תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לפידות חלץ יהש

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 755,293 1,485,880 730,587  96.73%
מגדל 22,142 41,756 19,614  88.58%
הירשמו לצפייה 11,306 11,071 -235  -2.08%
הירשמו לצפייה 8,844 8,154 -690  -7.80%
הירשמו לצפייה 463,560 460,446 -3,114  -0.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 750,201

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,039

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 2,850,490 2,850,560 73
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 750,201
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,039
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 73
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,007,307 2.86%
אלטשולר - שחם 1,485,880 2.12%
דולפין 460,446 0.66%
הירשמו לצפייה 41,756 0.06%
הירשמו לצפייה 11,071 0.02%
הירשמו לצפייה 8,154 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,850,560 4.07%
ילין לפידות 2,850,560 4.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית