תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמנת

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פסגות 217,742 217,774 32  0.01%
ברומטר 2,755 2,616 -139  -5.05%
הירשמו לצפייה 2,596 2,246 -350  -13.48%
הירשמו לצפייה 46,678 46,263 -415  -0.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -904

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -904
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 802,085 12.06%
אלטשולר - שחם 470,787 7.08%
פסגות 217,774 3.27%
הירשמו לצפייה 46,263 0.70%
הירשמו לצפייה 28,449 0.43%
הירשמו לצפייה 25,439 0.38%
שדרגו את המנוי 5,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,901 0.04%
שדרגו את המנוי 2,616 0.04%
שדרגו את המנוי 2,246 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 881,060 13.24%
מגדל 730,506 10.98%
מיטב דש 116,327 1.75%
הירשמו לצפייה 13,950 0.21%
הירשמו לצפייה 5,879 0.09%
הירשמו לצפייה 5,500 0.08%
שדרגו את המנוי 4,200 0.06%
שדרגו את המנוי 3,099 0.05%
שדרגו את המנוי 1,599 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית