תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

לייטסטון אנטרפרייזס

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מור 35,727,400 38,698,200 2,970,840  8.32%
פסגות 5,657,920 5,907,160 249,234  4.41%
הירשמו לצפייה 6,871,110 7,052,200 181,096  2.64%
הירשמו לצפייה 9,811,660 9,959,740 148,079  1.51%
הירשמו לצפייה 17,334,500 17,462,700 128,248  0.74%
שדרגו את המנוי 1,890,980 1,942,570 51,581  2.73%
שדרגו את המנוי 1,020,970 1,049,890 28,923  2.83%
שדרגו את המנוי 58,994 69,614 10,620  18.00%
שדרגו את המנוי 388,118 378,118 -10,000  -2.58%
שדרגו את המנוי 40,602 16,816 -23,786  -58.58%
שדרגו את המנוי 90,606 63,806 -26,800  -29.58%
שדרגו את המנוי 546,302 518,183 -28,119  -5.15%
שדרגו את המנוי 2,140,040 2,040,850 -99,189  -4.63%
שדרגו את המנוי 985,724 882,554 -103,170  -10.47%
שדרגו את המנוי 10,761,800 10,319,800 -442,032  -4.11%
שדרגו את המנוי 68,312,900 66,991,600 -1,321,300  -1.93%
שדרגו את המנוי 17,222,800 15,749,900 -1,472,860  -8.55%
שדרגו את המנוי 1,666,540 0 -1,666,540  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,768,621

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,193,796

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 9,753,310 27,729,700 17,976,400  184.31%
הלמן אלדובי 10,354,100 15,131,600 4,777,540  46.14%
הירשמו לצפייה 21,957,000 24,255,800 2,298,810  10.47%
הירשמו לצפייה 8,069,580 9,506,090 1,436,510  17.80%
הירשמו לצפייה 19,515,800 19,571,500 55,776  0.29%
שדרגו את המנוי 14,113,600 14,134,900 21,300  0.15%
שדרגו את המנוי 100,466 100,558 92  0.09%
שדרגו את המנוי 568,025 482,585 -85,440  -15.04%
שדרגו את המנוי 833,275 0 -833,275  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,249,910 0 -1,249,910  -100.00%
שדרגו את המנוי 6,039,490 1,525,830 -4,513,660  -74.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,566,428

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,682,285

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,768,621
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,193,796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 26,566,428
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,682,285
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 184,057,334 23.01%
מיטב דש 66,991,600 8.38%
מור 38,698,200 4.84%
הירשמו לצפייה 17,462,700 2.18%
הירשמו לצפייה 15,749,900 1.97%
הירשמו לצפייה 10,319,800 1.29%
שדרגו את המנוי 9,959,740 1.25%
שדרגו את המנוי 7,052,200 0.88%
שדרגו את המנוי 5,907,160 0.74%
שדרגו את המנוי 2,665,760 0.33%
שדרגו את המנוי 2,164,570 0.27%
שדרגו את המנוי 2,040,850 0.26%
שדרגו את המנוי 1,942,570 0.24%
שדרגו את המנוי 1,049,890 0.13%
שדרגו את המנוי 882,554 0.11%
שדרגו את המנוי 518,183 0.06%
שדרגו את המנוי 378,118 0.05%
שדרגו את המנוי 80,378 0.01%
שדרגו את המנוי 69,614 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,598 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 138,198,100 17.28%
מיטב דש 27,729,700 3.47%
הפניקס 24,255,800 3.03%
הירשמו לצפייה 19,571,500 2.45%
הירשמו לצפייה 18,745,800 2.34%
הירשמו לצפייה 15,131,600 1.89%
שדרגו את המנוי 14,134,900 1.77%
שדרגו את המנוי 9,506,090 1.19%
שדרגו את המנוי 4,808,890 0.60%
שדרגו את המנוי 2,083,190 0.26%
שדרגו את המנוי 1,525,830 0.19%
שדרגו את המנוי 482,585 0.06%
שדרגו את המנוי 100,558 0.01%
שדרגו את המנוי 74,994 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,663 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית