תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
מור 1,981,390 2,351,920 370,530  18.70%
פסגות 1,740,810 1,932,820 192,008  11.03%
הירשמו לצפייה 1,644,930 1,820,610 175,678  10.68%
הירשמו לצפייה 596,498 675,101 78,603  13.18%
הירשמו לצפייה 1,621,100 1,698,530 77,433  4.78%
שדרגו את המנוי 2,066,170 2,098,660 32,487  1.57%
שדרגו את המנוי 62,065 70,162 8,097  13.05%
שדרגו את המנוי 33,660 39,699 6,039  17.94%
שדרגו את המנוי 1,490 4,198 2,708  181.74%
שדרגו את המנוי 8,935 10,753 1,818  20.35%
שדרגו את המנוי 21,000 22,750 1,750  8.33%
שדרגו את המנוי -2 114 116  -5,800.00%
שדרגו את המנוי 8,133,680 8,132,920 -759  -0.01%
שדרגו את המנוי 3,025,010 3,024,070 -941  -0.03%
שדרגו את המנוי 282,200 268,204 -13,996  -4.96%
שדרגו את המנוי 20,050 4,750 -15,300  -76.31%
שדרגו את המנוי 644,853 625,002 -19,851  -3.08%
שדרגו את המנוי 1,490,110 1,469,210 -20,900  -1.40%
שדרגו את המנוי 215,547 147,523 -68,024  -31.56%
שדרגו את המנוי 1,520,500 1,385,640 -134,862  -8.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 947,267

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -274,633

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 9,844,950 13,118,700 3,273,780  33.25%
מיטב דש 11,190 2,580,010 2,568,820  22,956.39%
הירשמו לצפייה 39,417,700 41,829,400 2,411,700  6.12%
הירשמו לצפייה 57,882,300 59,386,400 1,504,120  2.60%
הירשמו לצפייה 475,884 1,164,880 689,000  144.78%
שדרגו את המנוי 36,850,100 37,447,300 597,211  1.62%
שדרגו את המנוי 180,000 345,000 165,000  91.67%
שדרגו את המנוי 611,158 772,158 161,000  26.34%
שדרגו את המנוי 1,640,600 1,780,370 139,777  8.52%
שדרגו את המנוי 57,404,800 57,465,800 61,000  0.11%
שדרגו את המנוי 1,298,010 1,292,720 -5,296  -0.41%
שדרגו את המנוי 32,405 26,356 -6,049  -18.67%
שדרגו את המנוי 39,249 25,995 -13,254  -33.77%
שדרגו את המנוי 174,164 158,020 -16,144  -9.27%
שדרגו את המנוי 138,686 119,998 -18,688  -13.48%
שדרגו את המנוי 62,248 38,785 -23,463  -37.69%
שדרגו את המנוי 195,492 169,992 -25,500  -13.04%
שדרגו את המנוי 421,608 390,466 -31,142  -7.39%
שדרגו את המנוי 183,708 151,366 -32,342  -17.61%
שדרגו את המנוי 149,354 114,157 -35,197  -23.57%
שדרגו את המנוי 121,370 85,908 -35,462  -29.22%
שדרגו את המנוי 81,774 40,126 -41,648  -50.93%
שדרגו את המנוי 150,033 104,225 -45,808  -30.53%
שדרגו את המנוי 821,982 760,998 -60,984  -7.42%
שדרגו את המנוי 258,921 196,171 -62,750  -24.24%
שדרגו את המנוי 2,384,830 2,294,350 -90,481  -3.79%
שדרגו את המנוי 381,097 289,308 -91,789  -24.09%
שדרגו את המנוי 207,151 86,010 -121,141  -58.48%
שדרגו את המנוי 197,177 69,800 -127,377  -64.60%
שדרגו את המנוי 525,794 397,371 -128,423  -24.42%
שדרגו את המנוי 4,367,880 4,211,520 -156,360  -3.58%
שדרגו את המנוי 596,431 414,941 -181,490  -30.43%
שדרגו את המנוי 300,400 80,400 -220,000  -73.24%
שדרגו את המנוי 400,695 147,927 -252,768  -63.08%
שדרגו את המנוי 1,086,160 825,837 -260,321  -23.97%
שדרגו את המנוי 877,653 583,653 -294,000  -33.50%
שדרגו את המנוי 5,656,630 5,318,350 -338,285  -5.98%
שדרגו את המנוי 1,177,150 834,474 -342,678  -29.11%
שדרגו את המנוי 544,191 61,500 -482,691  -88.70%
שדרגו את המנוי 1,671,800 1,050,500 -621,301  -37.16%
שדרגו את המנוי 20,644,100 18,964,100 -1,680,000  -8.14%
שדרגו את המנוי 17,202,600 14,953,200 -2,249,360  -13.08%
שדרגו את המנוי 6,927,910 4,074,040 -2,853,870  -41.19%
שדרגו את המנוי 37,686,400 28,913,800 -8,772,650  -23.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,571,408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,718,712

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 947,267
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -274,633
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,571,408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,718,712
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,913,628 2.02%
אלטשולר - שחם 8,132,920 0.64%
ילין לפידות 3,024,070 0.24%
הירשמו לצפייה 2,351,920 0.18%
הירשמו לצפייה 2,098,660 0.16%
הירשמו לצפייה 1,932,820 0.15%
שדרגו את המנוי 1,820,610 0.14%
שדרגו את המנוי 1,698,530 0.13%
שדרגו את המנוי 1,469,210 0.11%
שדרגו את המנוי 1,385,640 0.11%
שדרגו את המנוי 675,101 0.05%
שדרגו את המנוי 625,002 0.05%
שדרגו את המנוי 268,204 0.02%
שדרגו את המנוי 147,523 0.01%
שדרגו את המנוי 70,162 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,472 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,753 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,198 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 304,658,701 23.80%
מגדל 59,386,400 4.64%
מנורה 57,465,800 4.49%
הירשמו לצפייה 41,829,400 3.27%
הירשמו לצפייה 37,447,300 2.93%
הירשמו לצפייה 28,913,800 2.26%
שדרגו את המנוי 18,964,100 1.48%
שדרגו את המנוי 14,953,200 1.17%
שדרגו את המנוי 13,118,700 1.02%
שדרגו את המנוי 5,318,350 0.42%
שדרגו את המנוי 4,211,520 0.33%
שדרגו את המנוי 4,074,040 0.32%
שדרגו את המנוי 2,580,010 0.20%
שדרגו את המנוי 2,294,350 0.18%
שדרגו את המנוי 1,780,370 0.14%
שדרגו את המנוי 1,292,720 0.10%
שדרגו את המנוי 1,164,880 0.09%
שדרגו את המנוי 1,050,500 0.08%
שדרגו את המנוי 834,474 0.07%
שדרגו את המנוי 825,837 0.06%
שדרגו את המנוי 772,158 0.06%
שדרגו את המנוי 760,998 0.06%
שדרגו את המנוי 619,269 0.05%
שדרגו את המנוי 583,653 0.05%
שדרגו את המנוי 453,182 0.04%
שדרגו את המנוי 414,941 0.03%
שדרגו את המנוי 397,371 0.03%
שדרגו את המנוי 391,297 0.03%
שדרגו את המנוי 390,466 0.03%
שדרגו את המנוי 345,000 0.03%
שדרגו את המנוי 289,308 0.02%
שדרגו את המנוי 196,171 0.02%
שדרגו את המנוי 169,992 0.01%
שדרגו את המנוי 158,020 0.01%
שדרגו את המנוי 151,366 0.01%
שדרגו את המנוי 147,927 0.01%
שדרגו את המנוי 119,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114,157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 86,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,908 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,126 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,785 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,356 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,995 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,221 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,750 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית