לייטסטון אנטרפרייזס - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לייטסטון אנטרפרייזס

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אי.בי.אי. 8,482,040 10,280,400 1,798,390  21.20%
דיאמונד 235,980 319,349 83,369  35.33%
הירשמו לצפייה 457,731 482,031 24,300  5.31%
הירשמו לצפייה 30,000 25,713 -4,287  -14.29%
הירשמו לצפייה 45,199 38,740 -6,459  -14.29%
שדרגו את המנוי 138,752 0 -138,752  -100.00%
שדרגו את המנוי 446,912 241,115 -205,797  -46.05%
שדרגו את המנוי 333,474 121,960 -211,514  -63.43%
שדרגו את המנוי 2,022,790 1,733,730 -289,060  -14.29%
שדרגו את המנוי 2,150,430 1,843,130 -307,297  -14.29%
שדרגו את המנוי 8,443,150 7,165,310 -1,277,850  -15.13%
שדרגו את המנוי 9,654,670 8,278,690 -1,375,980  -14.25%
שדרגו את המנוי 9,527,000 7,119,910 -2,407,090  -25.27%
שדרגו את המנוי 17,471,500 13,322,400 -4,149,070  -23.75%
שדרגו את המנוי 38,728,600 33,794,900 -4,933,690  -12.74%
שדרגו את המנוי 47,915,800 39,249,900 -8,665,910  -18.09%
שדרגו את המנוי 35,149,900 26,329,000 -8,820,930  -25.10%
שדרגו את המנוי 98,561,600 84,514,200 -14,047,400  -14.25%
שדרגו את המנוי 53,767,200 37,439,700 -16,327,500  -30.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,906,059

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,168,586

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 50,289,500 91,303,700 41,014,200  81.56%
מגדל 59,905,800 79,686,500 19,780,600  33.02%
הירשמו לצפייה 6,599,150 14,579,200 7,980,090  120.93%
הירשמו לצפייה 3,455,380 4,531,020 1,075,640  31.13%
הירשמו לצפייה 260,000 75,000 -185,000  -71.15%
שדרגו את המנוי 6,040,720 3,488,150 -2,552,560  -42.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,850,530

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,737,560

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,906,059
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -63,168,586
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 69,850,530
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,737,560
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 273,057,868 29.26%
מור 84,514,200 9.06%
מגדל 39,249,900 4.21%
הירשמו לצפייה 37,439,700 4.01%
הירשמו לצפייה 33,794,900 3.62%
הירשמו לצפייה 26,329,000 2.82%
שדרגו את המנוי 13,322,400 1.43%
שדרגו את המנוי 10,280,400 1.10%
שדרגו את המנוי 8,278,690 0.89%
שדרגו את המנוי 7,165,310 0.77%
שדרגו את המנוי 7,119,910 0.76%
שדרגו את המנוי 1,843,130 0.20%
שדרגו את המנוי 1,733,730 0.19%
שדרגו את המנוי 757,690 0.08%
שדרגו את המנוי 482,031 0.05%
שדרגו את המנוי 319,349 0.03%
שדרגו את המנוי 241,115 0.03%
שדרגו את המנוי 121,960 0.01%
שדרגו את המנוי 38,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,713 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 193,663,570 20.76%
הפניקס 91,303,700 9.79%
מגדל 79,686,500 8.54%
הירשמו לצפייה 14,579,200 1.56%
הירשמו לצפייה 4,531,020 0.49%
הירשמו לצפייה 3,488,150 0.37%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית