תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארן

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים
אתר: www.aran-rd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מגדל 1,891 1,344 -547  -28.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -547

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 574,603 598,738 24,135  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 23,571 23,311 -260  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,135

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -260

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -547
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 24,135
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -260
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,344 0.03%
מגדל 1,344 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,049,197 21.48%
הראל 598,738 12.26%
ילין לפידות 393,835 8.06%
הירשמו לצפייה 33,313 0.68%
הירשמו לצפייה 23,311 0.48%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית