תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינרום בנייה

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.inrom.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 2,935,020 3,071,150 136,133  4.64%
אדמונד דה רוטשילד 329,242 333,942 4,700  1.43%
הירשמו לצפייה 9,339 11,909 2,570  27.52%
הירשמו לצפייה 210,587 211,910 1,323  0.63%
הירשמו לצפייה 16,941 17,141 200  1.18%
שדרגו את המנוי 94,477 94,235 -242  -0.26%
שדרגו את המנוי 59,279 59,012 -267  -0.45%
שדרגו את המנוי 6,054 3,590 -2,464  -40.70%
שדרגו את המנוי 271,930 269,433 -2,497  -0.92%
שדרגו את המנוי 450,536 440,388 -10,148  -2.25%
שדרגו את המנוי 90,176 79,772 -10,404  -11.54%
שדרגו את המנוי 3,005,690 2,992,990 -12,701  -0.42%
שדרגו את המנוי 23,787 3,820 -19,967  -83.94%
שדרגו את המנוי 1,216,720 1,193,700 -23,029  -1.89%
שדרגו את המנוי 74,000 39,000 -35,000  -47.30%
שדרגו את המנוי 107,887 72,035 -35,852  -33.23%
שדרגו את המנוי 211,220 160,645 -50,575  -23.94%
שדרגו את המנוי 2,132,930 2,071,400 -61,526  -2.88%
שדרגו את המנוי 3,437,550 3,141,790 -295,759  -8.60%
שדרגו את המנוי 1,053,210 693,216 -359,995  -34.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 144,926

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -920,426

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 13,794,600 14,014,400 219,821  1.59%
מגדל 7,038,120 7,254,690 216,572  3.08%
הירשמו לצפייה 3,303,060 3,495,460 192,399  5.82%
הירשמו לצפייה 1,294,310 1,468,020 173,709  13.42%
הירשמו לצפייה 1,432,230 1,561,150 128,922  9.00%
שדרגו את המנוי 5,308,590 5,416,820 108,232  2.04%
שדרגו את המנוי 2,103,860 2,166,580 62,726  2.98%
שדרגו את המנוי 569,745 628,499 58,754  10.31%
שדרגו את המנוי 152,274 175,252 22,978  15.09%
שדרגו את המנוי 264,396 285,113 20,717  7.84%
שדרגו את המנוי 269,371 289,788 20,417  7.58%
שדרגו את המנוי 1,288,320 1,303,140 14,818  1.15%
שדרגו את המנוי 265,134 276,094 10,960  4.13%
שדרגו את המנוי 150,487 161,446 10,959  7.28%
שדרגו את המנוי 48,586 56,373 7,787  16.03%
שדרגו את המנוי 3,419,230 3,426,470 7,239  0.21%
שדרגו את המנוי 92,504 98,469 5,965  6.45%
שדרגו את המנוי 88,321 93,730 5,409  6.12%
שדרגו את המנוי 202,528 207,418 4,890  2.41%
שדרגו את המנוי 146,473 151,135 4,662  3.18%
שדרגו את המנוי 56,462 59,713 3,251  5.76%
שדרגו את המנוי 21,914 25,105 3,191  14.56%
שדרגו את המנוי 16,160 18,628 2,468  15.27%
שדרגו את המנוי 47,307 49,455 2,148  4.54%
שדרגו את המנוי 35,068 36,980 1,912  5.45%
שדרגו את המנוי 2,081,230 2,082,820 1,592  0.08%
שדרגו את המנוי 15,557 16,867 1,310  8.42%
שדרגו את המנוי 6,977 7,833 856  12.27%
שדרגו את המנוי 22,424 22,919 495  2.21%
שדרגו את המנוי 10,785 11,188 403  3.74%
שדרגו את המנוי 224,000 224,400 400  0.18%
שדרגו את המנוי 162,278 162,551 273  0.17%
שדרגו את המנוי 41,595 41,288 -307  -0.74%
שדרגו את המנוי 69,550 69,029 -521  -0.75%
שדרגו את המנוי 38,273 36,539 -1,734  -4.53%
שדרגו את המנוי 91,192 88,445 -2,747  -3.01%
שדרגו את המנוי 88,330 84,818 -3,512  -3.98%
שדרגו את המנוי 476,707 471,763 -4,944  -1.04%
שדרגו את המנוי 280,856 152,818 -128,038  -45.59%
שדרגו את המנוי 511,046 8,400 -502,646  -98.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,316,235

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -644,449

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 144,926
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -920,426
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,316,235
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -644,449
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,084,694 13.86%
פסגות 3,141,790 2.89%
אלטשולר - שחם 3,071,150 2.82%
הירשמו לצפייה 2,992,990 2.75%
הירשמו לצפייה 2,071,400 1.90%
הירשמו לצפייה 1,193,700 1.10%
שדרגו את המנוי 693,216 0.64%
שדרגו את המנוי 440,388 0.40%
שדרגו את המנוי 333,942 0.31%
שדרגו את המנוי 269,433 0.25%
שדרגו את המנוי 211,910 0.19%
שדרגו את המנוי 160,645 0.15%
שדרגו את המנוי 94,235 0.09%
שדרגו את המנוי 79,772 0.07%
שדרגו את המנוי 72,035 0.07%
שדרגו את המנוי 59,012 0.05%
שדרגו את המנוי 41,900 0.04%
שדרגו את המנוי 39,000 0.04%
שדרגו את המנוי 25,000 0.02%
שדרגו את המנוי 21,692 0.02%
שדרגו את המנוי 17,141 0.02%
שדרגו את המנוי 14,262 0.01%
שדרגו את המנוי 11,909 0.01%
שדרגו את המנוי 11,611 0.01%
שדרגו את המנוי 6,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,590 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,822 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,901,216 44.02%
אלטשולר - שחם 14,014,400 12.88%
מגדל 7,254,690 6.67%
הירשמו לצפייה 5,416,820 4.98%
הירשמו לצפייה 3,495,460 3.21%
הירשמו לצפייה 3,426,470 3.15%
שדרגו את המנוי 2,166,580 1.99%
שדרגו את המנוי 2,082,820 1.91%
שדרגו את המנוי 1,561,150 1.43%
שדרגו את המנוי 1,468,020 1.35%
שדרגו את המנוי 1,303,140 1.20%
שדרגו את המנוי 628,499 0.58%
שדרגו את המנוי 471,763 0.43%
שדרגו את המנוי 459,472 0.42%
שדרגו את המנוי 289,788 0.27%
שדרגו את המנוי 289,261 0.27%
שדרגו את המנוי 285,113 0.26%
שדרגו את המנוי 276,094 0.25%
שדרגו את המנוי 245,214 0.23%
שדרגו את המנוי 234,355 0.22%
שדרגו את המנוי 224,400 0.21%
שדרגו את המנוי 218,032 0.20%
שדרגו את המנוי 207,418 0.19%
שדרגו את המנוי 175,252 0.16%
שדרגו את המנוי 162,551 0.15%
שדרגו את המנוי 161,446 0.15%
שדרגו את המנוי 152,818 0.14%
שדרגו את המנוי 151,135 0.14%
שדרגו את המנוי 98,469 0.09%
שדרגו את המנוי 93,730 0.09%
שדרגו את המנוי 88,445 0.08%
שדרגו את המנוי 87,235 0.08%
שדרגו את המנוי 84,818 0.08%
שדרגו את המנוי 69,029 0.06%
שדרגו את המנוי 62,560 0.06%
שדרגו את המנוי 59,713 0.05%
שדרגו את המנוי 56,373 0.05%
שדרגו את המנוי 49,455 0.05%
שדרגו את המנוי 41,288 0.04%
שדרגו את המנוי 36,980 0.03%
שדרגו את המנוי 36,539 0.03%
שדרגו את המנוי 28,514 0.03%
שדרגו את המנוי 25,500 0.02%
שדרגו את המנוי 25,105 0.02%
שדרגו את המנוי 23,667 0.02%
שדרגו את המנוי 22,919 0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 18,628 0.02%
שדרגו את המנוי 16,867 0.02%
שדרגו את המנוי 11,188 0.01%
שדרגו את המנוי 8,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,833 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,800 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית