תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מיטב דש 9,630,900 10,524,000 893,065  9.27%
טקטון 165,129 408,780 243,651  147.55%
הירשמו לצפייה 1,989,200 2,134,520 145,321  7.31%
הירשמו לצפייה 1,176,740 1,224,780 48,038  4.08%
הירשמו לצפייה 637,037 672,713 35,676  5.60%
שדרגו את המנוי 10,000 26,900 16,900  169.00%
שדרגו את המנוי 35,368 16,368 -19,000  -53.72%
שדרגו את המנוי 374,000 288,536 -85,464  -22.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,382,651

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -104,464

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,878,720 1,454,080 -424,648  -22.60%
הכשרה ביטוח 3,265,350 2,082,820 -1,182,530  -36.21%
הירשמו לצפייה 4,783,000 3,370,280 -1,412,720  -29.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,019,898

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,382,651
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -104,464
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,019,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,333,917 22.12%
מיטב דש 10,524,000 9.57%
סיגמא 4,391,480 3.99%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
הירשמו לצפייה 2,134,520 1.94%
הירשמו לצפייה 1,224,780 1.11%
שדרגו את המנוי 841,019 0.76%
שדרגו את המנוי 672,713 0.61%
שדרגו את המנוי 460,764 0.42%
שדרגו את המנוי 408,780 0.37%
שדרגו את המנוי 343,527 0.31%
שדרגו את המנוי 288,536 0.26%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
שדרגו את המנוי 32,000 0.03%
שדרגו את המנוי 26,900 0.02%
שדרגו את המנוי 16,368 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,382,259 24.89%
כלל 18,941,000 17.22%
ילין לפידות 3,370,280 3.06%
הירשמו לצפייה 2,082,820 1.89%
הירשמו לצפייה 1,454,080 1.32%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
שדרגו את המנוי 329,079 0.30%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית