תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אופל בלאנס

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פרופאונד 921,870 1,049,500 127,625  13.84%
אפסילון 212,094 231,942 19,848  9.36%
הירשמו לצפייה 189,552 206,397 16,845  8.89%
הירשמו לצפייה 47,677 53,072 5,395  11.32%
הירשמו לצפייה 488,942 490,611 1,669  0.34%
שדרגו את המנוי 493,093 481,318 -11,775  -2.39%
שדרגו את המנוי 53,396 19,396 -34,000  -63.68%
שדרגו את המנוי 376,414 333,829 -42,585  -11.31%
שדרגו את המנוי 284,530 214,630 -69,900  -24.57%
שדרגו את המנוי 542,231 433,034 -109,197  -20.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 171,382

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -267,457

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 145,864 3,980,020 3,834,160  2,628.58%
אקסלנס 30,230 1,141,860 1,111,630  3,677.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,945,790

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 171,382
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -267,457
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,945,790
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,612,886 7.01%
פרופאונד 1,049,500 1.31%
איילון 669,214 0.84%
הירשמו לצפייה 659,126 0.82%
הירשמו לצפייה 523,914 0.65%
הירשמו לצפייה 490,611 0.61%
שדרגו את המנוי 481,318 0.60%
שדרגו את המנוי 433,034 0.54%
שדרגו את המנוי 333,829 0.42%
שדרגו את המנוי 235,000 0.29%
שדרגו את המנוי 231,942 0.29%
שדרגו את המנוי 214,630 0.27%
שדרגו את המנוי 206,397 0.26%
שדרגו את המנוי 53,072 0.07%
שדרגו את המנוי 23,303 0.03%
שדרגו את המנוי 19,396 0.02%
שדרגו את המנוי 8,600 0.01%
שדרגו את המנוי -20,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,899,464 18.62%
אלטשולר - שחם 8,891,900 11.11%
הפניקס 3,980,020 4.97%
הירשמו לצפייה 1,141,860 1.43%
הירשמו לצפייה 687,640 0.86%
הירשמו לצפייה 177,058 0.22%
שדרגו את המנוי 20,986 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית