תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלעזרא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 17,916,100 18,289,900 373,808  2.09%
מור 74,149 201,342 127,193  171.54%
הירשמו לצפייה 250,338 297,000 46,662  18.64%
הירשמו לצפייה 193,948 220,515 26,567  13.70%
הירשמו לצפייה 707,970 709,579 1,609  0.23%
שדרגו את המנוי 2,104,660 2,088,430 -16,239  -0.77%
שדרגו את המנוי 4,041,320 3,886,460 -154,859  -3.83%
שדרגו את המנוי 30,735,700 30,529,400 -206,288  -0.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 575,839

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -377,386

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 28,075,400 27,962,100 -113,296  -0.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -113,296

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 575,839
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -377,386
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -113,296
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 66,252,985 42.41%
פסגות 30,529,400 19.54%
מגדל 18,289,900 11.71%
הירשמו לצפייה 5,425,270 3.47%
הירשמו לצפייה 4,014,190 2.57%
הירשמו לצפייה 3,886,460 2.49%
שדרגו את המנוי 2,088,430 1.34%
שדרגו את המנוי 709,579 0.45%
שדרגו את המנוי 404,054 0.26%
שדרגו את המנוי 297,000 0.19%
שדרגו את המנוי 220,515 0.14%
שדרגו את המנוי 201,342 0.13%
שדרגו את המנוי 186,648 0.12%
שדרגו את המנוי 197 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,512,172 25.93%
הפניקס 27,962,100 17.90%
גל 5,168,690 3.31%
הירשמו לצפייה 4,681,220 3.00%
הירשמו לצפייה 1,283,370 0.82%
הירשמו לצפייה 1,234,330 0.79%
שדרגו את המנוי 171,072 0.11%
שדרגו את המנוי 11,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית