תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אקסלנס 880,625 1,153,520 272,895  30.99%
אלטשולר - שחם 4,481,260 4,638,860 157,598  3.52%
הירשמו לצפייה 1,315,020 1,443,890 128,865  9.80%
הירשמו לצפייה 628,049 659,397 31,348  4.99%
הירשמו לצפייה 19,797 32,742 12,945  65.39%
שדרגו את המנוי 5,400 14,400 9,000  166.67%
שדרגו את המנוי 20,773 23,900 3,127  15.05%
שדרגו את המנוי 10,558 12,414 1,856  17.58%
שדרגו את המנוי 6 506 500  8,333.33%
שדרגו את המנוי 1 401 400  40,000.00%
שדרגו את המנוי 3,809 2,009 -1,800  -47.26%
שדרגו את המנוי 4,215 2,143 -2,072  -49.16%
שדרגו את המנוי 40,490 29,200 -11,290  -27.88%
שדרגו את המנוי 33,100 19,000 -14,100  -42.60%
שדרגו את המנוי 24,869 10,097 -14,772  -59.40%
שדרגו את המנוי 78,276 61,464 -16,812  -21.48%
שדרגו את המנוי 156,027 132,492 -23,535  -15.08%
שדרגו את המנוי 86,268 42,122 -44,146  -51.17%
שדרגו את המנוי 735,120 607,208 -127,912  -17.40%
שדרגו את המנוי 521,850 377,082 -144,768  -27.74%
שדרגו את המנוי 2,341,120 2,143,750 -197,377  -8.43%
שדרגו את המנוי 1,880,450 1,639,060 -241,390  -12.84%
שדרגו את המנוי 2,330,890 2,056,900 -273,989  -11.75%
שדרגו את המנוי 2,097,350 1,572,360 -524,986  -25.03%
שדרגו את המנוי 3,414,950 2,738,560 -676,389  -19.81%
שדרגו את המנוי 6,196,640 4,003,600 -2,193,040  -35.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 618,534

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,508,378

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מנורה 50,427,600 57,372,500 6,944,820  13.77%
מגדל 50,820,400 54,762,000 3,941,680  7.76%
הירשמו לצפייה 19,318,500 20,582,400 1,263,950  6.54%
הירשמו לצפייה 982,674 2,223,950 1,241,280  126.32%
הירשמו לצפייה 5,483,730 6,224,850 741,118  13.51%
שדרגו את המנוי 3,303,860 4,014,640 710,788  21.51%
שדרגו את המנוי 18,625,300 19,089,300 464,006  2.49%
שדרגו את המנוי 33,104,300 33,531,600 427,310  1.29%
שדרגו את המנוי 2,760 109,000 106,240  3,849.28%
שדרגו את המנוי 872,241 963,415 91,174  10.45%
שדרגו את המנוי 228,942 304,595 75,653  33.04%
שדרגו את המנוי 1,223,870 1,293,570 69,704  5.70%
שדרגו את המנוי 768,203 823,059 54,856  7.14%
שדרגו את המנוי 36,605,600 36,654,800 49,150  0.13%
שדרגו את המנוי 194,539 210,989 16,450  8.46%
שדרגו את המנוי 170,489 185,220 14,731  8.64%
שדרגו את המנוי 547,397 559,097 11,700  2.14%
שדרגו את המנוי 241,647 252,865 11,218  4.64%
שדרגו את המנוי 1,173,440 1,176,540 3,100  0.26%
שדרגו את המנוי 174,502 176,682 2,180  1.25%
שדרגו את המנוי 529,502 530,761 1,259  0.24%
שדרגו את המנוי 418,663 417,446 -1,217  -0.29%
שדרגו את המנוי 9,867 6,750 -3,117  -31.59%
שדרגו את המנוי 77,995 68,821 -9,174  -11.76%
שדרגו את המנוי 257,824 245,224 -12,600  -4.89%
שדרגו את המנוי 1,654,930 1,629,360 -25,565  -1.55%
שדרגו את המנוי 298,106 257,676 -40,430  -13.56%
שדרגו את המנוי 551,744 502,794 -48,950  -8.87%
שדרגו את המנוי 1,120,880 1,015,880 -105,000  -9.37%
שדרגו את המנוי 2,000,590 1,708,290 -292,296  -14.61%
שדרגו את המנוי 9,715,780 9,399,320 -316,452  -3.26%
שדרגו את המנוי 1,460,210 1,064,330 -395,879  -27.11%
שדרגו את המנוי 7,035,550 3,648,300 -3,387,260  -48.14%
שדרגו את המנוי 6,927,910 1,926,340 -5,001,570  -72.19%
שדרגו את המנוי 50,265,900 36,938,100 -13,327,800  -26.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,242,367

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,967,310

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 618,534
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,508,378
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,242,367
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,967,310
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,442,022 1.83%
אלטשולר - שחם 4,638,860 0.36%
מור 4,003,600 0.31%
הירשמו לצפייה 2,738,560 0.21%
הירשמו לצפייה 2,143,750 0.17%
הירשמו לצפייה 2,056,900 0.16%
שדרגו את המנוי 1,639,060 0.13%
שדרגו את המנוי 1,572,360 0.12%
שדרגו את המנוי 1,443,890 0.11%
שדרגו את המנוי 1,153,520 0.09%
שדרגו את המנוי 659,397 0.05%
שדרגו את המנוי 607,208 0.05%
שדרגו את המנוי 377,082 0.03%
שדרגו את המנוי 132,492 0.01%
שדרגו את המנוי 61,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,742 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,414 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 401 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 316,533,862 24.73%
מנורה 57,372,500 4.48%
מגדל 54,762,000 4.28%
הירשמו לצפייה 36,938,100 2.89%
הירשמו לצפייה 36,654,800 2.86%
הירשמו לצפייה 33,531,600 2.62%
שדרגו את המנוי 20,582,400 1.61%
שדרגו את המנוי 19,089,300 1.49%
שדרגו את המנוי 10,985,600 0.86%
שדרגו את המנוי 9,399,320 0.73%
שדרגו את המנוי 6,224,850 0.49%
שדרגו את המנוי 4,014,640 0.31%
שדרגו את המנוי 3,648,300 0.28%
שדרגו את המנוי 2,223,950 0.17%
שדרגו את המנוי 1,926,340 0.15%
שדרגו את המנוי 1,708,290 0.13%
שדרגו את המנוי 1,629,360 0.13%
שדרגו את המנוי 1,293,570 0.10%
שדרגו את המנוי 1,178,750 0.09%
שדרגו את המנוי 1,176,540 0.09%
שדרגו את המנוי 1,064,330 0.08%
שדרגו את המנוי 1,015,880 0.08%
שדרגו את המנוי 963,415 0.08%
שדרגו את המנוי 867,619 0.07%
שדרגו את המנוי 823,059 0.06%
שדרגו את המנוי 661,016 0.05%
שדרגו את המנוי 559,097 0.04%
שדרגו את המנוי 530,761 0.04%
שדרגו את המנוי 502,794 0.04%
שדרגו את המנוי 469,158 0.04%
שדרגו את המנוי 451,635 0.04%
שדרגו את המנוי 435,400 0.03%
שדרגו את המנוי 417,446 0.03%
שדרגו את המנוי 403,622 0.03%
שדרגו את המנוי 358,927 0.03%
שדרגו את המנוי 304,595 0.02%
שדרגו את המנוי 257,676 0.02%
שדרגו את המנוי 252,865 0.02%
שדרגו את המנוי 245,224 0.02%
שדרגו את המנוי 210,989 0.02%
שדרגו את המנוי 205,682 0.02%
שדרגו את המנוי 196,855 0.02%
שדרגו את המנוי 185,220 0.01%
שדרגו את המנוי 176,682 0.01%
שדרגו את המנוי 122,709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 109,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,774 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68,821 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,529 < 0.01%
שדרגו את המנוי 43,915 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,750 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית