,689,410 0.30%
שדרגו את המנוי 2,525,760 0.28%
שדרגו את המנוי 1,768,030 0.19%
שדרגו את המנוי 1,541,200 0.17%
שדרגו את המנוי 1,354,160 0.15%
שדרגו את המנוי 1,257,380 0.14%
שדרגו את המנוי 1,010,300 0.11%
שדרגו את המנוי 969,891 0.11%
שדרגו את המנוי 909,273 0.10%
שדרגו את המנוי 842,214 0.09%
שדרגו את המנוי 717,316 0.08%
שדרגו את המנוי 717,315 0.08%
שדרגו את המנוי 688,016 0.08%
שדרגו את המנוי 596,079 0.07%
שדרגו את המנוי 343,503 0.04%
שדרגו את המנוי 300,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 112 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית