תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אי.בי.אי. 1,139,680 1,269,540 129,852  11.39%
מיטב דש 2,580,520 2,697,380 116,858  4.53%
הירשמו לצפייה 119,659 223,131 103,472  86.47%
הירשמו לצפייה 381,895 447,631 65,736  17.21%
הירשמו לצפייה 4,030,420 4,071,610 41,182  1.02%
שדרגו את המנוי 480,148 517,611 37,463  7.80%
שדרגו את המנוי -9,400 20,600 30,000  -319.15%
שדרגו את המנוי 1,824,890 1,844,890 20,000  1.10%
שדרגו את המנוי 21 2,162 2,141  10,195.24%
שדרגו את המנוי 2,050 2,800 750  36.59%
שדרגו את המנוי 1,266,700 1,267,050 350  0.03%
שדרגו את המנוי 1,661,310 1,661,190 -116  -0.01%
שדרגו את המנוי 38,805 37,465 -1,340  -3.45%
שדרגו את המנוי 17,500 16,000 -1,500  -8.57%
שדרגו את המנוי 515,000 512,122 -2,878  -0.56%
שדרגו את המנוי 40,530 36,438 -4,092  -10.10%
שדרגו את המנוי 303,500 299,000 -4,500  -1.48%
שדרגו את המנוי 11,972 4,312 -7,660  -63.98%
שדרגו את המנוי 133,868 124,566 -9,302  -6.95%
שדרגו את המנוי 63,571 51,838 -11,733  -18.46%
שדרגו את המנוי 62,077 45,744 -16,333  -26.31%
שדרגו את המנוי 2,542,220 2,516,560 -25,660  -1.01%
שדרגו את המנוי 1,742,520 1,715,750 -26,767  -1.54%
שדרגו את המנוי 55,900 24,200 -31,700  -56.71%
שדרגו את המנוי 2,124,170 2,054,630 -69,542  -3.27%
שדרגו את המנוי 164,972 42,230 -122,742  -74.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 547,804

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -335,865

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
כלל 46,577,300 52,231,300 5,654,040  12.14%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,119,160 5,092,840 3,973,680  355.06%
הירשמו לצפייה 16,301,800 17,850,700 1,548,880  9.50%
הירשמו לצפייה 30,420,100 30,788,800 368,637  1.21%
הירשמו לצפייה 2,674,260 2,943,380 269,123  10.06%
שדרגו את המנוי 1,354,940 1,589,320 234,377  17.30%
שדרגו את המנוי 613,550 791,840 178,290  29.06%
שדרגו את המנוי 1,050,220 1,194,840 144,623  13.77%
שדרגו את המנוי 418,965 549,130 130,165  31.07%
שדרגו את המנוי 941,643 1,045,760 104,122  11.06%
שדרגו את המנוי 1,182,430 1,272,330 89,897  7.60%
שדרגו את המנוי 308,500 394,929 86,429  28.02%
שדרגו את המנוי 535,273 607,800 72,527  13.55%
שדרגו את המנוי 296,396 366,473 70,077  23.64%
שדרגו את המנוי 340,831 408,185 67,354  19.76%
שדרגו את המנוי 201,889 262,670 60,781  30.11%
שדרגו את המנוי 67,961 122,912 54,951  80.86%
שדרגו את המנוי 281,849 322,185 40,336  14.31%
שדרגו את המנוי 126,972 166,271 39,299  30.95%
שדרגו את המנוי 105,018 143,682 38,664  36.82%
שדרגו את המנוי 67,881 103,432 35,551  52.37%
שדרגו את המנוי 186,351 220,178 33,827  18.15%
שדרגו את המנוי 197,525 227,266 29,741  15.06%
שדרגו את המנוי 127,715 153,918 26,203  20.52%
שדרגו את המנוי 370,829 392,189 21,360  5.76%
שדרגו את המנוי 857,875 872,241 14,366  1.67%
שדרגו את המנוי 53,487 67,108 13,621  25.47%
שדרגו את המנוי 50,893 64,284 13,391  26.31%
שדרגו את המנוי 37,750 48,918 11,168  29.58%
שדרגו את המנוי 36,602 45,523 8,921  24.37%
שדרגו את המנוי 25,004 32,037 7,033  28.13%
שדרגו את המנוי 14,506 19,978 5,472  37.72%
שדרגו את המנוי 300,000 300,400 400  0.13%
שדרגו את המנוי 258,245 257,932 -313  -0.12%
שדרגו את המנוי 12,510 9,867 -2,643  -21.13%
שדרגו את המנוי 496,468 491,772 -4,696  -0.95%
שדרגו את המנוי 237,727 220,462 -17,265  -7.26%
שדרגו את המנוי 57,000 31,600 -25,400  -44.56%
שדרגו את המנוי 298,106 257,676 -40,430  -13.56%
שדרגו את המנוי 510,234 443,658 -66,576  -13.05%
שדרגו את המנוי 752,410 678,996 -73,414  -9.76%
שדרגו את המנוי 42,759,200 42,020,200 -739,008  -1.73%
שדרגו את המנוי 21,679,200 20,480,700 -1,198,440  -5.53%
שדרגו את המנוי 6,065,980 4,427,000 -1,638,980  -27.02%
שדרגו את המנוי 9,145,160 7,498,550 -1,646,610  -18.01%
שדרגו את המנוי 46,460,600 41,584,300 -4,876,320  -10.50%
שדרגו את המנוי 31,374,300 23,747,600 -7,626,760  -24.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,447,306

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,956,855

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 547,804
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -335,865
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,447,306
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,956,855
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,808,303 1.70%
אלטשולר - שחם 4,071,610 0.32%
מיטב דש 2,697,380 0.21%
הירשמו לצפייה 2,516,560 0.20%
הירשמו לצפייה 2,054,630 0.16%
הירשמו לצפייה 1,844,890 0.14%
שדרגו את המנוי 1,715,750 0.13%
שדרגו את המנוי 1,661,190 0.13%
שדרגו את המנוי 1,269,540 0.10%
שדרגו את המנוי 1,267,050 0.10%
שדרגו את המנוי 517,611 0.04%
שדרגו את המנוי 512,122 0.04%
שדרגו את המנוי 447,631 0.03%
שדרגו את המנוי 299,000 0.02%
שדרגו את המנוי 223,131 0.02%
שדרגו את המנוי 143,201 0.01%
שדרגו את המנוי 124,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,838 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,159 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,744 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 672 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 270,030,882 21.09%
כלל 52,231,300 4.08%
מגדל 42,020,200 3.28%
הירשמו לצפייה 41,584,300 3.25%
הירשמו לצפייה 30,788,800 2.41%
הירשמו לצפייה 23,747,600 1.85%
שדרגו את המנוי 20,480,700 1.60%
שדרגו את המנוי 17,850,700 1.39%
שדרגו את המנוי 7,498,550 0.59%
שדרגו את המנוי 6,746,000 0.53%
שדרגו את המנוי 5,092,840 0.40%
שדרגו את המנוי 4,427,000 0.35%
שדרגו את המנוי 2,943,380 0.23%
שדרגו את המנוי 1,589,320 0.12%
שדרגו את המנוי 1,272,330 0.10%
שדרגו את המנוי 1,194,840 0.09%
שדרגו את המנוי 1,045,760 0.08%
שדרגו את המנוי 872,241 0.07%
שדרגו את המנוי 791,840 0.06%
שדרגו את המנוי 678,996 0.05%
שדרגו את המנוי 607,800 0.05%
שדרגו את המנוי 549,130 0.04%
שדרגו את המנוי 491,772 0.04%
שדרגו את המנוי 443,658 0.03%
שדרגו את המנוי 408,185 0.03%
שדרגו את המנוי 394,929 0.03%
שדרגו את המנוי 392,189 0.03%
שדרגו את המנוי 366,473 0.03%
שדרגו את המנוי 322,185 0.03%
שדרגו את המנוי 300,400 0.02%
שדרגו את המנוי 262,670 0.02%
שדרגו את המנוי 257,932 0.02%
שדרגו את המנוי 257,676 0.02%
שדרגו את המנוי 227,266 0.02%
שדרגו את המנוי 220,462 0.02%
שדרגו את המנוי 220,178 0.02%
שדרגו את המנוי 166,271 0.01%
שדרגו את המנוי 156,654 0.01%
שדרגו את המנוי 153,918 0.01%
שדרגו את המנוי 150,203 0.01%
שדרגו את המנוי 143,682 0.01%
שדרגו את המנוי 134,893 0.01%
שדרגו את המנוי 122,912 < 0.01%
שדרגו את המנוי 103,432 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,284 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,523 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,037 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,978 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,867 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית