תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

יוחננוף

ענף: ריאלי
תת-ענף: מסחר ושירותים

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
הראל 57,589 63,634 6,045  10.50%
סיגמא 4,527 5,457 930  20.54%
הירשמו לצפייה 5,191 5,840 649  12.50%
הירשמו לצפייה 7,301 7,699 398  5.45%
הירשמו לצפייה 3,116 3,115 -1  -0.03%
שדרגו את המנוי 17,479 17,432 -47  -0.27%
שדרגו את המנוי 950 900 -50  -5.26%
שדרגו את המנוי 33,391 30,438 -2,953  -8.84%
שדרגו את המנוי 166,229 161,516 -4,713  -2.84%
שדרגו את המנוי 55,545 49,100 -6,445  -11.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,022

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,209

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מנורה 327,355 327,661 306  0.09%
מגדל 351,424 351,413 -11
הירשמו לצפייה 1,120 976 -144  -12.86%
הירשמו לצפייה 6,062 5,762 -300  -4.95%
הירשמו לצפייה 4,335 4,031 -304  -7.01%
שדרגו את המנוי 1,650 1,170 -480  -29.09%
שדרגו את המנוי 2,090 1,042 -1,048  -50.14%
שדרגו את המנוי 1,586 438 -1,148  -72.38%
שדרגו את המנוי 2,107 931 -1,176  -55.81%
שדרגו את המנוי 15,857 14,589 -1,268  -8.00%
שדרגו את המנוי 4,016 2,346 -1,670  -41.58%
שדרגו את המנוי 2,186 434 -1,752  -80.15%
שדרגו את המנוי 10,097 8,056 -2,041  -20.21%
שדרגו את המנוי 13,283 7,283 -6,000  -45.17%
שדרגו את המנוי 12,080 5,206 -6,874  -56.90%
שדרגו את המנוי 37,218 27,865 -9,353  -25.13%
שדרגו את המנוי 26,648 6,542 -20,106  -75.45%
שדרגו את המנוי 372,521 344,807 -27,714  -7.44%
שדרגו את המנוי 73,228 13,505 -59,723  -81.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 306

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -141,112

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,022
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,209
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 306
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -141,112
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 364,645 2.87%
מגדל 161,516 1.27%
הראל 63,634 0.50%
הירשמו לצפייה 49,100 0.39%
הירשמו לצפייה 30,438 0.24%
הירשמו לצפייה 18,237 0.14%
שדרגו את המנוי 17,432 0.14%
שדרגו את המנוי 7,699 0.06%
שדרגו את המנוי 5,840 0.05%
שדרגו את המנוי 5,457 0.04%
שדרגו את המנוי 3,115 0.02%
שדרגו את המנוי 1,060 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 147 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,715,437 13.50%
מגדל 351,413 2.77%
הראל 344,807 2.71%
הירשמו לצפייה 327,661 2.58%
הירשמו לצפייה 284,148 2.24%
הירשמו לצפייה 134,020 1.06%
שדרגו את המנוי 36,568 0.29%
שדרגו את המנוי 29,620 0.23%
שדרגו את המנוי 27,865 0.22%
שדרגו את המנוי 21,332 0.17%
שדרגו את המנוי 16,609 0.13%
שדרגו את המנוי 14,589 0.11%
שדרגו את המנוי 13,505 0.11%
שדרגו את המנוי 11,387 0.09%
שדרגו את המנוי 10,792 0.08%
שדרגו את המנוי 9,910 0.08%
שדרגו את המנוי 8,367 0.07%
שדרגו את המנוי 8,210 0.06%
שדרגו את המנוי 8,056 0.06%
שדרגו את המנוי 7,530 0.06%
שדרגו את המנוי 7,283 0.06%
שדרגו את המנוי 6,542 0.05%
שדרגו את המנוי 6,477 0.05%
שדרגו את המנוי 5,762 0.05%
שדרגו את המנוי 5,206 0.04%
שדרגו את המנוי 4,710 0.04%
שדרגו את המנוי 4,031 0.03%
שדרגו את המנוי 2,346 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,042 < 0.01%
שדרגו את המנוי 976 < 0.01%
שדרגו את המנוי 931 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 434 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    יוחננוף
    לפני שנה 1
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית