תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנליסט

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
דולפין 2,078 1,649 -429  -20.64%
אלומות - ספרינט 3,412 2,890 -522  -15.30%
הירשמו לצפייה 15,817 13,817 -2,000  -12.64%
הירשמו לצפייה 23,468 17,905 -5,563  -23.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,514

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 286,362 286,412 50  0.02%
הראל 193,030 193,054 24  0.01%
הירשמו לצפייה 8,548 8,245 -303  -3.54%
הירשמו לצפייה 421,592 420,718 -874  -0.21%
הירשמו לצפייה 545,600 543,694 -1,906  -0.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,083

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,514
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 74
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,083
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,665 0.34%
מגדל 17,905 0.16%
מיטב דש 13,817 0.13%
הירשמו לצפייה 2,890 0.03%
הירשמו לצפייה 1,649 0.02%
הירשמו לצפייה 404 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,462,207 13.37%
ילין לפידות 543,694 4.97%
מיטב דש 420,718 3.85%
הירשמו לצפייה 286,412 2.62%
הירשמו לצפייה 193,054 1.77%
הירשמו לצפייה 10,084 0.09%
שדרגו את המנוי 8,245 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית