תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אנליסט 16,524 23,900 7,376  44.64%
מור 92,929 95,384 2,455  2.64%
הירשמו לצפייה 6,700 9,150 2,450  36.57%
הירשמו לצפייה 2,988 4,434 1,446  48.39%
הירשמו לצפייה 2,549 3,574 1,025  40.21%
שדרגו את המנוי 2,789 3,640 851  30.51%
שדרגו את המנוי 105,864 106,191 327  0.31%
שדרגו את המנוי 1,412 1,712 300  21.25%
שדרגו את המנוי 1,550 1,500 -50  -3.23%
שדרגו את המנוי 24,583 24,517 -66  -0.27%
שדרגו את המנוי 38,231 38,138 -93  -0.24%
שדרגו את המנוי 1,676 1,480 -196  -11.69%
שדרגו את המנוי 1,622 1,241 -381  -23.49%
שדרגו את המנוי 58,711 57,759 -952  -1.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,230

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,738

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הפניקס 13,395 26,381 12,986  96.95%
אקסלנס 6,488 12,564 6,076  93.65%
הירשמו לצפייה 7,570 7,870 300  3.96%
הירשמו לצפייה 15,689 15,839 150  0.96%
הירשמו לצפייה 4,664 4,782 118  2.53%
שדרגו את המנוי 24,570 24,587 17  0.07%
שדרגו את המנוי 10,700 10,715 15  0.14%
שדרגו את המנוי 483,403 483,380 -23
שדרגו את המנוי 6,350 6,300 -50  -0.79%
שדרגו את המנוי 5,530 5,300 -230  -4.16%
שדרגו את המנוי 5,350 5,009 -341  -6.37%
שדרגו את המנוי 13,480 12,341 -1,139  -8.45%
שדרגו את המנוי 13,120 11,239 -1,881  -14.34%
שדרגו את המנוי 149,800 146,512 -3,288  -2.19%
שדרגו את המנוי 39,836 32,930 -6,906  -17.34%
שדרגו את המנוי 582,603 565,699 -16,904  -2.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,662

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -30,762

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,230
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,738
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,662
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -30,762
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 375,067 2.96%
מגדל 106,191 0.84%
מור 95,384 0.75%
הירשמו לצפייה 57,759 0.46%
הירשמו לצפייה 38,138 0.30%
הירשמו לצפייה 24,517 0.19%
שדרגו את המנוי 23,900 0.19%
שדרגו את המנוי 9,150 0.07%
שדרגו את המנוי 4,434 0.03%
שדרגו את המנוי 3,640 0.03%
שדרגו את המנוי 3,574 0.03%
שדרגו את המנוי 1,799 0.01%
שדרגו את המנוי 1,712 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 0.01%
שדרגו את המנוי 1,480 0.01%
שדרגו את המנוי 1,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,503,970 19.73%
מגדל 720,908 5.68%
הראל 565,699 4.46%
הירשמו לצפייה 483,380 3.81%
הירשמו לצפייה 284,148 2.24%
הירשמו לצפייה 146,512 1.15%
שדרגו את המנוי 32,930 0.26%
שדרגו את המנוי 32,416 0.26%
שדרגו את המנוי 30,994 0.24%
שדרגו את המנוי 29,962 0.24%
שדרגו את המנוי 26,381 0.21%
שדרגו את המנוי 24,587 0.19%
שדרגו את המנוי 15,839 0.12%
שדרגו את המנוי 12,564 0.10%
שדרגו את המנוי 12,341 0.10%
שדרגו את המנוי 11,239 0.09%
שדרגו את המנוי 10,715 0.08%
שדרגו את המנוי 9,080 0.07%
שדרגו את המנוי 8,362 0.07%
שדרגו את המנוי 7,870 0.06%
שדרגו את המנוי 6,300 0.05%
שדרגו את המנוי 5,300 0.04%
שדרגו את המנוי 5,009 0.04%
שדרגו את המנוי 4,782 0.04%
שדרגו את המנוי 4,196 0.03%
שדרגו את המנוי 3,106 0.02%
שדרגו את המנוי 2,260 0.02%
שדרגו את המנוי 2,211 0.02%
שדרגו את המנוי 1,642 0.01%
שדרגו את המנוי 1,351 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 716 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית