תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אופל בלאנס

ענף: שרותים פיננסיים
תת-ענף: שרותים פיננסיים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
פסגות 9,226 128,436 119,210  1,292.11%
פורטה 502,000 545,780 43,780  8.72%
הירשמו לצפייה 15,130 14,506 -624  -4.12%
הירשמו לצפייה 1,021,330 990,210 -31,119  -3.05%
הירשמו לצפייה 56,714 10,903 -45,811  -80.78%
שדרגו את המנוי 378,534 282,397 -96,137  -25.40%
שדרגו את המנוי 678,593 538,261 -140,332  -20.68%
שדרגו את המנוי 1,670,650 1,463,300 -207,347  -12.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 162,990

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -521,370

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 5,439 6,439 1,000  18.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 162,990
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -521,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,171,984 5.21%
אנליסט 1,463,300 1.83%
פרופאונד 990,210 1.24%
הירשמו לצפייה 545,780 0.68%
הירשמו לצפייה 538,261 0.67%
הירשמו לצפייה 282,397 0.35%
שדרגו את המנוי 128,436 0.16%
שדרגו את המנוי 116,300 0.15%
שדרגו את המנוי 67,891 0.08%
שדרגו את המנוי 14,506 0.02%
שדרגו את המנוי 14,000 0.02%
שדרגו את המנוי 10,903 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,425 0.03%
אנליסט 20,986 0.03%
פסגות 6,439 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית