תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אינרום בנייה

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.inrom.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אפסילון 40,000 75,932 35,932  89.83%
מיטב דש 386,063 406,828 20,765  5.38%
הירשמו לצפייה 614,967 631,367 16,400  2.67%
הירשמו לצפייה 30,000 45,000 15,000  50.00%
הירשמו לצפייה 73,839 80,853 7,014  9.50%
שדרגו את המנוי 751,609 757,385 5,776  0.77%
שדרגו את המנוי 3,550 3,150 -400  -11.27%
שדרגו את המנוי 14,941 12,941 -2,000  -13.39%
שדרגו את המנוי 11,909 8,380 -3,529  -29.63%
שדרגו את המנוי 65,164 61,324 -3,840  -5.89%
שדרגו את המנוי 38,857 32,826 -6,031  -15.52%
שדרגו את המנוי 248,168 237,134 -11,034  -4.45%
שדרגו את המנוי 335,942 315,987 -19,955  -5.94%
שדרגו את המנוי 180,653 155,827 -24,826  -13.74%
שדרגו את המנוי 1,146,770 1,096,460 -50,308  -4.39%
שדרגו את המנוי 64,812 2,512 -62,300  -96.12%
שדרגו את המנוי 3,034,760 2,892,500 -142,268  -4.69%
שדרגו את המנוי 1,997,190 1,777,790 -219,394  -10.99%
שדרגו את המנוי 2,998,360 2,409,780 -588,580  -19.63%
שדרגו את המנוי 2,834,740 2,162,810 -671,929  -23.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,887

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,806,394

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 14,014,400 19,506,300 5,491,890  39.19%
הראל 2,166,580 2,461,310 294,724  13.60%
הירשמו לצפייה 7,254,690 7,530,230 275,542  3.80%
הירשמו לצפייה 8,400 194,900 186,500  2,220.24%
הירשמו לצפייה 1,468,020 1,611,800 143,783  9.79%
שדרגו את המנוי 471,763 512,994 41,231  8.74%
שדרגו את המנוי 62,560 87,606 25,046  40.04%
שדרגו את המנוי 28,514 44,685 16,171  56.71%
שדרגו את המנוי 3,426,470 3,432,620 6,151  0.18%
שדרגו את המנוי 56,373 62,166 5,793  10.28%
שדרגו את המנוי 93,730 99,190 5,460  5.83%
שדרגו את המנוי 5,800 10,019 4,219  72.74%
שדרגו את המנוי 1,303,140 1,306,740 3,609  0.28%
שדרגו את המנוי 16,867 20,464 3,597  21.33%
שדרגו את המנוי 2,082,820 2,085,300 2,475  0.12%
שדרגו את המנוי 175,252 175,952 700  0.40%
שדרגו את המנוי 285,113 285,779 666  0.23%
שדרגו את המנוי 36,539 33,911 -2,628  -7.19%
שדרגו את המנוי 84,818 79,077 -5,741  -6.77%
שדרגו את המנוי 41,288 34,875 -6,413  -15.53%
שדרגו את המנוי 5,416,820 5,409,840 -6,990  -0.13%
שדרגו את המנוי 20,000 10,827 -9,173  -45.87%
שדרגו את המנוי 69,029 55,216 -13,813  -20.01%
שדרגו את המנוי 162,551 143,140 -19,411  -11.94%
שדרגו את המנוי 3,495,460 3,473,310 -22,142  -0.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,507,557

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -86,311

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 100,887
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,806,394
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,507,557
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -86,311
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,306,754 12.23%
פסגות 2,892,500 2.66%
מור 2,409,780 2.21%
הירשמו לצפייה 2,162,810 1.99%
הירשמו לצפייה 1,777,790 1.63%
הירשמו לצפייה 1,096,460 1.01%
שדרגו את המנוי 757,385 0.70%
שדרגו את המנוי 631,367 0.58%
שדרגו את המנוי 406,828 0.37%
שדרגו את המנוי 315,987 0.29%
שדרגו את המנוי 237,134 0.22%
שדרגו את המנוי 155,827 0.14%
שדרגו את המנוי 80,853 0.07%
שדרגו את המנוי 75,932 0.07%
שדרגו את המנוי 61,324 0.06%
שדרגו את המנוי 49,203 0.05%
שדרגו את המנוי 45,000 0.04%
שדרגו את המנוי 41,180 0.04%
שדרגו את המנוי 32,826 0.03%
שדרגו את המנוי 21,692 0.02%
שדרגו את המנוי 13,460 0.01%
שדרגו את המנוי 12,941 0.01%
שדרגו את המנוי 11,611 0.01%
שדרגו את המנוי 8,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,822 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,512 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 53,588,757 49.25%
אלטשולר - שחם 19,506,300 17.93%
מגדל 7,530,230 6.92%
הירשמו לצפייה 5,409,840 4.97%
הירשמו לצפייה 3,473,310 3.19%
הירשמו לצפייה 3,432,620 3.15%
שדרגו את המנוי 2,461,310 2.26%
שדרגו את המנוי 2,085,300 1.92%
שדרגו את המנוי 1,611,800 1.48%
שדרגו את המנוי 1,561,150 1.43%
שדרגו את המנוי 1,306,740 1.20%
שדרגו את המנוי 628,499 0.58%
שדרגו את המנוי 512,994 0.47%
שדרגו את המנוי 459,472 0.42%
שדרגו את המנוי 285,779 0.26%
שדרגו את המנוי 276,094 0.25%
שדרגו את המנוי 245,214 0.23%
שדרגו את המנוי 234,355 0.22%
שדרגו את המנוי 224,400 0.21%
שדרגו את המנוי 218,032 0.20%
שדרגו את המנוי 194,900 0.18%
שדרגו את המנוי 175,952 0.16%
שדרגו את המנוי 161,446 0.15%
שדרגו את המנוי 152,818 0.14%
שדרגו את המנוי 151,135 0.14%
שדרגו את המנוי 143,140 0.13%
שדרגו את המנוי 99,190 0.09%
שדרגו את המנוי 98,469 0.09%
שדרגו את המנוי 88,445 0.08%
שדרגו את המנוי 87,606 0.08%
שדרגו את המנוי 87,235 0.08%
שדרגו את המנוי 86,087 0.08%
שדרגו את המנוי 79,077 0.07%
שדרגו את המנוי 62,166 0.06%
שדרגו את המנוי 59,713 0.05%
שדרגו את המנוי 55,216 0.05%
שדרגו את המנוי 49,455 0.05%
שדרגו את המנוי 44,685 0.04%
שדרגו את המנוי 36,980 0.03%
שדרגו את המנוי 34,875 0.03%
שדרגו את המנוי 33,911 0.03%
שדרגו את המנוי 25,105 0.02%
שדרגו את המנוי 23,667 0.02%
שדרגו את המנוי 22,919 0.02%
שדרגו את המנוי 20,464 0.02%
שדרגו את המנוי 18,628 0.02%
שדרגו את המנוי 11,188 0.01%
שדרגו את המנוי 10,827 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,019 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית