תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לפידות חלץ יהש

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
דולפין 479,209 518,178 38,969  8.13%
פסגות 8,091 8,221 130  1.61%
הירשמו לצפייה 29,845 29,723 -122  -0.41%
הירשמו לצפייה 11,771 11,071 -700  -5.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -822

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 2,850,560 2,798,560 -52,000  -1.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,000

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -822
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -52,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,177,938 3.11%
אלטשולר - שחם 1,602,710 2.29%
דולפין 518,178 0.74%
הירשמו לצפייה 29,723 0.04%
הירשמו לצפייה 11,071 0.02%
הירשמו לצפייה 8,221 0.01%
שדרגו את המנוי 8,035 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,798,560 3.99%
ילין לפידות 2,798,560 3.99%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית