תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גירון פיתוח

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מגדל 9,600 431,858 422,258  4,398.52%
מיטב דש 106,936 169,697 62,761  58.69%
הירשמו לצפייה 30,926 31,153 227  0.73%
הירשמו לצפייה 24,410,000 24,300,600 -109,378  -0.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 485,246

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -109,378

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 19,147,800 23,736,000 4,588,220  23.96%
הכשרה ביטוח 1,851,920 2,821,790 969,865  52.37%
הירשמו לצפייה 236,000 226,560 -9,440  -4.00%
הירשמו לצפייה 1,794,900 1,723,100 -71,796  -4.00%
הירשמו לצפייה 5,188,320 4,980,790 -207,533  -4.00%
שדרגו את המנוי 10,225,200 9,819,120 -406,110  -3.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,558,085

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -694,879

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 485,246
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -109,378
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,558,085
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -694,879
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,725,096 47.01%
פסגות 24,300,600 22.09%
אלטשולר - שחם 10,608,700 9.64%
הירשמו לצפייה 8,737,720 7.94%
הירשמו לצפייה 3,369,250 3.06%
הירשמו לצפייה 2,942,040 2.67%
שדרגו את המנוי 974,400 0.89%
שדרגו את המנוי 431,858 0.39%
שדרגו את המנוי 169,697 0.15%
שדרגו את המנוי 159,678 0.15%
שדרגו את המנוי 31,153 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 43,307,360 39.36%
ילין לפידות 23,736,000 21.57%
הפניקס 9,819,120 8.92%
הירשמו לצפייה 4,980,790 4.53%
הירשמו לצפייה 2,821,790 2.56%
הירשמו לצפייה 1,723,100 1.57%
שדרגו את המנוי 226,560 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית