תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סקופ

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 50,712 88,058 37,346  73.64%
פסגות 176,555 189,531 12,976  7.35%
הירשמו לצפייה 831,409 836,693 5,284  0.64%
הירשמו לצפייה 19,444 23,016 3,572  18.37%
הירשמו לצפייה 21,586 25,103 3,517  16.29%
שדרגו את המנוי 1,114 3,769 2,655  238.33%
שדרגו את המנוי 231,960 233,438 1,478  0.64%
שדרגו את המנוי 1,250 1,800 550  44.00%
שדרגו את המנוי 6,046 6,594 548  9.06%
שדרגו את המנוי 313 750 437  139.62%
שדרגו את המנוי 6,780 7,151 371  5.47%
שדרגו את המנוי 11,887 12,137 250  2.10%
שדרגו את המנוי 657 799 142  21.61%
שדרגו את המנוי 300 421 121  40.33%
שדרגו את המנוי 15,097 14,995 -102  -0.68%
שדרגו את המנוי 626 476 -150  -23.96%
שדרגו את המנוי 300 120 -180  -60.00%
שדרגו את המנוי 21,355 21,155 -200  -0.94%
שדרגו את המנוי 17,096 16,030 -1,066  -6.24%
שדרגו את המנוי 142,260 136,260 -6,000  -4.22%
שדרגו את המנוי 52,258 37,676 -14,582  -27.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 69,247

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,280

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הלמן אלדובי 19,424 60,232 40,808  210.09%
הפניקס 293,911 299,008 5,097  1.73%
הירשמו לצפייה 183,834 183,853 19  0.01%
הירשמו לצפייה 2,989 2,977 -12  -0.40%
הירשמו לצפייה 2,900 2,510 -390  -13.45%
שדרגו את המנוי 797,123 796,320 -803  -0.10%
שדרגו את המנוי 9,420 8,450 -970  -10.30%
שדרגו את המנוי 11,099 7,992 -3,107  -27.99%
שדרגו את המנוי 45,441 41,692 -3,749  -8.25%
שדרגו את המנוי 15,173 10,002 -5,171  -34.08%
שדרגו את המנוי 199,940 174,529 -25,411  -12.71%
שדרגו את המנוי 274,930 209,640 -65,290  -23.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,924

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,903

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 69,247
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,280
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 45,924
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -104,903
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,817,339 16.68%
מור 836,693 7.68%
הראל 233,438 2.14%
הירשמו לצפייה 189,531 1.74%
הירשמו לצפייה 151,734 1.39%
הירשמו לצפייה 136,260 1.25%
שדרגו את המנוי 88,058 0.81%
שדרגו את המנוי 37,676 0.35%
שדרגו את המנוי 25,103 0.23%
שדרגו את המנוי 23,016 0.21%
שדרגו את המנוי 21,155 0.19%
שדרגו את המנוי 16,030 0.15%
שדרגו את המנוי 14,995 0.14%
שדרגו את המנוי 12,137 0.11%
שדרגו את המנוי 7,151 0.07%
שדרגו את המנוי 6,615 0.06%
שדרגו את המנוי 6,594 0.06%
שדרגו את המנוי 3,769 0.03%
שדרגו את המנוי 2,598 0.02%
שדרגו את המנוי 2,076 0.02%
שדרגו את המנוי 1,800 0.02%
שדרגו את המנוי 799 < 0.01%
שדרגו את המנוי 750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 421 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,807,047 16.59%
מגדל 796,320 7.31%
הפניקס 299,008 2.74%
הירשמו לצפייה 209,640 1.92%
הירשמו לצפייה 183,853 1.69%
הירשמו לצפייה 174,529 1.60%
שדרגו את המנוי 60,232 0.55%
שדרגו את המנוי 41,692 0.38%
שדרגו את המנוי 10,002 0.09%
שדרגו את המנוי 8,450 0.08%
שדרגו את המנוי 7,992 0.07%
שדרגו את המנוי 2,977 0.03%
שדרגו את המנוי 2,754 0.03%
שדרגו את המנוי 2,620 0.02%
שדרגו את המנוי 2,510 0.02%
שדרגו את המנוי 2,360 0.02%
שדרגו את המנוי 1,165 0.01%
שדרגו את המנוי 622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 321 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית