תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינרום בנייה

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.inrom.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מגדל 1,241,360 1,278,470 37,112  2.99%
פסגות 3,399,640 3,423,710 24,067  0.71%
הירשמו לצפייה 582,429 602,729 20,300  3.49%
הירשמו לצפייה 332,822 347,142 14,320  4.30%
הירשמו לצפייה 192,000 197,000 5,000  2.60%
שדרגו את המנוי 281,405 285,790 4,385  1.56%
שדרגו את המנוי 1,313 3,339 2,026  154.30%
שדרגו את המנוי 3,467,440 3,468,840 1,400  0.04%
שדרגו את המנוי 2,292 2,612 320  13.96%
שדרגו את המנוי 44,500 43,310 -1,190  -2.67%
שדרגו את המנוי 8,500 7,200 -1,300  -15.29%
שדרגו את המנוי 19,953 16,536 -3,417  -17.13%
שדרגו את המנוי 325,500 318,500 -7,000  -2.15%
שדרגו את המנוי 1,260,780 1,251,080 -9,699  -0.77%
שדרגו את המנוי 2,257,380 2,243,350 -14,029  -0.62%
שדרגו את המנוי 225,206 192,317 -32,889  -14.60%
שדרגו את המנוי 2,807,200 2,748,600 -58,592  -2.09%
שדרגו את המנוי 321,500 116,000 -205,500  -63.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 108,930

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -333,616

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 13,794,600 14,014,400 219,821  1.59%
מגדל 7,038,120 7,254,690 216,572  3.08%
הירשמו לצפייה 3,303,060 3,495,460 192,399  5.82%
הירשמו לצפייה 1,294,310 1,468,020 173,709  13.42%
הירשמו לצפייה 1,432,230 1,561,150 128,922  9.00%
שדרגו את המנוי 5,308,590 5,416,820 108,232  2.04%
שדרגו את המנוי 2,103,860 2,166,580 62,726  2.98%
שדרגו את המנוי 569,745 628,499 58,754  10.31%
שדרגו את המנוי 152,274 175,252 22,978  15.09%
שדרגו את המנוי 264,396 285,113 20,717  7.84%
שדרגו את המנוי 269,371 289,788 20,417  7.58%
שדרגו את המנוי 1,288,320 1,303,140 14,818  1.15%
שדרגו את המנוי 265,134 276,094 10,960  4.13%
שדרגו את המנוי 150,487 161,446 10,959  7.28%
שדרגו את המנוי 48,586 56,373 7,787  16.03%
שדרגו את המנוי 3,419,230 3,426,470 7,239  0.21%
שדרגו את המנוי 92,504 98,469 5,965  6.45%
שדרגו את המנוי 88,321 93,730 5,409  6.12%
שדרגו את המנוי 202,528 207,418 4,890  2.41%
שדרגו את המנוי 146,473 151,135 4,662  3.18%
שדרגו את המנוי 56,462 59,713 3,251  5.76%
שדרגו את המנוי 21,914 25,105 3,191  14.56%
שדרגו את המנוי 16,160 18,628 2,468  15.27%
שדרגו את המנוי 47,307 49,455 2,148  4.54%
שדרגו את המנוי 35,068 36,980 1,912  5.45%
שדרגו את המנוי 2,081,230 2,082,820 1,592  0.08%
שדרגו את המנוי 15,557 16,867 1,310  8.42%
שדרגו את המנוי 6,977 7,833 856  12.27%
שדרגו את המנוי 22,424 22,919 495  2.21%
שדרגו את המנוי 10,785 11,188 403  3.74%
שדרגו את המנוי 224,000 224,400 400  0.18%
שדרגו את המנוי 162,278 162,551 273  0.17%
שדרגו את המנוי 41,595 41,288 -307  -0.74%
שדרגו את המנוי 69,550 69,029 -521  -0.75%
שדרגו את המנוי 38,273 36,539 -1,734  -4.53%
שדרגו את המנוי 91,192 88,445 -2,747  -3.01%
שדרגו את המנוי 88,330 84,818 -3,512  -3.98%
שדרגו את המנוי 476,707 471,763 -4,944  -1.04%
שדרגו את המנוי 280,856 152,818 -128,038  -45.59%
שדרגו את המנוי 511,046 8,400 -502,646  -98.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,316,235

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -644,449

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 108,930
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -333,616
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,316,235
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -644,449
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,947,344 15.57%
מור 3,468,840 3.19%
פסגות 3,423,710 3.15%
הירשמו לצפייה 2,748,600 2.53%
הירשמו לצפייה 2,243,350 2.06%
הירשמו לצפייה 1,278,470 1.17%
שדרגו את המנוי 1,251,080 1.15%
שדרגו את המנוי 602,729 0.55%
שדרגו את המנוי 347,142 0.32%
שדרגו את המנוי 318,500 0.29%
שדרגו את המנוי 285,790 0.26%
שדרגו את המנוי 212,184 0.19%
שדרגו את המנוי 197,000 0.18%
שדרגו את המנוי 192,317 0.18%
שדרגו את המנוי 116,000 0.11%
שדרגו את המנוי 69,836 0.06%
שדרגו את המנוי 59,279 0.05%
שדרגו את המנוי 43,310 0.04%
שדרגו את המנוי 26,217 0.02%
שדרגו את המנוי 21,692 0.02%
שדרגו את המנוי 16,536 0.02%
שדרגו את המנוי 11,611 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,339 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,612 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,901,216 44.02%
אלטשולר - שחם 14,014,400 12.88%
מגדל 7,254,690 6.67%
הירשמו לצפייה 5,416,820 4.98%
הירשמו לצפייה 3,495,460 3.21%
הירשמו לצפייה 3,426,470 3.15%
שדרגו את המנוי 2,166,580 1.99%
שדרגו את המנוי 2,082,820 1.91%
שדרגו את המנוי 1,561,150 1.43%
שדרגו את המנוי 1,468,020 1.35%
שדרגו את המנוי 1,303,140 1.20%
שדרגו את המנוי 628,499 0.58%
שדרגו את המנוי 471,763 0.43%
שדרגו את המנוי 459,472 0.42%
שדרגו את המנוי 289,788 0.27%
שדרגו את המנוי 289,261 0.27%
שדרגו את המנוי 285,113 0.26%
שדרגו את המנוי 276,094 0.25%
שדרגו את המנוי 245,214 0.23%
שדרגו את המנוי 234,355 0.22%
שדרגו את המנוי 224,400 0.21%
שדרגו את המנוי 218,032 0.20%
שדרגו את המנוי 207,418 0.19%
שדרגו את המנוי 175,252 0.16%
שדרגו את המנוי 162,551 0.15%
שדרגו את המנוי 161,446 0.15%
שדרגו את המנוי 152,818 0.14%
שדרגו את המנוי 151,135 0.14%
שדרגו את המנוי 98,469 0.09%
שדרגו את המנוי 93,730 0.09%
שדרגו את המנוי 88,445 0.08%
שדרגו את המנוי 87,235 0.08%
שדרגו את המנוי 84,818 0.08%
שדרגו את המנוי 69,029 0.06%
שדרגו את המנוי 62,560 0.06%
שדרגו את המנוי 59,713 0.05%
שדרגו את המנוי 56,373 0.05%
שדרגו את המנוי 49,455 0.05%
שדרגו את המנוי 41,288 0.04%
שדרגו את המנוי 36,980 0.03%
שדרגו את המנוי 36,539 0.03%
שדרגו את המנוי 28,514 0.03%
שדרגו את המנוי 25,500 0.02%
שדרגו את המנוי 25,105 0.02%
שדרגו את המנוי 23,667 0.02%
שדרגו את המנוי 22,919 0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 18,628 0.02%
שדרגו את המנוי 16,867 0.02%
שדרגו את המנוי 11,188 0.01%
שדרגו את המנוי 8,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,833 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,800 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית