תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סקופ

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אפסילון 7,707 18,358 10,651  138.20%
אלטשולר - שחם 136,368 142,260 5,892  4.32%
הירשמו לצפייה 225,914 229,448 3,534  1.56%
הירשמו לצפייה 18,414 21,501 3,087  16.76%
הירשמו לצפייה 13,633 15,378 1,745  12.80%
שדרגו את המנוי 29,903 31,192 1,289  4.31%
שדרגו את המנוי 3,626 4,735 1,109  30.58%
שדרגו את המנוי 4,600 5,400 800  17.39%
שדרגו את המנוי 29,543 30,184 641  2.17%
שדרגו את המנוי 6,969 7,243 274  3.93%
שדרגו את המנוי 168,738 168,986 248  0.15%
שדרגו את המנוי 648 626 -22  -3.40%
שדרגו את המנוי 87 44 -43  -49.43%
שדרגו את המנוי 7,323 7,216 -107  -1.46%
שדרגו את המנוי 2,952 2,356 -596  -20.19%
שדרגו את המנוי 16,760 16,160 -600  -3.58%
שדרגו את המנוי 24,948 23,140 -1,808  -7.25%
שדרגו את המנוי 847,695 845,784 -1,911  -0.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,270

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,087

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 3,800 45,441 41,641  1,095.82%
הפניקס 193,541 214,192 20,651  10.67%
הירשמו לצפייה 273,054 274,930 1,876  0.69%
הירשמו לצפייה 183,616 183,834 218  0.12%
הירשמו לצפייה 3,221 2,989 -232  -7.20%
שדרגו את המנוי 11,866 11,099 -767  -6.46%
שדרגו את המנוי 3,750 2,620 -1,130  -30.13%
שדרגו את המנוי 20,273 15,173 -5,100  -25.16%
שדרגו את המנוי 256,375 199,940 -56,435  -22.01%
שדרגו את המנוי 869,547 797,123 -72,424  -8.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,386

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -136,088

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,270
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,087
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 64,386
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -136,088
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,743,942 16.01%
מור 845,784 7.76%
הראל 229,448 2.11%
הירשמו לצפייה 168,986 1.55%
הירשמו לצפייה 151,734 1.39%
הירשמו לצפייה 142,260 1.31%
שדרגו את המנוי 31,192 0.29%
שדרגו את המנוי 30,184 0.28%
שדרגו את המנוי 23,140 0.21%
שדרגו את המנוי 21,501 0.20%
שדרגו את המנוי 18,358 0.17%
שדרגו את המנוי 17,500 0.16%
שדרגו את המנוי 16,160 0.15%
שדרגו את המנוי 15,378 0.14%
שדרגו את המנוי 7,243 0.07%
שדרגו את המנוי 7,216 0.07%
שדרגו את המנוי 5,400 0.05%
שדרגו את המנוי 4,735 0.04%
שדרגו את המנוי 2,356 0.02%
שדרגו את המנוי 2,076 0.02%
שדרגו את המנוי 1,114 0.01%
שדרגו את המנוי 657 < 0.01%
שדרגו את המנוי 626 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 44 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,789,837 16.43%
מגדל 797,123 7.32%
הראל 274,930 2.52%
הירשמו לצפייה 214,192 1.97%
הירשמו לצפייה 199,940 1.84%
הירשמו לצפייה 183,834 1.69%
שדרגו את המנוי 45,441 0.42%
שדרגו את המנוי 19,424 0.18%
שדרגו את המנוי 15,173 0.14%
שדרגו את המנוי 11,099 0.10%
שדרגו את המנוי 9,420 0.09%
שדרגו את המנוי 3,851 0.04%
שדרגו את המנוי 2,989 0.03%
שדרגו את המנוי 2,900 0.03%
שדרגו את המנוי 2,754 0.03%
שדרגו את המנוי 2,620 0.02%
שדרגו את המנוי 2,360 0.02%
שדרגו את המנוי 1,165 0.01%
שדרגו את המנוי 622 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית