תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דה לסר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מור 28,520 49,660 21,140  74.12%
פסגות 4,521,620 4,485,260 -36,363  -0.80%
הירשמו לצפייה 6,995,780 6,927,180 -68,600  -0.98%
הירשמו לצפייה 433,919 198,913 -235,006  -54.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,140

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -339,969

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 849,623 894,325 44,702  5.26%
מגדל 6,902,450 6,908,780 6,325  0.09%
הירשמו לצפייה 415,265 316,724 -98,541  -23.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,027

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -98,541

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,140
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -339,969
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 51,027
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -98,541
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,184,105 36.74%
אדמונד דה רוטשילד 6,927,180 13.99%
פסגות 4,485,260 9.06%
הירשמו לצפייה 3,071,660 6.21%
הירשמו לצפייה 1,989,110 4.02%
הירשמו לצפייה 1,134,900 2.29%
שדרגו את המנוי 219,991 0.44%
שדרגו את המנוי 198,913 0.40%
שדרגו את המנוי 99,657 0.20%
שדרגו את המנוי 49,660 0.10%
שדרגו את המנוי 7,352 0.01%
שדרגו את המנוי 422 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,165,919 16.50%
מגדל 6,908,780 13.96%
הכשרה ביטוח 894,325 1.81%
הירשמו לצפייה 316,724 0.64%
הירשמו לצפייה 45,722 0.09%
הירשמו לצפייה 368 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית