תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
הראל 2,275,100 2,440,300 165,203  7.26%
אי.בי.אי. 1,100,800 1,225,510 124,712  11.33%
הירשמו לצפייה 186,008 279,101 93,093  50.05%
הירשמו לצפייה 229,112 289,530 60,418  26.37%
הירשמו לצפייה 100,907 151,830 50,923  50.47%
שדרגו את המנוי 1,940,050 1,986,420 46,374  2.39%
שדרגו את המנוי 62,031 107,513 45,482  73.32%
שדרגו את המנוי 57,858 90,234 32,376  55.96%
שדרגו את המנוי 99,185 125,250 26,065  26.28%
שדרגו את המנוי 38,652 48,920 10,268  26.57%
שדרגו את המנוי 43,310 51,681 8,371  19.33%
שדרגו את המנוי 312,397 313,494 1,097  0.35%
שדרגו את המנוי 6,000 5,500 -500  -8.33%
שדרגו את המנוי 166,360 165,860 -500  -0.30%
שדרגו את המנוי 20,000 19,000 -1,000  -5.00%
שדרגו את המנוי 79,210 76,050 -3,160  -3.99%
שדרגו את המנוי 91,500 87,500 -4,000  -4.37%
שדרגו את המנוי 71,338 63,700 -7,638  -10.71%
שדרגו את המנוי 85,000 75,000 -10,000  -11.76%
שדרגו את המנוי 47,498 37,498 -10,000  -21.05%
שדרגו את המנוי 37,404 25,934 -11,470  -30.67%
שדרגו את המנוי 1,375,490 1,363,830 -11,656  -0.85%
שדרגו את המנוי 4,840,750 4,807,220 -33,525  -0.69%
שדרגו את המנוי 1,344,460 1,309,610 -34,846  -2.59%
שדרגו את המנוי 197,491 151,320 -46,171  -23.38%
שדרגו את המנוי 2,262,870 2,205,320 -57,545  -2.54%
שדרגו את המנוי 3,980,220 3,906,070 -74,152  -1.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 664,382

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -306,163

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 33,608,900 56,155,500 22,546,600  67.09%
הפניקס 13,682,600 34,654,700 20,972,100  153.28%
הירשמו לצפייה 24,772,800 40,566,300 15,793,500  63.75%
הירשמו לצפייה 16,933,800 28,481,600 11,547,800  68.19%
הירשמו לצפייה 5,281,340 14,116,700 8,835,390  167.29%
שדרגו את המנוי 20,769,700 28,508,800 7,739,150  37.26%
שדרגו את המנוי 1,511,040 3,392,420 1,881,380  124.51%
שדרגו את המנוי 95,668 1,100,450 1,004,780  1,050.28%
שדרגו את המנוי 0 418,965 418,965
שדרגו את המנוי 618,054 985,160 367,106  59.40%
שדרגו את המנוי 885,291 1,252,290 367,003  41.46%
שדרגו את המנוי 1,931,320 2,284,250 352,929  18.27%
שדרגו את המנוי 516,597 780,182 263,585  51.02%
שדרגו את המנוי 45,518,100 45,773,700 255,696  0.56%
שדרגו את המנוי 363,770 563,560 199,790  54.92%
שדרגו את המנוי 266,500 431,500 165,000  61.91%
שדרגו את המנוי 914,753 1,073,750 159,000  17.38%
שדרגו את המנוי 278,132 428,645 150,513  54.12%
שדרגו את המנוי 202,244 305,580 103,336  51.09%
שדרגו את המנוי 122,587 213,037 90,450  73.78%
שדרגו את המנוי 500,509 585,273 84,764  16.94%
שדרגו את המנוי 574,897 648,265 73,368  12.76%
שדרגו את המנוי 174,378 219,124 44,746  25.66%
שדרגו את המנוי 373,740 399,432 25,692  6.87%
שדרגו את המנוי 239,953 261,257 21,304  8.88%
שדרגו את המנוי 852,786 857,286 4,500  0.53%
שדרגו את המנוי 657,756 658,472 716  0.11%
שדרגו את המנוי 27,270 26,924 -346  -1.27%
שדרגו את המנוי 157,472 156,654 -818  -0.52%
שדרגו את המנוי 133,929 132,264 -1,665  -1.24%
שדרגו את המנוי 19,793 16,792 -3,001  -15.16%
שדרגו את המנוי 43,885 40,650 -3,235  -7.37%
שדרגו את המנוי 122,162 118,786 -3,376  -2.76%
שדרגו את המנוי 99,172 91,731 -7,441  -7.50%
שדרגו את המנוי 137,631 127,715 -9,916  -7.20%
שדרגו את המנוי 63,429 53,487 -9,942  -15.67%
שדרגו את המנוי 49,638 39,213 -10,425  -21.00%
שדרגו את המנוי 240,405 226,655 -13,750  -5.72%
שדרגו את המנוי 61,515 42,491 -19,024  -30.93%
שדרגו את המנוי 397,711 377,514 -20,197  -5.08%
שדרגו את המנוי 446,314 417,075 -29,239  -6.55%
שדרגו את המנוי 261,619 221,468 -40,151  -15.35%
שדרגו את המנוי 406,793 302,606 -104,187  -25.61%
שדרגו את המנוי 1,714,200 1,548,330 -165,879  -9.68%
שדרגו את המנוי 3,866,930 3,642,710 -224,213  -5.80%
שדרגו את המנוי 1,652,450 1,354,940 -297,515  -18.00%
שדרגו את המנוי 793,318 366,831 -426,487  -53.76%
שדרגו את המנוי 665,846 98,600 -567,246  -85.19%
שדרגו את המנוי 12,530,400 10,904,500 -1,625,960  -12.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 93,469,163

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,584,013

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 664,382
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -306,163
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 93,469,163
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,584,013
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,725,657 1.78%
פסגות 4,807,220 0.38%
מיטב דש 3,906,070 0.31%
הירשמו לצפייה 2,440,300 0.19%
הירשמו לצפייה 2,205,320 0.17%
הירשמו לצפייה 1,986,420 0.16%
שדרגו את המנוי 1,363,830 0.11%
שדרגו את המנוי 1,309,610 0.10%
שדרגו את המנוי 1,258,850 0.10%
שדרגו את המנוי 1,225,510 0.10%
שדרגו את המנוי 313,494 0.02%
שדרגו את המנוי 289,530 0.02%
שדרגו את המנוי 279,101 0.02%
שדרגו את המנוי 165,860 0.01%
שדרגו את המנוי 151,830 0.01%
שדרגו את המנוי 151,320 0.01%
שדרגו את המנוי 125,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,234 < 0.01%
שדרגו את המנוי 87,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,681 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,498 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,848 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 285,775,701 22.35%
מנורה 56,155,500 4.39%
מגדל 45,773,700 3.58%
הירשמו לצפייה 40,566,300 3.17%
הירשמו לצפייה 34,654,700 2.71%
הירשמו לצפייה 28,508,800 2.23%
שדרגו את המנוי 28,481,600 2.23%
שדרגו את המנוי 14,116,700 1.10%
שדרגו את המנוי 10,904,500 0.85%
שדרגו את המנוי 3,642,710 0.28%
שדרגו את המנוי 3,392,420 0.27%
שדרגו את המנוי 2,284,250 0.18%
שדרגו את המנוי 1,548,330 0.12%
שדרגו את המנוי 1,354,940 0.11%
שדרגו את המנוי 1,252,290 0.10%
שדרגו את המנוי 1,100,450 0.09%
שדרגו את המנוי 1,073,750 0.08%
שדרגו את המנוי 985,160 0.08%
שדרגו את המנוי 857,286 0.07%
שדרגו את המנוי 780,182 0.06%
שדרגו את המנוי 658,472 0.05%
שדרגו את המנוי 648,265 0.05%
שדרגו את המנוי 585,273 0.05%
שדרגו את המנוי 563,560 0.04%
שדרגו את המנוי 431,500 0.03%
שדרגו את המנוי 428,645 0.03%
שדרגו את המנוי 418,965 0.03%
שדרגו את המנוי 417,075 0.03%
שדרגו את המנוי 399,432 0.03%
שדרגו את המנוי 377,514 0.03%
שדרגו את המנוי 366,831 0.03%
שדרגו את המנוי 305,580 0.02%
שדרגו את המנוי 302,606 0.02%
שדרגו את המנוי 261,257 0.02%
שדרגו את המנוי 226,655 0.02%
שדרגו את המנוי 221,468 0.02%
שדרגו את המנוי 219,124 0.02%
שדרגו את המנוי 213,037 0.02%
שדרגו את המנוי 156,654 0.01%
שדרגו את המנוי 150,203 0.01%
שדרגו את המנוי 132,264 0.01%
שדרגו את המנוי 127,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118,786 < 0.01%
שדרגו את המנוי 98,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91,731 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,924 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,792 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,510 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית