תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מיילן

ענף: תעשייה
תת-ענף: כימיה גומי ופלסטיק
אתר: www.mylan.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 20.04.2021 20.04.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הכשרה ביטוח 7,822 270,797 262,975  3,361.99%
אקסלנס 416,535 421,466 4,931  1.18%
הירשמו לצפייה 27,261 16,734 -10,527  -38.62%
הירשמו לצפייה 1,243,990 1,199,200 -44,783  -3.60%
הירשמו לצפייה 158,157 22,767 -135,390  -85.60%
שדרגו את המנוי 3,715,450 538,093 -3,177,360  -85.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 267,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,368,060

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 267,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,368,060
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 0 0.00%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,910,371 0.59%
הפניקס 1,199,200 0.24%
הראל 538,093 0.11%
הירשמו לצפייה 421,466 0.09%
הירשמו לצפייה 270,797 0.06%
הירשמו לצפייה 265,244 0.05%
שדרגו את המנוי 61,826 0.01%
שדרגו את המנוי 44,049 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,585 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,803 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,688 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 205 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית