תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אנליסט

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 4,495 5,076 581  12.93%
פורטה 34,035 34,168 133  0.39%
הירשמו לצפייה 8,168 7,519 -649  -7.95%
הירשמו לצפייה 6,000 1,000 -5,000  -83.33%
הירשמו לצפייה 40,200 34,000 -6,200  -15.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 714

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,849

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 61,713 223,893 162,180  262.80%
ההנדסאים והטכנאים 1,595 2,242 647  40.56%
הירשמו לצפייה 63,318 60,677 -2,641  -4.17%
הירשמו לצפייה 220,942 211,492 -9,450  -4.28%
הירשמו לצפייה 456,910 424,000 -32,910  -7.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 162,827

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -45,001

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 714
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,849
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 162,827
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -45,001
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 226,197 2.05%
מיטב דש 96,100 0.87%
אלטשולר - שחם 48,334 0.44%
הירשמו לצפייה 34,168 0.31%
הירשמו לצפייה 34,000 0.31%
הירשמו לצפייה 7,519 0.07%
שדרגו את המנוי 5,076 0.05%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,135,961 10.30%
ילין לפידות 424,000 3.84%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 223,893 2.03%
הירשמו לצפייה 211,492 1.92%
הירשמו לצפייה 60,677 0.55%
הירשמו לצפייה 54,880 0.50%
שדרגו את המנוי 32,671 0.30%
שדרגו את המנוי 16,737 0.15%
שדרגו את המנוי 15,782 0.14%
שדרגו את המנוי 13,488 0.12%
שדרגו את המנוי 13,125 0.12%
שדרגו את המנוי 10,881 0.10%
שדרגו את המנוי 10,084 0.09%
שדרגו את המנוי 7,524 0.07%
שדרגו את המנוי 6,191 0.06%
שדרגו את המנוי 5,638 0.05%
שדרגו את המנוי 5,458 0.05%
שדרגו את המנוי 4,348 0.04%
שדרגו את המנוי 3,390 0.03%
שדרגו את המנוי 3,002 0.03%
שדרגו את המנוי 2,746 0.02%
שדרגו את המנוי 2,254 0.02%
שדרגו את המנוי 2,242 0.02%
שדרגו את המנוי 2,093 0.02%
שדרגו את המנוי 1,869 0.02%
שדרגו את המנוי 1,496 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית