תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלעזרא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אילים 1,933,040 2,117,710 184,666  9.55%
פורסט 6,115,640 6,176,460 60,827  0.99%
הירשמו לצפייה 450,000 460,000 10,000  2.22%
הירשמו לצפייה 81,387 84,553 3,166  3.89%
הירשמו לצפייה 851,415 846,077 -5,338  -0.63%
שדרגו את המנוי 274,727 255,727 -19,000  -6.92%
שדרגו את המנוי 20,422,300 20,386,500 -35,828  -0.18%
שדרגו את המנוי 35,037,700 34,910,000 -127,648  -0.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 258,659

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -187,814

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 28,075,400 27,962,100 -113,296  -0.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -113,296

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 258,659
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -187,814
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -113,296
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 75,121,604 48.09%
פסגות 34,910,000 22.35%
מגדל 20,386,500 13.05%
הירשמו לצפייה 6,176,460 3.95%
הירשמו לצפייה 4,600,890 2.95%
הירשמו לצפייה 4,570,000 2.93%
שדרגו את המנוי 2,117,710 1.36%
שדרגו את המנוי 846,077 0.54%
שדרגו את המנוי 460,000 0.29%
שדרגו את המנוי 285,000 0.18%
שדרגו את המנוי 255,727 0.16%
שדרגו את המנוי 215,971 0.14%
שדרגו את המנוי 212,492 0.14%
שדרגו את המנוי 84,553 0.05%
שדרגו את המנוי 224 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,512,172 25.93%
הפניקס 27,962,100 17.90%
גל 5,168,690 3.31%
הירשמו לצפייה 4,681,220 3.00%
הירשמו לצפייה 1,283,370 0.82%
הירשמו לצפייה 1,234,330 0.79%
שדרגו את המנוי 171,072 0.11%
שדרגו את המנוי 11,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית