תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אמנת

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פסגות 229,068 234,481 5,413  2.36%
מיטב דש 42,422 44,163 1,741  4.10%
הירשמו לצפייה 39,093 39,219 126  0.32%
הירשמו לצפייה 5,320 5,389 69  1.30%
הירשמו לצפייה 2,830 2,714 -116  -4.10%
שדרגו את המנוי 23,820 23,369 -451  -1.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,349

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -567

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אל-על 4,200 3,961 -239  -5.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -239

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,349
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -567
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -239
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 831,037 12.49%
אלטשולר - שחם 476,166 7.16%
פסגות 234,481 3.52%
הירשמו לצפייה 44,163 0.66%
הירשמו לצפייה 39,219 0.59%
הירשמו לצפייה 23,369 0.35%
שדרגו את המנוי 5,389 0.08%
שדרגו את המנוי 2,714 0.04%
שדרגו את המנוי 2,621 0.04%
שדרגו את המנוי 1,661 0.02%
שדרגו את המנוי 1,254 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 880,821 13.24%
מגדל 730,506 10.98%
מיטב דש 116,327 1.75%
הירשמו לצפייה 13,950 0.21%
הירשמו לצפייה 5,879 0.09%
הירשמו לצפייה 5,500 0.08%
שדרגו את המנוי 3,961 0.06%
שדרגו את המנוי 3,099 0.05%
שדרגו את המנוי 1,599 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית