תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלעזרא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 5,827,720 6,601,960 774,238  13.29%
מיטב דש 642,949 651,777 8,828  1.37%
הירשמו לצפייה 5,856,870 5,857,740 874  0.01%
הירשמו לצפייה 4,014,190 4,014,190 -1
הירשמו לצפייה 1,590,950 1,535,520 -55,426  -3.48%
שדרגו את המנוי 32,086,500 31,950,500 -135,966  -0.42%
שדרגו את המנוי 17,419,700 17,003,300 -416,432  -2.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 783,940

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -607,825

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
פסגות 1 10,001 10,000  1,000,000.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 783,940
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -607,825
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 68,779,371 50.12%
פסגות 31,950,500 23.28%
מגדל 17,003,300 12.39%
הירשמו לצפייה 6,601,960 4.81%
הירשמו לצפייה 5,857,740 4.27%
הירשמו לצפייה 4,014,190 2.93%
שדרגו את המנוי 1,535,520 1.12%
שדרגו את המנוי 651,777 0.47%
שדרגו את המנוי 404,054 0.29%
שדרגו את המנוי 306,000 0.22%
שדרגו את המנוי 267,071 0.19%
שדרגו את המנוי 186,648 0.14%
שדרגו את המנוי 414 < 0.01%
שדרגו את המנוי 197 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,618,217 25.96%
הפניקס 24,594,500 17.92%
גל 4,540,070 3.31%
הירשמו לצפייה 4,111,880 3.00%
הירשמו לצפייה 1,127,290 0.82%
הירשמו לצפייה 1,084,210 0.79%
שדרגו את המנוי 150,266 0.11%
שדרגו את המנוי 10,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית