תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אנליסט 7,111 23,538 16,427  231.01%
אפסילון 2,712 4,407 1,695  62.50%
הירשמו לצפייה 22,265 23,348 1,083  4.86%
הירשמו לצפייה 8,363 8,943 580  6.94%
הירשמו לצפייה 47,225 47,611 386  0.82%
שדרגו את המנוי 18,275 18,292 17  0.09%
שדרגו את המנוי 26,025 26,017 -8  -0.03%
שדרגו את המנוי 270 212 -58  -21.48%
שדרגו את המנוי 107 1 -106  -99.07%
שדרגו את המנוי 19,072 18,856 -216  -1.13%
שדרגו את המנוי 1,393 1,161 -232  -16.65%
שדרגו את המנוי 2,098 1,850 -248  -11.82%
שדרגו את המנוי 1,226 345 -881  -71.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 20,188

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,749

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
מיטב דש 47,568 187,460 139,892  294.09%
מגדל 1,561,830 1,635,750 73,917  4.73%
הירשמו לצפייה 2,570 6,611 4,041  157.24%
הירשמו לצפייה 38,141 41,035 2,894  7.59%
הירשמו לצפייה 566 1,566 1,000  176.68%
שדרגו את המנוי 509,552 510,232 680  0.13%
שדרגו את המנוי 45,389 45,633 244  0.54%
שדרגו את המנוי 3,263 3,346 83  2.54%
שדרגו את המנוי 338,227 338,211 -16
שדרגו את המנוי 2,695 2,525 -170  -6.31%
שדרגו את המנוי 40,254 40,014 -240  -0.60%
שדרגו את המנוי 17,785 17,392 -393  -2.21%
שדרגו את המנוי 19,159 18,607 -552  -2.88%
שדרגו את המנוי 10,589 9,429 -1,160  -10.95%
שדרגו את המנוי 8,679 7,507 -1,172  -13.50%
שדרגו את המנוי 6,515 4,637 -1,878  -28.83%
שדרגו את המנוי 7,511 5,534 -1,977  -26.32%
שדרגו את המנוי 35,000 32,894 -2,106  -6.02%
שדרגו את המנוי 16,996 13,496 -3,500  -20.59%
שדרגו את המנוי 14,024 10,120 -3,904  -27.84%
שדרגו את המנוי 12,603 4,358 -8,245  -65.42%
שדרגו את המנוי 485,885 166,374 -319,511  -65.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 222,751

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -344,824

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 20,188
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,749
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 222,751
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -344,824
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 185,343 1.20%
מגדל 47,611 0.31%
הראל 26,017 0.17%
הירשמו לצפייה 23,538 0.15%
הירשמו לצפייה 23,348 0.15%
הירשמו לצפייה 18,856 0.12%
שדרגו את המנוי 18,292 0.12%
שדרגו את המנוי 8,943 0.06%
שדרגו את המנוי 6,300 0.04%
שדרגו את המנוי 4,407 0.03%
שדרגו את המנוי 3,412 0.02%
שדרגו את המנוי 1,850 0.01%
שדרגו את המנוי 1,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 345 < 0.01%
שדרגו את המנוי 313 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,262,834 21.10%
מגדל 1,635,750 10.58%
הראל 510,232 3.30%
הירשמו לצפייה 338,211 2.19%
הירשמו לצפייה 187,460 1.21%
הירשמו לצפייה 166,374 1.08%
שדרגו את המנוי 135,208 0.87%
שדרגו את המנוי 45,633 0.30%
שדרגו את המנוי 41,035 0.27%
שדרגו את המנוי 40,014 0.26%
שדרגו את המנוי 32,894 0.21%
שדרגו את המנוי 18,607 0.12%
שדרגו את המנוי 17,392 0.11%
שדרגו את המנוי 13,496 0.09%
שדרגו את המנוי 11,194 0.07%
שדרגו את המנוי 10,120 0.07%
שדרגו את המנוי 9,429 0.06%
שדרגו את המנוי 7,507 0.05%
שדרגו את המנוי 6,611 0.04%
שדרגו את המנוי 5,534 0.04%
שדרגו את המנוי 4,637 0.03%
שדרגו את המנוי 4,358 0.03%
שדרגו את המנוי 3,652 0.02%
שדרגו את המנוי 3,346 0.02%
שדרגו את המנוי 2,715 0.02%
שדרגו את המנוי 2,525 0.02%
שדרגו את המנוי 2,079 0.01%
שדרגו את המנוי 1,566 0.01%
שדרגו את המנוי 1,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 544 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 139 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית