תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מיטב דש 5,785,270 7,638,100 1,852,830  32.03%
אקסיומה 126,626 239,925 113,299  89.48%
הירשמו לצפייה 1,024,080 1,104,180 80,095  7.82%
הירשמו לצפייה 31,368 45,368 14,000  44.63%
הירשמו לצפייה 1,926,720 1,938,050 11,326  0.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,071,550

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 1,878,720 1,454,080 -424,648  -22.60%
הכשרה ביטוח 3,265,350 2,082,820 -1,182,530  -36.21%
הירשמו לצפייה 4,783,000 3,370,280 -1,412,720  -29.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,019,898

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,071,550
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,019,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,249,199 18.41%
מיטב דש 7,638,100 6.94%
סיגמא 4,391,480 3.99%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
הירשמו לצפייה 1,938,050 1.76%
הירשמו לצפייה 1,104,180 1.00%
שדרגו את המנוי 645,943 0.59%
שדרגו את המנוי 637,037 0.58%
שדרגו את המנוי 374,000 0.34%
שדרגו את המנוי 239,925 0.22%
שדרגו את המנוי 165,129 0.15%
שדרגו את המנוי 101,457 0.09%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
שדרגו את המנוי 45,368 0.04%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,382,259 24.89%
כלל 18,941,000 17.22%
ילין לפידות 3,370,280 3.06%
הירשמו לצפייה 2,082,820 1.89%
הירשמו לצפייה 1,454,080 1.32%
הירשמו לצפייה 1,205,000 1.10%
שדרגו את המנוי 329,079 0.30%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית