תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דה לסר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 15,214,700 15,329,200 114,490  0.75%
דולפין 1,847,860 1,863,200 15,333  0.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 129,823

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 5,354 5,359 5  0.09%
פסגות 40,861 40,860 -1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 129,823
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 45,089,268 65.70%
אדמונד דה רוטשילד 15,329,200 22.34%
מגדל 13,627,800 19.86%
הירשמו לצפייה 5,672,040 8.26%
הירשמו לצפייה 4,132,620 6.02%
הירשמו לצפייה 2,232,630 3.25%
שדרגו את המנוי 1,863,200 2.71%
שדרגו את המנוי 1,810,910 2.64%
שדרגו את המנוי 205,966 0.30%
שדרגו את המנוי 188,235 0.27%
שדרגו את המנוי 16,667 0.02%
שדרגו את המנוי 10,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,837,897 15.79%
מגדל 10,469,200 15.25%
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 306,243 0.45%
הירשמו לצפייה 40,860 0.06%
הירשמו לצפייה 16,235 0.02%
הירשמו לצפייה 5,359 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית