תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

וואן טכנולוגיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע
אתר: www.one1.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
מיטב דש 110,266 117,076 6,810  6.18%
אקסלנס 3,294 3,550 256  7.77%
הירשמו לצפייה 31,420 31,472 52  0.17%
הירשמו לצפייה 29 70 41  141.38%
הירשמו לצפייה 12,423 12,414 -9  -0.07%
שדרגו את המנוי 42,966 42,956 -10  -0.02%
שדרגו את המנוי 3,986 3,955 -31  -0.78%
שדרגו את המנוי 542 509 -33  -6.09%
שדרגו את המנוי 2,454 2,181 -273  -11.12%
שדרגו את המנוי 22,448 22,032 -416  -1.85%
שדרגו את המנוי 2,174 1,088 -1,086  -49.95%
שדרגו את המנוי 12,822 11,508 -1,314  -10.25%
שדרגו את המנוי 20,173 18,738 -1,435  -7.11%
שדרגו את המנוי 624,892 616,263 -8,629  -1.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,159

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,236

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 280,572 292,356 11,784  4.20%
הפניקס 261,751 265,184 3,433  1.31%
הירשמו לצפייה 40,405 40,606 201  0.50%
הירשמו לצפייה 11,509 11,382 -127  -1.10%
הירשמו לצפייה 217,983 217,703 -280  -0.13%
שדרגו את המנוי 372,559 372,152 -407  -0.11%
שדרגו את המנוי 2,648 1,935 -713  -26.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,418

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,527

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,159
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,236
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,418
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,527
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 952,560 14.02%
ילין לפידות 616,263 9.07%
מיטב דש 117,076 1.72%
הירשמו לצפייה 42,956 0.63%
הירשמו לצפייה 38,008 0.56%
הירשמו לצפייה 31,472 0.46%
שדרגו את המנוי 22,032 0.32%
שדרגו את המנוי 20,568 0.30%
שדרגו את המנוי 18,738 0.28%
שדרגו את המנוי 12,414 0.18%
שדרגו את המנוי 11,508 0.17%
שדרגו את המנוי 4,562 0.07%
שדרגו את המנוי 3,955 0.06%
שדרגו את המנוי 3,550 0.05%
שדרגו את המנוי 2,418 0.04%
שדרגו את המנוי 2,181 0.03%
שדרגו את המנוי 1,202 0.02%
שדרגו את המנוי 1,092 0.02%
שדרגו את המנוי 1,088 0.02%
שדרגו את המנוי 625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 509 < 0.01%
שדרגו את המנוי 202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,262,325 18.58%
מגדל 372,152 5.48%
הראל 292,356 4.30%
הירשמו לצפייה 265,184 3.90%
הירשמו לצפייה 217,703 3.21%
הירשמו לצפייה 40,606 0.60%
שדרגו את המנוי 39,534 0.58%
שדרגו את המנוי 21,071 0.31%
שדרגו את המנוי 11,382 0.17%
שדרגו את המנוי 1,935 0.03%
שדרגו את המנוי 402 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  וואן טכנולוגיות דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות ל-2014: הכנסות החברה צמחו בכ-9.3% לכ-1.2 מיליארד שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בשנת 2014 בכ-11.4% לכ-57.6 מיליון שקל. במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, החברה בניהולו של שי אוזון הודיעה כי מעתה מדיניות חלוקת הדיבידנדים תעמוד על חלוקה של 66% מהרווח הנקי. בגין התוצאות הכספיות שדווחו היום, תחלק וואן דיבידנד של 9.4 מיליון שקל. #דיבידנד #מדיניות_דיבידנד #תוכנה #דוחות_כספיים #שי_אוזון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית