תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
אלטשולר - שחם 4,768,320 5,349,200 580,878  12.18%
הראל 2,123,400 2,162,140 38,748  1.82%
הירשמו לצפייה 110,000 143,000 33,000  30.00%
הירשמו לצפייה 2,078,960 2,101,110 22,157  1.07%
הירשמו לצפייה 102,462 124,614 22,152  21.62%
שדרגו את המנוי 32,490 52,729 20,239  62.29%
שדרגו את המנוי 9,000 28,800 19,800  220.00%
שדרגו את המנוי 636,853 651,496 14,643  2.30%
שדרגו את המנוי 2,757,280 2,768,600 11,318  0.41%
שדרגו את המנוי 455,935 460,342 4,407  0.97%
שדרגו את המנוי 12,800 15,750 2,950  23.05%
שדרגו את המנוי 76,639 78,382 1,743  2.27%
שדרגו את המנוי 5,310 5,910 600  11.30%
שדרגו את המנוי 59,727 56,807 -2,920  -4.89%
שדרגו את המנוי 138,251 134,317 -3,934  -2.85%
שדרגו את המנוי 198,216 193,166 -5,050  -2.55%
שדרגו את המנוי 1,329,530 1,322,040 -7,488  -0.56%
שדרגו את המנוי 38,073 28,257 -9,816  -25.78%
שדרגו את המנוי 1,879,480 1,866,550 -12,930  -0.69%
שדרגו את המנוי -57,940 -74,180 -16,240  28.03%
שדרגו את המנוי 193,527 172,327 -21,200  -10.95%
שדרגו את המנוי 1,249,760 1,153,760 -96,005  -7.68%
שדרגו את המנוי 3,313,040 3,178,800 -134,243  -4.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 772,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -309,826

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 26,050,100 35,249,400 9,199,310  35.31%
אקסלנס 8,774,240 13,189,400 4,415,110  50.32%
הירשמו לצפייה 50,659,600 54,284,000 3,624,430  7.15%
הירשמו לצפייה 3,182,530 4,657,600 1,475,070  46.35%
הירשמו לצפייה 4,653,740 6,000,240 1,346,500  28.93%
שדרגו את המנוי 16,189,100 17,238,600 1,049,470  6.48%
שדרגו את המנוי 3,855,810 4,586,500 730,684  18.95%
שדרגו את המנוי 1,040,000 1,630,000 590,000  56.73%
שדרגו את המנוי 2,251,280 2,688,820 437,541  19.44%
שדרגו את המנוי 4,027,950 4,307,660 279,713  6.94%
שדרגו את המנוי 71,747,300 72,017,300 270,056  0.38%
שדרגו את המנוי 998,372 1,152,120 153,753  15.40%
שדרגו את המנוי 726,465 870,394 143,929  19.81%
שדרגו את המנוי 2,091,580 2,233,350 141,770  6.78%
שדרגו את המנוי 987,167 1,102,240 115,068  11.66%
שדרגו את המנוי 386,288 489,057 102,769  26.60%
שדרגו את המנוי 376,882 470,156 93,274  24.75%
שדרגו את המנוי 1,103,090 1,192,750 89,657  8.13%
שדרגו את המנוי 269,502 343,490 73,988  27.45%
שדרגו את המנוי 361,330 418,912 57,582  15.94%
שדרגו את המנוי 71,462 120,304 48,842  68.35%
שדרגו את המנוי 267,275 314,672 47,397  17.73%
שדרגו את המנוי 46,117 92,942 46,825  101.54%
שדרגו את המנוי 62,853 78,960 16,107  25.63%
שדרגו את המנוי 111,880 126,195 14,315  12.79%
שדרגו את המנוי 49,752 64,039 14,287  28.72%
שדרגו את המנוי 44,028 56,665 12,637  28.70%
שדרגו את המנוי 128,248 136,478 8,230  6.42%
שדרגו את המנוי 35,096 40,029 4,933  14.06%
שדרגו את המנוי 199,385 202,878 3,493  1.75%
שדרגו את המנוי 163,264 161,682 -1,582  -0.97%
שדרגו את המנוי 267,526 263,593 -3,933  -1.47%
שדרגו את המנוי 343,470 336,679 -6,791  -1.98%
שדרגו את המנוי 184,862 172,142 -12,720  -6.88%
שדרגו את המנוי 277,962 248,178 -29,784  -10.72%
שדרגו את המנוי 98,180 66,750 -31,430  -32.01%
שדרגו את המנוי 249,176 199,453 -49,723  -19.95%
שדרגו את המנוי 167,567 115,526 -52,041  -31.06%
שדרגו את המנוי 664,577 577,586 -86,991  -13.09%
שדרגו את המנוי 36,198,600 34,245,000 -1,953,650  -5.40%
שדרגו את המנוי 9,790,830 7,173,400 -2,617,430  -26.73%
שדרגו את המנוי 58,833,700 55,996,500 -2,837,210  -4.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,606,740

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,683,285

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 772,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -309,826
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,606,740
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,683,285
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,175,426 1.88%
אלטשולר - שחם 5,349,200 0.42%
מור 3,178,800 0.25%
הירשמו לצפייה 2,768,600 0.22%
הירשמו לצפייה 2,162,140 0.17%
הירשמו לצפייה 2,101,110 0.16%
שדרגו את המנוי 1,989,630 0.15%
שדרגו את המנוי 1,866,550 0.15%
שדרגו את המנוי 1,322,040 0.10%
שדרגו את המנוי 1,153,760 0.09%
שדרגו את המנוי 651,496 0.05%
שדרגו את המנוי 460,342 0.04%
שדרגו את המנוי 193,166 0.02%
שדרגו את המנוי 172,327 0.01%
שדרגו את המנוי 143,000 0.01%
שדרגו את המנוי 141,208 0.01%
שדרגו את המנוי 134,317 0.01%
שדרגו את המנוי 124,614 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,807 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
שדרגו את המנוי -74,180 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 354,946,120 27.64%
מגדל 72,017,300 5.61%
מנורה 55,996,500 4.36%
הירשמו לצפייה 54,284,000 4.23%
הירשמו לצפייה 35,249,400 2.74%
הירשמו לצפייה 34,245,000 2.67%
שדרגו את המנוי 28,361,600 2.21%
שדרגו את המנוי 17,238,600 1.34%
שדרגו את המנוי 13,189,400 1.03%
שדרגו את המנוי 7,173,400 0.56%
שדרגו את המנוי 6,000,240 0.47%
שדרגו את המנוי 4,657,600 0.36%
שדרגו את המנוי 4,586,500 0.36%
שדרגו את המנוי 4,307,660 0.34%
שדרגו את המנוי 2,688,820 0.21%
שדרגו את המנוי 2,233,350 0.17%
שדרגו את המנוי 1,630,000 0.13%
שדרגו את המנוי 1,192,750 0.09%
שדרגו את המנוי 1,192,580 0.09%
שדרגו את המנוי 1,152,120 0.09%
שדרגו את המנוי 1,102,240 0.09%
שדרגו את המנוי 870,394 0.07%
שדרגו את המנוי 577,586 0.04%
שדרגו את המנוי 489,057 0.04%
שדרגו את המנוי 470,156 0.04%
שדרגו את המנוי 459,700 0.04%
שדרגו את המנוי 418,912 0.03%
שדרגו את המנוי 343,490 0.03%
שדרגו את המנוי 336,679 0.03%
שדרגו את המנוי 314,672 0.02%
שדרגו את המנוי 263,593 0.02%
שדרגו את המנוי 248,178 0.02%
שדרגו את המנוי 202,878 0.02%
שדרגו את המנוי 199,453 0.02%
שדרגו את המנוי 172,142 0.01%
שדרגו את המנוי 161,682 0.01%
שדרגו את המנוי 136,478 0.01%
שדרגו את המנוי 126,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,304 < 0.01%
שדרגו את המנוי 115,526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 92,942 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,960 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,665 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,029 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,600 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית