תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ריט אזורים - ה.פ ליווינג

ענף: ריאלי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
פסטרנק שהם 25,315 46,105 20,790  82.13%
מגדל 37,714 38,564 850  2.25%
הירשמו לצפייה 591 1,060 469  79.36%
הירשמו לצפייה 3,383 3,822 439  12.98%
הירשמו לצפייה 19,793 19,204 -589  -2.98%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,548

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -589

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 2,567,780 2,719,990 152,203  5.93%
הפניקס 7,572,670 7,616,200 43,524  0.57%
הירשמו לצפייה 8,472,400 8,472,130 -270
הירשמו לצפייה 4,000,000 3,998,400 -1,601  -0.04%
הירשמו לצפייה 108,900 93,712 -15,188  -13.95%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 195,727

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,059

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,548
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -589
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 195,727
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,059
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 132,755 0.21%
פסטרנק שהם 46,105 0.07%
מגדל 38,564 0.06%
הירשמו לצפייה 24,000 0.04%
הירשמו לצפייה 19,204 0.03%
הירשמו לצפייה 3,822 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,060 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,781,232 62.45%
כלל 9,038,200 14.55%
מגדל 8,472,130 13.64%
הירשמו לצפייה 7,616,200 12.26%
הירשמו לצפייה 3,998,400 6.44%
הירשמו לצפייה 3,800,000 6.12%
שדרגו את המנוי 2,719,990 4.38%
שדרגו את המנוי 1,420,200 2.29%
שדרגו את המנוי 343,400 0.55%
שדרגו את המנוי 263,600 0.42%
שדרגו את המנוי 261,800 0.42%
שדרגו את המנוי 126,300 0.20%
שדרגו את המנוי 125,700 0.20%
שדרגו את המנוי 108,300 0.17%
שדרגו את המנוי 93,712 0.15%
שדרגו את המנוי 85,700 0.14%
שדרגו את המנוי 61,300 0.10%
שדרגו את המנוי 49,300 0.08%
שדרגו את המנוי 42,300 0.07%
שדרגו את המנוי 33,600 0.05%
שדרגו את המנוי 25,900 0.04%
שדרגו את המנוי 20,900 0.03%
שדרגו את המנוי 17,800 0.03%
שדרגו את המנוי 16,500 0.03%
שדרגו את המנוי 14,600 0.02%
שדרגו את המנוי 13,800 0.02%
שדרגו את המנוי 11,600 0.02%
עדכונים אחרונים
    
  • Post is under moderation
    • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית