תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וואן טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.one1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 19,090 38,000 18,910  99.06%
מיטב דש 83,807 99,285 15,478  18.47%
הירשמו לצפייה 17,747 20,568 2,821  15.90%
הירשמו לצפייה 31,033 31,575 542  1.75%
הירשמו לצפייה 20,889 20,808 -81  -0.39%
שדרגו את המנוי 1,067 975 -92  -8.62%
שדרגו את המנוי 2,912 2,770 -142  -4.88%
שדרגו את המנוי 13,883 13,632 -251  -1.81%
שדרגו את המנוי 2,857 2,462 -395  -13.83%
שדרגו את המנוי 4,004 3,106 -898  -22.43%
שדרגו את המנוי 1,424 1 -1,423  -99.93%
שדרגו את המנוי 26,456 24,997 -1,459  -5.51%
שדרגו את המנוי 44,969 42,891 -2,078  -4.62%
שדרגו את המנוי 6,788 4,005 -2,783  -41.00%
שדרגו את המנוי 20,364 15,722 -4,642  -22.80%
שדרגו את המנוי 639,617 625,892 -13,725  -2.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 37,751

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,969

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 318,198 372,559 54,361  17.08%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 2,923 21,071 18,148  620.87%
הירשמו לצפייה 216,700 217,983 1,283  0.59%
הירשמו לצפייה 279,717 280,572 855  0.31%
הירשמו לצפייה 40,261 40,405 144  0.36%
שדרגו את המנוי 12,306 11,509 -797  -6.48%
שדרגו את המנוי 3,641 2,648 -993  -27.27%
שדרגו את המנוי 41,801 39,534 -2,267  -5.42%
שדרגו את המנוי 270,686 266,959 -3,727  -1.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74,791

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,784

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 37,751
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,969
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 74,791
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,784
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 952,355 14.02%
ילין לפידות 625,892 9.21%
מיטב דש 99,285 1.46%
הירשמו לצפייה 42,891 0.63%
הירשמו לצפייה 38,000 0.56%
הירשמו לצפייה 31,575 0.46%
שדרגו את המנוי 24,997 0.37%
שדרגו את המנוי 20,808 0.31%
שדרגו את המנוי 20,568 0.30%
שדרגו את המנוי 15,722 0.23%
שדרגו את המנוי 13,632 0.20%
שדרגו את המנוי 4,005 0.06%
שדרגו את המנוי 3,106 0.05%
שדרגו את המנוי 2,770 0.04%
שדרגו את המנוי 2,462 0.04%
שדרגו את המנוי 2,418 0.04%
שדרגו את המנוי 1,202 0.02%
שדרגו את המנוי 1,092 0.02%
שדרגו את המנוי 975 0.01%
שדרגו את המנוי 611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,255,380 18.48%
מגדל 372,559 5.49%
הראל 280,572 4.13%
הירשמו לצפייה 266,959 3.93%
הירשמו לצפייה 217,983 3.21%
הירשמו לצפייה 40,405 0.59%
שדרגו את המנוי 39,534 0.58%
שדרגו את המנוי 21,071 0.31%
שדרגו את המנוי 11,509 0.17%
שדרגו את המנוי 2,648 0.04%
שדרגו את המנוי 2,140 0.03%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  וואן טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו בכ-9.3% לכ-1.2 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בשנת 2014 בכ-11.4% לכ-57.6 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, החברה בניהולו של שי אוזון הודיעה כי מעתה מדיניות חלוקת הדיבידנדים תעמוד על חלוקה של 66% מהרווח הנקי. בגין התוצאות הכספיות שדווחו היום, תחלק וואן דיבידנד של 9.4 מיליון שקל. #דיבידנד #מדיניות_דיבידנד #תוכנה #דוחות_כספיים #שי_אוזון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית