תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנליסט

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פסגות 1,323 1,083 -240  -18.14%
אילים 6,095 5,477 -618  -10.14%
הירשמו לצפייה 2,333 897 -1,436  -61.55%
הירשמו לצפייה 13,817 12,053 -1,764  -12.77%
הירשמו לצפייה 9,833 6,206 -3,627  -36.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,685

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 185,629 193,427 7,798  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 7,615 7,531 -84  -1.10%
הירשמו לצפייה 49,000 15,945 -33,055  -67.46%
הירשמו לצפייה 523,891 468,227 -55,664  -10.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,798

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -88,803

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,685
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,798
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -88,803
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 57,735 0.52%
אלטשולר - שחם 27,857 0.25%
מיטב דש 12,053 0.11%
הירשמו לצפייה 6,206 0.06%
הירשמו לצפייה 5,477 0.05%
הירשמו לצפייה 4,162 0.04%
שדרגו את המנוי 1,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי 897 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,418,626 12.86%
ילין לפידות 468,227 4.24%
מיטב דש 436,751 3.96%
הירשמו לצפייה 286,661 2.60%
הירשמו לצפייה 193,427 1.75%
הירשמו לצפייה 15,945 0.14%
שדרגו את המנוי 10,084 0.09%
שדרגו את המנוי 7,531 0.07%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית