תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לייטסטון אנטרפרייזס

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 35,037,400 45,148,400 10,111,000  28.86%
מור 85,073,400 93,719,600 8,646,160  10.16%
הירשמו לצפייה 7,259,600 9,549,680 2,290,090  31.55%
הירשמו לצפייה 1,042,700 3,068,030 2,025,340  194.24%
הירשמו לצפייה 36,697,400 37,980,000 1,282,640  3.50%
שדרגו את המנוי 18,971,700 19,915,000 943,278  4.97%
שדרגו את המנוי 7,314,520 7,930,650 616,125  8.42%
שדרגו את המנוי 1,856,550 2,277,370 420,816  22.67%
שדרגו את המנוי 38,740 130,215 91,475  236.13%
שדרגו את המנוי 319,349 353,364 34,015  10.65%
שדרגו את המנוי 117,197 11,434 -105,763  -90.24%
שדרגו את המנוי 1,650,740 1,372,130 -278,618  -16.88%
שדרגו את המנוי 12,136,900 11,734,200 -402,715  -3.32%
שדרגו את המנוי 39,020,100 38,184,600 -835,460  -2.14%
שדרגו את המנוי 1,843,130 578,025 -1,265,100  -68.64%
שדרגו את המנוי 4,546,710 2,513,170 -2,033,540  -44.73%
שדרגו את המנוי 24,566,900 21,939,800 -2,627,080  -10.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,460,939

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,548,276

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אינפיניטי 75,000 64,282 -10,718  -14.29%
הכשרה ביטוח 4,531,020 3,327,020 -1,203,990  -26.57%
הירשמו לצפייה 14,579,200 12,958,200 -1,621,030  -11.12%
הירשמו לצפייה 91,303,700 77,126,500 -14,177,200  -15.53%
הירשמו לצפייה 79,686,500 58,476,100 -21,210,400  -26.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,223,338

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,460,939
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,548,276
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -38,223,338
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 302,681,021 37.85%
מור 93,719,600 11.72%
מיטב דש 45,148,400 5.65%
הירשמו לצפייה 38,184,600 4.77%
הירשמו לצפייה 37,980,000 4.75%
הירשמו לצפייה 21,939,800 2.74%
שדרגו את המנוי 19,915,000 2.49%
שדרגו את המנוי 11,734,200 1.47%
שדרגו את המנוי 9,549,680 1.19%
שדרגו את המנוי 7,930,650 0.99%
שדרגו את המנוי 5,614,050 0.70%
שדרגו את המנוי 3,068,030 0.38%
שדרגו את המנוי 2,513,170 0.31%
שדרגו את המנוי 2,277,370 0.28%
שדרגו את המנוי 1,372,130 0.17%
שדרגו את המנוי 578,025 0.07%
שדרגו את המנוי 476,290 0.06%
שדרגו את המנוי 353,364 0.04%
שדרגו את המנוי 150,000 0.02%
שדרגו את המנוי 130,215 0.02%
שדרגו את המנוי 25,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,434 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 157,723,172 19.72%
הפניקס 77,126,500 9.64%
מגדל 58,476,100 7.31%
הירשמו לצפייה 12,958,200 1.62%
הירשמו לצפייה 5,771,070 0.72%
הירשמו לצפייה 3,327,020 0.42%
שדרגו את המנוי 64,282 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית