תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כיל

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מור 6,056,040 7,086,670 1,030,630  17.02%
הראל 2,485,520 2,808,680 323,161  13.00%
הירשמו לצפייה 3,214,930 3,344,240 129,312  4.02%
הירשמו לצפייה 745,663 856,280 110,617  14.83%
הירשמו לצפייה 2,081,600 2,134,370 52,767  2.54%
שדרגו את המנוי 2,717,900 2,746,620 28,712  1.06%
שדרגו את המנוי 8,879 20,578 11,699  131.76%
שדרגו את המנוי 24,400 35,007 10,607  43.47%
שדרגו את המנוי 518,474 525,810 7,336  1.41%
שדרגו את המנוי 30,695 31,925 1,230  4.01%
שדרגו את המנוי 57,059 56,349 -710  -1.24%
שדרגו את המנוי 17,873 13,658 -4,215  -23.58%
שדרגו את המנוי 24,357 19,797 -4,560  -18.72%
שדרגו את המנוי 97,842 92,393 -5,449  -5.57%
שדרגו את המנוי 4,915,220 4,908,620 -6,600  -0.13%
שדרגו את המנוי 1,940,280 1,932,780 -7,500  -0.39%
שדרגו את המנוי 97,378 85,020 -12,358  -12.69%
שדרגו את המנוי 64,655 30,926 -33,729  -52.17%
שדרגו את המנוי 272,067 222,367 -49,700  -18.27%
שדרגו את המנוי 953,800 873,702 -80,098  -8.40%
שדרגו את המנוי 2,074,630 1,861,160 -213,470  -10.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,706,071

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -418,389

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מגדל 43,164,600 50,820,400 7,655,720  17.74%
מנורה 42,978,600 50,427,600 7,449,070  17.33%
הירשמו לצפייה 44,265,200 50,265,900 6,000,710  13.56%
הירשמו לצפייה 17,796,200 19,318,500 1,522,270  8.55%
הירשמו לצפייה 31,835,400 33,104,300 1,268,940  3.99%
שדרגו את המנוי 4,510,500 5,483,730 973,225  21.58%
שדרגו את המנוי 35,662,400 36,605,600 943,248  2.64%
שדרגו את המנוי 6,444,400 6,927,910 483,508  7.50%
שדרגו את המנוי 747,876 1,120,880 373,000  49.88%
שדרגו את המנוי 9,479,690 9,715,780 236,084  2.49%
שדרגו את המנוי 18,390,400 18,625,300 234,855  1.28%
שדרגו את המנוי 3,073,420 3,303,860 230,432  7.50%
שדרגו את המנוי 1,805,390 2,000,590 195,199  10.81%
שדרגו את המנוי 1,283,560 1,460,210 176,657  13.76%
שדרגו את המנוי 847,748 982,674 134,926  15.92%
שדרגו את המנוי 654,183 768,203 114,020  17.43%
שדרגו את המנוי 1,079,850 1,173,440 93,596  8.67%
שדרגו את המנוי 476,501 547,397 70,896  14.88%
שדרגו את המנוי 1,586,530 1,654,930 68,399  4.31%
שדרגו את המנוי 1,164,230 1,223,870 59,635  5.12%
שדרגו את המנוי 491,497 529,502 38,005  7.73%
שדרגו את המנוי 830,459 867,619 37,160  4.47%
שדרגו את המנוי 328,473 358,927 30,454  9.27%
שדרגו את המנוי 238,386 257,824 19,438  8.15%
שדרגו את המנוי 178,766 194,539 15,773  8.82%
שדרגו את המנוי 403,988 418,663 14,675  3.63%
שדרגו את המנוי 284,392 298,106 13,714  4.82%
שדרגו את המנוי 439,387 451,635 12,248  2.79%
שדרגו את המנוי 81,499 89,320 7,821  9.60%
שדרגו את המנוי 72,110 77,995 5,885  8.16%
שדרגו את המנוי 166,045 170,489 4,444  2.68%
שדרגו את המנוי 79,267 81,774 2,507  3.16%
שדרגו את המנוי 195,805 196,855 1,050  0.54%
שדרגו את המנוי 124,429 121,370 -3,059  -2.46%
שדרגו את המנוי 667,849 661,016 -6,833  -1.02%
שדרגו את המנוי 23,540 15,287 -8,253  -35.06%
שדרגו את המנוי 564,725 551,744 -12,981  -2.30%
שדרגו את המנוי 193,553 174,502 -19,051  -9.84%
שדרגו את המנוי 283,890 241,647 -42,243  -14.88%
שדרגו את המנוי 314,942 228,942 -86,000  -27.31%
שדרגו את המנוי 8,260,210 7,035,550 -1,224,660  -14.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,487,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,403,080

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,706,071
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -418,389
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,487,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,403,080
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,359,955 2.37%
מור 7,086,670 0.55%
אלטשולר - שחם 4,908,620 0.38%
הירשמו לצפייה 3,344,240 0.26%
הירשמו לצפייה 2,808,680 0.22%
הירשמו לצפייה 2,746,620 0.21%
שדרגו את המנוי 2,134,370 0.17%
שדרגו את המנוי 1,932,780 0.15%
שדרגו את המנוי 1,861,160 0.15%
שדרגו את המנוי 873,702 0.07%
שדרגו את המנוי 856,280 0.07%
שדרגו את המנוי 618,374 0.05%
שדרגו את המנוי 525,810 0.04%
שדרגו את המנוי 222,367 0.02%
שדרגו את המנוי 92,393 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,007 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,925 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,736 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 312,131,860 24.38%
מגדל 50,820,400 3.97%
מנורה 50,427,600 3.94%
הירשמו לצפייה 50,265,900 3.93%
הירשמו לצפייה 36,605,600 2.86%
הירשמו לצפייה 33,104,300 2.59%
שדרגו את המנוי 19,318,500 1.51%
שדרגו את המנוי 18,625,300 1.45%
שדרגו את המנוי 9,715,780 0.76%
שדרגו את המנוי 7,035,550 0.55%
שדרגו את המנוי 6,927,910 0.54%
שדרגו את המנוי 5,483,730 0.43%
שדרגו את המנוי 3,303,860 0.26%
שדרגו את המנוי 2,000,590 0.16%
שדרגו את המנוי 1,654,930 0.13%
שדרגו את המנוי 1,460,210 0.11%
שדרגו את המנוי 1,223,870 0.10%
שדרגו את המנוי 1,178,750 0.09%
שדרגו את המנוי 1,173,440 0.09%
שדרגו את המנוי 1,120,880 0.09%
שדרגו את המנוי 982,674 0.08%
שדרגו את המנוי 872,241 0.07%
שדרגו את המנוי 867,619 0.07%
שדרגו את המנוי 768,203 0.06%
שדרגו את המנוי 661,016 0.05%
שדרגו את המנוי 551,744 0.04%
שדרגו את המנוי 547,397 0.04%
שדרגו את המנוי 529,502 0.04%
שדרגו את המנוי 469,158 0.04%
שדרגו את המנוי 451,635 0.04%
שדרגו את המנוי 435,400 0.03%
שדרגו את המנוי 418,663 0.03%
שדרגו את המנוי 403,622 0.03%
שדרגו את המנוי 358,927 0.03%
שדרגו את המנוי 298,106 0.02%
שדרגו את המנוי 257,824 0.02%
שדרגו את המנוי 241,647 0.02%
שדרגו את המנוי 228,942 0.02%
שדרגו את המנוי 205,682 0.02%
שדרגו את המנוי 196,855 0.02%
שדרגו את המנוי 194,539 0.02%
שדרגו את המנוי 174,502 0.01%
שדרגו את המנוי 170,489 0.01%
שדרגו את המנוי 121,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81,774 < 0.01%
שדרגו את המנוי 77,995 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,867 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,760 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת כל מניותיה של אלאנה פוטאש, חברה המתמקדת ברכישה ופיתוח נכסי אשלג, שמניותיה נסחרות בבורסה בטורונטו. כיום מחזיקה כיל ב- 16.36% ממניות אלאנה שנרכשו על ידה בשנת 2014, וכעת היא מציעה לרכוש את כל מניות אלאנה הנותרות. ההצעה הינה לפי מחיר של 0.5 דולר קנדי למניה, או כ-137 מיליון דולר קנדי והיא תשולם ע"י כיל תמורת מזומן ומניות כיל. #מיזוגים_ורכישות #אלאנה_פוטאש #אשלג
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014: ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד דולר, ירידה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-108 מיליון דולר - צניחה של 45% לעומת הרבעון הרביעי של 2013. #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל הודיעה שהיחידה העסקית ICL Food Specialties ממגזר כיל מוצרי תכלית, חתמה על הסכם לרכישת פרולקטל, יצרנית חלבון חלב ורכיבים נוספים לתעשיית המזון והמשקאות. #מיזוגים_ורכישות #חלבון_חלב #מזון #משקאות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כיל מוצרי תכלית מוכרת את עסקי ההנעלה של Rhenoflex הממוקמת בגרמניה כחלק מהאסטרטגיה שלה להתמקד בעסקי הליבה בשווקי המזון, החקלאות והחומרים המורכבים.
  • הפץ
 •  
משקיע/ה
חברה ציבורית