תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינרום בנייה

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.inrom.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
ילין לפידות 659,590 797,661 138,071  20.93%
אנליסט 1,074,690 1,189,630 114,938  10.70%
הירשמו לצפייה 326,375 352,266 25,891  7.93%
הירשמו לצפייה 98,570 106,792 8,222  8.34%
הירשמו לצפייה 2,241,700 2,249,630 7,926  0.35%
שדרגו את המנוי 83,175 86,573 3,398  4.09%
שדרגו את המנוי 53,591 48,991 -4,600  -8.58%
שדרגו את המנוי 2,132,960 2,119,670 -13,289  -0.62%
שדרגו את המנוי 233,909 213,894 -20,015  -8.56%
שדרגו את המנוי 137,503 117,209 -20,294  -14.76%
שדרגו את המנוי 21,692 132 -21,560  -99.39%
שדרגו את המנוי 387,006 358,896 -28,110  -7.26%
שדרגו את המנוי 2,857,350 2,731,540 -125,805  -4.40%
שדרגו את המנוי 736,503 586,650 -149,853  -20.35%
שדרגו את המנוי 1,589,520 1,427,010 -162,513  -10.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 298,446

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -546,039

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 5,409,840 6,999,510 1,589,670  29.38%
הלמן אלדובי 512,994 883,021 370,027  72.13%
הירשמו לצפייה 2,461,310 2,817,890 356,580  14.49%
הירשמו לצפייה 7,530,230 7,837,080 306,850  4.07%
הירשמו לצפייה 3,584,840 3,887,520 302,680  8.44%
שדרגו את המנוי 234,355 273,356 39,001  16.64%
שדרגו את המנוי 1,306,740 1,318,170 11,430  0.87%
שדרגו את המנוי 99,190 108,025 8,835  8.91%
שדרגו את המנוי 245,214 249,063 3,849  1.57%
שדרגו את המנוי 87,235 91,084 3,849  4.41%
שדרגו את המנוי 34,875 36,175 1,300  3.73%
שדרגו את המנוי 59,713 60,318 605  1.01%
שדרגו את המנוי 285,779 286,360 581  0.20%
שדרגו את המנוי 2,085,300 2,085,520 220  0.01%
שדרגו את המנוי 33,911 33,774 -137  -0.40%
שדרגו את המנוי 3,432,620 3,432,300 -320  -0.01%
שדרגו את המנוי 151,135 141,218 -9,917  -6.56%
שדרגו את המנוי 161,446 147,046 -14,400  -8.92%
שדרגו את המנוי 55,216 40,567 -14,649  -26.53%
שדרגו את המנוי 175,952 155,922 -20,030  -11.38%
שדרגו את המנוי 230,722 200,882 -29,840  -12.93%
שדרגו את המנוי 19,506,300 19,460,900 -45,400  -0.23%
שדרגו את המנוי 218,032 139,032 -79,000  -36.23%
שדרגו את המנוי 1,611,800 1,446,410 -165,390  -10.26%
שדרגו את המנוי 1,561,150 482,105 -1,079,040  -69.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,995,477

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,458,123

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 298,446
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -546,039
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,995,477
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,458,123
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,592,724 11.57%
פסגות 2,731,540 2.51%
מור 2,249,630 2.07%
הירשמו לצפייה 2,119,670 1.95%
הירשמו לצפייה 1,427,010 1.31%
הירשמו לצפייה 1,189,630 1.09%
שדרגו את המנוי 797,661 0.73%
שדרגו את המנוי 586,650 0.54%
שדרגו את המנוי 358,896 0.33%
שדרגו את המנוי 352,266 0.32%
שדרגו את המנוי 213,894 0.20%
שדרגו את המנוי 117,209 0.11%
שדרגו את המנוי 106,792 0.10%
שדרגו את המנוי 86,573 0.08%
שדרגו את המנוי 57,830 0.05%
שדרגו את המנוי 48,991 0.05%
שדרגו את המנוי 46,556 0.04%
שדרגו את המנוי 41,180 0.04%
שדרגו את המנוי 22,153 0.02%
שדרגו את המנוי 13,460 0.01%
שדרגו את המנוי 11,611 0.01%
שדרגו את המנוי 6,539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,701 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 55,345,569 50.86%
אלטשולר - שחם 19,460,900 17.88%
מגדל 7,837,080 7.20%
הירשמו לצפייה 6,999,510 6.43%
הירשמו לצפייה 3,887,520 3.57%
הירשמו לצפייה 3,432,300 3.15%
שדרגו את המנוי 2,817,890 2.59%
שדרגו את המנוי 2,085,520 1.92%
שדרגו את המנוי 1,446,410 1.33%
שדרגו את המנוי 1,318,170 1.21%
שדרגו את המנוי 883,021 0.81%
שדרגו את המנוי 628,499 0.58%
שדרגו את המנוי 482,105 0.44%
שדרגו את המנוי 459,472 0.42%
שדרגו את המנוי 286,360 0.26%
שדרגו את המנוי 276,094 0.25%
שדרגו את המנוי 273,356 0.25%
שדרגו את המנוי 249,063 0.23%
שדרגו את המנוי 224,400 0.21%
שדרגו את המנוי 207,418 0.19%
שדרגו את המנוי 200,882 0.18%
שדרגו את המנוי 155,922 0.14%
שדרגו את המנוי 152,818 0.14%
שדרגו את המנוי 147,046 0.14%
שדרגו את המנוי 141,218 0.13%
שדרגו את המנוי 139,032 0.13%
שדרגו את המנוי 108,025 0.10%
שדרגו את המנוי 98,469 0.09%
שדרגו את המנוי 91,084 0.08%
שדרגו את המנוי 88,445 0.08%
שדרגו את המנוי 87,606 0.08%
שדרגו את המנוי 86,087 0.08%
שדרגו את המנוי 79,077 0.07%
שדרגו את המנוי 62,166 0.06%
שדרגו את המנוי 60,318 0.06%
שדרגו את המנוי 49,455 0.05%
שדרגו את המנוי 44,685 0.04%
שדרגו את המנוי 40,567 0.04%
שדרגו את המנוי 36,980 0.03%
שדרגו את המנוי 36,175 0.03%
שדרגו את המנוי 33,774 0.03%
שדרגו את המנוי 25,105 0.02%
שדרגו את המנוי 23,667 0.02%
שדרגו את המנוי 22,919 0.02%
שדרגו את המנוי 20,464 0.02%
שדרגו את המנוי 18,628 0.02%
שדרגו את המנוי 11,188 0.01%
שדרגו את המנוי 10,827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,019 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,833 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית