תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לייטסטון אנטרפרייזס

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 37,703,700 59,093,600 21,389,900  56.73%
מור 80,789,400 90,930,500 10,141,100  12.55%
הירשמו לצפייה 32,969,800 34,631,200 1,661,380  5.04%
הירשמו לצפייה 35,851,000 36,441,000 590,000  1.65%
הירשמו לצפייה 3,225,000 3,640,000 415,000  12.87%
שדרגו את המנוי 1,225,480 1,272,660 47,176  3.85%
שדרגו את המנוי 2,211,980 2,258,570 46,586  2.11%
שדרגו את המנוי 6,633,050 6,622,640 -10,406  -0.16%
שדרגו את המנוי 544,847 517,121 -27,726  -5.09%
שדרגו את המנוי 666,087 625,339 -40,748  -6.12%
שדרגו את המנוי 3,853,570 3,721,620 -131,958  -3.42%
שדרגו את המנוי 673,501 473,493 -200,008  -29.70%
שדרגו את המנוי 553,490 333,474 -220,016  -39.75%
שדרגו את המנוי 250,000 25,000 -225,000  -90.00%
שדרגו את המנוי 49,553,900 47,497,900 -2,056,060  -4.15%
שדרגו את המנוי 16,709,300 11,505,100 -5,204,170  -31.15%
שדרגו את המנוי 26,094,600 17,779,800 -8,314,750  -31.86%
שדרגו את המנוי 21,970,000 8,775,000 -13,195,000  -60.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,291,142

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,625,842

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 6,930,860 50,289,500 43,358,600  625.59%
אנליסט 3,255,210 6,599,150 3,343,940  102.73%
הירשמו לצפייה 59,205,800 59,905,800 700,000  1.18%
הירשמו לצפייה 7,298,740 6,040,720 -1,258,020  -17.24%
הירשמו לצפייה 7,008,010 3,455,380 -3,552,630  -50.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 47,402,540

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,810,650

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 34,291,142
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -29,625,842
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 47,402,540
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,810,650
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 329,698,726 35.33%
מור 90,930,500 9.75%
מיטב דש 59,093,600 6.33%
הירשמו לצפייה 47,497,900 5.09%
הירשמו לצפייה 36,441,000 3.91%
הירשמו לצפייה 34,631,200 3.71%
שדרגו את המנוי 17,779,800 1.91%
שדרגו את המנוי 11,505,100 1.23%
שדרגו את המנוי 8,775,000 0.94%
שדרגו את המנוי 6,622,640 0.71%
שדרגו את המנוי 3,721,620 0.40%
שדרגו את המנוי 3,640,000 0.39%
שדרגו את המנוי 2,258,570 0.24%
שדרגו את המנוי 2,150,430 0.23%
שדרגו את המנוי 1,272,660 0.14%
שדרגו את המנוי 1,132,340 0.12%
שדרגו את המנוי 625,339 0.07%
שדרגו את המנוי 517,121 0.06%
שדרגו את המנוי 473,493 0.05%
שדרגו את המנוי 333,474 0.04%
שדרגו את המנוי 271,939 0.03%
שדרגו את המנוי 25,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 126,550,550 13.56%
מגדל 59,905,800 6.42%
הפניקס 50,289,500 5.39%
הירשמו לצפייה 6,599,150 0.71%
הירשמו לצפייה 6,040,720 0.65%
הירשמו לצפייה 3,455,380 0.37%
שדרגו את המנוי 260,000 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית