תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גירון פיתוח

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 9,600 40,753 31,153  324.51%
אלומות - ספרינט 2,942,040 2,692,040 -250,000  -8.50%
הירשמו לצפייה 24,496,700 23,696,300 -800,356  -3.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,153

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,050,356

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 9,819,120 9,826,190 7,076  0.07%
הכשרה ביטוח 2,821,790 2,822,600 809  0.03%
הירשמו לצפייה 23,736,000 22,507,400 -1,228,560  -5.18%
הירשמו לצפייה 1,723,100 259,200 -1,463,900  -84.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,885

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,692,460

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 31,153
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,050,356
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,885
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,692,460
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,830,131 47.17%
פסגות 23,696,300 22.43%
אלטשולר - שחם 10,608,700 10.04%
הירשמו לצפייה 8,133,180 7.70%
הירשמו לצפייה 3,417,240 3.24%
הירשמו לצפייה 2,692,040 2.55%
שדרגו את המנוי 882,240 0.84%
שדרגו את המנוי 200,000 0.19%
שדרגו את המנוי 159,678 0.15%
שדרגו את המנוי 40,753 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,622,740 38.46%
ילין לפידות 22,507,400 21.31%
הפניקס 9,826,190 9.30%
הירשמו לצפייה 4,980,790 4.72%
הירשמו לצפייה 2,822,600 2.67%
הירשמו לצפייה 259,200 0.25%
שדרגו את המנוי 226,560 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית