תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אמנת

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: שרותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
פסגות 215,929 217,742 1,813  0.84%
אקסלנס 1,898 2,901 1,003  52.85%
הירשמו לצפייה 4,791 5,610 819  17.09%
הירשמו לצפייה 3,614 2,635 -979  -27.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,635

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -979

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
מגדל 730,566 730,506 -60  -0.01%
מיטב דש 116,651 116,327 -324  -0.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -384

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,635
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -979
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -384
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 803,696 12.08%
אלטשולר - שחם 470,787 7.08%
פסגות 217,742 3.27%
הירשמו לצפייה 46,678 0.70%
הירשמו לצפייה 29,149 0.44%
הירשמו לצפייה 25,439 0.38%
שדרגו את המנוי 5,610 0.08%
שדרגו את המנוי 2,901 0.04%
שדרגו את המנוי 2,755 0.04%
שדרגו את המנוי 2,635 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 881,060 13.24%
מגדל 730,506 10.98%
מיטב דש 116,327 1.75%
הירשמו לצפייה 13,950 0.21%
הירשמו לצפייה 5,879 0.09%
הירשמו לצפייה 5,500 0.08%
שדרגו את המנוי 4,200 0.06%
שדרגו את המנוי 3,099 0.05%
שדרגו את המנוי 1,599 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית