תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פתאל החזקות (רצף)

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מלונאות ותיירות
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מיטב דש 20,809 23,041 2,232  10.73%
מור 1,024 2,045 1,021  99.71%
הירשמו לצפייה 71,627 72,511 884  1.23%
הירשמו לצפייה 3,376 3,811 435  12.89%
הירשמו לצפייה 857 949 92  10.74%
שדרגו את המנוי 3,045 3,082 37  1.22%
שדרגו את המנוי 113 119 6  5.31%
שדרגו את המנוי 42,716 42,619 -97  -0.23%
שדרגו את המנוי 5,428 5,319 -109  -2.01%
שדרגו את המנוי 10,035 9,728 -307  -3.06%
שדרגו את המנוי 52,957 52,593 -364  -0.69%
שדרגו את המנוי 783 310 -473  -60.41%
שדרגו את המנוי 1,050 264 -786  -74.86%
שדרגו את המנוי 1,453 574 -879  -60.50%
שדרגו את המנוי 1,970 837 -1,133  -57.51%
שדרגו את המנוי 27,368 25,820 -1,548  -5.66%
שדרגו את המנוי 4,144 506 -3,638  -87.79%
שדרגו את המנוי -9,946 -13,946 -4,000  40.22%
שדרגו את המנוי 33,109 22,944 -10,165  -30.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,707

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -23,499

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 41,560 417,704 376,144  905.06%
מגדל 869,651 1,026,040 156,392  17.98%
הירשמו לצפייה 489,113 585,611 96,498  19.73%
הירשמו לצפייה 319,318 337,056 17,738  5.55%
הירשמו לצפייה 278,171 293,265 15,094  5.43%
שדרגו את המנוי 20,820 24,777 3,957  19.01%
שדרגו את המנוי 1,188 1,950 762  64.14%
שדרגו את המנוי 12,575 13,202 627  4.99%
שדרגו את המנוי 465 454 -11  -2.37%
שדרגו את המנוי 4,228 4,146 -82  -1.94%
שדרגו את המנוי 273 169 -104  -38.10%
שדרגו את המנוי 8,124 7,924 -200  -2.46%
שדרגו את המנוי 778 578 -200  -25.71%
שדרגו את המנוי 355 145 -210  -59.15%
שדרגו את המנוי 1,088 233 -855  -78.58%
שדרגו את המנוי 3,133 2,085 -1,048  -33.45%
שדרגו את המנוי 3,205 1,275 -1,930  -60.22%
שדרגו את המנוי 3,205 1,199 -2,006  -62.59%
שדרגו את המנוי 9,614 6,030 -3,584  -37.28%
שדרגו את המנוי 20,792 16,428 -4,364  -20.99%
שדרגו את המנוי 9,587 3,652 -5,935  -61.91%
שדרגו את המנוי 54,732 43,910 -10,822  -19.77%
שדרגו את המנוי 67,760 17,654 -50,106  -73.95%
שדרגו את המנוי 245,608 150,708 -94,900  -38.64%
שדרגו את המנוי 189,338 37,426 -151,912  -80.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 667,212

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -328,269

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,707
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -23,499
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 667,212
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -328,269
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 266,344 1.84%
הראל 72,511 0.50%
פסגות 52,593 0.36%
הירשמו לצפייה 42,619 0.30%
הירשמו לצפייה 25,820 0.18%
הירשמו לצפייה 23,041 0.16%
שדרגו את המנוי 22,944 0.16%
שדרגו את המנוי 9,728 0.07%
שדרגו את המנוי 7,700 0.05%
שדרגו את המנוי 5,319 0.04%
שדרגו את המנוי 3,811 0.03%
שדרגו את המנוי 3,082 0.02%
שדרגו את המנוי 2,205 0.02%
שדרגו את המנוי 2,045 0.01%
שדרגו את המנוי 1,509 0.01%
שדרגו את המנוי 949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 518 < 0.01%
שדרגו את המנוי 506 < 0.01%
שדרגו את המנוי 310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 264 < 0.01%
שדרגו את המנוי 228 < 0.01%
שדרגו את המנוי 195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 164 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31 < 0.01%
שדרגו את המנוי -13,946 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,132,360 21.69%
מגדל 1,026,040 7.10%
הראל 585,611 4.05%
הירשמו לצפייה 417,704 2.89%
הירשמו לצפייה 337,056 2.33%
הירשמו לצפייה 293,265 2.03%
שדרגו את המנוי 150,708 1.04%
שדרגו את המנוי 43,910 0.30%
שדרגו את המנוי 40,003 0.28%
שדרגו את המנוי 37,426 0.26%
שדרגו את המנוי 34,936 0.24%
שדרגו את המנוי 24,777 0.17%
שדרגו את המנוי 17,654 0.12%
שדרגו את המנוי 17,009 0.12%
שדרגו את המנוי 16,428 0.11%
שדרגו את המנוי 13,202 0.09%
שדרגו את המנוי 12,448 0.09%
שדרגו את המנוי 7,924 0.05%
שדרגו את המנוי 6,030 0.04%
שדרגו את המנוי 5,102 0.04%
שדרגו את המנוי 4,146 0.03%
שדרגו את המנוי 4,041 0.03%
שדרגו את המנוי 3,832 0.03%
שדרגו את המנוי 3,652 0.03%
שדרגו את המנוי 3,180 0.02%
שדרגו את המנוי 3,033 0.02%
שדרגו את המנוי 2,715 0.02%
שדרגו את המנוי 2,652 0.02%
שדרגו את המנוי 2,248 0.02%
שדרגו את המנוי 2,085 0.01%
שדרגו את המנוי 2,079 0.01%
שדרגו את המנוי 1,950 0.01%
שדרגו את המנוי 1,275 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 578 < 0.01%
שדרגו את המנוי 454 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 233 < 0.01%
שדרגו את המנוי 169 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית