תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גירון פיתוח

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פסגות 23,696,300 23,669,300 -27,000  -0.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 259,200 1,723,100 1,463,900  564.78%
הכשרה ביטוח 2,822,600 2,894,680 72,088  2.55%
הירשמו לצפייה 9,826,190 9,892,000 65,804  0.67%
הירשמו לצפייה 22,507,400 22,527,000 19,556  0.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,621,348

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,621,348
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,848,332 47.19%
פסגות 23,669,300 22.41%
אלטשולר - שחם 10,608,700 10.04%
הירשמו לצפייה 8,133,180 7.70%
הירשמו לצפייה 3,417,240 3.24%
הירשמו לצפייה 2,692,040 2.55%
שדרגו את המנוי 882,240 0.84%
שדרגו את המנוי 200,000 0.19%
שדרגו את המנוי 159,678 0.15%
שדרגו את המנוי 45,201 0.04%
שדרגו את המנוי 40,753 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,017,570 39.78%
ילין לפידות 22,527,000 21.33%
הפניקס 9,892,000 9.36%
הירשמו לצפייה 4,980,790 4.72%
הירשמו לצפייה 2,894,680 2.74%
הירשמו לצפייה 1,723,100 1.63%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית