תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,145,810 4,574,850 2,429,030  113.20%
הראל 1,937,390 2,105,990 168,597  8.70%
הירשמו לצפייה 2,488,900 2,646,720 157,812  6.34%
הירשמו לצפייה 158,863 199,188 40,325  25.38%
הירשמו לצפייה 508,408 541,121 32,713  6.43%
שדרגו את המנוי 4,312 14,819 10,507  243.67%
שדרגו את המנוי 116,531 126,683 10,152  8.71%
שדרגו את המנוי 609,794 619,124 9,330  1.53%
שדרגו את המנוי 21,932 30,705 8,773  40.00%
שדרגו את המנוי 513,892 519,650 5,758  1.12%
שדרגו את המנוי 18,480 21,200 2,720  14.72%
שדרגו את המנוי 23,476 25,038 1,562  6.65%
שדרגו את המנוי 2,000 3,400 1,400  70.00%
שדרגו את המנוי 672 1,452 780  116.07%
שדרגו את המנוי 57,259 57,534 275  0.48%
שדרגו את המנוי 33,198 29,343 -3,855  -11.61%
שדרגו את המנוי 11,500 7,000 -4,500  -39.13%
שדרגו את המנוי 1,887,230 1,882,230 -5,000  -0.26%
שדרגו את המנוי 115,705 108,455 -7,250  -6.27%
שדרגו את המנוי 43,173 35,363 -7,810  -18.09%
שדרגו את המנוי 18,606 9,509 -9,097  -48.89%
שדרגו את המנוי 31,489 18,161 -13,328  -42.33%
שדרגו את המנוי 1,772,210 1,739,400 -32,808  -1.85%
שדרגו את המנוי 36,887 1 -36,886  -100.00%
שדרגו את המנוי 75,780 28,273 -47,507  -62.69%
שדרגו את המנוי 2,151,820 2,078,800 -73,017  -3.39%
שדרגו את המנוי 1,102,070 962,310 -139,758  -12.68%
שדרגו את המנוי 2,719,660 2,563,590 -156,076  -5.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,879,734

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -536,892

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מנורה 40,923,100 42,978,600 2,055,420  5.02%
מגדל 41,451,200 43,164,600 1,713,460  4.13%
הירשמו לצפייה 30,176,700 31,835,400 1,658,680  5.50%
הירשמו לצפייה 8,887,410 9,479,690 592,278  6.66%
הירשמו לצפייה 5,886,100 6,444,400 558,308  9.49%
שדרגו את המנוי 4,127,000 4,473,250 346,254  8.39%
שדרגו את המנוי 7,939,150 8,260,210 321,063  4.04%
שדרגו את המנוי 923,753 1,178,750 255,000  27.60%
שדרגו את המנוי 630,685 830,459 199,774  31.68%
שדרגו את המנוי 418,965 564,725 145,760  34.79%
שדרגו את המנוי 1,695,870 1,805,390 109,521  6.46%
שדרגו את המנוי 766,104 847,748 81,644  10.66%
שדרגו את המנוי 1,010,980 1,079,850 68,867  6.81%
שדרגו את המנוי 135,393 195,805 60,412  44.62%
שדרגו את המנוי 3,019,360 3,073,420 54,068  1.79%
שדרגו את המנוי 352,144 403,988 51,844  14.72%
שדרגו את המנוי 1,537,610 1,586,530 48,916  3.18%
שדרגו את המנוי 431,701 476,501 44,800  10.38%
שדרגו את המנוי 166,787 205,682 38,895  23.32%
שדרגו את המנוי 255,321 284,392 29,071  11.39%
שדרגו את המנוי 463,399 491,497 28,098  6.06%
שדרגו את המנוי 414,738 439,387 24,649  5.94%
שדרגו את המנוי 629,617 654,183 24,566  3.90%
שדרגו את המנוי 306,176 328,473 22,297  7.28%
שדרגו את המנוי 295,325 314,942 19,617  6.64%
שדרגו את המנוי 271,089 283,890 12,801  4.72%
שדרגו את המנוי 167,260 178,766 11,506  6.88%
שדרגו את המנוי 113,025 124,429 11,404  10.09%
שדרגו את המנוי 191,755 201,904 10,149  5.29%
שדרגו את המנוי 1,158,390 1,164,230 5,840  0.50%
שדרגו את המנוי 75,700 81,499 5,799  7.66%
שדרגו את המנוי 74,604 79,267 4,663  6.25%
שדרגו את המנוי 67,796 72,110 4,314  6.36%
שדרגו את המנוי 431,500 435,400 3,900  0.90%
שדרגו את המנוי 55,462 59,296 3,834  6.91%
שדרגו את המנוי 22,196 23,540 1,344  6.06%
שדרגו את המנוי 38,417 39,724 1,307  3.40%
שדרגו את המנוי 672,853 667,849 -5,004  -0.74%
שדרגו את המנוי 244,898 238,386 -6,512  -2.66%
שדרגו את המנוי 178,732 166,045 -12,687  -7.10%
שדרגו את המנוי 220,363 193,553 -26,810  -12.17%
שדרגו את המנוי 431,765 403,622 -28,143  -6.52%
שדרגו את המנוי 35,707,800 35,662,400 -45,432  -0.13%
שדרגו את המנוי 156,654 79,354 -77,300  -49.34%
שדרגו את המנוי 1,369,160 1,283,560 -85,605  -6.25%
שדרגו את המנוי 18,328,200 17,796,200 -532,000  -2.90%
שדרגו את המנוי 20,120,600 18,390,400 -1,730,180  -8.60%
שדרגו את המנוי 47,163,700 44,265,200 -2,898,480  -6.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,630,123

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,448,153

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,879,734
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -536,892
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,630,123
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,448,153
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,575,699 1.76%
אלטשולר - שחם 4,574,850 0.36%
פסגות 2,646,720 0.21%
הירשמו לצפייה 2,563,590 0.20%
הירשמו לצפייה 2,105,990 0.16%
הירשמו לצפייה 2,078,800 0.16%
שדרגו את המנוי 1,882,230 0.15%
שדרגו את המנוי 1,739,400 0.14%
שדרגו את המנוי 1,239,670 0.10%
שדרגו את המנוי 962,310 0.08%
שדרגו את המנוי 619,124 0.05%
שדרגו את המנוי 541,121 0.04%
שדרגו את המנוי 519,650 0.04%
שדרגו את המנוי 300,000 0.02%
שדרגו את המנוי 199,188 0.02%
שדרגו את המנוי 126,683 < 0.01%
שדרגו את המנוי 108,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,534 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,705 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,273 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,038 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,947 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,819 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,452 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 285,606,691 22.31%
כלל 44,265,200 3.46%
מגדל 43,164,600 3.37%
הירשמו לצפייה 42,978,600 3.36%
הירשמו לצפייה 35,662,400 2.79%
הירשמו לצפייה 31,835,400 2.49%
שדרגו את המנוי 18,390,400 1.44%
שדרגו את המנוי 17,796,200 1.39%
שדרגו את המנוי 9,479,690 0.74%
שדרגו את המנוי 8,260,210 0.65%
שדרגו את המנוי 6,444,400 0.50%
שדרגו את המנוי 4,510,500 0.35%
שדרגו את המנוי 3,073,420 0.24%
שדרגו את המנוי 1,805,390 0.14%
שדרגו את המנוי 1,586,530 0.12%
שדרגו את המנוי 1,283,560 0.10%
שדרגו את המנוי 1,178,750 0.09%
שדרגו את המנוי 1,164,230 0.09%
שדרגו את המנוי 1,079,850 0.08%
שדרגו את המנוי 872,241 0.07%
שדרגו את המנוי 847,748 0.07%
שדרגו את המנוי 830,459 0.06%
שדרגו את המנוי 747,876 0.06%
שדרגו את המנוי 667,849 0.05%
שדרגו את המנוי 654,183 0.05%
שדרגו את המנוי 564,725 0.04%
שדרגו את המנוי 491,497 0.04%
שדרגו את המנוי 476,501 0.04%
שדרגו את המנוי 469,158 0.04%
שדרגו את המנוי 439,387 0.03%
שדרגו את המנוי 435,400 0.03%
שדרגו את המנוי 403,988 0.03%
שדרגו את המנוי 403,622 0.03%
שדרגו את המנוי 328,473 0.03%
שדרגו את המנוי 314,942 0.02%
שדרגו את המנוי 284,392 0.02%
שדרגו את המנוי 283,890 0.02%
שדרגו את המנוי 238,386 0.02%
שדרגו את המנוי 205,682 0.02%
שדרגו את המנוי 201,904 0.02%
שדרגו את המנוי 195,805 0.02%
שדרגו את המנוי 193,553 0.02%
שדרגו את המנוי 178,766 0.01%
שדרגו את המנוי 166,045 0.01%
שדרגו את המנוי 150,203 0.01%
שדרגו את המנוי 124,429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,499 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79,354 < 0.01%
שדרגו את המנוי 79,267 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,296 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,724 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,867 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית