תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.aran-rd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
מגדל 2,079 2,071 -8  -0.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 6,560 33,313 26,753  407.82%
הראל 572,852 574,603 1,751  0.31%
הירשמו לצפייה 392,510 393,835 1,325  0.34%
הירשמו לצפייה 25,202 23,571 -1,631  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,829

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,631

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 29,829
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,631
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,071 0.04%
מגדל 2,071 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,025,322 20.99%
הראל 574,603 11.76%
ילין לפידות 393,835 8.06%
הירשמו לצפייה 33,313 0.68%
הירשמו לצפייה 23,571 0.48%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית