תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איידיאיי ביטוח

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.555.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
פרופאונד 42,637 45,320 2,683  6.29%
מגדל 30,867 32,064 1,197  3.88%
הירשמו לצפייה 26,787 27,697 910  3.40%
הירשמו לצפייה 21,948 22,355 407  1.85%
הירשמו לצפייה 11,130 11,402 272  2.44%
שדרגו את המנוי 11,707 11,808 101  0.86%
שדרגו את המנוי 9,044 8,998 -46  -0.51%
שדרגו את המנוי 97,143 96,994 -149  -0.15%
שדרגו את המנוי 3,602 3,442 -160  -4.44%
שדרגו את המנוי -4,318 -4,818 -500  11.58%
שדרגו את המנוי 6,940 6,140 -800  -11.53%
שדרגו את המנוי 7,488 5,103 -2,385  -31.85%
שדרגו את המנוי 99,673 97,276 -2,397  -2.40%
שדרגו את המנוי 43,492 38,180 -5,312  -12.21%
שדרגו את המנוי 150,786 134,359 -16,427  -10.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,570

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -28,176

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
הראל 515,238 573,617 58,379  11.33%
אנליסט 65,708 68,473 2,765  4.21%
הירשמו לצפייה 21,800 23,684 1,884  8.64%
הירשמו לצפייה 89,721 91,250 1,529  1.70%
הירשמו לצפייה 46,853 47,068 215  0.46%
שדרגו את המנוי 492,180 492,179 -1
שדרגו את המנוי 307,562 307,514 -48  -0.02%
שדרגו את המנוי 19,589 19,365 -224  -1.14%
שדרגו את המנוי 3,002 2,530 -472  -15.72%
שדרגו את המנוי 6,141 5,121 -1,020  -16.61%
שדרגו את המנוי 3,058 1,973 -1,085  -35.48%
שדרגו את המנוי 3,861 2,288 -1,573  -40.74%
שדרגו את המנוי 4,581 2,545 -2,036  -44.44%
שדרגו את המנוי 31,948 29,846 -2,102  -6.58%
שדרגו את המנוי 12,961 10,179 -2,782  -21.46%
שדרגו את המנוי 33,995 28,995 -5,000  -14.71%
שדרגו את המנוי 168,450 163,166 -5,284  -3.14%
שדרגו את המנוי 7,524 1,228 -6,296  -83.68%
שדרגו את המנוי 638,077 629,663 -8,414  -1.32%
שדרגו את המנוי 22,696 5,208 -17,488  -77.05%
שדרגו את המנוי 98,155 52,765 -45,390  -46.24%
שדרגו את המנוי 313,857 202,574 -111,283  -35.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,772

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -210,498

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,570
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -28,176
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 64,772
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -210,498
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,238,129 8.44%
ילין לפידות 406,127 2.77%
מור 240,315 1.64%
הירשמו לצפייה 134,359 0.92%
הירשמו לצפייה 97,276 0.66%
הירשמו לצפייה 96,994 0.66%
שדרגו את המנוי 45,320 0.31%
שדרגו את המנוי 38,180 0.26%
שדרגו את המנוי 32,064 0.22%
שדרגו את המנוי 27,697 0.19%
שדרגו את המנוי 27,287 0.19%
שדרגו את המנוי 22,355 0.15%
שדרגו את המנוי 19,011 0.13%
שדרגו את המנוי 11,808 0.08%
שדרגו את המנוי 11,402 0.08%
שדרגו את המנוי 8,998 0.06%
שדרגו את המנוי 6,988 0.05%
שדרגו את המנוי 6,140 0.04%
שדרגו את המנוי 5,103 0.03%
שדרגו את המנוי 3,442 0.02%
שדרגו את המנוי 763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 603 < 0.01%
שדרגו את המנוי 281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 140 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי -4,818 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,187,401 21.72%
מגדל 629,663 4.29%
הראל 573,617 3.91%
הירשמו לצפייה 492,179 3.35%
הירשמו לצפייה 323,646 2.21%
הירשמו לצפייה 307,514 2.10%
שדרגו את המנוי 202,574 1.38%
שדרגו את המנוי 163,166 1.11%
שדרגו את המנוי 91,250 0.62%
שדרגו את המנוי 68,473 0.47%
שדרגו את המנוי 52,765 0.36%
שדרגו את המנוי 47,068 0.32%
שדרגו את המנוי 41,695 0.28%
שדרגו את המנוי 29,846 0.20%
שדרגו את המנוי 28,995 0.20%
שדרגו את המנוי 23,684 0.16%
שדרגו את המנוי 19,365 0.13%
שדרגו את המנוי 14,827 0.10%
שדרגו את המנוי 11,864 0.08%
שדרגו את המנוי 10,375 0.07%
שדרגו את המנוי 10,179 0.07%
שדרגו את המנוי 6,044 0.04%
שדרגו את המנוי 5,765 0.04%
שדרגו את המנוי 5,208 0.04%
שדרגו את המנוי 5,121 0.03%
שדרגו את המנוי 2,545 0.02%
שדרגו את המנוי 2,530 0.02%
שדרגו את המנוי 2,288 0.02%
שדרגו את המנוי 2,288 0.02%
שדרגו את המנוי 2,167 0.01%
שדרגו את המנוי 2,007 0.01%
שדרגו את המנוי 1,973 0.01%
שדרגו את המנוי 1,816 0.01%
שדרגו את המנוי 1,286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,223 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,087 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  איי. די. איי ביטוח דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל גדל בכ-32% לעומת אשתקד לשיא של כ-160 מיליון שקל; התשואה להון הסתכמה בכ-34.5% לעומת 29.2% בשנת 2013. #דוחות_כספיים #ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית