תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמנת

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 2,100 3,831 1,731  82.43%
פורטה 5,146 5,320 174  3.38%
הירשמו לצפייה 217,127 217,114 -13  -0.01%
הירשמו לצפייה 28,449 28,229 -220  -0.77%
הירשמו לצפייה 46,263 42,760 -3,503  -7.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,905

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,736

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,905
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,736
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 802,997 12.07%
אלטשולר - שחם 470,787 7.08%
פסגות 217,114 3.26%
הירשמו לצפייה 42,760 0.64%
הירשמו לצפייה 29,439 0.44%
הירשמו לצפייה 28,229 0.42%
שדרגו את המנוי 5,320 0.08%
שדרגו את המנוי 3,831 0.06%
שדרגו את המנוי 2,901 0.04%
שדרגו את המנוי 2,616 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 881,060 13.24%
מגדל 730,506 10.98%
מיטב דש 116,327 1.75%
הירשמו לצפייה 13,950 0.21%
הירשמו לצפייה 5,879 0.09%
הירשמו לצפייה 5,500 0.08%
שדרגו את המנוי 4,200 0.06%
שדרגו את המנוי 3,099 0.05%
שדרגו את המנוי 1,599 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית