תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ביג

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
ילין לפידות 300,900 334,082 33,182  11.03%
מיטב דש 35,943 45,859 9,916  27.59%
הירשמו לצפייה 3,108 3,748 640  20.59%
הירשמו לצפייה 18,750 19,108 358  1.91%
הירשמו לצפייה 25,983 26,110 127  0.49%
שדרגו את המנוי 95 37 -58  -61.05%
שדרגו את המנוי 1,284 1,200 -84  -6.54%
שדרגו את המנוי 595 476 -119  -20.00%
שדרגו את המנוי 549 399 -150  -27.32%
שדרגו את המנוי 6,203 5,860 -343  -5.53%
שדרגו את המנוי 26,928 26,535 -393  -1.46%
שדרגו את המנוי 3,295 2,756 -539  -16.36%
שדרגו את המנוי 4,095 3,151 -944  -23.05%
שדרגו את המנוי 32,900 31,900 -1,000  -3.04%
שדרגו את המנוי 11,950 9,501 -2,449  -20.49%
שדרגו את המנוי 33,336 30,850 -2,486  -7.46%
שדרגו את המנוי 32,758 26,138 -6,620  -20.21%
שדרגו את המנוי 623,998 615,665 -8,333  -1.34%
שדרגו את המנוי 196,770 185,639 -11,131  -5.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,223

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -34,649

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מנורה 434,753 485,709 50,956  11.72%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 3,483 29,570 26,087  748.98%
הירשמו לצפייה 73,128 90,147 17,019  23.27%
הירשמו לצפייה 5,390 7,545 2,155  39.98%
הירשמו לצפייה 2,444 3,982 1,538  62.93%
שדרגו את המנוי 287,611 288,491 880  0.31%
שדרגו את המנוי 2,320 3,195 875  37.72%
שדרגו את המנוי 7,627 7,898 271  3.55%
שדרגו את המנוי 970 1,230 260  26.80%
שדרגו את המנוי 182,573 182,831 258  0.14%
שדרגו את המנוי 4,359 4,384 25  0.57%
שדרגו את המנוי 6,465 6,484 19  0.29%
שדרגו את המנוי 2,501 2,419 -82  -3.28%
שדרגו את המנוי 540 407 -133  -24.63%
שדרגו את המנוי 1,735 1,427 -308  -17.75%
שדרגו את המנוי 630 230 -400  -63.49%
שדרגו את המנוי 1,420 999 -421  -29.65%
שדרגו את המנוי 4,180 3,756 -424  -10.14%
שדרגו את המנוי 12,653 11,834 -819  -6.47%
שדרגו את המנוי 101,900 100,541 -1,359  -1.33%
שדרגו את המנוי 537,210 535,775 -1,435  -0.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,343

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,381

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,223
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -34,649
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 100,343
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,381
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,375,763 10.04%
מור 615,665 4.49%
ילין לפידות 334,082 2.44%
הירשמו לצפייה 185,639 1.35%
הירשמו לצפייה 45,859 0.33%
הירשמו לצפייה 31,900 0.23%
שדרגו את המנוי 30,850 0.23%
שדרגו את המנוי 26,535 0.19%
שדרגו את המנוי 26,138 0.19%
שדרגו את המנוי 26,110 0.19%
שדרגו את המנוי 19,108 0.14%
שדרגו את המנוי 9,501 0.07%
שדרגו את המנוי 5,860 0.04%
שדרגו את המנוי 3,748 0.03%
שדרגו את המנוי 3,692 0.03%
שדרגו את המנוי 3,151 0.02%
שדרגו את המנוי 2,756 0.02%
שדרגו את המנוי 1,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 709 < 0.01%
שדרגו את המנוי 476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 399 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,021,305 14.75%
הפניקס 535,775 3.91%
מנורה 485,709 3.55%
הירשמו לצפייה 288,491 2.11%
הירשמו לצפייה 182,831 1.33%
הירשמו לצפייה 100,541 0.73%
שדרגו את המנוי 90,147 0.66%
שדרגו את המנוי 88,593 0.65%
שדרגו את המנוי 72,156 0.53%
שדרגו את המנוי 38,259 0.28%
שדרגו את המנוי 29,570 0.22%
שדרגו את המנוי 16,383 0.12%
שדרגו את המנוי 12,676 0.09%
שדרגו את המנוי 11,834 0.09%
שדרגו את המנוי 7,898 0.06%
שדרגו את המנוי 7,545 0.06%
שדרגו את המנוי 6,553 0.05%
שדרגו את המנוי 6,484 0.05%
שדרגו את המנוי 4,384 0.03%
שדרגו את המנוי 3,982 0.03%
שדרגו את המנוי 3,756 0.03%
שדרגו את המנוי 3,618 0.03%
שדרגו את המנוי 3,308 0.02%
שדרגו את המנוי 3,195 0.02%
שדרגו את המנוי 2,970 0.02%
שדרגו את המנוי 2,419 0.02%
שדרגו את המנוי 1,863 0.01%
שדרגו את המנוי 1,576 0.01%
שדרגו את המנוי 1,427 0.01%
שדרגו את המנוי 1,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ביג מרכזי קניות דיווחה כי חברת בת אמריקאית בה מחזיקה החברה 80%, מנהלת מו"מ לרכישת זכויות בשלושה מרכזי קניות הנמצאים בצפון ודרום ארה"ב. שיעור הזכויות הנרכשות בכל מרכז צפוי לנוע בין 40% ל-80%, הפורטפוליו כולל כ-35 אלף מ"ר שטחי מסחר ובעל שיעור תפוסה ממוצע של כ-95%. שווי המרכזים מסתכם בכ- 105 מיליון דולר, כשאומדן מחיר הרכישה הצפוי בגין הזכויות הנרכשות ע"י חברת הבת הוא כ-71.5 מיליון דולר. #מרכזי_קניות #ארה"ב
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית