תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אופל בלאנס

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
פורטה 9,579 180,482 170,903  1,784.14%
פרופאונד 25,290 119,678 94,388  373.22%
הירשמו לצפייה 1,093,740 1,120,920 27,183  2.49%
הירשמו לצפייה 9,896 10,241 345  3.49%
הירשמו לצפייה 13,505 11,709 -1,796  -13.30%
שדרגו את המנוי 2,149,780 2,104,290 -45,490  -2.12%
שדרגו את המנוי 745,457 631,457 -114,000  -15.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 292,819

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -161,286

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 292,819
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -161,286
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,634,626 5.93%
אנליסט 2,104,290 2.69%
מיטב דש 1,120,920 1.43%
הירשמו לצפייה 631,457 0.81%
הירשמו לצפייה 203,000 0.26%
הירשמו לצפייה 180,482 0.23%
שדרגו את המנוי 131,799 0.17%
שדרגו את המנוי 119,678 0.15%
שדרגו את המנוי 116,300 0.15%
שדרגו את המנוי 11,709 0.01%
שדרגו את המנוי 10,241 0.01%
שדרגו את המנוי 4,750 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,425 0.03%
אנליסט 20,986 0.03%
פסגות 5,439 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית