תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ביג

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 637,163 678,874 41,711  6.55%
דולפין 2,968 4,404 1,436  48.38%
הירשמו לצפייה 400 1,050 650  162.50%
הירשמו לצפייה 210,514 211,147 633  0.30%
הירשמו לצפייה 24,687 25,225 538  2.18%
שדרגו את המנוי 239,000 239,500 500  0.21%
שדרגו את המנוי 8,101 8,265 164  2.02%
שדרגו את המנוי 679 709 30  4.42%
שדרגו את המנוי 1,957 1,983 26  1.33%
שדרגו את המנוי 23,712 23,700 -12  -0.05%
שדרגו את המנוי 4,479 4,187 -292  -6.52%
שדרגו את המנוי 31,212 30,499 -713  -2.28%
שדרגו את המנוי 33,900 32,972 -928  -2.74%
שדרגו את המנוי 2,036 946 -1,090  -53.54%
שדרגו את המנוי 28,832 27,420 -1,412  -4.90%
שדרגו את המנוי 60,033 58,027 -2,006  -3.34%
שדרגו את המנוי 3,096 945 -2,151  -69.48%
שדרגו את המנוי 29,011 26,394 -2,617  -9.02%
שדרגו את המנוי 18,230 13,820 -4,410  -24.19%
שדרגו את המנוי 14,497 7,000 -7,497  -51.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,688

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,128

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מיטב דש 34,867 47,668 12,801  36.71%
הכשרה ביטוח 33,454 41,309 7,855  23.48%
הירשמו לצפייה 171,726 174,922 3,196  1.86%
הירשמו לצפייה 21,381 23,714 2,333  10.91%
הירשמו לצפייה 1,755 3,308 1,553  88.49%
שדרגו את המנוי 715 1,115 400  55.94%
שדרגו את המנוי 433,609 433,911 302  0.07%
שדרגו את המנוי 1,750 1,855 105  6.00%
שדרגו את המנוי 372,660 372,703 43  0.01%
שדרגו את המנוי 670 517 -153  -22.84%
שדרגו את המנוי 276,272 276,079 -193  -0.07%
שדרגו את המנוי 2,509 2,308 -201  -8.01%
שדרגו את המנוי 8,271 7,979 -292  -3.53%
שדרגו את המנוי 12,225 11,791 -434  -3.55%
שדרגו את המנוי 3,630 2,427 -1,203  -33.14%
שדרגו את המנוי 113,295 112,002 -1,293  -1.14%
שדרגו את המנוי 27,754 4,930 -22,824  -82.24%
שדרגו את המנוי 255,217 104,605 -150,612  -59.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,588

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -177,205

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 45,688
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,128
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 28,588
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -177,205
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,408,605 10.32%
מור 678,874 4.98%
ילין לפידות 239,500 1.76%
הירשמו לצפייה 211,147 1.55%
הירשמו לצפייה 58,027 0.43%
הירשמו לצפייה 32,972 0.24%
שדרגו את המנוי 30,499 0.22%
שדרגו את המנוי 27,420 0.20%
שדרגו את המנוי 26,394 0.19%
שדרגו את המנוי 25,225 0.18%
שדרגו את המנוי 23,700 0.17%
שדרגו את המנוי 13,820 0.10%
שדרגו את המנוי 8,265 0.06%
שדרגו את המנוי 7,443 0.05%
שדרגו את המנוי 7,000 0.05%
שדרגו את המנוי 4,404 0.03%
שדרגו את המנוי 4,187 0.03%
שדרגו את המנוי 4,095 0.03%
שדרגו את המנוי 1,983 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 946 < 0.01%
שדרגו את המנוי 945 < 0.01%
שדרגו את המנוי 709 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,951,134 14.30%
מנורה 433,911 3.18%
הפניקס 372,703 2.73%
הירשמו לצפייה 276,079 2.02%
הירשמו לצפייה 210,254 1.54%
הירשמו לצפייה 174,922 1.28%
שדרגו את המנוי 112,002 0.82%
שדרגו את המנוי 104,605 0.77%
שדרגו את המנוי 47,668 0.35%
שדרגו את המנוי 41,309 0.30%
שדרגו את המנוי 38,259 0.28%
שדרגו את המנוי 23,714 0.17%
שדרגו את המנוי 17,457 0.13%
שדרגו את המנוי 12,676 0.09%
שדרגו את המנוי 11,791 0.09%
שדרגו את המנוי 8,360 0.06%
שדרגו את המנוי 7,979 0.06%
שדרגו את המנוי 6,465 0.05%
שדרגו את המנוי 5,390 0.04%
שדרגו את המנוי 4,930 0.04%
שדרגו את המנוי 4,359 0.03%
שדרגו את המנוי 3,618 0.03%
שדרגו את המנוי 3,308 0.02%
שדרגו את המנוי 2,970 0.02%
שדרגו את המנוי 2,501 0.02%
שדרגו את המנוי 2,444 0.02%
שדרגו את המנוי 2,427 0.02%
שדרגו את המנוי 2,320 0.02%
שדרגו את המנוי 2,308 0.02%
שדרגו את המנוי 1,855 0.01%
שדרגו את המנוי 1,576 0.01%
שדרגו את המנוי 1,420 0.01%
שדרגו את המנוי 1,168 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,115 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,098 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 970 < 0.01%
שדרגו את המנוי 682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 559 < 0.01%
שדרגו את המנוי 540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 342 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ביג מרכזי קניות דיווחה כי חברת בת אמריקאית בה מחזיקה החברה 80%, מנהלת מו"מ לרכישת זכויות בשלושה מרכזי קניות הנמצאים בצפון ודרום ארה"ב. שיעור הזכויות הנרכשות בכל מרכז צפוי לנוע בין 40% ל-80%, הפורטפוליו כולל כ-35 אלף מ"ר שטחי מסחר ובעל שיעור תפוסה ממוצע של כ-95%. שווי המרכזים מסתכם בכ- 105 מיליון דולר, כשאומדן מחיר הרכישה הצפוי בגין הזכויות הנרכשות ע"י חברת הבת הוא כ-71.5 מיליון דולר. #מרכזי_קניות #ארה"ב
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית