תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טאואר

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: מוליכים למחצה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 360,639 426,208 65,569  18.18%
הראל 228,776 260,112 31,336  13.70%
הירשמו לצפייה 529,165 545,201 16,036  3.03%
הירשמו לצפייה 7,658 17,161 9,503  124.09%
הירשמו לצפייה 381,524 390,560 9,036  2.37%
שדרגו את המנוי 11,988 19,637 7,649  63.81%
שדרגו את המנוי 81,026 84,617 3,591  4.43%
שדרגו את המנוי 162,720 166,059 3,339  2.05%
שדרגו את המנוי 81,537 84,090 2,553  3.13%
שדרגו את המנוי 45,240 47,257 2,017  4.46%
שדרגו את המנוי 9,332 10,820 1,488  15.95%
שדרגו את המנוי 3,633 4,780 1,147  31.57%
שדרגו את המנוי 16,014 16,986 972  6.07%
שדרגו את המנוי 13,109 13,739 630  4.81%
שדרגו את המנוי 1,191 823 -368  -30.90%
שדרגו את המנוי 78,713 78,128 -585  -0.74%
שדרגו את המנוי 6,712 6,072 -640  -9.54%
שדרגו את המנוי 9,575 8,249 -1,326  -13.85%
שדרגו את המנוי 1,900 200 -1,700  -89.47%
שדרגו את המנוי 11,702 9,272 -2,430  -20.77%
שדרגו את המנוי 6,714 4,145 -2,569  -38.26%
שדרגו את המנוי 71,000 67,500 -3,500  -4.93%
שדרגו את המנוי 4,550 1,000 -3,550  -78.02%
שדרגו את המנוי 5,955 1,955 -4,000  -67.17%
שדרגו את המנוי 301,168 289,006 -12,162  -4.04%
שדרגו את המנוי 264,659 249,370 -15,289  -5.78%
שדרגו את המנוי 37,402 21,000 -16,402  -43.85%
שדרגו את המנוי 358,985 280,181 -78,804  -21.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 154,866

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -143,325

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
כלל 2,762,560 3,331,800 569,240  20.61%
מיטב דש 619,314 825,856 206,542  33.35%
הירשמו לצפייה 307,427 472,176 164,749  53.59%
הירשמו לצפייה 126,261 245,166 118,905  94.17%
הירשמו לצפייה 4,012,840 4,100,340 87,495  2.18%
שדרגו את המנוי 56,678 118,734 62,056  109.49%
שדרגו את המנוי 2,006,160 2,048,160 42,000  2.09%
שדרגו את המנוי 30,093 63,724 33,631  111.76%
שדרגו את המנוי 55,802 86,468 30,666  54.96%
שדרגו את המנוי 3,177,110 3,206,890 29,774  0.94%
שדרגו את המנוי 445,788 470,029 24,241  5.44%
שדרגו את המנוי 35,782 58,075 22,293  62.30%
שדרגו את המנוי 98,998 120,818 21,820  22.04%
שדרגו את המנוי 18,687 38,748 20,061  107.35%
שדרגו את המנוי 40,485 60,073 19,588  48.38%
שדרגו את המנוי 17,572 36,880 19,308  109.88%
שדרגו את המנוי 4,442 23,054 18,612  419.00%
שדרגו את המנוי 68,756 81,238 12,482  18.15%
שדרגו את המנוי 12,178 23,629 11,451  94.03%
שדרגו את המנוי 9,059 20,379 11,320  124.96%
שדרגו את המנוי 20,598 29,023 8,425  40.90%
שדרגו את המנוי 6,899 14,855 7,956  115.32%
שדרגו את המנוי 11,331 18,748 7,417  65.46%
שדרגו את המנוי 3,217 9,186 5,969  185.55%
שדרגו את המנוי 23,962 29,605 5,643  23.55%
שדרגו את המנוי 251,942 256,149 4,207  1.67%
שדרגו את המנוי 5,347 9,496 4,149  77.59%
שדרגו את המנוי 3,237 7,322 4,085  126.20%
שדרגו את המנוי 2,631 6,000 3,369  128.05%
שדרגו את המנוי 300,868 304,023 3,155  1.05%
שדרגו את המנוי 3,993 6,494 2,501  62.63%
שדרגו את המנוי 2,358 4,524 2,166  91.86%
שדרגו את המנוי 50,229 52,105 1,876  3.73%
שדרגו את המנוי 1,358 2,990 1,632  120.18%
שדרגו את המנוי 135,607 136,281 674  0.50%
שדרגו את המנוי 7,730 7,280 -450  -5.82%
שדרגו את המנוי 14,200 10,960 -3,240  -22.82%
שדרגו את המנוי 140,696 136,966 -3,730  -2.65%
שדרגו את המנוי 32,819 28,809 -4,010  -12.22%
שדרגו את המנוי 82,768 77,220 -5,548  -6.70%
שדרגו את המנוי 81,559 71,087 -10,472  -12.84%
שדרגו את המנוי 38,251 27,068 -11,183  -29.24%
שדרגו את המנוי 84,722 59,570 -25,152  -29.69%
שדרגו את המנוי 139,503 103,186 -36,317  -26.03%
שדרגו את המנוי 329,854 258,376 -71,478  -21.67%
שדרגו את המנוי 86,522 0 -86,522  -100.00%
שדרגו את המנוי 4,337,660 4,199,160 -138,501  -3.19%
שדרגו את המנוי 3,432,940 3,105,330 -327,617  -9.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,589,458

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -724,220

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 154,866
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -143,325
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,589,458
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -724,220
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,169,807 3.23%
אנליסט 545,201 0.56%
מור 426,208 0.43%
הירשמו לצפייה 390,560 0.40%
הירשמו לצפייה 289,006 0.29%
הירשמו לצפייה 280,181 0.29%
שדרגו את המנוי 260,112 0.27%
שדרגו את המנוי 249,370 0.25%
שדרגו את המנוי 166,059 0.17%
שדרגו את המנוי 84,617 0.09%
שדרגו את המנוי 84,090 0.09%
שדרגו את המנוי 78,128 0.08%
שדרגו את המנוי 67,500 0.07%
שדרגו את המנוי 47,257 0.05%
שדרגו את המנוי 39,741 0.04%
שדרגו את המנוי 21,000 0.02%
שדרגו את המנוי 19,637 0.02%
שדרגו את המנוי 17,161 0.02%
שדרגו את המנוי 16,986 0.02%
שדרגו את המנוי 16,708 0.02%
שדרגו את המנוי 13,739 0.01%
שדרגו את המנוי 10,820 0.01%
שדרגו את המנוי 9,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,072 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,955 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 823 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,455,827 24.96%
מנורה 4,199,160 4.29%
מגדל 4,100,340 4.18%
הירשמו לצפייה 3,331,800 3.40%
הירשמו לצפייה 3,206,890 3.27%
הירשמו לצפייה 3,105,330 3.17%
שדרגו את המנוי 2,048,160 2.09%
שדרגו את המנוי 825,856 0.84%
שדרגו את המנוי 472,176 0.48%
שדרגו את המנוי 470,029 0.48%
שדרגו את המנוי 304,023 0.31%
שדרגו את המנוי 258,376 0.26%
שדרגו את המנוי 256,149 0.26%
שדרגו את המנוי 245,166 0.25%
שדרגו את המנוי 136,966 0.14%
שדרגו את המנוי 136,281 0.14%
שדרגו את המנוי 120,818 0.12%
שדרגו את המנוי 118,734 0.12%
שדרגו את המנוי 103,186 0.11%
שדרגו את המנוי 86,468 0.09%
שדרגו את המנוי 81,238 0.08%
שדרגו את המנוי 77,220 0.08%
שדרגו את המנוי 71,087 0.07%
שדרגו את המנוי 63,724 0.07%
שדרגו את המנוי 60,073 0.06%
שדרגו את המנוי 59,570 0.06%
שדרגו את המנוי 58,075 0.06%
שדרגו את המנוי 52,105 0.05%
שדרגו את המנוי 38,748 0.04%
שדרגו את המנוי 37,477 0.04%
שדרגו את המנוי 36,880 0.04%
שדרגו את המנוי 29,605 0.03%
שדרגו את המנוי 29,023 0.03%
שדרגו את המנוי 28,809 0.03%
שדרגו את המנוי 27,068 0.03%
שדרגו את המנוי 23,629 0.02%
שדרגו את המנוי 23,054 0.02%
שדרגו את המנוי 20,379 0.02%
שדרגו את המנוי 18,748 0.02%
שדרגו את המנוי 14,855 0.02%
שדרגו את המנוי 14,300 0.01%
שדרגו את המנוי 10,960 0.01%
שדרגו את המנוי 9,496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,186 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,322 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,280 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,494 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה הבוקר כי השלימה בהצלחה את עסקת ההמרה המואצת של כ-80 מיליון דולר אג"ח ו'. נוכח עודפי ביקוש של 109% אותם קיבלה החברה להצעתה, בוצעה הקצאה חלקית למבקשים. טאואר אפשרה את המרת האג"ח לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #שבבים #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על מהלך נוסף לשיפור הרווחיות וחיזוק המאזן וההון העצמי: מאיצה המרת אג"ח (סדרה ו') בסך 40 מיליון דולר לשם הקטנת החוב ההמיר, הפחתה משמעותית בהוצאות המימון ובריבית, הגדלת הרווחיות, חיזוק המאזן וההון העצמי ובכך שיפור של כל היחסים הפיננסיים של החברה. #המרת_אג"ח #אגח #חוב
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על התחלת ייצור המוני של חיישן תמונה אינפרא אדום הנמצא בשימוש על ידי אינטל בטכנולוגיה מתקדמת עבור שוק הדמיית התלת ממד . הייצור של החיישנים הנוכחיים מבוצע במתקן הייצור פאב 2 במגדל העמק. טאואר כבר סיפקה מיליוני שבבים לאינטל וכעת מתחיל שלב הייצור ההמוני. #שבבים #אינטל #אינפרא_אדום #תלת_ממד #מגדל_העמק
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-235 מיליון דולר, צמיחה של 75% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי המתואם הסתכם ברבעון הרביעי של 2014 ב-46 מיליון דולר, עלייה של 14% לעומת הרבעון המקביל. #שבבים #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר-ג'אז הודיעה היום על שיתוף פעולה עם חברת FLIR Systems, חברה מובילה בתכנון, ייצור ושיווק מערכי פיקסלים, במסגרתו תייצר החברה את הדור הבא של מערכי פיקסלים תרמיים מיניאטוריים בטכנולוגיית האינפרא אדום (IR) המתקדמת, המיועדים לטלפונים חכמים, אבטחה, תעשיה ושווקים אחרים. #ראיית_לילה #אינפא_אדום #סמארטפונים #שבבים
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה היום על הסכם ייצור המוני ארוך טווח עם חברת Fairchild semiconductors במסגרתו תייצר החברה אלפי פרוסות של התקנים בדידים במתקן הייצור של טאואר-ג'אז ופנסוניק (TPSCo) ב-Tonami, יפן. #שבבים #הסכם_ייצור
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  טאואר הודיעה על רכישה עצמית בהיקף של 45 מליון דולר של אגרות החוב של החברה בג'אז לפני זמן פירעונן על מנת לשפר את מאזנה ולחסוך הוצאות ריבית. בכך טאואר מפחיתה את חובות החברה ב-45 מיליון דולר על ידי שימוש במזומנים זמינים שברשותה וכן מורידה עלויות מימון. #רכישה_עצמית #אגח #אג"ח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית