תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סקופ

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אקסלנס 45,640 56,251 10,611  23.25%
הראל 234,251 241,454 7,203  3.07%
הירשמו לצפייה 41,119 44,923 3,804  9.25%
הירשמו לצפייה 890,538 893,979 3,441  0.39%
הירשמו לצפייה 14,996 15,666 670  4.47%
שדרגו את המנוי 13,655 14,078 423  3.10%
שדרגו את המנוי 4,225 4,391 166  3.93%
שדרגו את המנוי 27,072 27,189 117  0.43%
שדרגו את המנוי 1,480 1,576 96  6.49%
שדרגו את המנוי 15,700 15,730 30  0.19%
שדרגו את המנוי 568 530 -38  -6.69%
שדרגו את המנוי 1,188 1,144 -44  -3.70%
שדרגו את המנוי 1,049 996 -53  -5.05%
שדרגו את המנוי 34,176 34,019 -157  -0.46%
שדרגו את המנוי 7,465 7,067 -398  -5.33%
שדרגו את המנוי 23,275 22,375 -900  -3.87%
שדרגו את המנוי 19,500 18,000 -1,500  -7.69%
שדרגו את המנוי 146,490 144,863 -1,627  -1.11%
שדרגו את המנוי 5,756 2,536 -3,220  -55.94%
שדרגו את המנוי 232,178 228,373 -3,805  -1.64%
שדרגו את המנוי 94,170 89,742 -4,428  -4.70%
שדרגו את המנוי 212,857 56,322 -156,535  -73.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,561

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -172,705

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אי.בי.אי. 748 13,289 12,541  1,676.60%
הלמן אלדובי 16,837 21,545 4,708  27.96%
הירשמו לצפייה 30,036 32,023 1,987  6.62%
הירשמו לצפייה 9,130 9,420 290  3.18%
הירשמו לצפייה 277,295 277,489 194  0.07%
שדרגו את המנוי 5,289 5,102 -187  -3.54%
שדרגו את המנוי 13,625 12,437 -1,188  -8.72%
שדרגו את המנוי 2,485 1,165 -1,320  -53.12%
שדרגו את המנוי 311,079 294,466 -16,613  -5.34%
שדרגו את המנוי 386,850 327,429 -59,421  -15.36%
שדרגו את המנוי 864,386 800,410 -63,976  -7.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,720

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -142,705

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 26,561
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -172,705
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,720
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -142,705
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,932,228 17.74%
מור 893,979 8.21%
הראל 241,454 2.22%
הירשמו לצפייה 228,373 2.10%
הירשמו לצפייה 144,863 1.33%
הירשמו לצפייה 89,742 0.82%
שדרגו את המנוי 56,322 0.52%
שדרגו את המנוי 56,251 0.52%
שדרגו את המנוי 44,923 0.41%
שדרגו את המנוי 34,019 0.31%
שדרגו את המנוי 27,189 0.25%
שדרגו את המנוי 22,375 0.21%
שדרגו את המנוי 18,000 0.17%
שדרגו את המנוי 15,730 0.14%
שדרגו את המנוי 15,666 0.14%
שדרגו את המנוי 14,078 0.13%
שדרגו את המנוי 7,992 0.07%
שדרגו את המנוי 7,067 0.06%
שדרגו את המנוי 4,391 0.04%
שדרגו את המנוי 2,536 0.02%
שדרגו את המנוי 1,576 0.01%
שדרגו את המנוי 1,482 0.01%
שדרגו את המנוי 1,144 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 996 < 0.01%
שדרגו את המנוי 550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 530 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,880,995 17.27%
מגדל 800,410 7.35%
ילין לפידות 327,429 3.01%
הירשמו לצפייה 294,466 2.70%
הירשמו לצפייה 277,489 2.55%
הירשמו לצפייה 45,530 0.42%
שדרגו את המנוי 32,023 0.29%
שדרגו את המנוי 25,008 0.23%
שדרגו את המנוי 21,545 0.20%
שדרגו את המנוי 13,289 0.12%
שדרגו את המנוי 12,437 0.11%
שדרגו את המנוי 9,420 0.09%
שדרגו את המנוי 5,102 0.05%
שדרגו את המנוי 3,851 0.04%
שדרגו את המנוי 3,750 0.03%
שדרגו את המנוי 2,900 0.03%
שדרגו את המנוי 2,754 0.03%
שדרגו את המנוי 2,360 0.02%
שדרגו את המנוי 1,165 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית