תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
כוון 209,500 370,000 160,500  76.61%
אלטשולר - שחם 1,370,810 1,475,570 104,758  7.64%
הירשמו לצפייה 2,982,500 3,039,450 56,954  1.91%
הירשמו לצפייה 92,579 129,734 37,155  40.13%
הירשמו לצפייה 5,273 24,849 19,576  371.25%
שדרגו את המנוי 255,291 266,316 11,025  4.32%
שדרגו את המנוי 323,342 331,065 7,723  2.39%
שדרגו את המנוי 80,058 85,194 5,136  6.42%
שדרגו את המנוי 2,271,100 2,275,400 4,298  0.19%
שדרגו את המנוי 55,906 59,977 4,071  7.28%
שדרגו את המנוי 1,652,390 1,655,040 2,652  0.16%
שדרגו את המנוי 281,587 283,666 2,079  0.74%
שדרגו את המנוי 1,258,850 1,258,850 -4
שדרגו את המנוי 30,661 30,328 -333  -1.09%
שדרגו את המנוי 25,890 24,730 -1,160  -4.48%
שדרגו את המנוי 2,616 432 -2,184  -83.49%
שדרגו את המנוי 75,068 68,153 -6,915  -9.21%
שדרגו את המנוי 126,560 115,450 -11,110  -8.78%
שדרגו את המנוי 1,118,180 1,105,530 -12,653  -1.13%
שדרגו את המנוי 148,906 129,948 -18,958  -12.73%
שדרגו את המנוי 89,692 68,699 -20,993  -23.41%
שדרגו את המנוי 286,700 261,300 -25,400  -8.86%
שדרגו את המנוי 3,688,160 3,660,240 -27,918  -0.76%
שדרגו את המנוי 663,630 634,060 -29,570  -4.46%
שדרגו את המנוי 224,731 174,590 -50,141  -22.31%
שדרגו את המנוי 2,031,400 1,919,590 -111,808  -5.50%
שדרגו את המנוי 337,700 213,410 -124,290  -36.80%
שדרגו את המנוי 1,820,580 1,677,140 -143,441  -7.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 415,927

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -586,878

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 40,088,600 46,577,300 6,488,650  16.19%
עמיתים 13,968,300 16,301,800 2,333,470  16.71%
הירשמו לצפייה 28,770,100 30,420,200 1,650,060  5.74%
הירשמו לצפייה 4,499,940 6,065,980 1,566,030  34.80%
הירשמו לצפייה 2,490,800 2,674,260 183,460  7.37%
שדרגו את המנוי 867,182 1,050,220 183,034  21.11%
שדרגו את המנוי 857,286 941,643 84,357  9.84%
שדרגו את המנוי 175,200 237,727 62,527  35.69%
שדרגו את המנוי 28,000 57,000 29,000  103.57%
שדרגו את המנוי 612,852 636,149 23,297  3.80%
שדרגו את המנוי 179,637 197,525 17,888  9.96%
שדרגו את המנוי 243,355 258,245 14,890  6.12%
שדרגו את המנוי 357,264 370,829 13,565  3.80%
שדרגו את המנוי 120,514 126,972 6,458  5.36%
שדרגו את המנוי 275,432 281,849 6,417  2.33%
שדרגו את המנוי 1,178,430 1,182,430 4,008  0.34%
שדרגו את המנוי 298,597 298,106 -491  -0.16%
שדרגו את המנוי 39,213 36,602 -2,611  -6.66%
שדרגו את המנוי 40,650 37,750 -2,900  -7.13%
שדרגו את המנוי 304,096 296,396 -7,700  -2.53%
שדרגו את המנוי 196,631 186,351 -10,280  -5.23%
שדרגו את המנוי 221,468 201,889 -19,579  -8.84%
שדרגו את המנוי 91,731 67,881 -23,850  -26.00%
שדרגו את המנוי 366,831 340,831 -26,000  -7.09%
שדרגו את המנוי 528,507 496,468 -32,039  -6.06%
שדרגו את המנוי 900,000 857,875 -42,125  -4.68%
שדרגו את המנוי 660,273 613,550 -46,723  -7.08%
שדרגו את המנוי 562,445 510,234 -52,211  -9.28%
שדרגו את המנוי 372,305 308,500 -63,805  -17.14%
שדרגו את המנוי 900,671 752,410 -148,261  -16.46%
שדרגו את המנוי 32,951,500 31,374,300 -1,577,180  -4.79%
שדרגו את המנוי 44,926,100 42,759,200 -2,166,860  -4.82%
שדרגו את המנוי 3,642,710 1,119,160 -2,523,550  -69.28%
שדרגו את המנוי 12,474,200 9,145,160 -3,329,020  -26.69%
שדרגו את המנוי 25,047,000 21,679,200 -3,367,820  -13.45%
שדרגו את המנוי 55,384,700 46,460,600 -8,924,060  -16.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,667,111

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,367,065

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 415,927
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -586,878
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,667,111
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,367,065
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,440,675 1.67%
מיטב דש 3,660,240 0.29%
פסגות 3,039,450 0.24%
הירשמו לצפייה 2,275,400 0.18%
הירשמו לצפייה 1,919,590 0.15%
הירשמו לצפייה 1,677,140 0.13%
שדרגו את המנוי 1,655,040 0.13%
שדרגו את המנוי 1,475,570 0.12%
שדרגו את המנוי 1,258,850 0.10%
שדרגו את המנוי 1,105,530 0.09%
שדרגו את המנוי 634,060 0.05%
שדרגו את המנוי 370,000 0.03%
שדרגו את המנוי 331,065 0.03%
שדרגו את המנוי 283,666 0.02%
שדרגו את המנוי 266,316 0.02%
שדרגו את המנוי 261,300 0.02%
שדרגו את המנוי 213,410 0.02%
שדרגו את המנוי 174,590 0.01%
שדרגו את המנוי 129,948 0.01%
שדרגו את המנוי 129,734 0.01%
שדרגו את המנוי 115,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,194 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,865 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,328 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,730 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,402 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,597 < 0.01%
שדרגו את המנוי 432 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 269,261,965 21.03%
כלל 46,577,300 3.64%
מנורה 46,460,600 3.63%
הירשמו לצפייה 42,759,200 3.34%
הירשמו לצפייה 31,374,300 2.45%
הירשמו לצפייה 30,420,200 2.38%
שדרגו את המנוי 21,679,200 1.69%
שדרגו את המנוי 16,301,800 1.27%
שדרגו את המנוי 9,145,160 0.71%
שדרגו את המנוי 6,065,980 0.47%
שדרגו את המנוי 2,674,260 0.21%
שדרגו את המנוי 1,354,940 0.11%
שדרגו את המנוי 1,182,430 0.09%
שדרגו את המנוי 1,119,160 0.09%
שדרגו את המנוי 1,050,220 0.08%
שדרגו את המנוי 941,643 0.07%
שדרגו את המנוי 923,753 0.07%
שדרגו את המנוי 857,875 0.07%
שדרגו את המנוי 752,410 0.06%
שדרגו את המנוי 636,149 0.05%
שדרגו את המנוי 613,550 0.05%
שדרגו את המנוי 535,273 0.04%
שדרגו את המנוי 510,234 0.04%
שדרגו את המנוי 496,468 0.04%
שדרגו את המנוי 418,965 0.03%
שדרגו את המנוי 370,829 0.03%
שדרגו את המנוי 340,831 0.03%
שדרגו את המנוי 308,500 0.02%
שדרגו את המנוי 300,000 0.02%
שדרגו את המנוי 298,106 0.02%
שדרגו את המנוי 296,396 0.02%
שדרגו את המנוי 281,849 0.02%
שדרגו את המנוי 258,245 0.02%
שדרגו את המנוי 237,727 0.02%
שדרגו את המנוי 201,889 0.02%
שדרגו את המנוי 197,525 0.02%
שדרגו את המנוי 186,351 0.01%
שדרגו את המנוי 156,654 0.01%
שדרגו את המנוי 150,203 0.01%
שדרגו את המנוי 127,715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 126,972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 105,018 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 53,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,491 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,602 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,510 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית