תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טאואר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
תלתן 21,433 72,417 50,984  237.88%
מיטב דש 194,902 222,087 27,185  13.95%
הירשמו לצפייה 223,404 247,320 23,916  10.71%
הירשמו לצפייה 526,996 546,441 19,445  3.69%
הירשמו לצפייה 26,060 39,047 12,987  49.83%
שדרגו את המנוי 12,615 18,413 5,798  45.96%
שדרגו את המנוי 24,548 27,813 3,265  13.30%
שדרגו את המנוי 91,280 92,453 1,173  1.29%
שדרגו את המנוי 1,955 2,650 695  35.55%
שדרגו את המנוי 8,317 8,849 532  6.40%
שדרגו את המנוי 71,693 72,065 372  0.52%
שדרגו את המנוי 11,070 11,420 350  3.16%
שדרגו את המנוי 24,725 25,043 318  1.29%
שדרגו את המנוי 70 300 230  328.57%
שדרגו את המנוי 1,052 1,226 174  16.54%
שדרגו את המנוי 416 540 124  29.81%
שדרגו את המנוי 450 350 -100  -22.22%
שדרגו את המנוי 1,911 1,114 -797  -41.71%
שדרגו את המנוי 3,094 2,097 -997  -32.22%
שדרגו את המנוי 5,200 4,196 -1,004  -19.31%
שדרגו את המנוי 5,737 4,240 -1,497  -26.09%
שדרגו את המנוי 5,751 2,198 -3,553  -61.78%
שדרגו את המנוי 14,610 9,137 -5,473  -37.46%
שדרגו את המנוי 9,648 998 -8,650  -89.66%
שדרגו את המנוי 61,914 51,491 -10,423  -16.83%
שדרגו את המנוי 388,856 375,371 -13,485  -3.47%
שדרגו את המנוי 63,000 48,000 -15,000  -23.81%
שדרגו את המנוי 542,170 523,422 -18,748  -3.46%
שדרגו את המנוי 136,045 107,116 -28,929  -21.26%
שדרגו את המנוי 216,590 185,917 -30,673  -14.16%
שדרגו את המנוי 278,824 241,905 -36,919  -13.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 147,548

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -176,248

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 4,286,970 4,587,660 300,685  7.01%
הראל 3,619,430 3,841,080 221,657  6.12%
הירשמו לצפייה 642,931 764,641 121,710  18.93%
הירשמו לצפייה 1,824,070 1,940,160 116,097  6.36%
הירשמו לצפייה 427,912 491,088 63,176  14.76%
שדרגו את המנוי 3,361,740 3,420,150 58,410  1.74%
שדרגו את המנוי 117,267 138,269 21,002  17.91%
שדרגו את המנוי 131,217 147,717 16,500  12.57%
שדרגו את המנוי 95,389 111,839 16,450  17.25%
שדרגו את המנוי 888,931 901,904 12,973  1.46%
שדרגו את המנוי 66,600 78,953 12,353  18.55%
שדרגו את המנוי 133,818 145,818 12,000  8.97%
שדרגו את המנוי 24,000 33,002 9,002  37.51%
שדרגו את המנוי 65,118 73,668 8,550  13.13%
שדרגו את המנוי 61,633 69,061 7,428  12.05%
שדרגו את המנוי 710 7,280 6,570  925.35%
שדרגו את המנוי 24,444 30,134 5,690  23.28%
שדרגו את המנוי 88,989 94,288 5,299  5.95%
שדרגו את המנוי 43,265 48,517 5,252  12.14%
שדרגו את המנוי 23,487 28,117 4,630  19.71%
שדרגו את המנוי 20,285 23,424 3,139  15.47%
שדרגו את המנוי 15,204 17,723 2,519  16.57%
שדרגו את המנוי 10,339 12,087 1,748  16.91%
שדרגו את המנוי 6,947 8,655 1,708  24.59%
שדרגו את המנוי 67,481 69,162 1,681  2.49%
שדרגו את המנוי 9,587 11,194 1,607  16.76%
שדרגו את המנוי 9,509 11,066 1,557  16.37%
שדרגו את המנוי 7,375 8,669 1,294  17.55%
שדרגו את המנוי 257,385 258,626 1,241  0.48%
שדרגו את המנוי 4,575 5,238 663  14.49%
שדרגו את המנוי 75,207 74,604 -603  -0.80%
שדרגו את המנוי 37,328 36,001 -1,327  -3.55%
שדרגו את המנוי 159,205 157,395 -1,810  -1.14%
שדרגו את המנוי 72,238 70,166 -2,072  -2.87%
שדרגו את המנוי 30,842 28,037 -2,805  -9.09%
שדרגו את המנוי 3,810,630 3,807,700 -2,925  -0.08%
שדרגו את המנוי 11,000 8,000 -3,000  -27.27%
שדרגו את המנוי 44,069 34,374 -9,695  -22.00%
שדרגו את המנוי 284,004 273,283 -10,721  -3.77%
שדרגו את המנוי 53,475 37,484 -15,991  -29.90%
שדרגו את המנוי 43,721 18,616 -25,105  -57.42%
שדרגו את המנוי 81,138 48,746 -32,392  -39.92%
שדרגו את המנוי 112,860 46,180 -66,680  -59.08%
שדרגו את המנוי 411,539 299,260 -112,279  -27.28%
שדרגו את המנוי 3,696,930 1,614,660 -2,082,270  -56.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,042,591

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,369,675

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 147,548
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -176,248
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,042,591
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,369,675
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,988,679 3.02%
מור 546,441 0.55%
אנליסט 523,422 0.53%
הירשמו לצפייה 375,371 0.38%
הירשמו לצפייה 247,320 0.25%
הירשמו לצפייה 241,905 0.24%
שדרגו את המנוי 222,087 0.22%
שדרגו את המנוי 185,917 0.19%
שדרגו את המנוי 107,116 0.11%
שדרגו את המנוי 92,453 0.09%
שדרגו את המנוי 72,417 0.07%
שדרגו את המנוי 72,065 0.07%
שדרגו את המנוי 51,491 0.05%
שדרגו את המנוי 48,000 0.05%
שדרגו את המנוי 39,741 0.04%
שדרגו את המנוי 39,047 0.04%
שדרגו את המנוי 27,813 0.03%
שדרגו את המנוי 25,043 0.03%
שדרגו את המנוי 18,413 0.02%
שדרגו את המנוי 11,420 0.01%
שדרגו את המנוי 9,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,198 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 662 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,538,654 24.76%
מנורה 4,587,660 4.63%
הראל 3,841,080 3.88%
הירשמו לצפייה 3,807,700 3.84%
הירשמו לצפייה 3,420,150 3.45%
הירשמו לצפייה 1,940,160 1.96%
שדרגו את המנוי 1,614,660 1.63%
שדרגו את המנוי 901,904 0.91%
שדרגו את המנוי 764,641 0.77%
שדרגו את המנוי 491,088 0.50%
שדרגו את המנוי 307,605 0.31%
שדרגו את המנוי 299,260 0.30%
שדרגו את המנוי 273,283 0.28%
שדרגו את המנוי 258,626 0.26%
שדרגו את המנוי 255,600 0.26%
שדרגו את המנוי 157,395 0.16%
שדרגו את המנוי 147,717 0.15%
שדרגו את המנוי 145,818 0.15%
שדרגו את המנוי 138,269 0.14%
שדרגו את המנוי 111,839 0.11%
שדרגו את המנוי 94,288 0.10%
שדרגו את המנוי 78,953 0.08%
שדרגו את המנוי 74,604 0.08%
שדרגו את המנוי 73,668 0.07%
שדרגו את המנוי 70,166 0.07%
שדרגו את המנוי 69,162 0.07%
שדרגו את המנוי 69,061 0.07%
שדרגו את המנוי 48,746 0.05%
שדרגו את המנוי 48,517 0.05%
שדרגו את המנוי 46,180 0.05%
שדרגו את המנוי 41,694 0.04%
שדרגו את המנוי 37,484 0.04%
שדרגו את המנוי 36,001 0.04%
שדרגו את המנוי 34,374 0.03%
שדרגו את המנוי 33,002 0.03%
שדרגו את המנוי 30,134 0.03%
שדרגו את המנוי 28,117 0.03%
שדרגו את המנוי 28,037 0.03%
שדרגו את המנוי 23,424 0.02%
שדרגו את המנוי 18,616 0.02%
שדרגו את המנוי 17,723 0.02%
שדרגו את המנוי 12,087 0.01%
שדרגו את המנוי 11,194 0.01%
שדרגו את המנוי 11,066 0.01%
שדרגו את המנוי 8,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה הבוקר כי השלימה בהצלחה את עסקת ההמרה המואצת של כ-80 מיליון דולר אג"ח ו'. נוכח עודפי ביקוש של 109% אותם קיבלה החברה להצעתה, בוצעה הקצאה חלקית למבקשים. טאואר אפשרה את המרת האג"ח לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #שבבים #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על מהלך נוסף לשיפור הרווחיות וחיזוק המאזן וההון העצמי: מאיצה המרת אג"ח (סדרה ו') בסך 40 מיליון דולר לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #אגח #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על התחלת ייצור המוני של חיישן תמונה אינפרא אדום הנמצא בשימוש על ידי אינטל בטכנולוגיה מתקדמת עבור שוק הדמיית התלת ממד . הייצור של החיישנים הנוכחיים מבוצע במתקן הייצור פאב 2 במגדל העמק. טאואר כבר סיפקה מיליוני שבבים לאינטל וכעת מתחיל שלב הייצור ההמוני. #שבבים #אינטל #אינפרא_אדום #תלת_ממד #מגדל_העמק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-235 מיליון דולר, צמיחה של 75% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם ברבעון הרביעי של 2014 ב-46 מיליון דולר, עלייה של 14% לעומת הרבעון המקביל. #שבבים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר-ג'אז הודיעה היום על שיתוף פעולה עם חברת FLIR Systems, חברה מובילה בתכנון, ייצור ושיווק מערכי פיקסלים, במסגרתו תייצר החברה את הדור הבא של מערכי פיקסלים תרמיים מיניאטוריים בטכנולוגיית האינפרא אדום (IR) המתקדמת, המיועדים לטלפונים חכמים, אבטחה, תעשיה ושווקים אחרים. #ראיית_לילה #אינפא_אדום #סמארטפונים #שבבים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה היום על הסכם ייצור המוני ארוך טווח עם חברת Fairchild semiconductors במסגרתו תייצר החברה אלפי פרוסות של התקנים בדידים במתקן הייצור של טאואר-ג'אז ופנסוניק (TPSCo) ב-Tonami, יפן. #שבבים #הסכם_ייצור
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על רכישה עצמית בהיקף של 45 מליון דולר של אגרות החוב של החברה בג'אז לפני זמן פירעונן על מנת לשפר את מאזנה ולחסוך הוצאות ריבית. בכך טאואר מפחיתה את חובות החברה ב-45 מיליון דולר על ידי שימוש במזומנים זמינים שברשותה וכן מורידה עלויות מימון. #רכישה_עצמית #אגח #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית