תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סקופ

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 56,322 104,047 47,725  84.74%
מור 916,286 922,231 5,945  0.65%
הירשמו לצפייה 3,950 4,550 600  15.19%
הירשמו לצפייה 17,080 17,130 50  0.29%
הירשמו לצפייה 13,857 13,805 -52  -0.38%
שדרגו את המנוי 376 300 -76  -20.21%
שדרגו את המנוי 1,292 1,114 -178  -13.78%
שדרגו את המנוי 8,645 8,062 -583  -6.74%
שדרגו את המנוי 8,026 6,952 -1,074  -13.38%
שדרגו את המנוי 27,189 25,921 -1,268  -4.66%
שדרגו את המנוי 5,129 3,567 -1,562  -30.45%
שדרגו את המנוי 31,899 28,723 -3,176  -9.96%
שדרגו את המנוי 16,116 11,961 -4,155  -25.78%
שדרגו את המנוי 233,752 226,237 -7,515  -3.21%
שדרגו את המנוי 39,649 31,254 -8,395  -21.17%
שדרגו את המנוי 51,222 30,413 -20,809  -40.63%
שדרגו את המנוי 212,596 170,105 -42,491  -19.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,320

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -91,334

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 32,023 193,541 161,518  504.38%
מגדל 800,410 869,547 69,137  8.64%
הירשמו לצפייה 13,289 46,669 33,380  251.19%
הירשמו לצפייה 12,437 11,866 -571  -4.59%
הירשמו לצפייה 5,102 3,221 -1,881  -36.87%
שדרגו את המנוי 21,545 19,424 -2,121  -9.84%
שדרגו את המנוי 25,008 20,273 -4,735  -18.93%
שדרגו את המנוי 294,466 273,054 -21,412  -7.27%
שדרגו את המנוי 45,530 3,800 -41,730  -91.65%
שדרגו את המנוי 327,429 256,375 -71,054  -21.70%
שדרגו את המנוי 277,489 183,616 -93,873  -33.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 264,035

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -237,377

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 54,320
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -91,334
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 264,035
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -237,377
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,788,622 16.42%
מור 922,231 8.47%
הראל 226,237 2.08%
הירשמו לצפייה 170,105 1.56%
הירשמו לצפייה 151,734 1.39%
הירשמו לצפייה 104,047 0.96%
שדרגו את המנוי 31,254 0.29%
שדרגו את המנוי 30,413 0.28%
שדרגו את המנוי 28,723 0.26%
שדרגו את המנוי 25,921 0.24%
שדרגו את המנוי 17,500 0.16%
שדרגו את המנוי 17,130 0.16%
שדרגו את המנוי 13,805 0.13%
שדרגו את המנוי 11,961 0.11%
שדרגו את המנוי 8,062 0.07%
שדרגו את המנוי 7,201 0.07%
שדרגו את המנוי 6,952 0.06%
שדרגו את המנוי 4,550 0.04%
שדרגו את המנוי 3,567 0.03%
שדרגו את המנוי 1,576 0.01%
שדרגו את המנוי 1,482 0.01%
שדרגו את המנוי 1,114 0.01%
שדרגו את המנוי 976 < 0.01%
שדרגו את המנוי 783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,907,586 17.51%
מגדל 869,547 7.98%
הראל 273,054 2.51%
הירשמו לצפייה 256,375 2.35%
הירשמו לצפייה 193,541 1.78%
הירשמו לצפייה 183,616 1.69%
שדרגו את המנוי 46,669 0.43%
שדרגו את המנוי 20,273 0.19%
שדרגו את המנוי 19,424 0.18%
שדרגו את המנוי 11,866 0.11%
שדרגו את המנוי 9,420 0.09%
שדרגו את המנוי 3,851 0.04%
שדרגו את המנוי 3,800 0.03%
שדרגו את המנוי 3,750 0.03%
שדרגו את המנוי 3,221 0.03%
שדרגו את המנוי 2,900 0.03%
שדרגו את המנוי 2,754 0.03%
שדרגו את המנוי 2,360 0.02%
שדרגו את המנוי 1,165 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית