תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דה לסר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסגות 1,990,510 2,218,130 227,621  11.44%
אדמונד דה רוטשילד 7,459,570 7,590,290 130,723  1.75%
הירשמו לצפייה 1,194,070 1,194,070 3
הירשמו לצפייה 6,366,630 6,366,630 -4
הירשמו לצפייה 1,107,240 1,097,240 -9,995  -0.90%
שדרגו את המנוי 2,832,560 2,790,750 -41,810  -1.48%
שדרגו את המנוי 905,451 647,037 -258,414  -28.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 358,347

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -310,223

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 2,680 2,681 1  0.04%
פסגות 20,430 20,429 -1
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 358,347
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -310,223
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,101,247 64.41%
אדמונד דה רוטשילד 7,590,290 22.12%
מגדל 6,366,630 18.55%
הירשמו לצפייה 2,790,750 8.13%
הירשמו לצפייה 2,218,130 6.46%
הירשמו לצפייה 1,194,070 3.48%
שדרגו את המנוי 1,097,240 3.20%
שדרגו את המנוי 647,037 1.89%
שדרגו את המנוי 102,983 0.30%
שדרגו את המנוי 94,117 0.27%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,435,968 15.84%
מגדל 5,234,620 15.25%
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 153,121 0.45%
הירשמו לצפייה 20,429 0.06%
הירשמו לצפייה 17,000 0.05%
הירשמו לצפייה 8,117 0.02%
שדרגו את המנוי 2,681 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית