תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אנליסט

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 11,798 12,983 1,185  10.04%
דולפין 3,587 3,705 118  3.29%
הירשמו לצפייה 3,337 1,900 -1,437  -43.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,303

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,437

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 286,412 286,486 74  0.03%
קחצ"ק חברת ניהול 8,245 8,141 -104  -1.26%
הירשמו לצפייה 420,718 419,862 -856  -0.20%
הירשמו לצפייה 193,054 185,064 -7,990  -4.14%
הירשמו לצפייה 543,694 531,941 -11,753  -2.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,703

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,303
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,437
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 74
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,703
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,815 0.33%
מיטב דש 13,817 0.13%
מגדל 12,983 0.12%
הירשמו לצפייה 4,006 0.04%
הירשמו לצפייה 3,705 0.03%
הירשמו לצפייה 1,900 0.02%
שדרגו את המנוי 404 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,443,378 13.08%
ילין לפידות 531,941 4.82%
מיטב דש 419,862 3.81%
הירשמו לצפייה 286,486 2.60%
הירשמו לצפייה 185,064 1.68%
הירשמו לצפייה 10,084 0.09%
שדרגו את המנוי 8,141 0.07%
שדרגו את המנוי 1,800 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית