תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה מגורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
ילין לפידות 208,994 214,857 5,863  2.81%
מור 667,355 670,083 2,728  0.41%
הירשמו לצפייה 31,604 31,726 122  0.39%
הירשמו לצפייה 2,765 2,861 96  3.47%
הירשמו לצפייה 40,551 40,563 12  0.03%
שדרגו את המנוי 86,578 79,748 -6,830  -7.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,821

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,830

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 66,289 67,608 1,319  1.99%
הראל 387,501 388,685 1,184  0.31%
הירשמו לצפייה 572,677 573,357 680  0.12%
הירשמו לצפייה 98,022 97,785 -237  -0.24%
הירשמו לצפייה 10,046 9,324 -722  -7.19%
שדרגו את המנוי 17,047 15,945 -1,102  -6.46%
שדרגו את המנוי 130,619 127,226 -3,393  -2.60%
שדרגו את המנוי 348,303 269,112 -79,191  -22.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,183

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -84,645

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,821
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,830
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,183
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -84,645
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,079,389 8.54%
מור 670,083 5.30%
ילין לפידות 214,857 1.70%
הירשמו לצפייה 79,748 0.63%
הירשמו לצפייה 40,563 0.32%
הירשמו לצפייה 38,571 0.31%
שדרגו את המנוי 31,726 0.25%
שדרגו את המנוי 2,861 0.02%
שדרגו את המנוי 862 < 0.01%
שדרגו את המנוי 118 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,756,819 13.89%
מנורה 573,357 4.53%
הראל 388,685 3.07%
הירשמו לצפייה 269,112 2.13%
הירשמו לצפייה 187,421 1.48%
הירשמו לצפייה 127,226 1.01%
שדרגו את המנוי 97,785 0.77%
שדרגו את המנוי 67,608 0.53%
שדרגו את המנוי 20,356 0.16%
שדרגו את המנוי 15,945 0.13%
שדרגו את המנוי 9,324 0.07%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אפריקה מגורים מגדילה את אחיזתה במתחם סומייל בת"א ורוכשת את אחזקותיהם של חלק מהשותפים במתחם סומייל בתמורה לכ-141 מיליון שקל
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית