תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ישראל קנדה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 3,286,370 3,652,130 365,758  11.13%
הראל 4,648,980 4,814,000 165,014  3.55%
הירשמו לצפייה 1,521,870 1,649,610 127,746  8.39%
הירשמו לצפייה 114,502 124,446 9,944  8.68%
הירשמו לצפייה 340,000 345,000 5,000  1.47%
שדרגו את המנוי 61,732 66,589 4,857  7.87%
שדרגו את המנוי 1,392 2 -1,390  -99.86%
שדרגו את המנוי 293,794 291,487 -2,307  -0.79%
שדרגו את המנוי 295,715 292,769 -2,946  -1.00%
שדרגו את המנוי 275,331 264,577 -10,754  -3.91%
שדרגו את המנוי 93,774 82,467 -11,307  -12.06%
שדרגו את המנוי 62,463 49,927 -12,536  -20.07%
שדרגו את המנוי 772,805 718,130 -54,675  -7.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 678,319

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -95,915

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 5,431,910 9,977,970 4,546,060  83.69%
מנורה 24,681,700 26,714,400 2,032,670  8.24%
הירשמו לצפייה 2,610,860 3,000,840 389,990  14.94%
הירשמו לצפייה 241,832 415,339 173,507  71.75%
הירשמו לצפייה 354,081 382,524 28,443  8.03%
שדרגו את המנוי 13,426 19,750 6,324  47.10%
שדרגו את המנוי 10,908 13,253 2,345  21.50%
שדרגו את המנוי 727,388 718,517 -8,871  -1.22%
שדרגו את המנוי 26,959 0 -26,959  -100.00%
שדרגו את המנוי 166,401 117,447 -48,954  -29.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,179,339

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -84,784

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 678,319
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -95,915
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,179,339
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -84,784
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,179,752 5.47%
הראל 4,814,000 2.00%
אלטשולר - שחם 3,652,130 1.52%
הירשמו לצפייה 1,649,610 0.68%
הירשמו לצפייה 718,130 0.30%
הירשמו לצפייה 491,739 0.20%
שדרגו את המנוי 345,000 0.14%
שדרגו את המנוי 292,769 0.12%
שדרגו את המנוי 291,487 0.12%
שדרגו את המנוי 285,000 0.12%
שדרגו את המנוי 264,577 0.11%
שדרגו את המנוי 124,446 0.05%
שדרגו את המנוי 82,467 0.03%
שדרגו את המנוי 66,589 0.03%
שדרגו את המנוי 49,927 0.02%
שדרגו את המנוי 28,803 0.01%
שדרגו את המנוי 21,076 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 51,468,412 21.35%
מנורה 26,714,400 11.08%
הראל 9,977,970 4.14%
הירשמו לצפייה 9,200,900 3.82%
הירשמו לצפייה 3,000,840 1.25%
הירשמו לצפייה 718,517 0.30%
שדרגו את המנוי 415,339 0.17%
שדרגו את המנוי 394,500 0.16%
שדרגו את המנוי 382,524 0.16%
שדרגו את המנוי 266,472 0.11%
שדרגו את המנוי 167,500 0.07%
שדרגו את המנוי 117,447 0.05%
שדרגו את המנוי 66,000 0.03%
שדרגו את המנוי 19,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית