תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 299,164 1,173,370 874,202  292.22%
מגדל 1,894,720 2,103,830 209,111  11.04%
הירשמו לצפייה 74,064 210,159 136,095  183.75%
הירשמו לצפייה 220,534 321,000 100,466  45.56%
הירשמו לצפייה 1,572,820 1,642,950 70,128  4.46%
שדרגו את המנוי 61,000 106,663 45,663  74.86%
שדרגו את המנוי 32,000 73,426 41,426  129.46%
שדרגו את המנוי 36,584 55,906 19,322  52.82%
שדרגו את המנוי 77,071 87,769 10,698  13.88%
שדרגו את המנוי 250,968 261,062 10,094  4.02%
שדרגו את המנוי 136,906 138,869 1,963  1.43%
שדרגו את המנוי 5,700 5,180 -520  -9.12%
שדרגו את המנוי 41,774 40,329 -1,445  -3.46%
שדרגו את המנוי 22,800 21,100 -1,700  -7.46%
שדרגו את המנוי 7,680 5,273 -2,407  -31.34%
שדרגו את המנוי 7,576 3,509 -4,067  -53.68%
שדרגו את המנוי 268,437 253,837 -14,600  -5.44%
שדרגו את המנוי 148,960 126,260 -22,700  -15.24%
שדרגו את המנוי 413,253 344,184 -69,069  -16.71%
שדרגו את המנוי 1,202,980 1,101,840 -101,137  -8.41%
שדרגו את המנוי 2,042,710 1,923,300 -119,408  -5.85%
שדרגו את המנוי 885,916 711,365 -174,551  -19.70%
שדרגו את המנוי 3,737,820 3,526,990 -210,834  -5.64%
שדרגו את המנוי 2,280,200 1,926,510 -353,686  -15.51%
שדרגו את המנוי 4,172,910 3,193,420 -979,490  -23.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,519,168

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,055,614

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
עמיתים 10,904,500 13,968,300 3,063,850  28.10%
הלמן אלדובי 3,392,420 4,499,940 1,107,530  32.65%
הירשמו לצפייה 98,600 528,507 429,907  436.01%
הירשמו לצפייה 28,508,800 28,770,100 261,311  0.92%
הירשמו לצפייה 2,284,250 2,490,800 206,552  9.04%
שדרגו את המנוי 428,645 562,445 133,800  31.21%
שדרגו את המנוי 213,037 298,597 85,560  40.16%
שדרגו את המנוי 658,472 660,273 1,801  0.27%
שדרגו את המנוי 302,606 304,096 1,490  0.49%
שדרגו את המנוי 26,924 25,004 -1,920  -7.13%
שדרגו את המנוי 377,514 372,305 -5,209  -1.38%
שדרגו את המנוי 132,264 120,514 -11,750  -8.88%
שדרגו את המנוי 118,786 105,018 -13,768  -11.59%
שדרגו את המנוי 70,000 28,000 -42,000  -60.00%
שדרגו את המנוי 585,273 535,273 -50,000  -8.54%
שדרגו את המנוי 226,655 175,200 -51,455  -22.70%
שדרגו את המנוי 417,075 357,264 -59,811  -14.34%
שדרגו את המנוי 305,580 243,355 -62,225  -20.36%
שדרגו את המנוי 1,252,290 1,178,430 -73,868  -5.90%
שדרגו את המנוי 261,257 179,637 -81,620  -31.24%
שדרגו את המנוי 985,160 900,671 -84,489  -8.58%
שדרגו את המנוי 431,500 300,000 -131,500  -30.48%
שדרגו את המנוי 219,124 73,034 -146,090  -66.67%
שדרגו את המנוי 1,073,750 923,753 -150,000  -13.97%
שדרגו את המנוי 780,182 612,852 -167,330  -21.45%
שדרגו את המנוי 1,100,450 867,182 -233,264  -21.20%
שדרגו את המנוי 40,566,300 40,088,600 -477,693  -1.18%
שדרגו את המנוי 1,548,330 900,000 -648,326  -41.87%
שדרגו את המנוי 34,654,700 33,983,800 -670,965  -1.94%
שדרגו את המנוי 56,155,500 55,384,700 -770,836  -1.37%
שדרגו את המנוי 45,773,700 44,926,100 -847,660  -1.85%
שדרגו את המנוי 28,481,600 25,047,000 -3,434,660  -12.06%
שדרגו את המנוי 14,116,700 10,177,400 -3,939,290  -27.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,291,801

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,155,729

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,519,168
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,055,614
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,291,801
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,155,729
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,179,934 1.65%
מיטב דש 3,526,990 0.28%
פסגות 3,193,420 0.25%
הירשמו לצפייה 2,103,830 0.16%
הירשמו לצפייה 1,926,510 0.15%
הירשמו לצפייה 1,923,300 0.15%
שדרגו את המנוי 1,642,950 0.13%
שדרגו את המנוי 1,258,850 0.10%
שדרגו את המנוי 1,173,370 0.09%
שדרגו את המנוי 1,101,840 0.09%
שדרגו את המנוי 711,365 0.06%
שדרגו את המנוי 344,184 0.03%
שדרגו את המנוי 321,000 0.03%
שדרגו את המנוי 319,167 0.02%
שדרגו את המנוי 261,062 0.02%
שדרגו את המנוי 253,837 0.02%
שדרגו את המנוי 210,159 0.02%
שדרגו את המנוי 138,869 0.01%
שדרגו את המנוי 137,000 0.01%
שדרגו את המנוי 126,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,663 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,769 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,426 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,865 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,235 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,206 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,273 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 277,480,489 21.67%
מנורה 55,384,700 4.33%
מגדל 44,926,100 3.51%
הירשמו לצפייה 40,088,600 3.13%
הירשמו לצפייה 33,983,800 2.65%
הירשמו לצפייה 28,770,100 2.25%
שדרגו את המנוי 25,047,000 1.96%
שדרגו את המנוי 13,968,300 1.09%
שדרגו את המנוי 10,177,400 0.79%
שדרגו את המנוי 4,499,940 0.35%
שדרגו את המנוי 3,642,710 0.28%
שדרגו את המנוי 2,490,800 0.19%
שדרגו את המנוי 1,354,940 0.11%
שדרגו את המנוי 1,178,430 0.09%
שדרגו את המנוי 923,753 0.07%
שדרגו את המנוי 900,671 0.07%
שדרגו את המנוי 900,000 0.07%
שדרגו את המנוי 867,182 0.07%
שדרגו את המנוי 857,286 0.07%
שדרגו את המנוי 660,273 0.05%
שדרגו את המנוי 612,852 0.05%
שדרגו את המנוי 562,445 0.04%
שדרגו את המנוי 535,273 0.04%
שדרגו את המנוי 528,507 0.04%
שדרגו את המנוי 418,965 0.03%
שדרגו את המנוי 372,305 0.03%
שדרגו את המנוי 366,831 0.03%
שדרגו את המנוי 357,264 0.03%
שדרגו את המנוי 304,096 0.02%
שדרגו את המנוי 300,000 0.02%
שדרגו את המנוי 298,597 0.02%
שדרגו את המנוי 243,355 0.02%
שדרגו את המנוי 221,468 0.02%
שדרגו את המנוי 196,631 0.02%
שדרגו את המנוי 179,637 0.01%
שדרגו את המנוי 175,200 0.01%
שדרגו את המנוי 156,654 0.01%
שדרגו את המנוי 150,203 0.01%
שדרגו את המנוי 127,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,018 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,034 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,510 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית