תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיט-טק

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אי.בי.אי. 77,374 110,415 33,041  42.70%
הראל 174,192 192,657 18,465  10.60%
הירשמו לצפייה 500,119 518,238 18,119  3.62%
הירשמו לצפייה 100,000 105,000 5,000  5.00%
הירשמו לצפייה 49,128 40,320 -8,808  -17.93%
שדרגו את המנוי 160,456 145,000 -15,456  -9.63%
שדרגו את המנוי 199,464 117,335 -82,129  -41.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74,625

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106,393

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מור 1,750,000 1,783,330 33,334  1.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,334

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 74,625
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -106,393
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 33,334
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,634,217 11.34%
מגדל 518,238 3.60%
הראל 192,657 1.34%
הירשמו לצפייה 175,430 1.22%
הירשמו לצפייה 145,000 1.01%
הירשמו לצפייה 117,335 0.81%
שדרגו את המנוי 110,415 0.77%
שדרגו את המנוי 105,000 0.73%
שדרגו את המנוי 102,710 0.71%
שדרגו את המנוי 84,000 0.58%
שדרגו את המנוי 40,320 0.28%
שדרגו את המנוי 20,000 0.14%
שדרגו את המנוי 16,112 0.11%
שדרגו את המנוי 7,000 0.05%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,986,008 20.72%
מור 1,783,330 12.37%
הכשרה ביטוח 550,000 3.82%
הירשמו לצפייה 439,690 3.05%
הירשמו לצפייה 212,988 1.48%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    מיט-טק
    לפני 8 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית