תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סקופ

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
הראל 241,004 252,229 11,225  4.66%
מיטב דש 47,986 52,030 4,044  8.43%
הירשמו לצפייה 144,863 146,863 2,000  1.38%
הירשמו לצפייה 911,297 913,293 1,996  0.22%
הירשמו לצפייה 15,760 17,010 1,250  7.93%
שדרגו את המנוי 228,721 229,947 1,226  0.54%
שדרגו את המנוי 16,446 16,417 -29  -0.18%
שדרגו את המנוי 14,265 14,164 -101  -0.71%
שדרגו את המנוי 500 350 -150  -30.00%
שדרגו את המנוי 7,078 6,301 -777  -10.98%
שדרגו את המנוי 2,271 959 -1,312  -57.77%
שדרגו את המנוי 7,700 4,000 -3,700  -48.05%
שדרגו את המנוי 60,785 39,451 -21,334  -35.10%
שדרגו את המנוי 84,008 59,845 -24,163  -28.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,741

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,566

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 32,023 193,541 161,518  504.38%
מגדל 800,410 869,547 69,137  8.64%
הירשמו לצפייה 13,289 46,669 33,380  251.19%
הירשמו לצפייה 12,437 11,866 -571  -4.59%
הירשמו לצפייה 5,102 3,221 -1,881  -36.87%
שדרגו את המנוי 21,545 19,424 -2,121  -9.84%
שדרגו את המנוי 25,008 20,273 -4,735  -18.93%
שדרגו את המנוי 294,466 273,054 -21,412  -7.27%
שדרגו את המנוי 45,530 3,800 -41,730  -91.65%
שדרגו את המנוי 327,429 256,375 -71,054  -21.70%
שדרגו את המנוי 277,489 183,616 -93,873  -33.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 264,035

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -237,377

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,741
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51,566
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 264,035
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -237,377
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,902,822 17.47%
מור 913,293 8.38%
הראל 252,229 2.32%
הירשמו לצפייה 229,947 2.11%
הירשמו לצפייה 146,863 1.35%
הירשמו לצפייה 59,845 0.55%
שדרגו את המנוי 56,322 0.52%
שדרגו את המנוי 52,030 0.48%
שדרגו את המנוי 39,451 0.36%
שדרגו את המנוי 33,559 0.31%
שדרגו את המנוי 27,189 0.25%
שדרגו את המנוי 18,000 0.17%
שדרגו את המנוי 17,010 0.16%
שדרגו את המנוי 16,417 0.15%
שדרגו את המנוי 14,164 0.13%
שדרגו את המנוי 7,992 0.07%
שדרגו את המנוי 6,301 0.06%
שדרגו את המנוי 4,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,576 0.01%
שדרגו את המנוי 1,482 0.01%
שדרגו את המנוי 1,292 0.01%
שדרגו את המנוי 1,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 739 < 0.01%
שדרגו את המנוי 629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 129 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,907,586 17.51%
מגדל 869,547 7.98%
הראל 273,054 2.51%
הירשמו לצפייה 256,375 2.35%
הירשמו לצפייה 193,541 1.78%
הירשמו לצפייה 183,616 1.69%
שדרגו את המנוי 46,669 0.43%
שדרגו את המנוי 20,273 0.19%
שדרגו את המנוי 19,424 0.18%
שדרגו את המנוי 11,866 0.11%
שדרגו את המנוי 9,420 0.09%
שדרגו את המנוי 3,851 0.04%
שדרגו את המנוי 3,800 0.03%
שדרגו את המנוי 3,750 0.03%
שדרגו את המנוי 3,221 0.03%
שדרגו את המנוי 2,900 0.03%
שדרגו את המנוי 2,754 0.03%
שדרגו את המנוי 2,360 0.02%
שדרגו את המנוי 1,165 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית