תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אופל בלאנס

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
דיאמונד 550,130 629,000 78,870  14.34%
מיטב דש 1,007,630 1,012,640 5,010  0.50%
הירשמו לצפייה 200,000 203,000 3,000  1.50%
הירשמו לצפייה 18,793 13,719 -5,074  -27.00%
הירשמו לצפייה 288,926 260,925 -28,001  -9.69%
שדרגו את המנוי 2,353,920 2,270,720 -83,202  -3.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,880

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -116,277

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אנליסט 20,275 20,986 711  3.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 711

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 86,880
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -116,277
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 711
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,678,753 6.01%
אנליסט 2,270,720 2.92%
מיטב דש 1,012,640 1.30%
הירשמו לצפייה 629,000 0.81%
הירשמו לצפייה 260,925 0.34%
הירשמו לצפייה 203,000 0.26%
שדרגו את המנוי 134,299 0.17%
שדרגו את המנוי 116,300 0.15%
שדרגו את המנוי 25,290 0.03%
שדרגו את המנוי 13,719 0.02%
שדרגו את המנוי 9,165 0.01%
שדרגו את המנוי 3,695 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,425 0.03%
אנליסט 20,986 0.03%
פסגות 5,439 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית