תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלעזרא

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מגדל 21,141,500 21,502,200 360,690  1.71%
מיטב דש 809,701 831,461 21,760  2.69%
הירשמו לצפייה 265,000 285,000 20,000  7.55%
הירשמו לצפייה 180,374 193,016 12,642  7.01%
הירשמו לצפייה 262,727 274,727 12,000  4.57%
שדרגו את המנוי 35,806,900 35,142,200 -664,728  -1.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 427,092

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -664,728

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
יהב רופאים 4,751,430 4,681,220 -70,212  -1.48%
הפניקס 28,926,400 28,075,400 -851,026  -2.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -921,238

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 427,092
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -664,728
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -921,238
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 74,856,663 47.92%
פסגות 35,142,200 22.49%
מגדל 21,502,200 13.76%
הירשמו לצפייה 6,241,690 4.00%
הירשמו לצפייה 4,600,890 2.95%
הירשמו לצפייה 4,570,000 2.93%
שדרגו את המנוי 831,461 0.53%
שדרגו את המנוי 555,944 0.36%
שדרגו את המנוי 365,432 0.23%
שדרגו את המנוי 285,000 0.18%
שדרגו את המנוי 274,727 0.18%
שדרגו את המנוי 212,492 0.14%
שדרגו את המנוי 193,016 0.12%
שדרגו את המנוי 81,387 0.05%
שדרגו את המנוי 224 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,745,918 26.08%
הפניקס 28,075,400 17.97%
גל 5,168,690 3.31%
הירשמו לצפייה 4,681,220 3.00%
הירשמו לצפייה 1,283,370 0.82%
הירשמו לצפייה 1,234,330 0.79%
שדרגו את המנוי 171,072 0.11%
שדרגו את המנוי 120,446 0.08%
שדרגו את המנוי 11,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית