תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

סונוביה

ענף: הייטק
תת-ענף: טכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אקסלנס 616,062 632,070 16,008  2.60%
אי.בי.אי. 2,047 1,855 -192  -9.38%
הירשמו לצפייה 13,166 12,729 -437  -3.32%
הירשמו לצפייה 42,478 41,074 -1,404  -3.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 16,008

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,033

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מור 970,000 1,234,100 264,105  27.23%
אקסלנס 78,000 78,433 433  0.56%
הירשמו לצפייה 203,154 202,001 -1,153  -0.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 264,538

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,153

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 16,008
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,033
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 264,538
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,153
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 687,729 4.60%
אקסלנס 632,070 4.23%
מגדל 41,074 0.27%
הירשמו לצפייה 12,729 0.09%
הירשמו לצפייה 1,855 0.01%
הירשמו לצפייה 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,530,834 10.24%
מור 1,234,100 8.25%
הפניקס 202,001 1.35%
הירשמו לצפייה 78,433 0.52%
הירשמו לצפייה 16,300 0.11%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    סונוביה
    לפני 10 חודשים
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית