תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה מגורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מור 319,822 654,854 335,032  104.76%
ילין לפידות 148,380 178,676 30,296  20.42%
הירשמו לצפייה 38,205 41,921 3,716  9.73%
הירשמו לצפייה 97,334 98,205 871  0.89%
הירשמו לצפייה 1,696 30 -1,666  -98.23%
שדרגו את המנוי 42,667 40,787 -1,880  -4.41%
שדרגו את המנוי 9,730 5,000 -4,730  -48.61%
שדרגו את המנוי 8,538 2,455 -6,083  -71.25%
שדרגו את המנוי 55,294 45,588 -9,706  -17.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 369,915

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -24,065

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 224,471 253,315 28,844  12.85%
פסגות 59,124 65,020 5,896  9.97%
הירשמו לצפייה 571,840 572,241 401  0.07%
הירשמו לצפייה 404,184 404,233 49  0.01%
הירשמו לצפייה 130,604 130,619 15  0.01%
שדרגו את המנוי 362 360 -2  -0.55%
שדרגו את המנוי 109,223 109,184 -39  -0.04%
שדרגו את המנוי 10,908 10,523 -385  -3.53%
שדרגו את המנוי 17,899 17,265 -634  -3.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 35,205

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,060

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 369,915
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -24,065
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 35,205
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,060
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,069,536 8.46%
מור 654,854 5.18%
ילין לפידות 178,676 1.41%
הירשמו לצפייה 98,205 0.78%
הירשמו לצפייה 45,588 0.36%
הירשמו לצפייה 41,921 0.33%
שדרגו את המנוי 40,787 0.32%
שדרגו את המנוי 5,000 0.04%
שדרגו את המנוי 2,455 0.02%
שדרגו את המנוי 2,020 0.02%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,201,976 17.42%
כלל 618,803 4.89%
מנורה 572,241 4.53%
הירשמו לצפייה 404,233 3.20%
הירשמו לצפייה 253,315 2.00%
הירשמו לצפייה 130,619 1.03%
שדרגו את המנוי 109,184 0.86%
שדרגו את המנוי 65,020 0.51%
שדרגו את המנוי 20,356 0.16%
שדרגו את המנוי 17,265 0.14%
שדרגו את המנוי 10,523 0.08%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפריקה מגורים מגדילה את אחיזתה במתחם סומייל בת"א ורוכשת את אחזקותיהם של חלק מהשותפים במתחם סומייל בתמורה לכ-141 מיליון שקל
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית