תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לפידות חלץ יהש

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 1,909,760 1,910,650 890  0.05%
פסגות 7,036 6,864 -172  -2.44%
הירשמו לצפייה 27,138 19,240 -7,898  -29.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 890

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,070

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 2,798,560 2,799,670 1,110  0.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,110

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 890
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,070
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,110
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,484,641 3.54%
אלטשולר - שחם 1,910,650 2.72%
דולפין 522,578 0.75%
הירשמו לצפייה 19,240 0.03%
הירשמו לצפייה 14,238 0.02%
הירשמו לצפייה 11,071 0.02%
שדרגו את המנוי 6,864 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,799,670 3.99%
ילין לפידות 2,799,670 3.99%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית