וואן טכנולוגיות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וואן טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.one1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
מיטב דש 59,111 70,629 11,518  19.49%
ילין לפידות 675,053 679,069 4,016  0.59%
הירשמו לצפייה 5,855 8,330 2,475  42.27%
הירשמו לצפייה 2,339 3,160 821  35.10%
הירשמו לצפייה 20,240 20,860 620  3.06%
שדרגו את המנוי 505 562 57  11.29%
שדרגו את המנוי 3,760 3,814 54  1.44%
שדרגו את המנוי 21,292 21,262 -30  -0.14%
שדרגו את המנוי 2,787 2,754 -33  -1.18%
שדרגו את המנוי 1,258 1,167 -91  -7.23%
שדרגו את המנוי 45,585 45,228 -357  -0.78%
שדרגו את המנוי 14,884 14,221 -663  -4.45%
שדרגו את המנוי 28,245 27,028 -1,217  -4.31%
שדרגו את המנוי 6,302 4,854 -1,448  -22.98%
שדרגו את המנוי 46,485 45,000 -1,485  -3.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,561

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,324

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מגדל 286,851 318,198 31,347  10.93%
הפניקס 265,590 270,686 5,096  1.92%
הירשמו לצפייה 38,770 40,261 1,491  3.85%
הירשמו לצפייה 950 2,140 1,190  125.26%
הירשמו לצפייה 40,674 41,801 1,127  2.77%
שדרגו את המנוי 351 411 60  17.09%
שדרגו את המנוי 12,463 12,306 -157  -1.26%
שדרגו את המנוי 226,357 216,700 -9,657  -4.27%
שדרגו את המנוי 291,793 279,717 -12,076  -4.14%
שדרגו את המנוי 21,071 2,923 -18,148  -86.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 40,311

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -40,038

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,561
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,324
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 40,311
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -40,038
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 978,032 14.40%
ילין לפידות 679,069 10.00%
מיטב דש 70,629 1.04%
הירשמו לצפייה 45,228 0.67%
הירשמו לצפייה 45,000 0.66%
הירשמו לצפייה 27,028 0.40%
שדרגו את המנוי 21,262 0.31%
שדרגו את המנוי 20,860 0.31%
שדרגו את המנוי 19,090 0.28%
שדרגו את המנוי 14,221 0.21%
שדרגו את המנוי 8,330 0.12%
שדרגו את המנוי 6,788 0.10%
שדרגו את המנוי 4,854 0.07%
שדרגו את המנוי 3,814 0.06%
שדרגו את המנוי 3,160 0.05%
שדרגו את המנוי 2,754 0.04%
שדרגו את המנוי 1,636 0.02%
שדרגו את המנוי 1,202 0.02%
שדרגו את המנוי 1,167 0.02%
שדרגו את המנוי 1,092 0.02%
שדרגו את המנוי 562 < 0.01%
שדרגו את המנוי 216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,188,784 17.50%
מגדל 318,198 4.68%
הראל 279,717 4.12%
הירשמו לצפייה 270,686 3.99%
הירשמו לצפייה 216,700 3.19%
הירשמו לצפייה 41,801 0.62%
שדרגו את המנוי 40,261 0.59%
שדרגו את המנוי 12,306 0.18%
שדרגו את המנוי 3,641 0.05%
שדרגו את המנוי 2,923 0.04%
שדרגו את המנוי 2,140 0.03%
שדרגו את המנוי 411 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  וואן טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו בכ-9.3% לכ-1.2 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בשנת 2014 בכ-11.4% לכ-57.6 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, החברה בניהולו של שי אוזון הודיעה כי מעתה מדיניות חלוקת הדיבידנדים תעמוד על חלוקה של 66% מהרווח הנקי. בגין התוצאות הכספיות שדווחו היום, תחלק וואן דיבידנד של 9.4 מיליון שקל. #דיבידנד #מדיניות_דיבידנד #תוכנה #דוחות_כספיים #שי_אוזון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית