תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חלל תקשורת

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
פורסט 170,797 175,353 4,556  2.67%
אילים -171,113 -167,760 3,353  -1.96%
הירשמו לצפייה 37,951 39,492 1,541  4.06%
הירשמו לצפייה 76,019 76,694 675  0.89%
הירשמו לצפייה 15,960 15,480 -480  -3.01%
שדרגו את המנוי 40,661 39,762 -899  -2.21%
שדרגו את המנוי 699,756 698,451 -1,305  -0.19%
שדרגו את המנוי 39,000 37,387 -1,613  -4.14%
שדרגו את המנוי 59,819 55,907 -3,912  -6.54%
שדרגו את המנוי 1,286,810 1,253,160 -33,647  -2.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,125

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -41,856

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 821,353 855,854 34,501  4.20%
מנורה 978,219 978,323 104  0.01%
הירשמו לצפייה 15,907 15,843 -64  -0.40%
הירשמו לצפייה 33,694 33,322 -372  -1.10%
הירשמו לצפייה 34,232 21,316 -12,916  -37.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,605

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,352

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,125
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -41,856
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 34,605
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,352
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,239,014 10.73%
פסגות 1,253,160 6.01%
מיטב דש 698,451 3.35%
הירשמו לצפייה 175,353 0.84%
הירשמו לצפייה 76,694 0.37%
הירשמו לצפייה 55,907 0.27%
שדרגו את המנוי 39,762 0.19%
שדרגו את המנוי 39,492 0.19%
שדרגו את המנוי 37,387 0.18%
שדרגו את המנוי 15,480 0.07%
שדרגו את המנוי 6,162 0.03%
שדרגו את המנוי 5,327 0.03%
שדרגו את המנוי 3,598 0.02%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -167,760 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,265,454 15.65%
מנורה 978,323 4.69%
הראל 855,854 4.10%
הירשמו לצפייה 806,931 3.87%
הירשמו לצפייה 404,850 1.94%
הירשמו לצפייה 53,133 0.25%
שדרגו את המנוי 45,248 0.22%
שדרגו את המנוי 33,322 0.16%
שדרגו את המנוי 23,247 0.11%
שדרגו את המנוי 21,316 0.10%
שדרגו את המנוי 15,843 0.08%
שדרגו את המנוי 13,845 0.07%
שדרגו את המנוי 7,260 0.03%
שדרגו את המנוי 6,282 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חלל תקשורת חתמה על תוספת להסכם עם ממשלת ישראל להארכת תקופות השימוש של הממשלה בקיבולת שבשימושה בלווינים עמוס 4 ועמוס 6, זאת לתקופה של 11 שנים נוספות , קרי עד לסוף מרץ 2024. לדברי חלל, תוספת ההסכם צפויה להגדיל את צבר ההזמנות של החברה בכ-57 מיליון דולר.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית