תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לייטסטון אנטרפרייזס

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מיטב דש 43,493,400 47,690,100 4,196,740  9.65%
פסגות 8,431,690 9,795,260 1,363,570  16.17%
הירשמו לצפייה 94,853,100 95,977,100 1,124,020  1.18%
הירשמו לצפייה 21,814,300 22,748,400 934,104  4.28%
הירשמו לצפייה 300,000 860,000 560,000  186.67%
שדרגו את המנוי 220,607 632,103 411,496  186.53%
שדרגו את המנוי 353,364 492,612 139,248  39.41%
שדרגו את המנוי 11,434 98,679 87,245  763.03%
שדרגו את המנוי 6,905,620 6,978,490 72,873  1.06%
שדרגו את המנוי 2,080,050 2,148,920 68,865  3.31%
שדרגו את המנוי 37,702,000 37,710,500 8,528  0.02%
שדרגו את המנוי 11,456,200 11,312,200 -144,036  -1.26%
שדרגו את המנוי 2,236,740 2,032,720 -204,017  -9.12%
שדרגו את המנוי 2,430,000 1,945,900 -484,100  -19.92%
שדרגו את המנוי 18,587,900 13,483,300 -5,104,640  -27.46%
שדרגו את המנוי 39,592,300 33,172,800 -6,419,460  -16.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,966,689

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,356,253

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 3,327,020 8,335,220 5,008,200  150.53%
אנליסט 12,958,200 16,920,400 3,962,230  30.58%
הירשמו לצפייה 65,859,400 60,953,100 -4,906,350  -7.45%
הירשמו לצפייה 58,476,100 23,015,500 -35,460,700  -60.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,970,430

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,367,050

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,966,689
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,356,253
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,970,430
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,367,050
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 292,866,733 36.62%
מור 95,977,100 12.00%
מיטב דש 47,690,100 5.96%
הירשמו לצפייה 37,710,500 4.72%
הירשמו לצפייה 33,172,800 4.15%
הירשמו לצפייה 22,748,400 2.84%
שדרגו את המנוי 13,483,300 1.69%
שדרגו את המנוי 11,312,200 1.41%
שדרגו את המנוי 9,795,260 1.22%
שדרגו את המנוי 6,978,490 0.87%
שדרגו את המנוי 4,714,050 0.59%
שדרגו את המנוי 2,148,920 0.27%
שדרגו את המנוי 2,032,720 0.25%
שדרגו את המנוי 1,945,900 0.24%
שדרגו את המנוי 860,000 0.11%
שדרגו את המנוי 716,345 0.09%
שדרגו את המנוי 632,103 0.08%
שדרגו את המנוי 492,612 0.06%
שדרגו את המנוי 217,739 0.03%
שדרגו את המנוי 130,215 0.02%
שדרגו את המנוי 98,679 0.01%
שדרגו את המנוי 9,300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 119,899,214 14.99%
הפניקס 60,953,100 7.62%
מגדל 23,015,500 2.88%
הירשמו לצפייה 16,920,400 2.12%
הירשמו לצפייה 8,335,220 1.04%
הירשמו לצפייה 5,771,070 0.72%
שדרגו את המנוי 2,500,000 0.31%
שדרגו את המנוי 1,500,000 0.19%
שדרגו את המנוי 692,642 0.09%
שדרגו את המנוי 90,000 0.01%
שדרגו את המנוי 64,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית