חלל תקשורת - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חלל תקשורת

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: תקשורת ומדיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אילים -200,397 -180,397 20,000  -9.98%
אקסלנס 7,398 10,000 2,602  35.17%
הירשמו לצפייה 39,482 41,439 1,957  4.96%
הירשמו לצפייה 6,451 6,442 -9  -0.14%
הירשמו לצפייה 56,722 53,322 -3,400  -5.99%
שדרגו את המנוי 10,000 5,000 -5,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 767,500 749,148 -18,352  -2.39%
שדרגו את המנוי 1,370,820 1,350,250 -20,570  -1.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,559

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -47,331

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
האוניברסיטה העברית 32,582 53,133 20,551  63.07%
קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים 17,660 23,247 5,587  31.64%
הירשמו לצפייה 976,313 977,060 747  0.08%
הירשמו לצפייה 826,633 826,845 212  0.03%
הירשמו לצפייה 36,484 36,024 -460  -1.26%
שדרגו את המנוי 17,954 17,140 -814  -4.53%
שדרגו את המנוי 24,880 5,038 -19,842  -79.75%
שדרגו את המנוי 854,208 818,850 -35,358  -4.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,097

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,474

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,559
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -47,331
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 27,097
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -56,474
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,300,563 11.16%
פסגות 1,350,250 6.55%
מיטב דש 749,148 3.63%
הירשמו לצפייה 129,554 0.63%
הירשמו לצפייה 76,501 0.37%
הירשמו לצפייה 53,322 0.26%
שדרגו את המנוי 41,439 0.20%
שדרגו את המנוי 30,500 0.15%
שדרגו את המנוי 11,822 0.06%
שדרגו את המנוי 10,000 0.05%
שדרגו את המנוי 6,508 0.03%
שדרגו את המנוי 6,442 0.03%
שדרגו את המנוי 5,438 0.03%
שדרגו את המנוי 5,035 0.02%
שדרגו את המנוי 5,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי -180,397 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,989,550 14.50%
מנורה 977,060 4.74%
הפניקס 826,845 4.01%
הירשמו לצפייה 818,850 3.97%
הירשמו לצפייה 98,705 0.48%
הירשמו לצפייה 53,133 0.26%
שדרגו את המנוי 45,248 0.22%
שדרגו את המנוי 36,024 0.17%
שדרגו את המנוי 34,232 0.17%
שדרגו את המנוי 26,072 0.13%
שדרגו את המנוי 23,247 0.11%
שדרגו את המנוי 17,140 0.08%
שדרגו את המנוי 13,845 0.07%
שדרגו את המנוי 7,260 0.04%
שדרגו את המנוי 6,851 0.03%
שדרגו את המנוי 5,038 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  חלל תקשורת חתמה על תוספת להסכם עם ממשלת ישראל להארכת תקופות השימוש של הממשלה בקיבולת שבשימושה בלווינים עמוס 4 ועמוס 6, זאת לתקופה של 11 שנים נוספות , קרי עד לסוף מרץ 2024. לדברי חלל, תוספת ההסכם צפויה להגדיל את צבר ההזמנות של החברה בכ-57 מיליון דולר.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית