תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנליסט

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
דולפין 1,117 2,587 1,470  131.60%
מגדל 17,871 16,225 -1,646  -9.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,470

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,646

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 286,412 286,486 74  0.03%
קחצ"ק חברת ניהול 8,245 8,141 -104  -1.26%
הירשמו לצפייה 420,718 419,862 -856  -0.20%
הירשמו לצפייה 193,054 185,064 -7,990  -4.14%
הירשמו לצפייה 543,694 531,941 -11,753  -2.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,703

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,470
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 74
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,703
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,033 0.30%
מגדל 16,225 0.15%
מיטב דש 13,817 0.13%
הירשמו לצפייה 2,587 0.02%
הירשמו לצפייה 404 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,443,378 13.08%
ילין לפידות 531,941 4.82%
מיטב דש 419,862 3.81%
הירשמו לצפייה 286,486 2.60%
הירשמו לצפייה 185,064 1.68%
הירשמו לצפייה 10,084 0.09%
שדרגו את המנוי 8,141 0.07%
שדרגו את המנוי 1,800 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית