תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גירון פיתוח

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסגות 23,659,700 23,731,200 71,478  0.30%
מיטב דש 1,078,050 1,104,900 26,855  2.49%
הירשמו לצפייה 10,671,900 10,671,900 43
הירשמו לצפייה 8,133,180 8,133,180 -5
הירשמו לצפייה 1,920,000 1,895,000 -25,000  -1.30%
שדרגו את המנוי 3,438,040 3,351,600 -86,439  -2.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 98,376

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -111,444

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 2,894,680 3,334,740 440,060  15.20%
ילין לפידות 22,527,000 22,808,300 281,300  1.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 721,360

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 98,376
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -111,444
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 721,360
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,334,812 46.71%
פסגות 23,731,200 22.47%
אלטשולר - שחם 10,671,900 10.10%
הירשמו לצפייה 8,133,180 7.70%
הירשמו לצפייה 3,351,600 3.17%
הירשמו לצפייה 1,895,000 1.79%
שדרגו את המנוי 1,104,900 1.05%
שדרגו את המנוי 200,000 0.19%
שדרגו את המנוי 159,678 0.15%
שדרגו את המנוי 45,201 0.04%
שדרגו את המנוי 40,753 0.04%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 42,686,750 40.41%
ילין לפידות 22,808,300 21.59%
הפניקס 9,839,820 9.32%
הירשמו לצפייה 4,980,790 4.72%
הירשמו לצפייה 3,334,740 3.16%
הירשמו לצפייה 1,723,100 1.63%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית