תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 1,183,560 1,945,150 761,589  64.35%
הראל 1,149,390 1,702,450 553,061  48.12%
הירשמו לצפייה 1,964,600 2,334,130 369,531  18.81%
הירשמו לצפייה 4,796,960 4,991,270 194,313  4.05%
הירשמו לצפייה 17,254 169,629 152,375  883.13%
שדרגו את המנוי 1,833 43,310 41,477  2,262.79%
שדרגו את המנוי 182,166 220,263 38,097  20.91%
שדרגו את המנוי 55,000 91,500 36,500  66.36%
שדרגו את המנוי 1,083,460 1,112,130 28,663  2.65%
שדרגו את המנוי 9,055 29,194 20,139  222.41%
שדרגו את המנוי 84,328 94,203 9,875  11.71%
שדרגו את המנוי 12,000 20,000 8,000  66.67%
שדרגו את המנוי 311,594 311,950 356  0.11%
שדרגו את המנוי 142,010 141,510 -500  -0.35%
שדרגו את המנוי 47,897 46,897 -1,000  -2.09%
שדרגו את המנוי 17,500 15,500 -2,000  -11.43%
שדרגו את המנוי 76,975 74,230 -2,745  -3.57%
שדרגו את המנוי 1,378,600 1,374,610 -3,992  -0.29%
שדרגו את המנוי 50,763 41,783 -8,980  -17.69%
שדרגו את המנוי 113,583 99,110 -14,473  -12.74%
שדרגו את המנוי 1,273,850 1,258,850 -15,000  -1.18%
שדרגו את המנוי 26,000 6,000 -20,000  -76.92%
שדרגו את המנוי 1,403,670 1,364,400 -39,273  -2.80%
שדרגו את המנוי 754,955 474,885 -280,070  -37.10%
שדרגו את המנוי 5,280,090 4,226,860 -1,053,230  -19.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,213,976

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,441,263

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מגדל 42,658,400 45,518,100 2,859,620  6.70%
עמיתים 12,172,600 12,530,400 357,826  2.94%
הירשמו לצפייה 488,083 574,897 86,814  17.79%
הירשמו לצפייה 782,786 852,786 70,000  8.94%
הירשמו לצפייה 5,231,320 5,281,340 50,022  0.96%
שדרגו את המנוי 885,036 914,753 29,717  3.36%
שדרגו את המנוי 33,585,400 33,608,900 23,508  0.07%
שדרגו את המנוי 342,710 363,770 21,060  6.15%
שדרגו את המנוי 1,921,280 1,931,320 10,042  0.52%
שדרגו את המנוי 173,478 174,378 900  0.52%
שדרגו את המנוי 95,056 95,668 612  0.64%
שדרגו את המנוי 134,946 133,929 -1,017  -0.75%
שדרגו את המנוי 53,636 49,638 -3,998  -7.45%
שדרגו את המנוי 27,706 19,793 -7,913  -28.56%
שדרגו את המנוי 70,821 61,515 -9,306  -13.14%
שדרגו את המנוי 78,784 63,429 -15,355  -19.49%
שדרגו את המנוי 61,170 43,885 -17,285  -28.26%
שדרגו את המנוי 91,426 70,557 -20,869  -22.83%
שדרגו את המנוי 640,700 618,054 -22,646  -3.53%
שדרגו את המנוי 54,270 27,270 -27,000  -49.75%
שדרגו את המנוי 136,295 99,172 -37,123  -27.24%
שדרגו את המנוי 288,235 240,405 -47,830  -16.59%
שדרגו את המנוי 294,278 239,953 -54,325  -18.46%
שדרגו את המנוי 946,843 885,291 -61,552  -6.50%
שדרגו את המנוי 16,996,400 16,933,800 -62,561  -0.37%
שדרגו את המנוי 510,211 446,314 -63,897  -12.52%
שדרגו את המנוי 206,196 137,631 -68,565  -33.25%
שדרגו את המנוי 339,590 261,619 -77,971  -22.96%
שדרגו את המנוי 456,789 373,740 -83,049  -18.18%
שדרגו את המנוי 497,620 406,793 -90,827  -18.25%
שדרגו את המנוי 24,901,400 24,772,800 -128,519  -0.52%
שדרגו את המנוי 574,843 397,711 -177,132  -30.81%
שדרגו את המנוי 404,844 202,244 -202,600  -50.04%
שדרגו את המנוי 706,537 500,509 -206,028  -29.16%
שדרגו את המנוי 919,020 657,756 -261,264  -28.43%
שדרגו את המנוי 1,143,470 793,318 -350,150  -30.62%
שדרגו את המנוי 2,113,920 1,714,200 -399,711  -18.91%
שדרגו את המנוי 1,044,320 516,597 -527,720  -50.53%
שדרגו את המנוי 563,593 0 -563,593  -100.00%
שדרגו את המנוי 21,422,600 20,769,700 -652,934  -3.05%
שדרגו את המנוי 2,394,180 1,652,450 -741,727  -30.98%
שדרגו את המנוי 5,932,680 3,866,930 -2,065,760  -34.82%
שדרגו את המנוי 17,062,600 13,682,600 -3,379,950  -19.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,510,121

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,430,177

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,213,976
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,441,263
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,510,121
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,430,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,316,314 1.75%
פסגות 4,991,270 0.39%
מיטב דש 4,226,860 0.33%
הירשמו לצפייה 2,334,130 0.18%
הירשמו לצפייה 1,945,150 0.15%
הירשמו לצפייה 1,702,450 0.13%
שדרגו את המנוי 1,374,610 0.11%
שדרגו את המנוי 1,364,400 0.11%
שדרגו את המנוי 1,258,850 0.10%
שדרגו את המנוי 1,112,130 0.09%
שדרגו את המנוי 474,885 0.04%
שדרגו את המנוי 311,950 0.02%
שדרגו את המנוי 220,263 0.02%
שדרגו את המנוי 169,629 0.01%
שדרגו את המנוי 141,510 0.01%
שדרגו את המנוי 99,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 94,203 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 74,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,897 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,848 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 195,897,818 15.32%
מגדל 45,518,100 3.56%
מנורה 33,608,900 2.63%
הירשמו לצפייה 24,772,800 1.94%
הירשמו לצפייה 20,769,700 1.62%
הירשמו לצפייה 16,933,800 1.32%
שדרגו את המנוי 13,682,600 1.07%
שדרגו את המנוי 12,530,400 0.98%
שדרגו את המנוי 5,281,340 0.41%
שדרגו את המנוי 3,866,930 0.30%
שדרגו את המנוי 1,931,320 0.15%
שדרגו את המנוי 1,714,200 0.13%
שדרגו את המנוי 1,652,450 0.13%
שדרגו את המנוי 1,511,040 0.12%
שדרגו את המנוי 914,753 0.07%
שדרגו את המנוי 885,291 0.07%
שדרגו את המנוי 852,786 0.07%
שדרגו את המנוי 793,318 0.06%
שדרגו את המנוי 665,846 0.05%
שדרגו את המנוי 657,756 0.05%
שדרגו את המנוי 618,054 0.05%
שדרגו את המנוי 574,897 0.04%
שדרגו את המנוי 516,597 0.04%
שדרגו את המנוי 500,509 0.04%
שדרגו את המנוי 446,314 0.03%
שדרגו את המנוי 406,793 0.03%
שדרגו את המנוי 397,711 0.03%
שדרגו את המנוי 373,740 0.03%
שדרגו את המנוי 363,770 0.03%
שדרגו את המנוי 278,132 0.02%
שדרגו את המנוי 266,500 0.02%
שדרגו את המנוי 261,619 0.02%
שדרגו את המנוי 240,405 0.02%
שדרגו את המנוי 239,953 0.02%
שדרגו את המנוי 202,244 0.02%
שדרגו את המנוי 174,378 0.01%
שדרגו את המנוי 157,472 0.01%
שדרגו את המנוי 150,203 0.01%
שדרגו את המנוי 137,631 0.01%
שדרגו את המנוי 133,929 0.01%
שדרגו את המנוי 122,587 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122,162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99,172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 95,668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,429 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,638 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,885 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית