תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ביג

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
ילין לפידות 334,082 352,000 17,918  5.36%
אקסלנס 4,380 5,316 936  21.37%
הירשמו לצפייה 44,439 45,295 856  1.93%
הירשמו לצפייה 19,680 20,060 380  1.93%
הירשמו לצפייה 23,599 23,702 103  0.44%
שדרגו את המנוי 3,956 3,975 19  0.48%
שדרגו את המנוי 463 428 -35  -7.56%
שדרגו את המנוי 709 655 -54  -7.62%
שדרגו את המנוי 1,157 785 -372  -32.15%
שדרגו את המנוי 31,200 30,700 -500  -1.60%
שדרגו את המנוי 7,615 6,839 -776  -10.19%
שדרגו את המנוי 21,061 19,994 -1,067  -5.07%
שדרגו את המנוי 50,811 49,727 -1,084  -2.13%
שדרגו את המנוי 176,862 175,724 -1,138  -0.64%
שדרגו את המנוי 29,916 28,673 -1,243  -4.15%
שדרגו את המנוי 2,713 1,399 -1,314  -48.43%
שדרגו את המנוי 6,230 4,097 -2,133  -34.24%
שדרגו את המנוי 51,429 46,179 -5,250  -10.21%
שדרגו את המנוי 568,653 500,524 -68,129  -11.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,212

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -83,095

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 288,491 293,023 4,532  1.57%
הלמן אלדובי 16,383 19,466 3,083  18.82%
הירשמו לצפייה 182,831 183,627 796  0.44%
הירשמו לצפייה 3,618 4,274 656  18.13%
הירשמו לצפייה 485,709 485,760 51  0.01%
שדרגו את המנוי 6,484 6,505 21  0.32%
שדרגו את המנוי 3,756 3,775 19  0.51%
שדרגו את המנוי 1,160 1,168 8  0.69%
שדרגו את המנוי 7,898 7,866 -32  -0.41%
שדרגו את המנוי 3,982 3,900 -82  -2.06%
שדרגו את המנוי 1,863 1,737 -126  -6.76%
שדרגו את המנוי 230 65 -165  -71.74%
שדרגו את המנוי 11,834 11,356 -478  -4.04%
שדרגו את המנוי 4,384 3,569 -815  -18.59%
שדרגו את המנוי 88,593 87,563 -1,030  -1.16%
שדרגו את המנוי 7,545 5,471 -2,074  -27.49%
שדרגו את המנוי 100,541 87,949 -12,592  -12.52%
שדרגו את המנוי 543,336 520,571 -22,765  -4.19%
שדרגו את המנוי 38,259 10,601 -27,658  -72.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,166

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -67,817

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,212
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -83,095
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,166
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -67,817
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,322,003 9.65%
מור 500,524 3.65%
ילין לפידות 352,000 2.57%
הירשמו לצפייה 175,724 1.28%
הירשמו לצפייה 49,727 0.36%
הירשמו לצפייה 46,179 0.34%
שדרגו את המנוי 45,295 0.33%
שדרגו את המנוי 30,700 0.22%
שדרגו את המנוי 28,673 0.21%
שדרגו את המנוי 23,702 0.17%
שדרגו את המנוי 20,060 0.15%
שדרגו את המנוי 19,994 0.15%
שדרגו את המנוי 6,839 0.05%
שדרגו את המנוי 5,316 0.04%
שדרגו את המנוי 4,097 0.03%
שדרגו את המנוי 3,975 0.03%
שדרגו את המנוי 2,560 0.02%
שדרגו את המנוי 1,399 0.01%
שדרגו את המנוי 1,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 785 < 0.01%
שדרגו את המנוי 655 < 0.01%
שדרגו את המנוי 428 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,991,725 14.54%
הפניקס 520,571 3.80%
מנורה 485,760 3.55%
הירשמו לצפייה 293,023 2.14%
הירשמו לצפייה 183,627 1.34%
הירשמו לצפייה 110,450 0.81%
שדרגו את המנוי 87,949 0.64%
שדרגו את המנוי 87,563 0.64%
שדרגו את המנוי 72,156 0.53%
שדרגו את המנוי 29,570 0.22%
שדרגו את המנוי 19,466 0.14%
שדרגו את המנוי 12,676 0.09%
שדרגו את המנוי 11,356 0.08%
שדרגו את המנוי 10,601 0.08%
שדרגו את המנוי 7,866 0.06%
שדרגו את המנוי 6,553 0.05%
שדרגו את המנוי 6,505 0.05%
שדרגו את המנוי 5,471 0.04%
שדרגו את המנוי 4,274 0.03%
שדרגו את המנוי 3,900 0.03%
שדרגו את המנוי 3,775 0.03%
שדרגו את המנוי 3,569 0.03%
שדרגו את המנוי 3,308 0.02%
שדרגו את המנוי 3,195 0.02%
שדרגו את המנוי 2,970 0.02%
שדרגו את המנוי 2,419 0.02%
שדרגו את המנוי 1,737 0.01%
שדרגו את המנוי 1,576 0.01%
שדרגו את המנוי 1,427 0.01%
שדרגו את המנוי 1,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 257 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187 < 0.01%
שדרגו את המנוי 65 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ביג מרכזי קניות דיווחה כי חברת בת אמריקאית בה מחזיקה החברה 80%, מנהלת מו"מ לרכישת זכויות בשלושה מרכזי קניות הנמצאים בצפון ודרום ארה"ב. שיעור הזכויות הנרכשות בכל מרכז צפוי לנוע בין 40% ל-80%, הפורטפוליו כולל כ-35 אלף מ"ר שטחי מסחר ובעל שיעור תפוסה ממוצע של כ-95%. שווי המרכזים מסתכם בכ- 105 מיליון דולר, כשאומדן מחיר הרכישה הצפוי בגין הזכויות הנרכשות ע"י חברת הבת הוא כ-71.5 מיליון דולר. #מרכזי_קניות #ארה"ב
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית