ביג - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ביג

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אפסילון 3,522 6,822 3,300  93.70%
הראל 37,216 38,610 1,394  3.75%
הירשמו לצפייה 684,445 685,635 1,190  0.17%
הירשמו לצפייה 227 578 351  154.63%
הירשמו לצפייה 1,478 1,588 110  7.44%
שדרגו את המנוי 26,418 26,495 77  0.29%
שדרגו את המנוי 3,876 3,895 19  0.49%
שדרגו את המנוי 4,187 4,000 -187  -4.47%
שדרגו את המנוי 25,494 25,117 -377  -1.48%
שדרגו את המנוי 27,992 27,569 -423  -1.51%
שדרגו את המנוי 1,417 941 -476  -33.59%
שדרגו את המנוי 14,201 13,650 -551  -3.88%
שדרגו את המנוי 33,900 32,900 -1,000  -2.95%
שדרגו את המנוי 20,613 19,387 -1,226  -5.95%
שדרגו את המנוי 7,841 6,508 -1,333  -17.00%
שדרגו את המנוי 4,786 2,226 -2,560  -53.49%
שדרגו את המנוי 49,819 43,388 -6,431  -12.91%
שדרגו את המנוי 215,171 207,007 -8,164  -3.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,441

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,728

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 372,703 537,210 164,507  44.14%
הכשרה ביטוח 41,309 88,593 47,284  114.46%
הירשמו לצפייה 47,668 73,128 25,460  53.41%
הירשמו לצפייה 276,079 287,611 11,532  4.18%
הירשמו לצפייה 174,922 182,573 7,651  4.37%
שדרגו את המנוי 4,930 6,553 1,623  32.92%
שדרגו את המנוי 1,855 2,885 1,030  55.53%
שדרגו את המנוי 11,791 12,653 862  7.31%
שדרגו את המנוי 433,911 434,753 842  0.19%
שדרגו את המנוי 1,098 1,735 637  58.01%
שדרגו את המנוי 1,168 1,160 -8  -0.68%
שדרגו את המנוי 342 257 -85  -24.85%
שדרגו את המנוי 7,979 7,627 -352  -4.41%
שדרגו את המנוי 1,115 630 -485  -43.50%
שדרגו את המנוי 2,427 1,863 -564  -23.24%
שדרגו את המנוי 17,457 16,383 -1,074  -6.15%
שדרגו את המנוי 8,360 4,180 -4,180  -50.00%
שדרגו את המנוי 112,002 101,900 -10,102  -9.02%
שדרגו את המנוי 23,714 3,483 -20,231  -85.31%
שדרגו את המנוי 104,605 2 -104,603  -100.00%
שדרגו את המנוי 210,254 72,156 -138,098  -65.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 261,428

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -279,782

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,441
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -22,728
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 261,428
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -279,782
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,405,263 10.30%
מור 685,635 5.02%
ילין לפידות 243,739 1.79%
הירשמו לצפייה 207,007 1.52%
הירשמו לצפייה 43,388 0.32%
הירשמו לצפייה 38,610 0.28%
שדרגו את המנוי 32,900 0.24%
שדרגו את המנוי 27,569 0.20%
שדרגו את המנוי 26,495 0.19%
שדרגו את המנוי 25,117 0.18%
שדרגו את המנוי 19,387 0.14%
שדרגו את המנוי 13,650 0.10%
שדרגו את המנוי 9,403 0.07%
שדרגו את המנוי 6,822 0.05%
שדרגו את המנוי 6,508 0.05%
שדרגו את המנוי 4,095 0.03%
שדרגו את המנוי 4,000 0.03%
שדרגו את המנוי 3,895 0.03%
שדרגו את המנוי 2,226 0.02%
שדרגו את המנוי 1,588 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 941 < 0.01%
שדרגו את המנוי 709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,932,743 14.16%
הפניקס 537,210 3.94%
מנורה 434,753 3.19%
הירשמו לצפייה 287,611 2.11%
הירשמו לצפייה 182,573 1.34%
הירשמו לצפייה 101,900 0.75%
שדרגו את המנוי 88,593 0.65%
שדרגו את המנוי 73,128 0.54%
שדרגו את המנוי 72,156 0.53%
שדרגו את המנוי 38,259 0.28%
שדרגו את המנוי 16,383 0.12%
שדרגו את המנוי 12,676 0.09%
שדרגו את המנוי 12,653 0.09%
שדרגו את המנוי 7,627 0.06%
שדרגו את המנוי 6,553 0.05%
שדרגו את המנוי 6,465 0.05%
שדרגו את המנוי 5,390 0.04%
שדרגו את המנוי 4,359 0.03%
שדרגו את המנוי 4,180 0.03%
שדרגו את המנוי 3,618 0.03%
שדרגו את המנוי 3,483 0.03%
שדרגו את המנוי 3,308 0.02%
שדרגו את המנוי 2,970 0.02%
שדרגו את המנוי 2,885 0.02%
שדרגו את המנוי 2,501 0.02%
שדרגו את המנוי 2,444 0.02%
שדרגו את המנוי 2,320 0.02%
שדרגו את המנוי 2,308 0.02%
שדרגו את המנוי 1,863 0.01%
שדרגו את המנוי 1,735 0.01%
שדרגו את המנוי 1,576 0.01%
שדרגו את המנוי 1,420 0.01%
שדרגו את המנוי 1,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ביג מרכזי קניות דיווחה כי חברת בת אמריקאית בה מחזיקה החברה 80%, מנהלת מו"מ לרכישת זכויות בשלושה מרכזי קניות הנמצאים בצפון ודרום ארה"ב. שיעור הזכויות הנרכשות בכל מרכז צפוי לנוע בין 40% ל-80%, הפורטפוליו כולל כ-35 אלף מ"ר שטחי מסחר ובעל שיעור תפוסה ממוצע של כ-95%. שווי המרכזים מסתכם בכ- 105 מיליון דולר, כשאומדן מחיר הרכישה הצפוי בגין הזכויות הנרכשות ע"י חברת הבת הוא כ-71.5 מיליון דולר. #מרכזי_קניות #ארה"ב
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית