תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חלל תקשורת

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
פורסט 139,802 161,179 21,377  15.29%
אילים -178,000 -172,371 5,629  -3.16%
הירשמו לצפייה 10,000 12,000 2,000  20.00%
הירשמו לצפייה 52,530 52,176 -354  -0.67%
הירשמו לצפייה 27,100 15,960 -11,140  -41.11%
שדרגו את המנוי 1,345,620 1,330,960 -14,663  -1.09%
שדרגו את המנוי 727,587 709,944 -17,643  -2.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,006

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,800

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 818,850 821,353 2,503  0.31%
מנורה 977,060 978,219 1,159  0.12%
הירשמו לצפייה 17,140 15,907 -1,233  -7.19%
הירשמו לצפייה 36,024 33,694 -2,330  -6.47%
הירשמו לצפייה 826,845 804,521 -22,324  -2.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,662

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,887

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,006
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -43,800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,662
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -25,887
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,287,984 10.97%
פסגות 1,330,960 6.38%
מיטב דש 709,944 3.40%
הירשמו לצפייה 161,179 0.77%
הירשמו לצפייה 76,501 0.37%
הירשמו לצפייה 52,176 0.25%
שדרגו את המנוי 41,690 0.20%
שדרגו את המנוי 30,014 0.14%
שדרגו את המנוי 15,960 0.08%
שדרגו את המנוי 12,000 0.06%
שדרגו את המנוי 11,822 0.06%
שדרגו את המנוי 6,508 0.03%
שדרגו את המנוי 6,162 0.03%
שדרגו את המנוי 5,438 0.03%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -172,371 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,968,569 14.23%
מנורה 978,219 4.69%
הראל 821,353 3.94%
הירשמו לצפייה 804,521 3.86%
הירשמו לצפייה 98,705 0.47%
הירשמו לצפייה 53,133 0.25%
שדרגו את המנוי 45,248 0.22%
שדרגו את המנוי 34,232 0.16%
שדרגו את המנוי 33,694 0.16%
שדרגו את המנוי 26,072 0.12%
שדרגו את המנוי 23,247 0.11%
שדרגו את המנוי 15,907 0.08%
שדרגו את המנוי 13,845 0.07%
שדרגו את המנוי 7,260 0.03%
שדרגו את המנוי 6,851 0.03%
שדרגו את המנוי 6,282 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חלל תקשורת חתמה על תוספת להסכם עם ממשלת ישראל להארכת תקופות השימוש של הממשלה בקיבולת שבשימושה בלווינים עמוס 4 ועמוס 6, זאת לתקופה של 11 שנים נוספות , קרי עד לסוף מרץ 2024. לדברי חלל, תוספת ההסכם צפויה להגדיל את צבר ההזמנות של החברה בכ-57 מיליון דולר.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית