תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טאואר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
הראל 278,353 340,335 61,982  22.27%
מגדל 421,394 480,986 59,592  14.14%
הירשמו לצפייה 187,014 200,934 13,920  7.44%
הירשמו לצפייה 212,145 225,865 13,720  6.47%
הירשמו לצפייה 2,000 5,000 3,000  150.00%
שדרגו את המנוי 9,124 10,185 1,061  11.63%
שדרגו את המנוי 3,150 4,150 1,000  31.75%
שדרגו את המנוי 1,080 1,260 180  16.67%
שדרגו את המנוי 297 57 -240  -80.81%
שדרגו את המנוי 1,505 1,009 -496  -32.96%
שדרגו את המנוי 8,929 8,341 -588  -6.59%
שדרגו את המנוי 1,413 776 -637  -45.08%
שדרגו את המנוי 8,295 7,570 -725  -8.74%
שדרגו את המנוי 7,181 5,753 -1,428  -19.89%
שדרגו את המנוי 7,480 5,135 -2,345  -31.35%
שדרגו את המנוי 2,768 1 -2,767  -99.96%
שדרגו את המנוי 82,433 79,008 -3,425  -4.15%
שדרגו את המנוי 30,562 23,200 -7,362  -24.09%
שדרגו את המנוי 372,485 360,322 -12,163  -3.27%
שדרגו את המנוי 337,640 323,072 -14,568  -4.31%
שדרגו את המנוי 232,210 215,525 -16,685  -7.19%
שדרגו את המנוי 274,764 227,505 -47,259  -17.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 154,455

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -110,688

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 3,635,020 4,013,600 378,587  10.41%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 200,780 501,986 301,206  150.02%
הירשמו לצפייה 710,560 923,927 213,367  30.03%
הירשמו לצפייה 2,610,930 2,688,920 77,985  2.99%
הירשמו לצפייה 4,149,240 4,164,630 15,386  0.37%
שדרגו את המנוי 162,900 167,063 4,163  2.56%
שדרגו את המנוי 3,585,280 3,586,610 1,332  0.04%
שדרגו את המנוי 14,286 14,411 125  0.87%
שדרגו את המנוי 2,695,940 2,695,940 2
שדרגו את המנוי 911 910 -1  -0.11%
שדרגו את המנוי 59,750 59,633 -117  -0.20%
שדרגו את המנוי 4,420 3,830 -590  -13.35%
שדרגו את המנוי 22,433 20,713 -1,720  -7.67%
שדרגו את המנוי 4,364 2,344 -2,020  -46.29%
שדרגו את המנוי 23,304 20,859 -2,445  -10.49%
שדרגו את המנוי 8,311 5,470 -2,841  -34.18%
שדרגו את המנוי 9,531 6,421 -3,110  -32.63%
שדרגו את המנוי 7,310 1,985 -5,325  -72.85%
שדרגו את המנוי 40,414 34,647 -5,767  -14.27%
שדרגו את המנוי 18,166 11,366 -6,800  -37.43%
שדרגו את המנוי 8,631 1,591 -7,040  -81.57%
שדרגו את המנוי 15,589 8,047 -7,542  -48.38%
שדרגו את המנוי 718,782 709,732 -9,050  -1.26%
שדרגו את המנוי 30,402 20,904 -9,498  -31.24%
שדרגו את המנוי 24,659 12,334 -12,325  -49.98%
שדרגו את המנוי 61,652 49,136 -12,516  -20.30%
שדרגו את המנוי 37,474 22,720 -14,754  -39.37%
שדרגו את המנוי 23,843 8,694 -15,149  -63.54%
שדרגו את המנוי 60,445 44,997 -15,448  -25.56%
שדרגו את המנוי 184,034 168,302 -15,732  -8.55%
שדרגו את המנוי 28,994 13,227 -15,767  -54.38%
שדרגו את המנוי 46,802 30,313 -16,489  -35.23%
שדרגו את המנוי 55,375 36,650 -18,725  -33.81%
שדרגו את המנוי 34,292 13,544 -20,748  -60.50%
שדרגו את המנוי 192,813 157,626 -35,187  -18.25%
שדרגו את המנוי 134,268 82,482 -51,786  -38.57%
שדרגו את המנוי 188,900 122,400 -66,500  -35.20%
שדרגו את המנוי 1,150,180 1,047,710 -102,471  -8.91%
שדרגו את המנוי 4,140,560 4,037,910 -102,648  -2.48%
שדרגו את המנוי 324,463 212,000 -112,463  -34.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 992,153

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -692,574

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 154,455
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -110,688
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 992,153
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -692,574
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,604,019 2.63%
מגדל 480,986 0.49%
אלטשולר - שחם 360,322 0.36%
הירשמו לצפייה 340,335 0.34%
הירשמו לצפייה 323,072 0.33%
הירשמו לצפייה 227,505 0.23%
שדרגו את המנוי 225,865 0.23%
שדרגו את המנוי 215,525 0.22%
שדרגו את המנוי 200,934 0.20%
שדרגו את המנוי 79,008 0.08%
שדרגו את המנוי 29,600 0.03%
שדרגו את המנוי 26,995 0.03%
שדרגו את המנוי 23,200 0.02%
שדרגו את המנוי 10,185 0.01%
שדרגו את המנוי 8,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,537 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,753 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 776 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,881,655 26.11%
מנורה 4,164,630 4.20%
הפניקס 4,037,910 4.07%
הירשמו לצפייה 4,013,600 4.05%
הירשמו לצפייה 3,586,610 3.62%
הירשמו לצפייה 2,695,940 2.72%
שדרגו את המנוי 2,688,920 2.71%
שדרגו את המנוי 1,047,710 1.06%
שדרגו את המנוי 923,927 0.93%
שדרגו את המנוי 709,732 0.72%
שדרגו את המנוי 501,986 0.51%
שדרגו את המנוי 212,000 0.21%
שדרגו את המנוי 168,302 0.17%
שדרגו את המנוי 167,063 0.17%
שדרגו את המנוי 157,626 0.16%
שדרגו את המנוי 122,400 0.12%
שדרגו את המנוי 82,482 0.08%
שדרגו את המנוי 59,633 0.06%
שדרגו את המנוי 58,895 0.06%
שדרגו את המנוי 53,651 0.05%
שדרגו את המנוי 49,136 0.05%
שדרגו את המנוי 44,997 0.05%
שדרגו את המנוי 43,213 0.04%
שדרגו את המנוי 36,650 0.04%
שדרגו את המנוי 34,647 0.03%
שדרגו את המנוי 30,313 0.03%
שדרגו את המנוי 22,720 0.02%
שדרגו את המנוי 20,904 0.02%
שדרגו את המנוי 20,859 0.02%
שדרגו את המנוי 20,713 0.02%
שדרגו את המנוי 14,411 0.01%
שדרגו את המנוי 13,544 0.01%
שדרגו את המנוי 13,227 0.01%
שדרגו את המנוי 12,334 0.01%
שדרגו את המנוי 11,366 0.01%
שדרגו את המנוי 8,694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,047 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,421 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,344 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,591 < 0.01%
שדרגו את המנוי 910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 312 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טאואר הודיעה הבוקר כי השלימה בהצלחה את עסקת ההמרה המואצת של כ-80 מיליון דולר אג"ח ו'. נוכח עודפי ביקוש של 109% אותם קיבלה החברה להצעתה, בוצעה הקצאה חלקית למבקשים. טאואר אפשרה את המרת האג"ח לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #שבבים #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טאואר הודיעה על מהלך נוסף לשיפור הרווחיות וחיזוק המאזן וההון העצמי: מאיצה המרת אג"ח (סדרה ו') בסך 40 מיליון דולר לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #אגח #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טאואר הודיעה על התחלת ייצור המוני של חיישן תמונה אינפרא אדום הנמצא בשימוש על ידי אינטל בטכנולוגיה מתקדמת עבור שוק הדמיית התלת ממד . הייצור של החיישנים הנוכחיים מבוצע במתקן הייצור פאב 2 במגדל העמק. טאואר כבר סיפקה מיליוני שבבים לאינטל וכעת מתחיל שלב הייצור ההמוני. #שבבים #אינטל #אינפרא_אדום #תלת_ממד #מגדל_העמק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טאואר דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-235 מיליון דולר, צמיחה של 75% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם ברבעון הרביעי של 2014 ב-46 מיליון דולר, עלייה של 14% לעומת הרבעון המקביל. #שבבים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טאואר-ג'אז הודיעה היום על שיתוף פעולה עם חברת FLIR Systems, חברה מובילה בתכנון, ייצור ושיווק מערכי פיקסלים, במסגרתו תייצר החברה את הדור הבא של מערכי פיקסלים תרמיים מיניאטוריים בטכנולוגיית האינפרא אדום (IR) המתקדמת, המיועדים לטלפונים חכמים, אבטחה, תעשיה ושווקים אחרים. #ראיית_לילה #אינפא_אדום #סמארטפונים #שבבים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טאואר הודיעה היום על הסכם ייצור המוני ארוך טווח עם חברת Fairchild semiconductors במסגרתו תייצר החברה אלפי פרוסות של התקנים בדידים במתקן הייצור של טאואר-ג'אז ופנסוניק (TPSCo) ב-Tonami, יפן. #שבבים #הסכם_ייצור
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טאואר הודיעה על רכישה עצמית בהיקף של 45 מליון דולר של אגרות החוב של החברה בג'אז לפני זמן פירעונן על מנת לשפר את מאזנה ולחסוך הוצאות ריבית. בכך טאואר מפחיתה את חובות החברה ב-45 מיליון דולר על ידי שימוש במזומנים זמינים שברשותה וכן מורידה עלויות מימון. #רכישה_עצמית #אגח #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית