תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

חג'ג'

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אילים 51,979 83,165 31,186  60.00%
ילין לפידות 3,773,800 3,787,170 13,370  0.35%
הירשמו לצפייה 315,223 327,223 12,000  3.81%
הירשמו לצפייה 33,000 36,696 3,696  11.20%
הירשמו לצפייה 130,911 132,441 1,530  1.17%
שדרגו את המנוי 35,484 35,258 -226  -0.64%
שדרגו את המנוי 236,861 236,059 -802  -0.34%
שדרגו את המנוי 347,090 339,082 -8,008  -2.31%
שדרגו את המנוי 4,513,990 4,502,600 -11,392  -0.25%
שדרגו את המנוי 150,959 101,047 -49,912  -33.06%
שדרגו את המנוי 360,993 254,628 -106,365  -29.46%
שדרגו את המנוי 332,000 198,100 -133,900  -40.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -310,605

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 1,524,430 1,639,430 115,000  7.54%
הפניקס 105,043 195,265 90,222  85.89%
הירשמו לצפייה 230,000 248,257 18,257  7.94%
הירשמו לצפייה 21,769 23,093 1,324  6.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 224,803

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 61,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -310,605
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 224,803
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,057,576 20.03%
מור 4,502,600 8.97%
ילין לפידות 3,787,170 7.54%
הירשמו לצפייה 339,082 0.68%
הירשמו לצפייה 327,223 0.65%
הירשמו לצפייה 254,628 0.51%
שדרגו את המנוי 236,059 0.47%
שדרגו את המנוי 198,100 0.39%
שדרגו את המנוי 132,441 0.26%
שדרגו את המנוי 101,047 0.20%
שדרגו את המנוי 83,165 0.17%
שדרגו את המנוי 36,696 0.07%
שדרגו את המנוי 35,258 0.07%
שדרגו את המנוי 17,807 0.04%
שדרגו את המנוי 6,300 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,106,045 4.19%
הכשרה ביטוח 1,639,430 3.26%
מור 248,257 0.49%
הירשמו לצפייה 195,265 0.39%
הירשמו לצפייה 23,093 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית