תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלעזרא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פסגות 30,262,500 31,307,600 1,045,160  3.45%
מור 4,284,670 5,084,250 799,583  18.66%
הירשמו לצפייה 5,547,240 5,576,870 29,629  0.53%
הירשמו לצפייה 688,642 664,690 -23,952  -3.48%
הירשמו לצפייה 18,397,500 18,161,300 -236,256  -1.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,874,372

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -260,208

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 11,390 1 -11,389  -99.99%
מינהל- קרן השתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים 1,234,330 1,084,210 -150,121  -12.16%
הירשמו לצפייה 1,283,370 1,127,290 -156,086  -12.16%
הירשמו לצפייה 4,681,220 4,111,880 -569,337  -12.16%
הירשמו לצפייה 5,168,690 4,540,070 -628,624  -12.16%
שדרגו את המנוי 27,962,100 26,802,500 -1,159,640  -4.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,675,197

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,874,372
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -260,208
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,675,197
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 67,995,884 49.55%
פסגות 31,307,600 22.82%
מגדל 18,161,300 13.23%
הירשמו לצפייה 5,576,870 4.06%
הירשמו לצפייה 5,084,250 3.71%
הירשמו לצפייה 4,014,190 2.93%
שדרגו את המנוי 2,090,950 1.52%
שדרגו את המנוי 664,690 0.48%
שדרגו את המנוי 404,054 0.29%
שדרגו את המנוי 296,500 0.22%
שדרגו את המנוי 207,206 0.15%
שדרגו את המנוי 186,648 0.14%
שדרגו את המנוי 1,429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 197 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 37,665,951 27.45%
הפניקס 26,802,500 19.53%
גל 4,540,070 3.31%
הירשמו לצפייה 4,111,880 3.00%
הירשמו לצפייה 1,127,290 0.82%
הירשמו לצפייה 1,084,210 0.79%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית