תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גבעות עולם

ענף: חיפושי נפט וגז
תת-ענף: חיפושי נפט וגז
אתר: www.givot.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 136,076 13,607 -122,469  -90.00%
אי.בי.אי. 8,357,140 835,714 -7,521,430  -90.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,643,899

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,643,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 849,321 0.01%
אי.בי.אי. 835,714 < 0.01%
מיטב דש 13,607 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 88,226 0.00%
מיטב דש 88,226 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  שותפות גבעות עולם מדווחת על מינוי אבי (אביגדור) מעוז למנכ"ל השותפות. מעוז כיהן כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומנכ"ל משרד הפנים בתקופת ממשלות ברק ושרון. #אבי_מעוז #אהוד_ברק #אריאל_שרון #משרד_הבינוי_והשיכון #משרד_הפנים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  גבעות עולם מדווחת כי חתמה על הארכת ההסכם למכירת נפט לתקופה של שלוש שנים באותם התנאים. הארכת ההסכם נתנה לרוכש זכות ראשונים לרכוש את הנפט שיופק ממגד 6 בהתאם למחירים והתנאים הקבועים בהסכם. #נפט #מגד_6
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית