תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אפריקה מגורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 2,034 2,397 363  17.85%
אקסלנס 4,340 4,569 229  5.28%
הירשמו לצפייה 4,042 4,096 54  1.34%
הירשמו לצפייה 296 55 -241  -81.42%
הירשמו לצפייה 6,867 6,503 -364  -5.30%
שדרגו את המנוי 4,000 3,450 -550  -13.75%
שדרגו את המנוי 16,334 12,670 -3,664  -22.43%
שדרגו את המנוי 85,434 80,313 -5,121  -5.99%
שדרגו את המנוי 42,850 36,036 -6,814  -15.90%
שדרגו את המנוי 205,686 171,741 -33,945  -16.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 646

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -50,699

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הראל 386,372 821,475 435,103  112.61%
כלל 441,376 664,615 223,239  50.58%
הירשמו לצפייה 574,519 749,978 175,459  30.54%
הירשמו לצפייה 61,366 220,356 158,990  259.08%
הירשמו לצפייה 216,620 321,132 104,512  48.25%
שדרגו את המנוי 62,224 92,132 29,908  48.07%
שדרגו את המנוי 17,398 34,194 16,796  96.54%
שדרגו את המנוי 21,831 28,313 6,482  29.69%
שדרגו את המנוי 8,242 10,739 2,497  30.30%
שדרגו את המנוי 124,662 113,000 -11,662  -9.35%
שדרגו את המנוי 189,682 157,046 -32,636  -17.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,152,986

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,298

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 646
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -50,699
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,152,986
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,298
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 434,444 3.44%
מור 171,741 1.36%
אלטשולר - שחם 104,046 0.82%
הירשמו לצפייה 80,313 0.64%
הירשמו לצפייה 36,036 0.29%
הירשמו לצפייה 12,670 0.10%
שדרגו את המנוי 6,663 0.05%
שדרגו את המנוי 6,503 0.05%
שדרגו את המנוי 4,569 0.04%
שדרגו את המנוי 4,096 0.03%
שדרגו את המנוי 3,450 0.03%
שדרגו את המנוי 2,397 0.02%
שדרגו את המנוי 1,540 0.01%
שדרגו את המנוי 349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,220,181 33.38%
הראל 821,475 6.50%
מגדל 800,376 6.33%
הירשמו לצפייה 749,978 5.93%
הירשמו לצפייה 664,615 5.26%
הירשמו לצפייה 321,132 2.54%
שדרגו את המנוי 220,356 1.74%
שדרגו את המנוי 157,046 1.24%
שדרגו את המנוי 143,549 1.14%
שדרגו את המנוי 113,000 0.89%
שדרגו את המנוי 92,132 0.73%
שדרגו את המנוי 62,627 0.50%
שדרגו את המנוי 34,194 0.27%
שדרגו את המנוי 28,313 0.22%
שדרגו את המנוי 10,739 0.08%
שדרגו את המנוי 649 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אפריקה מגורים מגדילה את אחיזתה במתחם סומייל בת"א ורוכשת את אחזקותיהם של חלק מהשותפים במתחם סומייל בתמורה לכ-141 מיליון שקל
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית