תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לפידות חלץ יהש

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
דולפין 442,190 450,288 8,098  1.83%
מיטב דש 11,362 11,308 -54  -0.48%
הירשמו לצפייה 26,446 24,197 -2,249  -8.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,098

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,303

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 2,850,490 2,850,560 73
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,098
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,303
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 73
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,230,869 1.76%
אלטשולר - שחם 736,232 1.05%
דולפין 450,288 0.64%
הירשמו לצפייה 24,197 0.03%
הירשמו לצפייה 11,308 0.02%
הירשמו לצפייה 8,844 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,850,560 4.07%
ילין לפידות 2,850,560 4.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית