תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

ענף: פיננסי
תת-ענף: ביטוח
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 3,824,820 4,090,040 265,217  6.93%
תמיר פישמן 260,998 404,047 143,049  54.81%
הירשמו לצפייה 3,686,760 3,741,220 54,460  1.48%
הירשמו לצפייה 688,212 701,867 13,655  1.98%
הירשמו לצפייה 217,642 227,642 10,000  4.59%
שדרגו את המנוי 3,712,160 3,686,400 -25,753  -0.69%
שדרגו את המנוי 69,118 36,484 -32,634  -47.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 486,381

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,387

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 486,381
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -58,387
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,946,020 19.04%
איי.אס.פי.אסט מנג'מנט 4,090,040 3.72%
אילים 3,741,220 3.40%
הירשמו לצפייה 3,686,400 3.35%
הירשמו לצפייה 2,878,530 2.62%
הירשמו לצפייה 1,390,310 1.26%
שדרגו את המנוי 1,351,500 1.23%
שדרגו את המנוי 841,019 0.76%
שדרגו את המנוי 701,867 0.64%
שדרגו את המנוי 578,141 0.53%
שדרגו את המנוי 404,047 0.37%
שדרגו את המנוי 288,536 0.26%
שדרגו את המנוי 266,991 0.24%
שדרגו את המנוי 227,642 0.21%
שדרגו את המנוי 180,000 0.16%
שדרגו את המנוי 121,393 0.11%
שדרגו את המנוי 90,000 0.08%
שדרגו את המנוי 71,900 0.07%
שדרגו את המנוי 36,484 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,208,265 17.46%
כלל 18,941,000 17.22%
עתודות הוותיקה 267,265 0.24%
עדכונים אחרונים
משקיע/ה
חברה ציבורית