תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק רכב

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מגדל 355,021 404,808 49,787  14.02%
הראל 99,668 104,246 4,578  4.59%
הירשמו לצפייה 10,432 13,796 3,364  32.25%
הירשמו לצפייה 221,276 221,784 508  0.23%
הירשמו לצפייה 68,166 67,253 -913  -1.34%
שדרגו את המנוי 164,051 161,796 -2,255  -1.37%
שדרגו את המנוי 66,577 63,514 -3,063  -4.60%
שדרגו את המנוי 1,476,170 1,470,340 -5,825  -0.39%
שדרגו את המנוי 107,409 101,100 -6,309  -5.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,237

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,365

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 3,192,430 3,644,510 452,084  14.16%
אלטשולר - שחם 11,343,600 11,643,800 300,155  2.65%
הירשמו לצפייה 815,113 851,711 36,598  4.49%
הירשמו לצפייה 2,294,460 2,310,820 16,361  0.71%
הירשמו לצפייה 113,065 126,550 13,485  11.93%
שדרגו את המנוי 14,494 20,833 6,339  43.74%
שדרגו את המנוי 5,398,980 5,404,060 5,078  0.09%
שדרגו את המנוי 9,789 9,687 -102  -1.04%
שדרגו את המנוי 9,207 8,845 -362  -3.93%
שדרגו את המנוי 3,376 2,781 -595  -17.62%
שדרגו את המנוי 7,186 3,000 -4,186  -58.25%
שדרגו את המנוי 122,576 117,865 -4,711  -3.84%
שדרגו את המנוי 71,496 66,482 -5,014  -7.01%
שדרגו את המנוי 6,447 615 -5,832  -90.46%
שדרגו את המנוי 62,544 56,544 -6,000  -9.59%
שדרגו את המנוי 12,393 5,865 -6,528  -52.67%
שדרגו את המנוי 115,268 96,328 -18,940  -16.43%
שדרגו את המנוי 118,175 96,175 -22,000  -18.62%
שדרגו את המנוי 2,879,600 2,786,140 -93,455  -3.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 830,100

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -167,725

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 58,237
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,365
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 830,100
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -167,725
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,222,550 3.46%
אלטשולר - שחם 1,470,340 1.58%
מגדל 404,808 0.43%
הירשמו לצפייה 317,171 0.34%
הירשמו לצפייה 221,784 0.24%
הירשמו לצפייה 186,000 0.20%
שדרגו את המנוי 161,796 0.17%
שדרגו את המנוי 104,246 0.11%
שדרגו את המנוי 101,100 0.11%
שדרגו את המנוי 83,007 0.09%
שדרגו את המנוי 67,253 0.07%
שדרגו את המנוי 63,514 0.07%
שדרגו את המנוי 26,317 0.03%
שדרגו את המנוי 13,796 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,770,812 30.87%
אלטשולר - שחם 11,643,800 12.49%
מנורה 5,404,060 5.80%
הירשמו לצפייה 3,644,510 3.91%
הירשמו לצפייה 2,786,140 2.99%
הירשמו לצפייה 2,310,820 2.48%
שדרגו את המנוי 851,711 0.91%
שדרגו את המנוי 525,000 0.56%
שדרגו את המנוי 489,630 0.53%
שדרגו את המנוי 126,550 0.14%
שדרגו את המנוי 117,865 0.13%
שדרגו את המנוי 96,328 0.10%
שדרגו את המנוי 96,175 0.10%
שדרגו את המנוי 94,003 0.10%
שדרגו את המנוי 91,373 0.10%
שדרגו את המנוי 66,482 0.07%
שדרגו את המנוי 64,277 0.07%
שדרגו את המנוי 59,250 0.06%
שדרגו את המנוי 56,544 0.06%
שדרגו את המנוי 37,284 0.04%
שדרגו את המנוי 33,711 0.04%
שדרגו את המנוי 29,778 0.03%
שדרגו את המנוי 24,000 0.03%
שדרגו את המנוי 20,833 0.02%
שדרגו את המנוי 19,744 0.02%
שדרגו את המנוי 15,249 0.02%
שדרגו את המנוי 13,635 0.01%
שדרגו את המנוי 9,687 0.01%
שדרגו את המנוי 8,845 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,365 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,865 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 615 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית