תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אפריקה מגורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 675,300 684,811 9,511  1.41%
ילין לפידות 215,707 223,707 8,000  3.71%
הירשמו לצפייה 58 1,000 942  1,624.14%
הירשמו לצפייה 40,917 41,109 192  0.47%
הירשמו לצפייה 130 165 35  26.92%
שדרגו את המנוי 38,571 38,079 -492  -1.28%
שדרגו את המנוי 2,719 1,928 -791  -29.09%
שדרגו את המנוי 31,800 30,849 -951  -2.99%
שדרגו את המנוי 79,648 68,127 -11,521  -14.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,680

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,755

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 388,685 405,012 16,327  4.20%
פסגות 67,608 68,132 524  0.78%
הירשמו לצפייה 573,357 573,418 61  0.01%
הירשמו לצפייה 9,324 9,286 -38  -0.41%
הירשמו לצפייה 15,945 15,769 -176  -1.10%
שדרגו את המנוי 127,226 125,170 -2,056  -1.62%
שדרגו את המנוי 20,356 6,428 -13,928  -68.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,912

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,198

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,680
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,755
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 16,912
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,198
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,093,095 8.65%
מור 684,811 5.42%
ילין לפידות 223,707 1.77%
הירשמו לצפייה 68,127 0.54%
הירשמו לצפייה 41,109 0.33%
הירשמו לצפייה 38,079 0.30%
שדרגו את המנוי 30,849 0.24%
שדרגו את המנוי 2,058 0.02%
שדרגו את המנוי 1,928 0.02%
שדרגו את המנוי 1,262 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,759,890 13.92%
מנורה 573,418 4.54%
הראל 405,012 3.20%
הירשמו לצפייה 269,112 2.13%
הירשמו לצפייה 187,421 1.48%
הירשמו לצפייה 125,170 0.99%
שדרגו את המנוי 98,082 0.78%
שדרגו את המנוי 68,132 0.54%
שדרגו את המנוי 15,769 0.12%
שדרגו את המנוי 9,286 0.07%
שדרגו את המנוי 6,428 0.05%
שדרגו את המנוי 2,060 0.02%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אפריקה מגורים מגדילה את אחיזתה במתחם סומייל בת"א ורוכשת את אחזקותיהם של חלק מהשותפים במתחם סומייל בתמורה לכ-141 מיליון שקל
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית