תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 6,448,640 7,758,780 1,310,150  20.32%
מיטב דש 1,631,160 1,824,120 192,962  11.83%
הירשמו לצפייה 1,486,560 1,667,080 180,521  12.14%
הירשמו לצפייה 2,031,010 2,158,240 127,233  6.26%
הירשמו לצפייה 1,646,020 1,691,630 45,612  2.77%
שדרגו את המנוי 612,302 657,380 45,078  7.36%
שדרגו את המנוי 2,997,610 3,034,800 37,190  1.24%
שדרגו את המנוי 14,400 41,400 27,000  187.50%
שדרגו את המנוי 27,727 40,648 12,921  46.60%
שדרגו את המנוי 13,383 17,571 4,188  31.29%
שדרגו את המנוי 14,000 15,000 1,000  7.14%
שדרגו את המנוי 2,903 2,001 -902  -31.07%
שדרגו את המנוי 68,026 66,979 -1,047  -1.54%
שדרגו את המנוי 16,645 10,649 -5,996  -36.02%
שדרגו את המנוי 295,200 284,700 -10,500  -3.56%
שדרגו את המנוי 2,018,680 2,004,760 -13,916  -0.69%
שדרגו את המנוי 57,014 42,122 -14,892  -26.12%
שדרגו את המנוי 150,443 127,266 -23,177  -15.41%
שדרגו את המנוי 1,606,840 1,563,740 -43,110  -2.68%
שדרגו את המנוי 4,267,490 3,302,250 -965,234  -22.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,983,855

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,078,774

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,926,340 6,927,910 5,001,570  259.64%
הפניקס 33,531,600 36,850,100 3,318,490  9.90%
הירשמו לצפייה 54,762,000 57,882,300 3,120,220  5.70%
הירשמו לצפייה 36,654,800 39,417,700 2,762,910  7.54%
הירשמו לצפייה 36,938,100 37,686,400 748,285  2.03%
שדרגו את המנוי 9,399,320 9,844,950 445,630  4.74%
שדרגו את המנוי 4,014,640 4,367,880 353,232  8.80%
שדרגו את המנוי 257,676 453,182 195,506  75.87%
שדרגו את המנוי 2,223,950 2,384,830 160,877  7.23%
שדרגו את המנוי 469,158 611,158 142,000  30.27%
שדרגו את המנוי 109,000 180,000 71,000  65.14%
שדרגו את המנוי 20,582,400 20,644,100 61,646  0.30%
שדרגו את המנוי 57,372,500 57,404,800 32,304  0.06%
שדרגו את המנוי 502,794 525,794 23,000  4.57%
שדרגו את המנוי 1,064,330 1,086,160 21,824  2.05%
שדרגו את המנוי 1,629,360 1,640,600 11,231  0.69%
שדרגו את המנוי 185,220 195,492 10,272  5.55%
שדרגו את המנוי 1,293,570 1,298,010 4,438  0.34%
שדרגו את המנוי 1,176,540 1,177,150 610  0.05%
שדרגו את המנוי 196,855 197,177 322  0.16%
שדרגו את המנוי 823,059 821,982 -1,077  -0.13%
שדרגו את המנוי 176,682 174,164 -2,518  -1.43%
שדרגו את המנוי 43,915 39,249 -4,666  -10.63%
שדרגו את המנוי 68,821 62,248 -6,573  -9.55%
שדרגו את המנוי 403,622 391,297 -12,325  -3.05%
שדרגו את המנוי 417,446 400,695 -16,751  -4.01%
שדרגו את המנוי 205,682 183,708 -21,974  -10.68%
שדרגו את המנוי 451,635 421,608 -30,027  -6.65%
שדרגו את המנוי 64,529 32,405 -32,124  -49.78%
שדרגו את המנוי 1,708,290 1,671,800 -36,496  -2.14%
שדרגו את המנוי 245,224 207,151 -38,073  -15.53%
שדרגו את המנוי 304,595 258,921 -45,674  -14.99%
שדרגו את המנוי 661,016 596,431 -64,585  -9.77%
שדרגו את המנוי 210,989 138,686 -72,303  -34.27%
שדרגו את המנוי 530,761 442,761 -88,000  -16.58%
שדרגו את המנוי 252,865 150,033 -102,832  -40.67%
שדרגו את המנוי 435,400 300,400 -135,000  -31.01%
שדרגו את המנוי 559,097 381,097 -178,000  -31.84%
שדרגו את המנוי 358,927 149,354 -209,573  -58.39%
שדרגו את המנוי 1,178,750 877,653 -301,100  -25.54%
שדרגו את המנוי 867,619 544,191 -323,428  -37.28%
שדרגו את המנוי 963,415 619,269 -344,146  -35.72%
שדרגו את המנוי 1,015,880 475,884 -539,992  -53.16%
שדרגו את המנוי 6,224,850 5,656,630 -568,215  -9.13%
שדרגו את המנוי 10,985,600 9,484,820 -1,500,730  -13.66%
שדרגו את המנוי 19,089,300 17,202,600 -1,886,730  -9.88%
שדרגו את המנוי 2,145,950 11,190 -2,134,760  -99.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,485,367

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,697,672

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,983,855
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,078,774
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,485,367
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,697,672
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,088,076 2.12%
אלטשולר - שחם 7,758,780 0.61%
מור 3,302,250 0.26%
הירשמו לצפייה 3,034,800 0.24%
הירשמו לצפייה 2,158,240 0.17%
הירשמו לצפייה 2,004,760 0.16%
שדרגו את המנוי 1,824,120 0.14%
שדרגו את המנוי 1,691,630 0.13%
שדרגו את המנוי 1,667,080 0.13%
שדרגו את המנוי 1,563,740 0.12%
שדרגו את המנוי 664,925 0.05%
שדרגו את המנוי 657,380 0.05%
שדרגו את המנוי 284,700 0.02%
שדרגו את המנוי 127,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 66,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 322,713,414 25.21%
מגדל 57,882,300 4.52%
מנורה 57,404,800 4.48%
הירשמו לצפייה 39,417,700 3.08%
הירשמו לצפייה 37,686,400 2.94%
הירשמו לצפייה 36,850,100 2.88%
שדרגו את המנוי 20,644,100 1.61%
שדרגו את המנוי 17,202,600 1.34%
שדרגו את המנוי 9,844,950 0.77%
שדרגו את המנוי 9,484,820 0.74%
שדרגו את המנוי 6,927,910 0.54%
שדרגו את המנוי 5,656,630 0.44%
שדרגו את המנוי 4,367,880 0.34%
שדרגו את המנוי 2,384,830 0.19%
שדרגו את המנוי 1,671,800 0.13%
שדרגו את המנוי 1,640,600 0.13%
שדרגו את המנוי 1,298,010 0.10%
שדרגו את המנוי 1,177,150 0.09%
שדרגו את המנוי 1,086,160 0.08%
שדרגו את המנוי 877,653 0.07%
שדרגו את המנוי 821,982 0.06%
שדרגו את המנוי 619,269 0.05%
שדרגו את המנוי 611,158 0.05%
שדרגו את המנוי 596,431 0.05%
שדרגו את המנוי 544,191 0.04%
שדרגו את המנוי 525,794 0.04%
שדרגו את המנוי 475,884 0.04%
שדרגו את המנוי 453,182 0.04%
שדרגו את המנוי 442,761 0.03%
שדרגו את המנוי 421,608 0.03%
שדרגו את המנוי 400,695 0.03%
שדרגו את המנוי 391,297 0.03%
שדרגו את המנוי 381,097 0.03%
שדרגו את המנוי 300,400 0.02%
שדרגו את המנוי 258,921 0.02%
שדרגו את המנוי 207,151 0.02%
שדרגו את המנוי 197,177 0.02%
שדרגו את המנוי 195,492 0.02%
שדרגו את המנוי 183,708 0.01%
שדרגו את המנוי 180,000 0.01%
שדרגו את המנוי 174,164 0.01%
שדרגו את המנוי 150,033 0.01%
שדרגו את המנוי 149,354 0.01%
שדרגו את המנוי 138,686 0.01%
שדרגו את המנוי 121,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,774 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,248 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,750 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית