תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אנליסט 1,622,810 1,867,190 244,379  15.06%
הראל 1,553,700 1,686,420 132,722  8.54%
הירשמו לצפייה 2,335,840 2,404,200 68,359  2.93%
הירשמו לצפייה 50,455 112,478 62,023  122.93%
הירשמו לצפייה 448,837 485,426 36,589  8.15%
שדרגו את המנוי 2,072,610 2,109,150 36,540  1.76%
שדרגו את המנוי 544,603 579,421 34,818  6.39%
שדרגו את המנוי 87,489 106,020 18,531  21.18%
שדרגו את המנוי 3,500 16,980 13,480  385.14%
שדרגו את המנוי 10,426 22,509 12,083  115.89%
שדרגו את המנוי 21,773 25,407 3,634  16.69%
שדרגו את המנוי 298,000 298,500 500  0.17%
שדרגו את המנוי 119,015 118,373 -642  -0.54%
שדרגו את המנוי 43,937 42,747 -1,190  -2.71%
שדרגו את המנוי 59,559 58,259 -1,300  -2.18%
שדרגו את המנוי 14,500 12,500 -2,000  -13.79%
שדרגו את המנוי 24,200 20,000 -4,200  -17.36%
שדרגו את המנוי 27,489 22,732 -4,757  -17.31%
שדרגו את המנוי 143,201 133,315 -9,886  -6.90%
שדרגו את המנוי 515,408 499,489 -15,919  -3.09%
שדרגו את המנוי 1,151,490 1,088,970 -62,526  -5.43%
שדרגו את המנוי 176,384 111,313 -65,071  -36.89%
שדרגו את המנוי 1,846,410 1,772,210 -74,200  -4.02%
שדרגו את המנוי 2,784,430 2,699,670 -84,759  -3.04%
שדרגו את המנוי 4,042,010 1,632,280 -2,409,730  -59.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 663,658

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,736,180

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 23,747,600 30,176,700 6,429,170  27.07%
הראל 30,788,800 35,707,800 4,919,040  15.98%
הירשמו לצפייה 6,746,000 8,887,410 2,141,410  31.74%
הירשמו לצפייה 5,092,840 5,886,100 793,254  15.58%
הירשמו לצפייה 17,850,700 18,328,200 477,508  2.67%
שדרגו את המנוי 7,498,550 7,939,150 440,601  5.88%
שדרגו את המנוי 1,272,330 1,537,610 265,284  20.85%
שדרגו את המנוי 791,840 1,010,980 219,139  27.67%
שדרגו את המנוי 300,400 431,500 131,100  43.64%
שדרגו את המנוי 1,045,760 1,158,390 112,629  10.77%
שדרגו את המנוי 1,589,320 1,695,870 106,553  6.70%
שדרגו את המנוי 2,943,380 3,019,360 75,973  2.58%
שדרגו את המנוי 366,473 431,701 65,228  17.80%
שדרגו את המנוי 408,185 463,399 55,214  13.53%
שדרגו את המנוי 220,178 271,089 50,911  23.12%
שדרגו את המנוי 262,670 306,176 43,506  16.56%
שדרגו את המנוי 322,185 352,144 29,959  9.30%
שדרגו את המנוי 166,271 191,755 25,484  15.33%
שדרגו את המנוי 143,682 166,787 23,105  16.08%
שדרגו את המנוי 607,800 630,685 22,885  3.77%
שדרגו את המנוי 392,189 414,738 22,549  5.75%
שדרגו את המנוי 227,266 244,898 17,632  7.76%
שדרגו את המנוי 153,918 167,260 13,342  8.67%
שדרגו את המנוי 103,432 113,025 9,593  9.27%
שדרגו את המנוי 67,108 74,604 7,496  11.17%
שדרגו את המנוי 48,918 55,462 6,544  13.38%
שדרגו את המנוי 32,037 38,417 6,380  19.91%
שדרגו את המנוי 64,284 67,796 3,512  5.46%
שדרגו את המנוי 19,978 22,196 2,218  11.10%
שדרגו את המנוי 134,893 135,393 500  0.37%
שדרגו את המנוי 220,462 220,363 -99  -0.04%
שדרגו את המנוי 257,676 255,321 -2,355  -0.91%
שדרגו את המנוי 678,996 629,617 -49,379  -7.27%
שדרגו את המנוי 491,772 431,765 -60,007  -12.20%
שדרגו את המנוי 257,932 178,732 -79,200  -30.71%
שדרגו את המנוי 549,130 418,965 -130,165  -23.70%
שדרגו את המנוי 4,427,000 4,127,000 -300,004  -6.78%
שדרגו את המנוי 20,480,700 20,120,600 -360,092  -1.76%
שדרגו את המנוי 1,194,840 766,104 -428,739  -35.88%
שדרגו את המנוי 42,020,200 41,451,200 -569,008  -1.35%
שדרגו את המנוי 41,584,300 40,923,100 -661,132  -1.59%
שדרגו את המנוי 52,231,300 47,163,700 -5,067,620  -9.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,517,719

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,707,800

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 663,658
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,736,180
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,517,719
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,707,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,306,226 1.51%
מיטב דש 2,699,670 0.21%
פסגות 2,404,200 0.19%
הירשמו לצפייה 2,109,150 0.16%
הירשמו לצפייה 1,867,190 0.15%
הירשמו לצפייה 1,772,210 0.14%
שדרגו את המנוי 1,686,420 0.13%
שדרגו את המנוי 1,632,280 0.13%
שדרגו את המנוי 1,267,670 0.10%
שדרגו את המנוי 1,088,970 0.09%
שדרגו את המנוי 579,421 0.05%
שדרגו את המנוי 499,489 0.04%
שדרגו את המנוי 485,426 0.04%
שדרגו את המנוי 298,500 0.02%
שדרגו את המנוי 133,315 0.01%
שדרגו את המנוי 118,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 112,478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 111,313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 106,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,747 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,489 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,335 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 672 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 281,170,418 21.96%
כלל 47,163,700 3.68%
מגדל 41,451,200 3.24%
הירשמו לצפייה 40,923,100 3.20%
הירשמו לצפייה 35,707,800 2.79%
הירשמו לצפייה 30,176,700 2.36%
שדרגו את המנוי 20,120,600 1.57%
שדרגו את המנוי 18,328,200 1.43%
שדרגו את המנוי 8,887,410 0.69%
שדרגו את המנוי 7,939,150 0.62%
שדרגו את המנוי 5,886,100 0.46%
שדרגו את המנוי 4,127,000 0.32%
שדרגו את המנוי 3,019,360 0.24%
שדרגו את המנוי 1,695,870 0.13%
שדרגו את המנוי 1,537,610 0.12%
שדרגו את המנוי 1,369,160 0.11%
שדרגו את המנוי 1,158,390 0.09%
שדרגו את המנוי 1,010,980 0.08%
שדרגו את המנוי 923,753 0.07%
שדרגו את המנוי 872,241 0.07%
שדרגו את המנוי 766,104 0.06%
שדרגו את המנוי 672,853 0.05%
שדרגו את המנוי 630,685 0.05%
שדרגו את המנוי 629,617 0.05%
שדרגו את המנוי 463,399 0.04%
שדרגו את המנוי 431,765 0.03%
שדרגו את המנוי 431,701 0.03%
שדרגו את המנוי 431,500 0.03%
שדרגו את המנוי 418,965 0.03%
שדרגו את המנוי 414,738 0.03%
שדרגו את המנוי 352,144 0.03%
שדרגו את המנוי 306,176 0.02%
שדרגו את המנוי 295,325 0.02%
שדרגו את המנוי 271,089 0.02%
שדרגו את המנוי 255,321 0.02%
שדרגו את המנוי 244,898 0.02%
שדרגו את המנוי 220,363 0.02%
שדרגו את המנוי 191,755 0.01%
שדרגו את המנוי 178,732 0.01%
שדרגו את המנוי 167,260 0.01%
שדרגו את המנוי 166,787 0.01%
שדרגו את המנוי 156,654 0.01%
שדרגו את המנוי 150,203 0.01%
שדרגו את המנוי 135,393 0.01%
שדרגו את המנוי 113,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 74,604 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,796 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,867 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית