תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 3,845,960 4,226,100 380,137  9.88%
מגדל 2,004,410 2,158,980 154,571  7.71%
הירשמו לצפייה 305,012 359,502 54,490  17.86%
הירשמו לצפייה 1,660,040 1,693,740 33,702  2.03%
הירשמו לצפייה 251,270 282,764 31,494  12.53%
שדרגו את המנוי 85,892 96,907 11,015  12.82%
שדרגו את המנוי 338,952 346,009 7,057  2.08%
שדרגו את המנוי 46,206 52,681 6,475  14.01%
שדרגו את המנוי 1,632 2,295 663  40.63%
שדרגו את המנוי 36,783 36,500 -283  -0.77%
שדרגו את המנוי 22,100 20,600 -1,500  -6.79%
שדרגו את המנוי 10,679 7,311 -3,368  -31.54%
שדרגו את המנוי 28,515 23,535 -4,980  -17.46%
שדרגו את המנוי 71,914 65,861 -6,053  -8.42%
שדרגו את המנוי 196,497 187,730 -8,767  -4.46%
שדרגו את המנוי 88,797 78,546 -10,251  -11.54%
שדרגו את המנוי 154,904 142,126 -12,778  -8.25%
שדרגו את המנוי 129,995 111,275 -18,720  -14.40%
שדרגו את המנוי 165,597 145,241 -20,356  -12.29%
שדרגו את המנוי 22,480 480 -22,000  -97.86%
שדרגו את המנוי 558,120 522,671 -35,449  -6.35%
שדרגו את המנוי 72,134 30,405 -41,729  -57.85%
שדרגו את המנוי 354,500 307,500 -47,000  -13.26%
שדרגו את המנוי 109,750 55,750 -54,000  -49.20%
שדרגו את המנוי 1,105,420 1,041,960 -63,465  -5.74%
שדרגו את המנוי 1,609,570 1,459,130 -150,443  -9.35%
שדרגו את המנוי 214,600 53,800 -160,800  -74.93%
שדרגו את המנוי 3,052,800 2,869,230 -183,572  -6.01%
שדרגו את המנוי 1,778,660 1,565,540 -213,118  -11.98%
שדרגו את המנוי 3,158,380 2,904,910 -253,472  -8.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 679,604

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,312,104

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 40,088,700 46,577,300 6,488,600  16.19%
עמיתים 13,968,300 16,301,800 2,333,500  16.71%
הירשמו לצפייה 28,770,100 30,420,100 1,650,010  5.74%
הירשמו לצפייה 4,499,940 6,065,980 1,566,040  34.80%
הירשמו לצפייה 2,490,800 2,674,260 183,460  7.37%
שדרגו את המנוי 867,182 1,050,220 183,038  21.11%
שדרגו את המנוי 857,286 941,643 84,357  9.84%
שדרגו את המנוי 175,200 237,727 62,527  35.69%
שדרגו את המנוי 28,000 57,000 29,000  103.57%
שדרגו את המנוי 612,852 636,149 23,297  3.80%
שדרגו את המנוי 179,637 197,525 17,888  9.96%
שדרגו את המנוי 243,355 258,245 14,890  6.12%
שדרגו את המנוי 357,264 370,829 13,565  3.80%
שדרגו את המנוי 120,514 126,972 6,458  5.36%
שדרגו את המנוי 275,432 281,849 6,417  2.33%
שדרגו את המנוי 1,178,430 1,182,430 4,007  0.34%
שדרגו את המנוי 298,597 298,106 -491  -0.16%
שדרגו את המנוי 39,213 36,602 -2,611  -6.66%
שדרגו את המנוי 40,650 37,750 -2,900  -7.13%
שדרגו את המנוי 304,096 296,396 -7,700  -2.53%
שדרגו את המנוי 196,631 186,351 -10,280  -5.23%
שדרגו את המנוי 221,468 201,889 -19,579  -8.84%
שדרגו את המנוי 91,731 67,881 -23,850  -26.00%
שדרגו את המנוי 366,831 340,831 -26,000  -7.09%
שדרגו את המנוי 528,507 496,468 -32,039  -6.06%
שדרגו את המנוי 900,000 857,875 -42,125  -4.68%
שדרגו את המנוי 660,273 613,550 -46,723  -7.08%
שדרגו את המנוי 562,445 510,234 -52,211  -9.28%
שדרגו את המנוי 372,305 308,500 -63,805  -17.14%
שדרגו את המנוי 900,671 752,410 -148,261  -16.46%
שדרגו את המנוי 32,951,500 31,374,300 -1,577,240  -4.79%
שדרגו את המנוי 44,926,100 42,759,200 -2,166,900  -4.82%
שדרגו את המנוי 3,642,710 1,119,160 -2,523,550  -69.28%
שדרגו את המנוי 12,474,200 9,145,160 -3,328,990  -26.69%
שדרגו את המנוי 25,047,000 21,679,200 -3,367,870  -13.45%
שדרגו את המנוי 55,384,700 46,460,600 -8,924,100  -16.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,667,054

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,367,225

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 679,604
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,312,104
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,667,054
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,367,225
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,168,458 1.73%
אלטשולר - שחם 4,226,100 0.33%
מיטב דש 2,904,910 0.23%
הירשמו לצפייה 2,869,230 0.22%
הירשמו לצפייה 2,158,980 0.17%
הירשמו לצפייה 1,693,740 0.13%
שדרגו את המנוי 1,565,540 0.12%
שדרגו את המנוי 1,459,130 0.11%
שדרגו את המנוי 1,258,850 0.10%
שדרגו את המנוי 1,041,960 0.08%
שדרגו את המנוי 522,671 0.04%
שדרגו את המנוי 359,502 0.03%
שדרגו את המנוי 346,009 0.03%
שדרגו את המנוי 307,500 0.02%
שדרגו את המנוי 282,764 0.02%
שדרגו את המנוי 187,730 0.01%
שדרגו את המנוי 145,241 0.01%
שדרגו את המנוי 142,126 0.01%
שדרגו את המנוי 111,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,907 < 0.01%
שדרגו את המנוי 78,546 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,681 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,535 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,311 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,295 < 0.01%
שדרגו את המנוי 672 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 269,261,865 21.03%
כלל 46,577,300 3.64%
מנורה 46,460,600 3.63%
הירשמו לצפייה 42,759,200 3.34%
הירשמו לצפייה 31,374,300 2.45%
הירשמו לצפייה 30,420,100 2.38%
שדרגו את המנוי 21,679,200 1.69%
שדרגו את המנוי 16,301,800 1.27%
שדרגו את המנוי 9,145,160 0.71%
שדרגו את המנוי 6,065,980 0.47%
שדרגו את המנוי 2,674,260 0.21%
שדרגו את המנוי 1,354,940 0.11%
שדרגו את המנוי 1,182,430 0.09%
שדרגו את המנוי 1,119,160 0.09%
שדרגו את המנוי 1,050,220 0.08%
שדרגו את המנוי 941,643 0.07%
שדרגו את המנוי 923,753 0.07%
שדרגו את המנוי 857,875 0.07%
שדרגו את המנוי 752,410 0.06%
שדרגו את המנוי 636,149 0.05%
שדרגו את המנוי 613,550 0.05%
שדרגו את המנוי 535,273 0.04%
שדרגו את המנוי 510,234 0.04%
שדרגו את המנוי 496,468 0.04%
שדרגו את המנוי 418,965 0.03%
שדרגו את המנוי 370,829 0.03%
שדרגו את המנוי 340,831 0.03%
שדרגו את המנוי 308,500 0.02%
שדרגו את המנוי 300,000 0.02%
שדרגו את המנוי 298,106 0.02%
שדרגו את המנוי 296,396 0.02%
שדרגו את המנוי 281,849 0.02%
שדרגו את המנוי 258,245 0.02%
שדרגו את המנוי 237,727 0.02%
שדרגו את המנוי 201,889 0.02%
שדרגו את המנוי 197,525 0.02%
שדרגו את המנוי 186,351 0.01%
שדרגו את המנוי 156,654 0.01%
שדרגו את המנוי 150,203 0.01%
שדרגו את המנוי 127,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,018 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,510 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית