תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלון חברת הדלק (רצף)

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.11.2018 20.11.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
רום 112 2,985,340 2,985,230  2,665,382.14%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 909,273 3,160,950 2,251,680  247.63%
הירשמו לצפייה 1,010 88,506 87,496  8,662.97%
הירשמו לצפייה 300,000 224,778 -75,222  -25.07%
הירשמו לצפייה 343,503 238,827 -104,676  -30.47%
שדרגו את המנוי 596,079 414,435 -181,644  -30.47%
שדרגו את המנוי 688,016 478,356 -209,660  -30.47%
שדרגו את המנוי 717,315 498,727 -218,588  -30.47%
שדרגו את המנוי 717,316 498,727 -218,589  -30.47%
שדרגו את המנוי 969,891 674,336 -295,555  -30.47%
שדרגו את המנוי 1,010,300 702,433 -307,870  -30.47%
שדרגו את המנוי 1,257,380 874,220 -383,163  -30.47%
שדרגו את המנוי 1,354,160 941,509 -412,655  -30.47%
שדרגו את המנוי 1,541,200 1,081,330 -459,869  -29.84%
שדרגו את המנוי 1,768,030 1,229,260 -538,773  -30.47%
שדרגו את המנוי 2,525,760 1,756,080 -769,676  -30.47%
שדרגו את המנוי 2,900,960 2,016,950 -884,011  -30.47%
שדרגו את המנוי 3,030,910 2,107,300 -923,610  -30.47%
שדרגו את המנוי 3,585,620 2,492,970 -1,092,650  -30.47%
שדרגו את המנוי 3,837,130 2,667,840 -1,169,290  -30.47%
שדרגו את המנוי 4,041,220 2,809,730 -1,231,480  -30.47%
שדרגו את המנוי 4,134,230 2,648,080 -1,486,150  -35.95%
שדרגו את המנוי 5,051,520 3,512,170 -1,539,350  -30.47%
שדרגו את המנוי 5,364,710 3,729,920 -1,634,790  -30.47%
שדרגו את המנוי 5,586,980 3,884,460 -1,702,520  -30.47%
שדרגו את המנוי 7,577,280 5,268,250 -2,309,030  -30.47%
שדרגו את המנוי 18,222,200 12,665,200 -5,557,060  -30.50%
שדרגו את המנוי 19,816,900 13,778,100 -6,038,820  -30.47%
שדרגו את המנוי 28,157,200 19,576,900 -8,580,370  -30.47%
שדרגו את המנוי 97,089,400 87,814,000 -9,275,470  -9.55%
שדרגו את המנוי 34,920,800 24,279,300 -10,641,400  -30.47%
שדרגו את המנוי 54,656,600 37,466,700 -17,189,900  -31.45%
שדרגו את המנוי 58,220,900 40,479,200 -17,741,700  -30.47%
שדרגו את המנוי 97,261,500 67,623,000 -29,638,600  -30.47%
שדרגו את המנוי 102,197,000 71,054,600 -31,142,600  -30.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,324,406

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -153,954,741

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,324,406
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -153,954,741
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 421,722,484 66.73%
הפניקס 87,814,000 13.89%
מגדל 71,054,600 11.24%
הירשמו לצפייה 67,623,000 10.70%
הירשמו לצפייה 40,479,200 6.40%
הירשמו לצפייה 37,466,700 5.93%
שדרגו את המנוי 24,279,300 3.84%
שדרגו את המנוי 19,576,900 3.10%
שדרגו את המנוי 13,778,100 2.18%
שדרגו את המנוי 12,665,200 2.00%
שדרגו את המנוי 5,268,250 0.83%
שדרגו את המנוי 3,884,460 0.61%
שדרגו את המנוי 3,729,920 0.59%
שדרגו את המנוי 3,512,170 0.56%
שדרגו את המנוי 3,160,950 0.50%
שדרגו את המנוי 2,985,340 0.47%
שדרגו את המנוי 2,809,730 0.44%
שדרגו את המנוי 2,667,840 0.42%
שדרגו את המנוי 2,648,080 0.42%
שדרגו את המנוי 2,492,970 0.39%
שדרגו את המנוי 2,107,300 0.33%
שדרגו את המנוי 2,016,950 0.32%
שדרגו את המנוי 1,756,080 0.28%
שדרגו את המנוי 1,229,260 0.19%
שדרגו את המנוי 1,081,330 0.17%
שדרגו את המנוי 941,509 0.15%
שדרגו את המנוי 874,220 0.14%
שדרגו את המנוי 702,433 0.11%
שדרגו את המנוי 674,336 0.11%
שדרגו את המנוי 498,727 0.08%
שדרגו את המנוי 498,727 0.08%
שדרגו את המנוי 478,356 0.08%
שדרגו את המנוי 414,435 0.07%
שדרגו את המנוי 238,827 0.04%
שדרגו את המנוי 224,778 0.04%
שדרגו את המנוי 88,506 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית