תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גולד

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 1,203 1,777 574  47.71%
ילין לפידות 105,847 105,935 88  0.08%
הירשמו לצפייה 5,105 5,100 -5  -0.10%
הירשמו לצפייה 5,473 5,336 -137  -2.50%
הירשמו לצפייה 1,506 1,091 -415  -27.56%
שדרגו את המנוי 3,749 2,618 -1,131  -30.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 662

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,688

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 5,543 5,743 200  3.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 662
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,688
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 229,336 5.66%
ילין לפידות 105,935 2.61%
אלטשולר - שחם 100,876 2.49%
הירשמו לצפייה 5,336 0.13%
הירשמו לצפייה 5,182 0.13%
הירשמו לצפייה 5,100 0.13%
שדרגו את המנוי 2,618 0.06%
שדרגו את המנוי 1,777 0.04%
שדרגו את המנוי 1,283 0.03%
שדרגו את המנוי 1,091 0.03%
שדרגו את המנוי 138 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 29,389 0.72%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 23,006 0.57%
ילין לפידות 5,743 0.14%
הירשמו לצפייה 640 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית