טאואר - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טאואר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מור 440,523 480,826 40,303  9.15%
פסגות 253,062 276,962 23,900  9.44%
הירשמו לצפייה 1,927 23,561 21,634  1,122.68%
הירשמו לצפייה 8,230 21,233 13,003  158.00%
הירשמו לצפייה 120,218 130,638 10,420  8.67%
שדרגו את המנוי 14,520 22,151 7,631  52.56%
שדרגו את המנוי 381,558 388,975 7,417  1.94%
שדרגו את המנוי 7,490 10,670 3,180  42.46%
שדרגו את המנוי 4,567 5,845 1,278  27.98%
שדרגו את המנוי 11,251 12,465 1,214  10.79%
שדרגו את המנוי 9,412 9,316 -96  -1.02%
שדרגו את המנוי 6,300 6,000 -300  -4.76%
שדרגו את המנוי 650 250 -400  -61.54%
שדרגו את המנוי 16,794 16,011 -783  -4.66%
שדרגו את המנוי 4,297 3,094 -1,203  -28.00%
שדרגו את המנוי 45,241 43,960 -1,281  -2.83%
שדרגו את המנוי 560,644 558,215 -2,429  -0.43%
שדרגו את המנוי 95,620 92,280 -3,340  -3.49%
שדרגו את המנוי 5,528 1,350 -4,178  -75.58%
שדרגו את המנוי 69,000 64,000 -5,000  -7.25%
שדרגו את המנוי 36,492 30,506 -5,986  -16.40%
שדרגו את המנוי 78,377 67,556 -10,821  -13.81%
שדרגו את המנוי 145,224 124,855 -20,369  -14.03%
שדרגו את המנוי 27,001 5,751 -21,250  -78.70%
שדרגו את המנוי 255,128 227,350 -27,778  -10.89%
שדרגו את המנוי 292,072 218,999 -73,073  -25.02%
שדרגו את המנוי 275,634 198,431 -77,203  -28.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 129,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -255,490

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 3,331,800 3,810,630 478,827  14.37%
הראל 3,206,890 3,619,430 412,539  12.86%
הירשמו לצפייה 3,105,330 3,361,740 256,410  8.26%
הירשמו לצפייה 472,176 642,931 170,755  36.16%
הירשמו לצפייה 304,023 427,912 123,889  40.75%
שדרגו את המנוי 37,477 131,217 93,740  250.13%
שדרגו את המנוי 0 88,989 88,989
שדרגו את המנוי 4,199,160 4,286,970 87,810  2.09%
שדרגו את המנוי 825,856 888,931 63,075  7.64%
שדרגו את המנוי 245,166 307,605 62,439  25.47%
שדרגו את המנוי 14,300 65,118 50,818  355.37%
שדרגו את המנוי 71,087 112,860 41,773  58.76%
שדרגו את המנוי 58,075 95,389 37,314  64.25%
שדרגו את המנוי 29,605 64,730 35,125  118.65%
שדרגו את המנוי 86,468 117,267 30,799  35.62%
שדרגו את המנוי 81,238 110,539 29,301  36.07%
שדרגו את המנוי 29,023 53,475 24,452  84.25%
שדרגו את המנוי 136,966 159,205 22,239  16.24%
שדרגו את המנוי 59,570 81,138 21,568  36.21%
שדרגו את המנוי 52,105 72,238 20,133  38.64%
שדרגו את המנוי 27,068 44,069 17,001  62.81%
שדרגו את המנוי 28,809 43,721 14,912  51.76%
שדרגו את המנוי 120,818 133,818 13,000  10.76%
שדרגו את המנוי 23,054 30,842 7,788  33.78%
שדרגו את המנוי 60,073 66,600 6,527  10.87%
שדרגו את המנוי 6,000 11,000 5,000  83.33%
שדרגו את המנוי 38,748 43,265 4,517  11.66%
שדרגו את המנוי 63,724 67,481 3,757  5.90%
שדרגו את המנוי 20,379 23,487 3,108  15.25%
שדרגו את המנוי 103,186 104,874 1,688  1.64%
שדרגו את המנוי 18,748 20,285 1,537  8.20%
שדרגו את המנוי 256,149 257,385 1,236  0.48%
שדרגו את המנוי 2,990 3,913 923  30.87%
שדרגו את המנוי 9,496 10,339 843  8.88%
שדרגו את המנוי 23,629 24,444 815  3.45%
שדרגו את המנוי 6,494 6,947 453  6.98%
שדרגו את המנוי 36,880 37,328 448  1.21%
שדרגו את המנוי 14,855 15,204 349  2.35%
שדרגו את המנוי 9,186 9,509 323  3.52%
שדרגו את המנוי 7,322 7,375 53  0.72%
שדרגו את המנוי 4,524 4,575 51  1.13%
שדרגו את המנוי 77,220 75,207 -2,013  -2.61%
שדרגו את המנוי 258,376 255,600 -2,776  -1.07%
שדרגו את המנוי 7,280 710 -6,570  -90.25%
שדרגו את המנוי 118,734 61,633 -57,101  -48.09%
שדרגו את המנוי 470,029 411,539 -58,490  -12.44%
שדרגו את המנוי 136,281 47,517 -88,764  -65.13%
שדרגו את המנוי 2,048,160 1,824,070 -224,097  -10.94%
שדרגו את המנוי 4,100,340 3,696,930 -403,404  -9.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,236,324

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -843,215

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 129,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -255,490
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,236,324
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -843,215
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,086,928 3.14%
אנליסט 558,215 0.57%
מור 480,826 0.49%
הירשמו לצפייה 388,975 0.40%
הירשמו לצפייה 276,962 0.28%
הירשמו לצפייה 227,350 0.23%
שדרגו את המנוי 218,999 0.22%
שדרגו את המנוי 198,431 0.20%
שדרגו את המנוי 130,638 0.13%
שדרגו את המנוי 124,855 0.13%
שדרגו את המנוי 92,280 0.09%
שדרגו את המנוי 67,556 0.07%
שדרגו את המנוי 64,000 0.07%
שדרגו את המנוי 43,960 0.04%
שדרגו את המנוי 39,741 0.04%
שדרגו את המנוי 30,506 0.03%
שדרגו את המנוי 23,561 0.02%
שדרגו את המנוי 22,151 0.02%
שדרגו את המנוי 21,233 0.02%
שדרגו את המנוי 16,011 0.02%
שדרגו את המנוי 12,465 0.01%
שדרגו את המנוי 10,670 0.01%
שדרגו את המנוי 9,316 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,094 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,955 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,067 < 0.01%
שדרגו את המנוי 275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,113,981 26.52%
מנורה 4,286,970 4.35%
כלל 3,810,630 3.87%
הירשמו לצפייה 3,696,930 3.75%
הירשמו לצפייה 3,619,430 3.68%
הירשמו לצפייה 3,361,740 3.41%
שדרגו את המנוי 1,824,070 1.85%
שדרגו את המנוי 888,931 0.90%
שדרגו את המנוי 642,931 0.65%
שדרגו את המנוי 427,912 0.43%
שדרגו את המנוי 411,539 0.42%
שדרגו את המנוי 307,605 0.31%
שדרגו את המנוי 284,004 0.29%
שדרגו את המנוי 257,385 0.26%
שדרגו את המנוי 255,600 0.26%
שדרגו את המנוי 159,205 0.16%
שדרגו את המנוי 133,818 0.14%
שדרגו את המנוי 131,217 0.13%
שדרגו את המנוי 117,267 0.12%
שדרגו את המנוי 112,860 0.11%
שדרגו את המנוי 110,539 0.11%
שדרגו את המנוי 104,874 0.11%
שדרגו את המנוי 95,389 0.10%
שדרגו את המנוי 88,989 0.09%
שדרגו את המנוי 81,138 0.08%
שדרגו את המנוי 75,207 0.08%
שדרגו את המנוי 72,238 0.07%
שדרגו את המנוי 67,481 0.07%
שדרגו את המנוי 66,600 0.07%
שדרגו את המנוי 65,118 0.07%
שדרגו את המנוי 64,730 0.07%
שדרגו את המנוי 61,633 0.06%
שדרגו את המנוי 53,475 0.05%
שדרגו את המנוי 44,069 0.04%
שדרגו את המנוי 43,721 0.04%
שדרגו את המנוי 43,265 0.04%
שדרגו את המנוי 37,328 0.04%
שדרגו את המנוי 30,842 0.03%
שדרגו את המנוי 24,444 0.02%
שדרגו את המנוי 24,000 0.02%
שדרגו את המנוי 23,487 0.02%
שדרגו את המנוי 20,285 0.02%
שדרגו את המנוי 15,204 0.02%
שדרגו את המנוי 11,000 0.01%
שדרגו את המנוי 10,339 0.01%
שדרגו את המנוי 9,587 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,947 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 710 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה הבוקר כי השלימה בהצלחה את עסקת ההמרה המואצת של כ-80 מיליון דולר אג"ח ו'. נוכח עודפי ביקוש של 109% אותם קיבלה החברה להצעתה, בוצעה הקצאה חלקית למבקשים. טאואר אפשרה את המרת האג"ח לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #שבבים #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על מהלך נוסף לשיפור הרווחיות וחיזוק המאזן וההון העצמי: מאיצה המרת אג"ח (סדרה ו') בסך 40 מיליון דולר לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #אגח #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על התחלת ייצור המוני של חיישן תמונה אינפרא אדום הנמצא בשימוש על ידי אינטל בטכנולוגיה מתקדמת עבור שוק הדמיית התלת ממד . הייצור של החיישנים הנוכחיים מבוצע במתקן הייצור פאב 2 במגדל העמק. טאואר כבר סיפקה מיליוני שבבים לאינטל וכעת מתחיל שלב הייצור ההמוני. #שבבים #אינטל #אינפרא_אדום #תלת_ממד #מגדל_העמק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-235 מיליון דולר, צמיחה של 75% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם ברבעון הרביעי של 2014 ב-46 מיליון דולר, עלייה של 14% לעומת הרבעון המקביל. #שבבים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר-ג'אז הודיעה היום על שיתוף פעולה עם חברת FLIR Systems, חברה מובילה בתכנון, ייצור ושיווק מערכי פיקסלים, במסגרתו תייצר החברה את הדור הבא של מערכי פיקסלים תרמיים מיניאטוריים בטכנולוגיית האינפרא אדום (IR) המתקדמת, המיועדים לטלפונים חכמים, אבטחה, תעשיה ושווקים אחרים. #ראיית_לילה #אינפא_אדום #סמארטפונים #שבבים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה היום על הסכם ייצור המוני ארוך טווח עם חברת Fairchild semiconductors במסגרתו תייצר החברה אלפי פרוסות של התקנים בדידים במתקן הייצור של טאואר-ג'אז ופנסוניק (TPSCo) ב-Tonami, יפן. #שבבים #הסכם_ייצור
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על רכישה עצמית בהיקף של 45 מליון דולר של אגרות החוב של החברה בג'אז לפני זמן פירעונן על מנת לשפר את מאזנה ולחסוך הוצאות ריבית. בכך טאואר מפחיתה את חובות החברה ב-45 מיליון דולר על ידי שימוש במזומנים זמינים שברשותה וכן מורידה עלויות מימון. #רכישה_עצמית #אגח #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית