תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חלל תקשורת

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
פורסט 116,471 128,733 12,262  10.53%
אנליסט 9,600 21,120 11,520  120.00%
הירשמו לצפייה 22,334 27,963 5,629  25.20%
הירשמו לצפייה 1,840 3,000 1,160  63.04%
הירשמו לצפייה 342 323 -19  -5.56%
שדרגו את המנוי 1,400,720 1,398,500 -2,218  -0.16%
שדרגו את המנוי 62,340 59,705 -2,635  -4.23%
שדרגו את המנוי 799,389 791,717 -7,672  -0.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,571

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,544

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
תעשייה אווירית 14,488 34,232 19,744  136.28%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 112,172 129,749 17,577  15.67%
הירשמו לצפייה 825,686 826,633 947  0.11%
הירשמו לצפייה 975,630 976,313 683  0.07%
הירשמו לצפייה 854,101 854,208 107  0.01%
שדרגו את המנוי 18,611 17,954 -657  -3.53%
שדרגו את המנוי 37,824 36,484 -1,340  -3.54%
שדרגו את המנוי 38,368 0 -38,368  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,058

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,365

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 30,571
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,544
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 39,058
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,365
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,362,916 11.46%
פסגות 1,398,500 6.78%
מיטב דש 791,717 3.84%
הירשמו לצפייה 128,733 0.62%
הירשמו לצפייה 59,705 0.29%
הירשמו לצפייה 27,963 0.14%
שדרגו את המנוי 23,000 0.11%
שדרגו את המנוי 21,120 0.10%
שדרגו את המנוי 12,662 0.06%
שדרגו את המנוי 6,508 0.03%
שדרגו את המנוי 5,848 0.03%
שדרגו את המנוי 5,836 0.03%
שדרגו את המנוי 3,000 0.01%
שדרגו את המנוי 323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -122,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,154,076 15.30%
מנורה 976,313 4.74%
הראל 854,208 4.14%
הירשמו לצפייה 826,633 4.01%
הירשמו לצפייה 129,749 0.63%
הירשמו לצפייה 98,705 0.48%
שדרגו את המנוי 45,248 0.22%
שדרגו את המנוי 36,484 0.18%
שדרגו את המנוי 34,232 0.17%
שדרגו את המנוי 32,582 0.16%
שדרגו את המנוי 26,072 0.13%
שדרגו את המנוי 24,880 0.12%
שדרגו את המנוי 17,954 0.09%
שדרגו את המנוי 17,660 0.09%
שדרגו את המנוי 13,845 0.07%
שדרגו את המנוי 7,260 0.04%
שדרגו את המנוי 6,851 0.03%
שדרגו את המנוי 5,400 0.03%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  חלל תקשורת חתמה על תוספת להסכם עם ממשלת ישראל להארכת תקופות השימוש של הממשלה בקיבולת שבשימושה בלווינים עמוס 4 ועמוס 6, זאת לתקופה של 11 שנים נוספות , קרי עד לסוף מרץ 2024. לדברי חלל, תוספת ההסכם צפויה להגדיל את צבר ההזמנות של החברה בכ-57 מיליון דולר.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית