תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אינרום בנייה

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.inrom.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
אי.בי.אי. 250,006 292,304 42,298  16.92%
מור 3,428,410 3,443,590 15,182  0.44%
הירשמו לצפייה 332,245 343,651 11,406  3.43%
הירשמו לצפייה 2,228,020 2,236,450 8,429  0.38%
הירשמו לצפייה 189,364 197,493 8,129  4.29%
שדרגו את המנוי 308,842 316,282 7,440  2.41%
שדרגו את המנוי 580,740 583,438 2,698  0.46%
שדרגו את המנוי 2,825,280 2,827,720 2,436  0.09%
שדרגו את המנוי 35,976 37,570 1,594  4.43%
שדרגו את המנוי 267,183 267,700 517  0.19%
שדרגו את המנוי 10,500 10,700 200  1.90%
שדרגו את המנוי 7,592 6,368 -1,224  -16.12%
שדרגו את המנוי 60,440 59,058 -1,382  -2.29%
שדרגו את המנוי 28,131 26,098 -2,033  -7.23%
שדרגו את המנוי 25,473 22,496 -2,977  -11.69%
שדרגו את המנוי 256,170 252,000 -4,170  -1.63%
שדרגו את המנוי 298,500 290,500 -8,000  -2.68%
שדרגו את המנוי 56,763 47,604 -9,159  -16.14%
שדרגו את המנוי 1,300,980 1,289,910 -11,070  -0.85%
שדרגו את המנוי 1,340,330 1,308,770 -31,559  -2.35%
שדרגו את המנוי 3,436,540 3,394,060 -42,479  -1.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 100,329

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -114,053

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אלטשולר - שחם 10,392,600 13,794,600 3,401,980  32.73%
כלל 3,541,110 5,308,590 1,767,490  49.91%
הירשמו לצפייה 1,752,720 3,303,060 1,550,340  88.45%
הירשמו לצפייה 569,427 1,432,230 862,804  151.52%
הירשמו לצפייה 1,493,690 2,103,860 610,165  40.85%
שדרגו את המנוי 9,760 511,046 501,286  5,136.13%
שדרגו את המנוי 6,594,570 7,038,120 443,551  6.73%
שדרגו את המנוי 220,380 569,745 349,365  158.53%
שדרגו את המנוי 106,082 280,856 174,774  164.75%
שדרגו את המנוי 102,625 264,396 161,771  157.63%
שדרגו את המנוי 1,146,300 1,288,320 142,012  12.39%
שדרגו את המנוי 142,213 265,134 122,921  86.43%
שדרגו את המנוי 336,621 459,472 122,851  36.50%
שדרגו את המנוי 181,119 289,261 108,142  59.71%
שדרגו את המנוי 55,272 150,487 95,215  172.27%
שדרגו את המנוי 175,794 269,371 93,577  53.23%
שדרגו את המנוי 59,896 152,274 92,378  154.23%
שדרגו את המנוי 150,000 224,000 74,000  49.33%
שדרגו את המנוי 130,557 202,528 71,971  55.13%
שדרגו את המנוי 35,004 92,504 57,500  164.27%
שדרגו את המנוי 106,149 146,473 40,324  37.99%
שדרגו את המנוי 8,123 41,595 33,472  412.06%
שדרגו את המנוי 23,712 56,462 32,750  138.12%
שדרגו את המנוי 18,680 48,586 29,906  160.10%
שדרגו את המנוי 19,137 47,307 28,170  147.20%
שדרגו את המנוי 64,503 88,321 23,818  36.93%
שדרגו את המנוי 64,735 88,330 23,595  36.45%
שדרגו את המנוי 13,374 35,068 21,694  162.21%
שדרגו את המנוי 8,214 22,424 14,210  173.00%
שדרגו את המנוי 8,651 21,914 13,263  153.31%
שדרגו את המנוי 5,827 15,557 9,730  166.98%
שדרגו את המנוי 7,182 16,160 8,978  125.01%
שדרגו את המנוי 4,524 10,785 6,261  138.40%
שדרגו את המנוי 2,914 6,977 4,063  139.43%
שדרגו את המנוי 2,079,780 2,081,230 1,455  0.07%
שדרגו את המנוי 39,675 38,273 -1,402  -3.53%
שדרגו את המנוי 71,277 69,550 -1,727  -2.42%
שדרגו את המנוי 96,835 87,235 -9,600  -9.91%
שדרגו את המנוי 43,025 28,514 -14,511  -33.73%
שדרגו את המנוי 94,447 62,560 -31,887  -33.76%
שדרגו את המנוי 277,214 245,214 -32,000  -11.54%
שדרגו את המנוי 1,393,010 1,294,310 -98,705  -7.09%
שדרגו את המנוי 681,033 476,707 -204,326  -30.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,095,782

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -394,158

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 100,329
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -114,053
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,095,782
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -394,158
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,358,781 15.95%
מור 3,443,590 3.16%
פסגות 3,394,060 3.12%
הירשמו לצפייה 2,827,720 2.60%
הירשמו לצפייה 2,236,450 2.06%
הירשמו לצפייה 1,308,770 1.20%
שדרגו את המנוי 1,289,910 1.19%
שדרגו את המנוי 583,438 0.54%
שדרגו את המנוי 343,651 0.32%
שדרגו את המנוי 316,282 0.29%
שדרגו את המנוי 292,304 0.27%
שדרגו את המנוי 290,500 0.27%
שדרגו את המנוי 267,700 0.25%
שדרגו את המנוי 252,000 0.23%
שדרגו את המנוי 197,493 0.18%
שדרגו את המנוי 67,000 0.06%
שדרגו את המנוי 59,058 0.05%
שדרגו את המנוי 47,604 0.04%
שדרגו את המנוי 37,570 0.03%
שדרגו את המנוי 26,098 0.02%
שדרגו את המנוי 22,496 0.02%
שדרגו את המנוי 21,692 0.02%
שדרגו את המנוי 10,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,639 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,368 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,821 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,867 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 46,987,761 43.18%
אלטשולר - שחם 13,794,600 12.68%
מגדל 7,038,120 6.47%
הירשמו לצפייה 5,308,590 4.88%
הירשמו לצפייה 3,419,230 3.14%
הירשמו לצפייה 3,303,060 3.04%
שדרגו את המנוי 2,103,860 1.93%
שדרגו את המנוי 2,081,230 1.91%
שדרגו את המנוי 1,432,230 1.32%
שדרגו את המנוי 1,294,310 1.19%
שדרגו את המנוי 1,288,320 1.18%
שדרגו את המנוי 569,745 0.52%
שדרגו את המנוי 511,046 0.47%
שדרגו את המנוי 476,707 0.44%
שדרגו את המנוי 459,472 0.42%
שדרגו את המנוי 289,261 0.27%
שדרגו את המנוי 280,856 0.26%
שדרגו את המנוי 269,371 0.25%
שדרגו את המנוי 265,134 0.24%
שדרגו את המנוי 264,396 0.24%
שדרגו את המנוי 245,214 0.23%
שדרגו את המנוי 234,355 0.22%
שדרגו את המנוי 224,000 0.21%
שדרגו את המנוי 202,528 0.19%
שדרגו את המנוי 162,278 0.15%
שדרגו את המנוי 152,274 0.14%
שדרגו את המנוי 150,487 0.14%
שדרגו את המנוי 146,473 0.13%
שדרגו את המנוי 92,504 0.09%
שדרגו את המנוי 91,192 0.08%
שדרגו את המנוי 88,330 0.08%
שדרגו את המנוי 88,321 0.08%
שדרגו את המנוי 87,235 0.08%
שדרגו את המנוי 69,550 0.06%
שדרגו את המנוי 62,560 0.06%
שדרגו את המנוי 56,462 0.05%
שדרגו את המנוי 48,586 0.04%
שדרגו את המנוי 47,307 0.04%
שדרגו את המנוי 41,595 0.04%
שדרגו את המנוי 38,273 0.04%
שדרגו את המנוי 35,068 0.03%
שדרגו את המנוי 28,514 0.03%
שדרגו את המנוי 25,500 0.02%
שדרגו את המנוי 22,424 0.02%
שדרגו את המנוי 21,914 0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,160 0.01%
שדרגו את המנוי 15,557 0.01%
שדרגו את המנוי 10,785 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,800 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית