תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וואן טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.one1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 47,881 56,909 9,028  18.86%
ילין לפידות 672,003 672,762 759  0.11%
הירשמו לצפייה 20,593 21,292 699  3.39%
הירשמו לצפייה 10,739 11,097 358  3.33%
הירשמו לצפייה 1,215 1,448 233  19.18%
שדרגו את המנוי 31,134 31,294 160  0.51%
שדרגו את המנוי 3,775 3,903 128  3.39%
שדרגו את המנוי 76 174 98  128.95%
שדרגו את המנוי 883 895 12  1.36%
שדרגו את המנוי 3,491 3,456 -35  -1.00%
שדרגו את המנוי 539 476 -63  -11.69%
שדרגו את המנוי 48,266 48,115 -151  -0.31%
שדרגו את המנוי 812 612 -200  -24.63%
שדרגו את המנוי 19,232 18,880 -352  -1.83%
שדרגו את המנוי 31,294 30,738 -556  -1.78%
שדרגו את המנוי 1,166 600 -566  -48.54%
שדרגו את המנוי 17,423 15,601 -1,822  -10.46%
שדרגו את המנוי 28,557 19,090 -9,467  -33.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,475

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,212

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 10,870 265,590 254,720  2,343.33%
הכשרה ביטוח 38,572 40,674 2,102  5.45%
הירשמו לצפייה 37,854 38,770 916  2.42%
הירשמו לצפייה 20,562 21,071 509  2.48%
הירשמו לצפייה 795 950 155  19.50%
שדרגו את המנוי 291,758 291,793 35  0.01%
שדרגו את המנוי 349 351 2  0.57%
שדרגו את המנוי 226,356 226,357 1
שדרגו את המנוי 12,920 12,463 -457  -3.54%
שדרגו את המנוי 289,747 286,851 -2,896  -1.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 258,440

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,353

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,475
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,212
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 258,440
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,353
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 946,900 13.94%
ילין לפידות 672,762 9.90%
מיטב דש 56,909 0.84%
הירשמו לצפייה 48,115 0.71%
הירשמו לצפייה 31,294 0.46%
הירשמו לצפייה 30,738 0.45%
שדרגו את המנוי 21,292 0.31%
שדרגו את המנוי 19,090 0.28%
שדרגו את המנוי 18,880 0.28%
שדרגו את המנוי 15,601 0.23%
שדרגו את המנוי 11,097 0.16%
שדרגו את המנוי 6,788 0.10%
שדרגו את המנוי 3,903 0.06%
שדרגו את המנוי 3,456 0.05%
שדרגו את המנוי 1,608 0.02%
שדרגו את המנוי 1,448 0.02%
שדרגו את המנוי 1,092 0.02%
שדרגו את המנוי 895 0.01%
שדרגו את המנוי 612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 174 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,189,008 17.51%
הראל 291,793 4.30%
מגדל 286,851 4.22%
הירשמו לצפייה 265,590 3.91%
הירשמו לצפייה 226,357 3.33%
הירשמו לצפייה 40,674 0.60%
שדרגו את המנוי 38,770 0.57%
שדרגו את המנוי 21,071 0.31%
שדרגו את המנוי 12,463 0.18%
שדרגו את המנוי 3,641 0.05%
שדרגו את המנוי 950 0.01%
שדרגו את המנוי 497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 351 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  וואן טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו בכ-9.3% לכ-1.2 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בשנת 2014 בכ-11.4% לכ-57.6 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, החברה בניהולו של שי אוזון הודיעה כי מעתה מדיניות חלוקת הדיבידנדים תעמוד על חלוקה של 66% מהרווח הנקי. בגין התוצאות הכספיות שדווחו היום, תחלק וואן דיבידנד של 9.4 מיליון שקל. #דיבידנד #מדיניות_דיבידנד #תוכנה #דוחות_כספיים #שי_אוזון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית