תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טאואר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
תלתן 77,816 116,093 38,277  49.19%
אפסילון 37,819 68,141 30,322  80.18%
הירשמו לצפייה 512,112 542,162 30,050  5.87%
הירשמו לצפייה 266,694 289,752 23,058  8.65%
הירשמו לצפייה 12,337 27,337 15,000  121.59%
שדרגו את המנוי 91,873 104,713 12,840  13.98%
שדרגו את המנוי 24,164 31,987 7,823  32.37%
שדרגו את המנוי 9,060 14,967 5,907  65.20%
שדרגו את המנוי 8,677 11,114 2,437  28.09%
שדרגו את המנוי 41,227 43,224 1,997  4.84%
שדרגו את המנוי 5,269 6,174 905  17.18%
שדרגו את המנוי 1,354 2,219 865  63.88%
שדרגו את המנוי 3,980 4,700 720  18.09%
שדרגו את המנוי 18,413 18,477 64  0.35%
שדרגו את המנוי 400 100 -300  -75.00%
שדרגו את המנוי 2,640 2,185 -455  -17.23%
שדרגו את המנוי 68,226 67,694 -532  -0.78%
שדרגו את המנוי 2,050 1,300 -750  -36.59%
שדרגו את המנוי 22,291 19,281 -3,010  -13.50%
שדרגו את המנוי 7,653 3,702 -3,951  -51.63%
שדרגו את המנוי 31,961 22,942 -9,019  -28.22%
שדרגו את המנוי 398,693 389,506 -9,187  -2.30%
שדרגו את המנוי 128,067 118,757 -9,310  -7.27%
שדרגו את המנוי 165,535 155,590 -9,945  -6.01%
שדרגו את המנוי 573,521 556,998 -16,523  -2.88%
שדרגו את המנוי 69,810 49,839 -19,971  -28.61%
שדרגו את המנוי 254,588 198,379 -56,209  -22.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 170,265

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -139,162

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 3,820,460 4,553,410 732,955  19.18%
הראל 3,841,080 4,412,940 571,857  14.89%
הירשמו לצפייה 1,614,660 1,857,780 243,119  15.06%
הירשמו לצפייה 1,940,160 2,157,880 217,715  11.22%
הירשמו לצפייה 255,600 462,923 207,323  81.11%
שדרגו את המנוי 273,283 446,041 172,758  63.22%
שדרגו את המנוי 491,088 534,870 43,782  8.92%
שדרגו את המנוי 1,093,080 1,113,300 20,222  1.85%
שדרגו את המנוי 145,818 163,292 17,474  11.98%
שדרגו את המנוי 157,395 171,650 14,255  9.06%
שדרגו את המנוי 28,037 29,952 1,915  6.83%
שדרגו את המנוי 138,269 138,637 368  0.27%
שדרגו את המנוי 30,134 30,423 289  0.96%
שדרגו את המנוי 34,374 34,242 -132  -0.38%
שדרגו את המנוי 69,162 68,548 -614  -0.89%
שדרגו את המנוי 12,087 10,735 -1,352  -11.19%
שדרגו את המנוי 53,067 51,627 -1,440  -2.71%
שדרגו את המנוי 8,000 6,300 -1,700  -21.25%
שדרגו את המנוי 78,953 74,358 -4,595  -5.82%
שדרגו את המנוי 258,626 254,002 -4,624  -1.79%
שדרגו את המנוי 37,484 32,834 -4,650  -12.41%
שדרגו את המנוי 18,616 13,776 -4,840  -26.00%
שדרגו את המנוי 74,604 68,717 -5,887  -7.89%
שדרגו את המנוי 46,180 34,280 -11,900  -25.77%
שדרגו את המנוי 4,587,660 4,243,240 -344,413  -7.51%
שדרגו את המנוי 3,807,700 3,400,330 -407,377  -10.70%
שדרגו את המנוי 764,641 235,887 -528,754  -69.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,244,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,322,278

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 170,265
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -139,162
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,244,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,322,278
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,944,033 2.97%
מור 556,998 0.56%
אנליסט 542,162 0.55%
הירשמו לצפייה 389,506 0.39%
הירשמו לצפייה 289,752 0.29%
הירשמו לצפייה 198,379 0.20%
שדרגו את המנוי 155,590 0.16%
שדרגו את המנוי 118,757 0.12%
שדרגו את המנוי 116,093 0.12%
שדרגו את המנוי 104,713 0.11%
שדרגו את המנוי 68,141 0.07%
שדרגו את המנוי 67,694 0.07%
שדרגו את המנוי 49,839 0.05%
שדרגו את המנוי 43,224 0.04%
שדרגו את המנוי 39,741 0.04%
שדרגו את המנוי 31,987 0.03%
שדרגו את המנוי 27,337 0.03%
שדרגו את המנוי 22,942 0.02%
שדרגו את המנוי 19,281 0.02%
שדרגו את המנוי 18,477 0.02%
שדרגו את המנוי 14,967 0.02%
שדרגו את המנוי 11,114 0.01%
שדרגו את המנוי 10,354 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 0.01%
שדרגו את המנוי 8,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,307 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,174 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,702 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,075,493 26.31%
הפניקס 4,553,410 4.59%
הראל 4,412,940 4.45%
הירשמו לצפייה 4,243,240 4.28%
הירשמו לצפייה 3,400,330 3.43%
הירשמו לצפייה 2,157,880 2.18%
שדרגו את המנוי 1,857,780 1.87%
שדרגו את המנוי 1,113,300 1.12%
שדרגו את המנוי 534,870 0.54%
שדרגו את המנוי 462,923 0.47%
שדרגו את המנוי 446,041 0.45%
שדרגו את המנוי 307,605 0.31%
שדרגו את המנוי 299,260 0.30%
שדרגו את המנוי 254,002 0.26%
שדרגו את המנוי 235,887 0.24%
שדרגו את המנוי 171,650 0.17%
שדרגו את המנוי 163,292 0.16%
שדרגו את המנוי 147,717 0.15%
שדרגו את המנוי 138,637 0.14%
שדרגו את המנוי 111,839 0.11%
שדרגו את המנוי 94,288 0.10%
שדרגו את המנוי 74,358 0.08%
שדרגו את המנוי 73,668 0.07%
שדרגו את המנוי 70,166 0.07%
שדרגו את המנוי 69,061 0.07%
שדרגו את המנוי 68,717 0.07%
שדרגו את המנוי 68,548 0.07%
שדרגו את המנוי 51,627 0.05%
שדרגו את המנוי 48,746 0.05%
שדרגו את המנוי 48,517 0.05%
שדרגו את המנוי 41,694 0.04%
שדרגו את המנוי 36,001 0.04%
שדרגו את המנוי 34,280 0.03%
שדרגו את המנוי 34,242 0.03%
שדרגו את המנוי 32,834 0.03%
שדרגו את המנוי 30,423 0.03%
שדרגו את המנוי 29,952 0.03%
שדרגו את המנוי 28,117 0.03%
שדרגו את המנוי 23,424 0.02%
שדרגו את המנוי 17,723 0.02%
שדרגו את המנוי 13,776 0.01%
שדרגו את המנוי 11,194 0.01%
שדרגו את המנוי 11,066 0.01%
שדרגו את המנוי 10,735 0.01%
שדרגו את המנוי 8,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,532 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה הבוקר כי השלימה בהצלחה את עסקת ההמרה המואצת של כ-80 מיליון דולר אג"ח ו'. נוכח עודפי ביקוש של 109% אותם קיבלה החברה להצעתה, בוצעה הקצאה חלקית למבקשים. טאואר אפשרה את המרת האג"ח לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #שבבים #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על מהלך נוסף לשיפור הרווחיות וחיזוק המאזן וההון העצמי: מאיצה המרת אג"ח (סדרה ו') בסך 40 מיליון דולר לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #אגח #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על התחלת ייצור המוני של חיישן תמונה אינפרא אדום הנמצא בשימוש על ידי אינטל בטכנולוגיה מתקדמת עבור שוק הדמיית התלת ממד . הייצור של החיישנים הנוכחיים מבוצע במתקן הייצור פאב 2 במגדל העמק. טאואר כבר סיפקה מיליוני שבבים לאינטל וכעת מתחיל שלב הייצור ההמוני. #שבבים #אינטל #אינפרא_אדום #תלת_ממד #מגדל_העמק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-235 מיליון דולר, צמיחה של 75% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם ברבעון הרביעי של 2014 ב-46 מיליון דולר, עלייה של 14% לעומת הרבעון המקביל. #שבבים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר-ג'אז הודיעה היום על שיתוף פעולה עם חברת FLIR Systems, חברה מובילה בתכנון, ייצור ושיווק מערכי פיקסלים, במסגרתו תייצר החברה את הדור הבא של מערכי פיקסלים תרמיים מיניאטוריים בטכנולוגיית האינפרא אדום (IR) המתקדמת, המיועדים לטלפונים חכמים, אבטחה, תעשיה ושווקים אחרים. #ראיית_לילה #אינפא_אדום #סמארטפונים #שבבים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טאואר הודיעה היום על הסכם ייצור המוני ארוך טווח עם חברת Fairchild semiconductors במסגרתו תייצר החברה אלפי פרוסות של התקנים בדידים במתקן הייצור של טאואר-ג'אז ופנסוניק (TPSCo) ב-Tonami, יפן. #שבבים #הסכם_ייצור
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  טאואר הודיעה על רכישה עצמית בהיקף של 45 מליון דולר של אגרות החוב של החברה בג'אז לפני זמן פירעונן על מנת לשפר את מאזנה ולחסוך הוצאות ריבית. בכך טאואר מפחיתה את חובות החברה ב-45 מיליון דולר על ידי שימוש במזומנים זמינים שברשותה וכן מורידה עלויות מימון. #רכישה_עצמית #אגח #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית