תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה מגורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
ילין לפידות 196,164 204,182 8,018  4.09%
מור 660,748 662,807 2,059  0.31%
הירשמו לצפייה 1,900 3,593 1,693  89.11%
הירשמו לצפייה 40,675 40,632 -43  -0.11%
הירשמו לצפייה 2,020 1,515 -505  -25.00%
שדרגו את המנוי 95,402 89,490 -5,912  -6.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,770

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,460

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 360 6,938 6,578  1,827.22%
פסגות 65,020 66,289 1,269  1.95%
הירשמו לצפייה 572,241 572,677 436  0.08%
הירשמו לצפייה 17,265 17,047 -218  -1.26%
הירשמו לצפייה 10,523 10,046 -477  -4.53%
שדרגו את המנוי 109,184 98,022 -11,162  -10.22%
שדרגו את המנוי 404,233 387,501 -16,732  -4.14%
שדרגו את המנוי 253,315 187,421 -65,894  -26.01%
שדרגו את המנוי 618,803 348,303 -270,500  -43.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,283

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -364,983

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,770
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,460
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,283
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -364,983
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,073,758 8.49%
מור 662,807 5.24%
ילין לפידות 204,182 1.61%
הירשמו לצפייה 89,490 0.71%
הירשמו לצפייה 40,632 0.32%
הירשמו לצפייה 38,571 0.31%
שדרגו את המנוי 32,968 0.26%
שדרגו את המנוי 3,593 0.03%
שדרגו את המנוי 1,515 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,845,219 14.59%
מנורה 572,677 4.53%
הראל 387,501 3.06%
הירשמו לצפייה 348,303 2.75%
הירשמו לצפייה 187,421 1.48%
הירשמו לצפייה 130,619 1.03%
שדרגו את המנוי 98,022 0.78%
שדרגו את המנוי 66,289 0.52%
שדרגו את המנוי 20,356 0.16%
שדרגו את המנוי 17,047 0.13%
שדרגו את המנוי 10,046 0.08%
שדרגו את המנוי 6,938 0.05%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפריקה מגורים מגדילה את אחיזתה במתחם סומייל בת"א ורוכשת את אחזקותיהם של חלק מהשותפים במתחם סומייל בתמורה לכ-141 מיליון שקל
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית