תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

גולד

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 91,788 98,537 6,749  7.35%
ילין לפידות 95,470 97,471 2,001  2.10%
הירשמו לצפייה 1,100 1,324 224  20.36%
הירשמו לצפייה 5,104 5,100 -4  -0.08%
הירשמו לצפייה 5,725 5,603 -122  -2.13%
שדרגו את המנוי 20,047 13,951 -6,096  -30.41%
שדרגו את המנוי 13,047 5,906 -7,141  -54.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,974

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,363

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 5,557 5,543 -14  -0.25%
אינפיניטי 1,040 640 -400  -38.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -414

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,974
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,363
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -414
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 230,681 5.69%
אלטשולר - שחם 98,537 2.43%
ילין לפידות 97,471 2.40%
הירשמו לצפייה 13,951 0.34%
הירשמו לצפייה 5,906 0.15%
הירשמו לצפייה 5,603 0.14%
שדרגו את המנוי 5,100 0.13%
שדרגו את המנוי 1,506 0.04%
שדרגו את המנוי 1,324 0.03%
שדרגו את המנוי 1,283 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,683 0.24%
ילין לפידות 5,543 0.14%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 3,500 0.09%
הירשמו לצפייה 640 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית