תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גירון פיתוח

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
הראל 447,864 486,473 38,609  8.62%
פסגות 24,489,300 24,496,700 7,380  0.03%
הירשמו לצפייה 171,457 175,059 3,602  2.10%
הירשמו לצפייה 449,762 451,826 2,064  0.46%
הירשמו לצפייה 8,178,550 8,133,180 -45,377  -0.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,655

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,377

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 9,819,120 9,826,190 7,076  0.07%
הכשרה ביטוח 2,821,790 2,822,600 809  0.03%
הירשמו לצפייה 23,736,000 22,507,400 -1,228,560  -5.18%
הירשמו לצפייה 1,723,100 259,200 -1,463,900  -84.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,885

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,692,460

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 51,655
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -45,377
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,885
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,692,460
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 50,875,489 48.16%
פסגות 24,496,700 23.19%
אלטשולר - שחם 10,608,700 10.04%
הירשמו לצפייה 8,133,180 7.70%
הירשמו לצפייה 3,390,680 3.21%
הירשמו לצפייה 2,942,040 2.79%
שדרגו את המנוי 486,473 0.46%
שדרגו את המנוי 451,826 0.43%
שדרגו את המנוי 175,059 0.17%
שדרגו את המנוי 159,678 0.15%
שדרגו את המנוי 31,153 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,622,740 38.46%
ילין לפידות 22,507,400 21.31%
הפניקס 9,826,190 9.30%
הירשמו לצפייה 4,980,790 4.72%
הירשמו לצפייה 2,822,600 2.67%
הירשמו לצפייה 259,200 0.25%
שדרגו את המנוי 226,560 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית