תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דה לסר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
דולפין 1,159,610 1,171,610 12,000  1.03%
אקסלנס 1,116,310 1,107,240 -9,068  -0.81%
הירשמו לצפייה 7,547,130 7,298,430 -248,695  -3.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -257,763

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 5,359 4,309 -1,050  -19.59%
מיטב דש 16,235 8,117 -8,118  -50.00%
הירשמו לצפייה 40,860 20,430 -20,430  -50.00%
הירשמו לצפייה 306,243 153,121 -153,122  -50.00%
הירשמו לצפייה 10,469,200 5,234,620 -5,234,630  -50.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,417,350

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -257,763
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,417,350
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,869,531 63.73%
אדמונד דה רוטשילד 7,298,430 21.27%
מגדל 6,366,630 18.55%
הירשמו לצפייה 2,832,560 8.25%
הירשמו לצפייה 1,990,510 5.80%
הירשמו לצפייה 1,171,610 3.41%
שדרגו את המנוי 1,107,240 3.23%
שדרגו את המנוי 905,451 2.64%
שדרגו את המנוי 102,983 0.30%
שדרגו את המנוי 94,117 0.27%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,420,597 15.80%
מגדל 5,234,620 15.25%
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 153,121 0.45%
הירשמו לצפייה 20,430 0.06%
הירשמו לצפייה 8,117 0.02%
הירשמו לצפייה 4,309 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית