תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חמת

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
אפסילון 10,275 59,802 49,527  482.01%
מיטב דש 334,148 360,025 25,877  7.74%
הירשמו לצפייה 2,070,980 2,072,800 1,817  0.09%
הירשמו לצפייה 1,089,730 1,089,730 1
הירשמו לצפייה 3,490 3,476 -14  -0.40%
שדרגו את המנוי 194,578 193,438 -1,140  -0.59%
שדרגו את המנוי 530,718 524,258 -6,460  -1.22%
שדרגו את המנוי 55,334 48,061 -7,273  -13.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 77,222

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,887

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 1,146,480 1,194,630 48,154  4.20%
הלמן אלדובי 107,139 109,108 1,969  1.84%
הירשמו לצפייה 121,412 121,712 300  0.25%
הירשמו לצפייה 881,318 881,412 94  0.01%
הירשמו לצפייה 14,332 14,274 -58  -0.40%
שדרגו את המנוי 2,388,180 2,387,970 -218  -0.01%
שדרגו את המנוי 47,031 46,512 -519  -1.10%
שדרגו את המנוי 645,813 319,846 -325,967  -50.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,517

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -326,762

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 77,222
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,887
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 50,517
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -326,762
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,356,766 12.58%
ילין לפידות 2,072,800 5.98%
אלטשולר - שחם 1,089,730 3.15%
הירשמו לצפייה 524,258 1.51%
הירשמו לצפייה 360,025 1.04%
הירשמו לצפייה 193,438 0.56%
שדרגו את המנוי 59,802 0.17%
שדרגו את המנוי 48,061 0.14%
שדרגו את המנוי 3,476 0.01%
שדרגו את המנוי 2,955 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 818 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,768,464 16.65%
פסגות 2,387,970 6.89%
הראל 1,194,630 3.45%
הירשמו לצפייה 881,412 2.54%
הירשמו לצפייה 319,846 0.92%
הירשמו לצפייה 179,000 0.52%
שדרגו את המנוי 121,712 0.35%
שדרגו את המנוי 109,108 0.31%
שדרגו את המנוי 81,000 0.23%
שדרגו את המנוי 54,400 0.16%
שדרגו את המנוי 46,512 0.13%
שדרגו את המנוי 43,400 0.13%
שדרגו את המנוי 43,400 0.13%
שדרגו את המנוי 42,000 0.12%
שדרגו את המנוי 37,600 0.11%
שדרגו את המנוי 27,800 0.08%
שדרגו את המנוי 25,200 0.07%
שדרגו את המנוי 22,200 0.06%
שדרגו את המנוי 17,000 0.05%
שדרגו את המנוי 16,000 0.05%
שדרגו את המנוי 14,274 0.04%
שדרגו את המנוי 14,200 0.04%
שדרגו את המנוי 13,000 0.04%
שדרגו את המנוי 12,600 0.04%
שדרגו את המנוי 10,200 0.03%
שדרגו את המנוי 10,200 0.03%
שדרגו את המנוי 7,800 0.02%
שדרגו את המנוי 7,200 0.02%
שדרגו את המנוי 6,800 0.02%
שדרגו את המנוי 6,600 0.02%
שדרגו את המנוי 5,200 0.02%
שדרגו את המנוי 4,800 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת חמת דיווחה היום (ג') כי דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ- 40 מיליון שקל - כ-1.28 שקלים למניה. היום הקובע נקבע ל-30 באוקטובר 2014 ואילו יום התשלום יהיה ב-13 לנובמבר השנה.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית