תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אמנת

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 47,322 48,462 1,140  2.41%
פורסט 39,219 39,357 138  0.35%
הירשמו לצפייה 5,489 5,589 100  1.82%
הירשמו לצפייה 2,575 1,826 -749  -29.09%
הירשמו לצפייה 1,253 498 -755  -60.26%
שדרגו את המנוי 22,899 21,899 -1,000  -4.37%
שדרגו את המנוי 235,036 232,722 -2,314  -0.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,378

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,818

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 116,327 112,936 -3,391  -2.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,391

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,378
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,818
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,391
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 830,394 12.48%
אלטשולר - שחם 476,166 7.16%
פסגות 232,722 3.50%
הירשמו לצפייה 48,462 0.73%
הירשמו לצפייה 39,357 0.59%
הירשמו לצפייה 21,899 0.33%
שדרגו את המנוי 5,589 0.08%
שדרגו את המנוי 2,621 0.04%
שדרגו את המנוי 1,826 0.03%
שדרגו את המנוי 1,254 0.02%
שדרגו את המנוי 498 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 874,331 13.14%
מגדל 730,506 10.98%
מיטב דש 112,936 1.70%
הירשמו לצפייה 13,950 0.21%
הירשמו לצפייה 5,879 0.09%
הירשמו לצפייה 5,500 0.08%
שדרגו את המנוי 3,961 0.06%
שדרגו את המנוי 1,599 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית