תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גולד

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
ילין לפידות 93,442 95,441 1,999  2.14%
מגדל 1,171 1,127 -44  -3.76%
הירשמו לצפייה 600 6 -594  -99.00%
הירשמו לצפייה 24,268 23,107 -1,161  -4.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,999

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,799

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 5,557 5,543 -14  -0.25%
אינפיניטי 1,040 640 -400  -38.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -414

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,999
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -414
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 239,641 5.91%
ילין לפידות 95,441 2.35%
אלטשולר - שחם 91,788 2.26%
הירשמו לצפייה 23,107 0.57%
הירשמו לצפייה 19,310 0.48%
הירשמו לצפייה 5,761 0.14%
שדרגו את המנוי 1,506 0.04%
שדרגו את המנוי 1,283 0.03%
שדרגו את המנוי 1,127 0.03%
שדרגו את המנוי 312 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,683 0.24%
ילין לפידות 5,543 0.14%
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 3,500 0.09%
הירשמו לצפייה 640 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית