תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אינרום בנייה

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.inrom.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מור 2,996,370 3,027,620 31,249  1.04%
אנליסט 1,103,260 1,131,260 28,000  2.54%
הירשמו לצפייה 419,702 445,233 25,531  6.08%
הירשמו לצפייה 539,657 555,477 15,820  2.93%
הירשמו לצפייה 2,644,310 2,653,120 8,813  0.33%
שדרגו את המנוי 24,500 28,580 4,080  16.65%
שדרגו את המנוי 841,919 843,780 1,861  0.22%
שדרגו את המנוי 240,844 242,133 1,289  0.54%
שדרגו את המנוי 2,809 2,600 -209  -7.44%
שדרגו את המנוי 19,152 18,414 -738  -3.85%
שדרגו את המנוי 3,607 1,120 -2,487  -68.95%
שדרגו את המנוי 86,481 82,960 -3,521  -4.07%
שדרגו את המנוי 36,300 31,000 -5,300  -14.60%
שדרגו את המנוי 1,847,540 1,783,760 -63,786  -3.45%
שדרגו את המנוי 1,958,520 1,804,890 -153,631  -7.84%
שדרגו את המנוי 1,076,060 921,935 -154,127  -14.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 116,643

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -383,799

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 4,884,170 7,081,060 2,196,880  44.98%
הראל 3,438,700 5,577,500 2,138,800  62.20%
הירשמו לצפייה 436,436 1,561,150 1,124,720  257.70%
הירשמו לצפייה 9,861,120 10,792,000 930,913  9.44%
הירשמו לצפייה 1,378,390 1,931,870 553,483  40.15%
שדרגו את המנוי 1,854,850 2,051,810 196,962  10.62%
שדרגו את המנוי 149,071 232,033 82,962  55.65%
שדרגו את המנוי 16,000 32,635 16,635  103.97%
שדרגו את המנוי 1,872,690 1,878,190 5,500  0.29%
שדרגו את המנוי 1,452,880 1,454,700 1,829  0.13%
שדרגו את המנוי 8,813,390 8,813,390 -1
שדרגו את המנוי 30,218 30,159 -59  -0.20%
שדרגו את המנוי 2,106,420 2,106,220 -192  -0.01%
שדרגו את המנוי 3,403,770 3,399,960 -3,813  -0.11%
שדרגו את המנוי 157,955 154,020 -3,935  -2.49%
שדרגו את המנוי 122,999 118,276 -4,723  -3.84%
שדרגו את המנוי 85,445 79,371 -6,074  -7.11%
שדרגו את המנוי 36,980 30,557 -6,423  -17.37%
שדרגו את המנוי 156,377 147,345 -9,032  -5.78%
שדרגו את המנוי 320,969 294,996 -25,973  -8.09%
שדרגו את המנוי 503,000 340,000 -163,000  -32.41%
שדרגו את המנוי 20,074,400 17,937,800 -2,136,530  -10.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,248,684

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,359,755

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 116,643
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -383,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,248,684
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,359,755
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,723,647 12.61%
מור 3,027,620 2.78%
ילין לפידות 2,653,120 2.44%
הירשמו לצפייה 1,804,890 1.66%
הירשמו לצפייה 1,783,760 1.64%
הירשמו לצפייה 1,131,260 1.04%
שדרגו את המנוי 921,935 0.85%
שדרגו את המנוי 843,780 0.78%
שדרגו את המנוי 555,477 0.51%
שדרגו את המנוי 445,233 0.41%
שדרגו את המנוי 242,133 0.22%
שדרגו את המנוי 82,960 0.08%
שדרגו את המנוי 53,696 0.05%
שדרגו את המנוי 39,237 0.04%
שדרגו את המנוי 31,000 0.03%
שדרגו את המנוי 28,580 0.03%
שדרגו את המנוי 23,787 0.02%
שדרגו את המנוי 18,414 0.02%
שדרגו את המנוי 15,960 0.01%
שדרגו את המנוי 11,825 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,120 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 68,990,607 63.40%
אלטשולר - שחם 17,937,800 16.48%
מגדל 10,792,000 9.92%
הירשמו לצפייה 8,813,390 8.10%
הירשמו לצפייה 7,081,060 6.51%
הירשמו לצפייה 5,577,500 5.13%
שדרגו את המנוי 3,399,960 3.12%
שדרגו את המנוי 2,106,220 1.94%
שדרגו את המנוי 2,051,810 1.89%
שדרגו את המנוי 1,931,870 1.78%
שדרגו את המנוי 1,878,190 1.73%
שדרגו את המנוי 1,561,150 1.43%
שדרגו את המנוי 1,454,700 1.34%
שדרגו את המנוי 417,499 0.38%
שדרגו את המנוי 340,000 0.31%
שדרגו את המנוי 336,063 0.31%
שדרגו את המנוי 332,162 0.31%
שדרגו את המנוי 294,996 0.27%
שדרגו את המנוי 268,579 0.25%
שדרגו את המנוי 267,457 0.25%
שדרגו את המנוי 256,032 0.24%
שדרגו את המנוי 232,033 0.21%
שדרגו את המנוי 154,020 0.14%
שדרגו את המנוי 147,345 0.14%
שדרגו את המנוי 138,746 0.13%
שדרגו את המנוי 127,194 0.12%
שדרגו את המנוי 119,298 0.11%
שדרגו את המנוי 118,276 0.11%
שדרגו את המנוי 98,469 0.09%
שדרגו את המנוי 93,115 0.09%
שדרגו את המנוי 88,445 0.08%
שדרגו את המנוי 87,606 0.08%
שדרגו את המנוי 79,371 0.07%
שדרגו את המנוי 68,957 0.06%
שדרגו את המנוי 64,070 0.06%
שדרגו את המנוי 50,677 0.05%
שדרגו את המנוי 44,685 0.04%
שדרגו את המנוי 32,635 0.03%
שדרגו את המנוי 30,557 0.03%
שדרגו את המנוי 30,159 0.03%
שדרגו את המנוי 20,464 0.02%
שדרגו את המנוי 19,705 0.02%
שדרגו את המנוי 19,654 0.02%
שדרגו את המנוי 11,188 0.01%
שדרגו את המנוי 9,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,620 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית